Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 104

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                  th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

'Hoe staat het met het reisportaal van na de inslag,' wilde de supervisor weten? 'Dat kunnen we elk gewenst moment uitetsen, Heer' antwoordde de hoofdwachter van de technische dienst. De hoogste stuurgroep, Hosannah in de hoogste,' zat in de vergaderzaal. 'Wat is verstandig,' vroeg de supervisor, 'hoeveel tijd tussen inslag en schoonmaak en het weer opgroeien van de vegetatie?'

'Het e.e.a hangt van de hoek van de zon af op het moment 'T', sprak een wachter die begaan was sinds het begin der tijden met beplantingen en dieren evolutie.' 'Idealiter laten wij het bevolkte gebied schoonspoelen en onder water staan tot dat de aarde gereinigd is. Daarna zullen de ijskappen weer aangroeien door de bewolking die geen zonlicht meer door zal laten.'

'Wat is de opening, het functionele raam in de tijd,' vroeg de hoofd techno aan zijn assistent, die ogenblikkelijk het toetsenbord naar zich toetrok en begon te typen. 'Tussen 120 en 150 dagen waterbedekking,' antwoordde die, 'de marge in dagen ontstaat door wanneer het moment T geïnitieerd wordt.

'Voor het mooie,' sprak de hoofdplanter weer, 'als wij uitgaan van de 150 dagen bedekking van de beschaafde gebieden, dan zou na minimaal een extra 30 aard dagen, vegetatie weer voldoende moeten zijn om leven te onderhouden' 'Laten wij geen risico nemen,' vond de supervisor, 'neem de marge ruim, zeg het dubbele, 60 aardse dagen.' De hoofdplanter keek de kring rond en knikte, dat lijkt mij een goed plan, het bespaart ons een hoop uitzet werk als het leven zichzelf weer genereert.'

                               images?q=tbn:ANd9GcQM-D4q-H2saQPw1v3sLhD

De vertegenwoordiger van Ra, nam de hamer ter hand en vroeg, 'hoor ik geen ander voorstel?' Het bleef stil aan de vergadertafel. 'Hosanah 1,' en hij keek de kring rond, 'Hosanah 2 en Hosannah in de hogen,' en met een klap kwam de hamer neer en bezegelde het lot van de aardlingen. 'Hosannah in den hogen,' klonk het uit alle monden.

'Resumerend,' zei de schrijver, 'Als het moederschip het tijdstip 'T' initieert, dan opent het reisportaal op de drooggevallen gebieden op aardse tijd, T + 210 dagen.' 'Dat is correct,' beaamde de supervisor.

'Wil je de poort een copy geven en uitetsen op T en 210 dagen,' richtte de vertegenwoordiger van Ra zich tot de hoofd techno wachter? 'Uw wens is mijn bevel Heer,' antwoordde de laatste eerbiedig en trok het toetsenbord naar zich toe.

De wand tegenover de tafel werd weer een scherm dat aanfloepte en in het beeld kwam het houten gedrocht van Noah. De techno wachter liet de cursor over het scherm lopen tot aan de ingang en volgde haar lijnen, het gearceerde deel kleurde nu licht blauw op. Hij voegde de tussenliggende doorgang toe en drukte op copy. De aanwezigen keken in stilte toe, zij wilde de concentratie van de techno man niet verstoren.

                                   th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Nu liet hij de cursor naar de zijkant van het scherm lopen en klikte, een gekaderd en omlijnd vakje verscheen. 'geheugenwerk veldje T+210,' typte hij in en hij gaf een enter. De cursor vloog nu weer naar de blauwe poort en diens geestverschijning werd meegesleept naar het werkveldje. 'Paste?' verscheen er boven het veldje en de techno drukte op enter.

'Het reisportaal is opgeslagen Heer,' meldde de hoofdwachter van de technische dienst.'U hoeft alleen maar T in te vullen en de kopie is geplaatst.' De supervisor knikte begrijpend, 'laten wij dan T maar invullen,' zei hij plechtig, Hosannah,' en iedereen herhaalde Hosannah in de hogen.'

                                                           .-&-.

Noah hoorde het geknetter als eerste en keek Japhet aan, toen draaiden zij zich gelijktijdig om van de balk waar zij gaten in stonden te boren en zij zagen de blauwe gloed flikkeren rond de poortopening van de ark. Even leek het alsof de tussenruimte ook heel blauw werd en toen werd het blauw een wazig blauw dat zich los scheen te maken van de opening en met hoge snelheid wegvloog en in het niets verdween.

                                             images?q=tbn:ANd9GcSxZU3_z1TeOPYXycNA1uJ

Japhet zeeg neer op zijn knieën gevolgd door zijn vader, de eerste regenspatten vielen op hun hoofd en de bewolking trok zich nog somberder samen dan in voorgaande dagen. 'Nu weet je wat ik gezien heb,' zei Noah op zachte toon terwijl zij in aanbidding de blauwe gloed aanschouwden. 'Pap,' zei Japhet,' kijk daar eens in de verte,' en Noah volgde de uitgestrekte vinger van zijn zoon. Een schier eindeloze kolone van dieren verscheen en Noah werd bevangen door een onuitspreekbare angst. Zij liepen twee aan twee, de leeuw naast het lam, en de wolf naast het konijn en langzaam liepen zij, tergend langzaam, alsof zij door onzichtbare draden naar voren getrokken werden.

'Dit is de tijd van de vervulling,' wist hij en hij raakte zijn voorhoofd aan en wachtte gedwee op zijn knieën op wat zich zou openbaren.

San Daniel 2017

landingspage-san-daniel

lees ook 105

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
  • Bart Huges 'een gaatje in je hoofd.'NRC.nl
  • Colton, Michael (May 31, 1998). "You Need It Like... ...a Hole in the Head?". The Washington Post.

-The etymology "to descend" is according to Richard S. Hess (15 October 2007). Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Baker Academic. p. 176. ISBN 978-0-8010-2717-8

-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).

-Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment Rods of God

John Arquilla (12 March 2006). "RODS FROM GOD / Imagine a bundle of telephone poles hurtling through space at 7,000 mph". San Francisco Chronicle. Retrieved 25 May 2010.

Whedon, Sarah W. (February 2009). "The Wisdom of Indigo Children: An Emphatic Restatement of the Value of American Children"

Tober J & Carroll LA (1999). The Indigo Children: The New Kids Have Arrived.

Witts, Benjamin. "Seeing the Indigo Children". Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved 20 September 2017.

Armaggedon Jewish Eschatology". Jewish Encyclopedia. Retrieved 1 May 2012.

  1. J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.
  2. Everre Boe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as pre-text for Revelation 19:17-21 and 20:7-10, 2001 Mohr Siebeck, p.157-159.
  3. Emeri van Donzel en Andrea Schmidt, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, 2009, Koninklijke Brill NV., Leiden, pp.4-6.

Meltzer, Edmund S. (2002). Horus. In D. B. Redford (Ed.), The ancient gods speak: A guide to Egyptian religion (pp. 164). New York: Oxford University Press, USA.

Horus: by Edmund S. Meltzer, pp. 164–168, Berkley, 2003, ISBN 0-425-19096-X

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.

Nicholas M. Railton, Gog and Magog: the History of a Symbol, EQ 75:1 (2003),23-43 p.28.

Statenbijbel en the King James version: het Boek Genesis, Gen. 6 : 2: “Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.” (Gen 6 : 4).

'Maar Lilith was mooi en verleidelijk en haar natuur hartstochtelijker en vuriger dan welke vrouw ook die na haar geboren zou worden… En samen met Samaël, de aartsengel van de dood en meester van de gevallen engelen, vierde ze haar losbandigheid.'

 

 

24/12/2017 08:08

Reacties (2) 

24/12/2017 12:06
Het moet wel na het uitsterven van de dinosauriërs gebeurd zijn, want die zijn niet meegekomen op de ark. Behalve de vogels natuurlijk, de laatste sauriërs die het, al vliegende, tot heden toe gered hebben.
Mooi verteld!
1
24/12/2017 10:28
Terug naar Asgard ? of een plek waar God regeert misschien wel 50 zonnestelsels hiervandaan. al eens aangeduid met de hemel , omdat die afstand totaal onbekend was bij de mens.
Die in een nanoseconde hier zijn als ze zouden willen.

Je weet het niet
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert