Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 119

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                    th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3                                                                                                           

De supervisor, de vertegenwoordiger  en hoogste commandant uit naam van Ra in deze uithoek van het universum, zat in vol gevechtstenue in de controlekamer. 'Ik ben er klaar voor,' zei hij eenvoudigweg en zette zijn helm op. Hij zou richting gaan geven aan de strijd en de technowachter tikte resoluut een schakelaar om. Tevens vergrendelde hij de deur naar de controlekamer zodat niemand meer ongevraagd binnen kon treden. De pilaar van kracht had nu een blijvende link met het slagveld waar  de supervisor ontzet om zich heen keek. Hij zweefde en hij keek door zijn helmvizier naar zijn handen, die zag hij niet en hij wist dat hij alleen in de geest aanwezig was. De virtuele commandant keek naar een heuveltop en zweefde er langzaam heen en zette zich toen neer. 'De aarde was woest en ledig en de geest God's zweefde over de wateren,' dacht de commandant, 'dat was virtuele Ra geweest vele millennia voor hem,' 'scheppende Ra, liefhebbende Ra.'

In vol gevechtstenue was hij aanwezig op het Armageddon, hij zag de duivels van Lucifal opdringen en hij meende even Machael te zien struikelen, doch die herwon zijn evenwicht en doorboorde een diabolische afvallige en trok toen met zijn andere hand de ingewanden uit de ongelukkige. De poort flikkerde op en met een 'Hossanah, kwam Rafaël naar buiten stuiven, hij was niet de enige die naar buiten kwam tuimelen, achter hem kwamen Andalusiërs die zoemend en hummend de dood tegemoet renden en onder het lopen zich bukten om wapens van de gevallenen ter hand te nemen.

Een geraas in de lucht deed de commandant opkijken, een vale metalen vogel kwam in duikvlucht naar beneden suizen en zette luttele meters boven de grond, de naverbranders aan en schoot weer het ijle firmament tegemoet. Honderden achter hem levend verbrand achter latend, om vervolgens,een wijde bocht te beschrijven en dalend zijn boordkannonen leeg te schieten op de verdaasde strijders, wiens lichamen uiteengereten werd door het helse vuur.

                                       images?q=tbn:ANd9GcTBjWSWV2qOdGfdzyf6AgZ

De supervisor zag hoe met de duivelsen ook een menigte Andalusiërs aan gort geschoten werd. 'Friendly fire' dacht hij, 'het is voor een goede zaak, jammer maar helaas.' De Andalusiërs drongen naar voren en de poort flikkerde weer even op en met een hels gekrijs kwamen er hordes halfnaakte mannen uit rennen sommigen nog met een hamer of een beitel in de handen. 'Dat zullen de Egyptische slaven zijn,' meende de commandant. Er kwam geen einde aan de horde, 'het is spitsuur, erop of er onder,' en met genoegen zag hij hoe nu achter de halfnaakte mannen, opdrijvers met zwepen naar buiten rolden en die stapten maar net op zij of strijdwagens spoten langs hen heen, 'de Enoch heeft zijn best gedaan,' dacht de supervisor tevreden.

Omringd door donkere strijders die een cordon vormden om drie figuren heen, zag de supervisor dicht bij de duivelspoort, Lucifal, met Samaul aan zijn zijde en achter hem verscholen, iemand, die niemand anders dan Lilith kon wezen, zij schoten straalwapens leeg en verzoutten en verasten honderden tegenstanders  'als wij die uitschakelen dan is het geklaard,' dacht de bevelhebber van de goede machten.  Hij riep luidkeels naar de 4de ruiter, 'alle munitie op de duivels poort en het slagveld klaren.' No quarters, no quarters, geen gevangenen, totale vernietiging.'

De hoofdtechno hoorde in het controlecentrum de commandant het laatste bevel mompelen en zond dat door naar de vale ruiter, die nu hoog in lucht een boog beschreef om de aanval in te zetten. Gierend in duikvlucht kwam hij aanstuiven en leegde alle magazijnen op de poort achter Lucifal, de Andalusiers, samen met de slaven rukten op, bijgestaan door een bonte menigte uit alle epoca's vertegenwoordigd onder aanvoering van de twee aartsengelen. 

'Sterf Goddelozen, verraders van Ra,' riep de vale ruiter terwijl hij weer een duikvlucht in zette. Rafaël en Machël zagen gelijktijdig hun aartsvijanden staan voor de poort en vochten zich, hoofden doorkliefend, naar voren. 'Klaar het slagveld,' riep de commandant en de vale ruiter, de ruiter des doods openende met een druk op de knop de virus ruimte en de laad deuren strooiden dood en verderf naar buiten over de strijders die in grote getallen met enige vertraging in elkaar zakten. De boordkanonnen brulde vuur en vernietiging naar de poort en toen trok de vierde ruiter weer steil op.

             th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Lucifal schoot zijn wapen leeg op de metalen vogel die dood en verderf zaaide en optrok maar voor hij kon herladen kwam die alweer aanduiken, nu gooide hij rookbommen af over het veld om verwarring te zaaien en trok weer op naar grote hoogte en liet toen de bom los, de bom die alles oplossend was, die het 'slachtveld' zou klaren. Midden in het veld van eer spatte die uitelkaar en toen de rook optrok was de duivelspoort verdwenen op twee fundamenten na en de commandant keek naar de restanten en zweefde richting duivelskamp. De doden lagen wederzijds over elkaar heen gesmeten, duivels en hemelse strijders gelijk en de supervisor was blij dat hij de bloedgeur niet kon reuken die zo over aanwezig is op slagvelden.

Hij zag wat er fout was toen hij bij de vernietigde poort kwam, de lichamen van het cordon ontbraken en hij zuchtte diep. 'De slag is gewonnen,' mompelde hij, 'maar was niet beslissend, de vijand is ontkomen.' 'Weer niet,' zei hij terwijl hij terug kwam in de controlekamer, 'komt er dan nooit een einde aan?' Toen herwon hij zijn evenwicht, 'Het was een grote victorie,' zei hij met overtuiging die hem zelf verbaasde. 'Mag ik u als eerste feliciteren,' zei de hoofdwachter en hij raakte zijn voorhoofd aan.

San Daniel 2018

lees ook het einde 120

landingspage-san-daniel

Best verkochte boeken in leestips

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
  • Bart Huges 'een gaatje in je hoofd.'NRC.nl
  • Colton, Michael (May 31, 1998). "You Need It Like... ...a Hole in the Head?". The Washington Post.

-The etymology "to descend" is according to Richard S. Hess (15 October 2007). Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Baker Academic. p. 176. ISBN 978-0-8010-2717-8

-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).

-Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment Rods of God

John Arquilla (12 March 2006). "RODS FROM GOD / Imagine a bundle of telephone poles hurtling through space at 7,000 mph". San Francisco Chronicle. Retrieved 25 May 2010.

Whedon, Sarah W. (February 2009). "The Wisdom of Indigo Children: An Emphatic Restatement of the Value of American Children"

Tober J & Carroll LA (1999). The Indigo Children: The New Kids Have Arrived.

Witts, Benjamin. "Seeing the Indigo Children". Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved 20 September 2017.

Armaggedon Jewish Eschatology". Jewish Encyclopedia. Retrieved 1 May 2012.

  1. J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.
  2. Everre Boe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as pre-text for Revelation 19:17-21 and 20:7-10, 2001 Mohr Siebeck, p.157-159.
  3. Emeri van Donzel en Andrea Schmidt, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, 2009, Koninklijke Brill NV., Leiden, pp.4-6.

Meltzer, Edmund S. (2002). Horus. In D. B. Redford (Ed.), The ancient gods speak: A guide to Egyptian religion (pp. 164). New York: Oxford University Press, USA.

Horus: by Edmund S. Meltzer, pp. 164–168, Berkley, 2003, ISBN 0-425-19096-X

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.

Nicholas M. Railton, Gog and Magog: the History of a Symbol, EQ 75:1 (2003),23-43 p.28.

Statenbijbel en the King James version: het Boek Genesis, Gen. 6 : 2: “Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.” (Gen 6 : 4).

'Maar Lilith was mooi en verleidelijk en haar natuur hartstochtelijker en vuriger dan welke vrouw ook die na haar geboren zou worden… En samen met Samaël, de aartsengel van de dood en meester van de gevallen engelen, vierde ze haar losbandigheid.'

Jan Assman, Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, First Harvard University Press, 1997.

James K. Hoffmeier, Israel in Egypt: the evidence for the authenticity of the Exodus tradition, Oxford University Press, 1996, 1999, ISBN 9780195130881

Parry, Dick “Engineering the Pyramids” The History Press 2013 ISBN 978-0-750-93415-2

Isler, Martin Sticks, stones, and shadows: building the Egyptian pyramids University of Oklahoma Press 2001 ISBN 978-0-8061-3342-3 p.229 [2]

  • Dodson, Aidan & Hilton, Dyan, (2004): The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, ISBN 0-500-05128-3
  • Redmount, Carol A. (1998): Bitter Lives: Israel in and out of Egypt. p. 89-90. Coogan, Michael D. (ed.) Oxford University Press

        vierde ruiter Apocalyps

 

 

 

 

14/01/2018 14:14

Reacties (2) 

1
14/01/2018 18:59
En daar heb je dan de kromming in de tijd...een lus of een spiraal? Achter de poort is de tijd uitgeschakeld begrijp ik.
Het eeuwige Armageddon, knap beschreven.
En nu Lou de Palingboer nog...?
1
14/01/2018 20:23
idd.. de kromming die vele zaken weer tot de mogelijkheden doet behoren en vrind Lou is in aantocht en zal dat eeuwig zijn ..zelfs nu nog roepen zijn volgelingen over hun 'onsterfelijke leider,' Lou is niet dood. hij leeft!! Tjah .... ' hay de todo en la viña del señor,' zeggen wij dan maar in het Spaans
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert