De Heilige Geest

Door B B Koster gepubliceerd in Geloof

9e2b5b42e4f060e0a9819adcf6b5d7b8.jpgEén van mijn bijzondere interesses op geloofsgebied is het onderwerp over de Heilige Geest. Vandaag de dag worden veel werkingen in gemeentes aan de Heilige Geest toege-schreven, terwijl wat er gebeurd niet bijbels is. Men is vergeten dat God heilig is en van orde houdt. Men is vergeten dat de Heilige Geest Jezus Christus wil verheerlijken. Ik wil dan ook beginnen met een citaat van één van mijn favoriete schrijvers.

 

Aantekeningen uit Exodus - C.H. Mackintosh - blz 87:

- De Heilige Geest openbaart ons Christus; leert ons Hem kennen en van Hem genieten; maakt dat wij ons voeden met Christus; Hij getuigd van Christus; Hij neemt de dingen van Christus om ons te openbaren. De Heilige Geest is de kracht van onse gemeenschap, het zegel, de getuige, het onderpand, de zalving, de trooster. Kortom, zijn gezegend werk is voor een kind van God onmisbaar. Zonder Hem kunnen wij niets horen of zien, niets kennen, gevoelen, ondervinden, genieten of tentoonspreiden van Christus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- De Heilige Geest is de derde persoon van de Godheid en dezelfde Geest waardoor richters en profeten hun bediening konden doen in het O.T. De Here Jezus was vol van deze Geest en deze heeft Hem uit de doden opgewekt.

- Een Christen is iemand die door geloof een kind van God geworden is. Dat geloof is niet van onszelf maar van God. De Geest heeft deze persoon overtuigd van zonde, gerechtigheid en komend oordeel.

-Hij/zij heeft de Heilige Geest als onderpand gekregen tot de dag van verlossing.
Daarom kan een kind van God nooit meer verloren gaan.

- Door deze Geest kan een wederomgeboren kind van God vrucht dragen.
Dit lezen we o.a. in de Galaten 5:22: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als we deze VRUCHT dragen zien anderen de gestalte van Jezus door ons heen. Lees Johannes 15:1-5: De ware Wijnstok en de ranken

- De werking van de Heilige Geest kan verminderd worden door zonden in het leven. Echter: De Geest zal een kind van God nooit verlaten. Er moet een verschil worden gemaakt tussen de tijdsbedeling uit het O.T. en het N.T. Wat er in het lied "Create in me a clean heart" staat is dus dwaasheid. God zal zijn kind NOOIT verlaten door zijn Heilige Geest!

- Vandaag de dag zijn er veel mensen die zich een christen durfen te noemen terwijl ze in zonden leven.

Romeinen 6 v 1-7  1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2. Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Als ik naar mijn eigen leven kijk dan probeer ik zoveel mogelijk afstand te nemen van de zonde. Wel heb ik strijd met discipline in mijn leven en dat weet mijn Vader in de hemel. Zodra ik mijn tijd meer en meer besteed aan Gods dingen merk ik dat de Heilige Geest weer actief wordt in mijn leven. Al de tijd was Hij er wel maar ik nam geen geestelijk voedsel meer tot me. Daardoor merkte ik Zijn aanwezigheid niet meer.

Ik denk dat het duidelijkste teken van een Christen is dat hij/zij strijd ervaart in het leven. Strijd om het goede te doen omdat hij/zij weet dat het loon van de zonde de dood is. M.a.w. er rust geen zegen meer op je leven, het gaat bergafwaarts. Strijd omdat God een Heilig God is en geen omgang kan hebben met een kind wat makkelijk met de zonde omgaat en erin leeft. Nee, ik ben geen heilig boontje maar ik heb wel ontzag voor God. Mijn grootste strijd ervaar ik in mijn gedachtenleven. Vooral als ik na een dorre periode me weer begin te voeden met Gods dingen worden mijn gedachten gebombardeerd met o.a. onreine gedachten terwijl ik in de dorre periode er nauwelijks last van had... Eén troost heb ik: De Heilige Geest wil mij helpen om daar steeds beter controle over te krijgen en de goede strijd te strijden.

Wordt vernieuwd in uw denken ( Efeze 4:23)

10/12/2017 23:18

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert