Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 105

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                        images?q=tbn:ANd9GcSDIJ1tVkPeGzSE_VBHzFZ

De Nijl kabbelde voort langs haar oevers en het riet boog zich in een zacht briesje, de zon stond scherp aan een strak blauwe lucht. De krijgers van de Pharaoh liepen langzaam door de menigte langs het slavenkamp dat zich uitstrekte in hutjes en tenten zover als het oog reikte. Het was een luie dag en de opperwachter genoot van de lome warmte die de omgeving omsloot. De werkers verzamelden zich al bij de uitgangen van hun schamele hutjes en sloten zich aan bij de soldaten die langs liepen. Zij hadden geen andere gedachten dan de dag die voor hen lag en die was als de achterliggende dag en die zou zijn als de dag van morgen. Zo werkt slavenarbeid, één lange aaneenschakeling van dezelfde handelingen, die zich herhalen tot je dood.

Geestdood en onderdanig voegden zij zich in de rij en liepen met tegenzin naar de stenen kolos die zij deden verrijzen ter ere van de zoon van Ra. Ieder wist wat hem te doen stond, de stenenbakkers die leem klei uit de Nijl mengden met riet en ze dan in vormen te drogen legden in de hete zon, namen hun werkers mee die op het grote plein arriveerden, anderen werden toegevoegd aan een opperman die op spierkracht selecteerde. Dit waren de mannen die de reuachtig blokken die over de Nijl vervoerd waren, rollend moesten verplaatsen naar de stenen kolos, de tempel van kracht. Dan had je de beitelaars die de hele godsganse dag de vorm gaven aan de blokken die allemaal de zelfde grootte moesten krijgen en overal waren opzichters die hun zweep lieten klappen als de één of andere arme donder even wat langzamer werkte.

De groep van de bouwers was de groep met de jongste werkers, elke groep was altijd 60 in getal en zij kregen het beste eten van allen. De helft van een werkgroep takelde met katrollen de steen omhoog, waarna de stamleggers, ronde boomstammen onder het gevaarte plaatsten en dan sleepten zij de enorme stenen tegen de hellende schans naar de plek waar de steen geplaatst moest worden. Daar werd het tonnen wegende gevaarte met steunpunten en hevels op zijn plek gewrikt. Je moest blij zijn als groep, als je één steen per dag op zijn plek kreeg en je moest op je hoede zijn want bij de geringste fout, was je verbrijzeld.

                                  images?q=tbn:ANd9GcRo8DngVlxggg6rUP7eWmc

De gipsmannen kwamen daarna aan bod, zij waren de oudere bouwers die aan kracht ingeboet hadden.  De stenen waren ruw uitgehakt en er was veel steen puin nodig om de leemten op te vullen. Die vulling had geen bindkracht, maar de opgevulde plekken gaven meer stabiliteit aan het bouwwerk. Om toch nog verband in het geheel te krijgen werd het puin overgoten met gips specie die boven vuren aan de basis van het stenen gevaarte stond te pruttelen boven vuren en die vuren moesten aangehouden worden en dat vereiste veel hout dat weer aangevoerd werd door slaafmeisjes. Die haalden dat weer bij de houthakkers die al hakkend steeds verder van de piramide verwijerd raakten. Nadat de zon één uur aan de hemel stond was de vlakte herschapen in een opeenhoping van bedrijvigheid.

'Zij zijn als rook die over de velden waait,' dacht de broer van de koning die met zijn architecten vanaf een verhoging het geheel gadesloeg.

Het toekomstige grafmonument schitterde in de zon en vervulde zelfs de ontwerpers met ontzag.

'Als rook,' dacht Amun weer, 'wij zullen worden herinnerd maar zij zullen verwaaien en onbekend sterven.' Het is een mierenhoop daar beneden,' vond Amun en zijn gevolg mompelde instemmend want de broer van de Pharao had veel macht. Hij wenkte zijn opper architect en zei, 'ik heb nieuws van de goden voor je Radames.' 'Heer,' antwoordde Radames en boog diep. 'Een wijziging van formaat,' vervolgde Amun, 'rol het plan uit en ik zal het aanwijzen.' Radames boog en liep naar de tafel en rolde het papyrus uit.

'Hier komt een ondiepe poort,' legde Amun uit terwijl hij met zijn vinger iets boven de basis wees, ' een poort die nergens naar toe leidt' Ramades knikte en keek vragend op van zijn tekening. 'De poort,' vervolgde de broer van de koning, 'moet breed genoeg zijn om 100 man zij aan zij door te laten.' Hij zag tevreden hoe Ramades iets noteerde. 'De poort hoeft maar 2 meter diep te zijn, zeg maar een soort brede ondiepe nis.' 'Heer,' antwoordde de architect deemoedig en boog zijn hoofd, maar ondertussen maalden zijn gedachten over hoe hij het boven liggend gewicht zou opvangen. In een split seconde passeerden lateien, boog constructies, dak stempels en wat dies meer zij, zijn geestesoog.

                   th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

'Ik verwacht dat als ik morgen langs kom,' zei Amun,' dat er een aanvang is gemaakt. 'Heer,' antwoordde Ramades met een diepe buiging.

Ptah de opperpriester die altijd verbleef in de hoogste kringen glimlachte tevreden, hij hief zijn arm op en met zijn andere raakte hij zijn voorhoofd aan, 'gezegend zijt gij wachters en wakers van Ra, u geeft uiting aan zijn woord en zult voor eeuwig leven.' Hij liet zijn arm zakken en stapte terug in het gevolg,' ik weet het,' dacht hij, 'de Enoch is aanwezig.'

 

San Daniel 2017

landingspage-san-daniel

lees ook 106

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
  • Bart Huges 'een gaatje in je hoofd.'NRC.nl
  • Colton, Michael (May 31, 1998). "You Need It Like... ...a Hole in the Head?". The Washington Post.

-The etymology "to descend" is according to Richard S. Hess (15 October 2007). Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Baker Academic. p. 176. ISBN 978-0-8010-2717-8

-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).

-Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment Rods of God

John Arquilla (12 March 2006). "RODS FROM GOD / Imagine a bundle of telephone poles hurtling through space at 7,000 mph". San Francisco Chronicle. Retrieved 25 May 2010.

Whedon, Sarah W. (February 2009). "The Wisdom of Indigo Children: An Emphatic Restatement of the Value of American Children"

Tober J & Carroll LA (1999). The Indigo Children: The New Kids Have Arrived.

Witts, Benjamin. "Seeing the Indigo Children". Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved 20 September 2017.

Armaggedon Jewish Eschatology". Jewish Encyclopedia. Retrieved 1 May 2012.

  1. J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.
  2. Everre Boe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as pre-text for Revelation 19:17-21 and 20:7-10, 2001 Mohr Siebeck, p.157-159.
  3. Emeri van Donzel en Andrea Schmidt, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, 2009, Koninklijke Brill NV., Leiden, pp.4-6.

Meltzer, Edmund S. (2002). Horus. In D. B. Redford (Ed.), The ancient gods speak: A guide to Egyptian religion (pp. 164). New York: Oxford University Press, USA.

Horus: by Edmund S. Meltzer, pp. 164–168, Berkley, 2003, ISBN 0-425-19096-X

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.

Nicholas M. Railton, Gog and Magog: the History of a Symbol, EQ 75:1 (2003),23-43 p.28.

Statenbijbel en the King James version: het Boek Genesis, Gen. 6 : 2: “Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.” (Gen 6 : 4).

'Maar Lilith was mooi en verleidelijk en haar natuur hartstochtelijker en vuriger dan welke vrouw ook die na haar geboren zou worden… En samen met Samaël, de aartsengel van de dood en meester van de gevallen engelen, vierde ze haar losbandigheid.'

Jan Assman, Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, First Harvard University Press, 1997.

James K. Hoffmeier, Israel in Egypt: the evidence for the authenticity of the Exodus tradition, Oxford University Press, 1996, 1999, ISBN 9780195130881

Parry, Dick “Engineering the Pyramids” The History Press 2013 ISBN 978-0-750-93415-2

Isler, Martin Sticks, stones, and shadows: building the Egyptian pyramids University of Oklahoma Press 2001 ISBN 978-0-8061-3342-3 p.229 [2]

25/12/2017 09:27

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert