Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 103

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                           th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3 

Het was vroeg in de ochtend toen Samaul zijn huis verliet en de straten van de Atlantii waren nog verlaten. De lichte nevel trok op, 'als rook die over het land verwaait,' dacht hij grimmig, de tijd dat zulke zinsneden nog vat op hem hadden gehad lagen voorgoed achter hem. Het leek een eeuwigheid geleden dat hij wachter was geweest, een zoon van Ra. Hij was een verstotene en voelde zich ook zo, hij wist dat hij en de zijnen verguisd zouden worden in de eeuwen der eeuwen, in de overleveringen zou er naar hem en zijn schare gewezen worden, als de 'afvalligen.'

Hij had zijn hart gevolgd en dat was hem en zijn volgelingen zwaar aangerekend, want je hart behoorde aan Ra of aan zijn vertegenwoordiger toe. Hij had altijd gedacht dat als je Ra boven alles diende dat voldoende was en dat anderen die je pad kruisden in het grotere plan, bijzaak waren.

'Wat is de zin van het bestaan, als je niet je weg mag zoeken en tot beslissingen mag komen,' dacht Samaul terwijl hij zijn weg vervolgde. 'Dan ben je de rook die verdwijnt,' wist hij 'en hij had zijn hart gevolgd. Als hij zou verwaaien dan had hij in ieder geval geleefd.'

Bij het uitzichtpunt stopte hij even en keek uit over de gladde zee. De bruggen die de eilanden verbonden schitterden in de opkomende zon en hij voelde zich tevreden. In deze schepping waren zij de dragers van de oude orde, zij leefden ver verheven boven de stammen, die zonder enige kennis alles maar dan ook nog alles moesten ontdekken en ontwikkelen.

Een zangregel drong zich aan hem op, een regel uit het wachter's verleden dat door repetitie ingesleten was, dat had je met eerzangen aan Ra:

                                prachtige zon voor mij verrezen

                                toon mij toch uw ochtendgloren

                                laat geen levend macht u storen

                                wassend op uw vleugels, kracht

                                toon mij nogmaals uwe macht...

 

                                  images?q=tbn:ANd9GcSMJLbhe9V5ooe0NnyCnHs

                                 Ra verlichte banen trekkend,

                                 waaronder dorre streken strekkend

                                  op zijn strijdwagen van vuur

                                  verlicht, verdroogt een ieder uur...

Ruw duwde hij de regels ver van zich. 'Wat geweest is komt niet meer,' besefte hij, 'wij zijn de koningen van ons lot en moeten ons daarin schikken.'

Toen zij nedergedaald waren en de vrouwen van de aarde tot zich genomen hadden, wisten zij heel goed dat zij zich mengden in de schepping. Maar de bekoring was zo groot geweest dat zij er geen weerstand aan konden bieden. 'Bovendien,' had Lucif gepleit, 'zijn wij niet de Elim, de zonen van Ra, wat zal Ra ons euvel duiden,' en alle driehonderd hadden zich geschaard achter de hoofdwachter. Hij had zich vergaapt aan Lilith en had haar meegenomen uit haar tuin en zij had gelachen want zij zag dat een 'Goddelijke' interesse in haar had. Zij was uitgekozen door de man met het blauwe schijnsel en zonder om te zien had zij Adam gelaten voor wat hij was.

                                 images?q=tbn:ANd9GcSCLEJZ4buEosen-9DHAZO

Atlantii, bron van kennis, inspiratie voor minstrelen en geleerden, was uitgekozen door de Elim. Zo waren zij uit het scheppingsgebied verdwenen en vermenigvuldigden zij zich en leefden omringd door water in hun wereld. 'Het was moeizaam geweest,' mijmerde Samaul, 'maar alhoewel de eilanden een armzalige afspiegeling waren van hun oude omgeving in de gloria,' was hij tevreden.

De vroegere bewoners aanbaden hen en voelden zich gesterkt dat de goden onder hen leefden en de kinderen van de Elim, waren talrijk en machtig in aanzien en kracht. Zij werden de zonen van eer en naam waar niemand mee spotte.

                              images?q=tbn:ANd9GcQM-D4q-H2saQPw1v3sLhD

'Als je enige gereedschap een hamer is, dan  zie je alleen nog maar spijkers,' dacht Samaul terwijl hij voelde hoe de warme zonnestralen in kracht groeiden. 'Helaas waren wij de spijkers,' was zijn volgende gedachte. 'De supervisor had getracht hen uit te roeien, zij waren geblokkeerd in het reisportaal, zij zouden nooit meer de pilaar van kracht, die wentelend om haar as haar weg zocht rond de zon, kunnen betreden. Verbannen en als de tijd rijp was, zou er met hen afgerekend worden.'

Hij kwam bij het plein waar in een licht blauw schijnsel de poort van het reisportaal flikkerde, hij leidde nog maar naar één bestemming, het eind slagveld. 'Daar zou het beslist worden,' wist hij, 'wie de glorie heeft en wie vergaat,' als er geen andere weg was dan zou hij Lucif volgen en alles op alles zetten om de hamer te zijn die de spijkers afranselden met zijn slagen. 'Eerst zo talrijk mogelijk worden,' besliste hij, 'en dan als er geen andere weg was dan door de poort naar de slag van Gog en Magog.'

Hij hield van dit leven, 'het zou eeuwig zo moeten doorgaan,' bedacht hij terwijl hij de eerste geluiden hoorden die er op wezen dat Atlantii tot leven kwam. 'Wanneer is er geen ander weg meer dan de Gog en de Magog,' vroeg hij zich af en hij wist het antwoord, 'als zij gevonden waren, gelokaliseerd, dan zou de hamer van kracht hen willen doen vernietigen, wat voor keuzen heb je dan nog?'

De steen in zijn broekzak trilde en hij haalde hem te voorschijn en hield hem tegen zijn oor. Lilith's lieve stem bereikte hem, 'je ontbijt staat klaar, Sam, kom je naar huis?' Zijn hart bloeide op, zijn Lilith, zijn lieve Lilith wachtte op hem.

San Daniel

landingspage-san-daniel

lees ook 104

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
  • Bart Huges 'een gaatje in je hoofd.'NRC.nl
  • Colton, Michael (May 31, 1998). "You Need It Like... ...a Hole in the Head?". The Washington Post.

-The etymology "to descend" is according to Richard S. Hess (15 October 2007). Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Baker Academic. p. 176. ISBN 978-0-8010-2717-8

-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).

-Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment Rods of God

John Arquilla (12 March 2006). "RODS FROM GOD / Imagine a bundle of telephone poles hurtling through space at 7,000 mph". San Francisco Chronicle. Retrieved 25 May 2010.

Whedon, Sarah W. (February 2009). "The Wisdom of Indigo Children: An Emphatic Restatement of the Value of American Children"

Tober J & Carroll LA (1999). The Indigo Children: The New Kids Have Arrived.

Witts, Benjamin. "Seeing the Indigo Children". Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved 20 September 2017.

Armaggedon Jewish Eschatology". Jewish Encyclopedia. Retrieved 1 May 2012.

  1. J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.
  2. Everre Boe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as pre-text for Revelation 19:17-21 and 20:7-10, 2001 Mohr Siebeck, p.157-159.
  3. Emeri van Donzel en Andrea Schmidt, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, 2009, Koninklijke Brill NV., Leiden, pp.4-6.

Meltzer, Edmund S. (2002). Horus. In D. B. Redford (Ed.), The ancient gods speak: A guide to Egyptian religion (pp. 164). New York: Oxford University Press, USA.

Horus: by Edmund S. Meltzer, pp. 164–168, Berkley, 2003, ISBN 0-425-19096-X

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.

Nicholas M. Railton, Gog and Magog: the History of a Symbol, EQ 75:1 (2003),23-43 p.28.

Statenbijbel en the King James version: het Boek Genesis, Gen. 6 : 2: “Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.” (Gen 6 : 4).

'Maar Lilith was mooi en verleidelijk en haar natuur hartstochtelijker en vuriger dan welke vrouw ook die na haar geboren zou worden… En samen met Samaël, de aartsengel van de dood en meester van de gevallen engelen, vierde ze haar losbandigheid.'

23/12/2017 07:27

Reacties (6) 

1
23/12/2017 18:19
Samaul - toch niet Samuel? Of een verre voorvader?
1
23/12/2017 18:28
verre voorvader..één van de gevallen Engelen..
1
23/12/2017 19:09
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+6%3A1-4&version=KJV
1
23/12/2017 19:22
zie link hierboven.. 'Maar Lilith was mooi en verleidelijk en haar natuur hartstochtelijker en vuriger dan welke vrouw ook die na haar geboren zou worden… En samen met Samaël, de aartsengel van de dood en meester van de gevallen engelen, vierde ze haar losbandigheid.'
1
23/12/2017 21:07
Juist. Ik doe altijd pogingen om dit OT-verhaal ergens in de tijd te plaatsen: onbegonnen werk. Maar de Grote Vloed en/of de ondergang van Atlantis zijn immers ook binnen de wetenschap hevig omstreden. Misschien moet ik maar méér geloven, in plaats van te redeneren...;-)
Ik volg het verhaal in elk geval met belangstelling, vooral omdat met name het Spaanse gebeuren, hoe fictief het ook moge zijn, toch wel wat gemeen heeft met bepaalde trends die je ook in real life ziet. Bijvoorbeeld de toenemende neiging om achter (valse) profeten aan te lopen.
Dat mechanisme - je kunt het verle...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert