Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 101

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                      images?q=tbn:ANd9GcTIZ4_HFvjA1F1sNogbtvw

Roberto zag dat de ketel al stond te pruttelen en hij was tevreden. Twee wachters kieperden nog een lading cocabladeren in de dampende brei. Aroyo Albanchez was een slaperig plaatsje dat uitgestorven leek. Het lag in een vallei aan de rivier en bestond uit drie doorgangswegen met boerderijen en huizen. Het was 20ste gehucht dat door de Enoch mannen werd aangedaan op hun reparatie route. Het hoogst gelegen huis was van Jeronimo degene die als dorpshoofdman functioneerde. Buiten zijn poort stond de ketel.

De hoofdwachter stapte uit het busje en rekte zich eens uit. De bongoman volgde hem en gaf een paar voorzichtige tikken die ver droegen door de ijle berglucht. Het weg echoën beviel hem wel, en hij sloeg nog een paar harde tikken op de gespannen vellen. Toen kon hij zich niet meer bedwingen de tikken, die droog en kort van klank waren, kaatsten terug van de bergwanden en daalden neer over vallei, eerst de tikken die onregelmatig waren geweest in origine en toen het ritme dat overheersend werd.

Het meisje met de fluit, bevochtigde haar lippen en blies eerst een schrille noot, om vervolgens haar melodie boven de trommelslagen te laten ontstijgen. Een groene John Deere tractor klom het pad op en stopte naast het busje. 'Welkom,' zei de kleine man die van de tractor stapte, 'ik had je vandaag nog niet verwacht, ik ben Jeronimo.'  Roberto raakte zijn voorhoofd aan, 'dat de vrede van de Enoch uw huis moge vervullen.' Hij bekeek de kleine boer met interesse, 'zo'n heldhaftige naam voor zo'n klein mannetje,' dacht hij, maar toen hij zijn hand drukte voelde hij hoe sterk en pezig de dorpsleider was.

                                images?q=tbn:ANd9GcTLBxBT4SgKUzpN3vo8CUV

'Wij waren eerder klaar in Casamicas en José Celema meldde ons dat u hier problemen heeft met een bergwand die ingestort is en de hoofdweg versperd. 'Die doet geen half werk,' zei de kleine man, 'hij was hier gisteravond nog.' 'Zo zijn wij die in Enoch zijn,' sprak Roberto,' wij lossen problemen op, ook als die er niet zijn' en hij raakte weer even zijn voorhoofd aan.'

De dansmeisjes waren inmiddels gearriveerd en zetten het bord met 'gratis eten en drinken van de Enoch' tegen de muur naast de ketel. De kookwachter roerde de brei nog eens om en doopte toen de pollepel in de pot om die er vervolgens uit te halen en er voorzichtig van te proeven.

Drie busjes met jute mannen stopten nu naast het huis en zij liepen even later met houwelen over de schouders en scheppen in de hand richting Roberto.

Ondertusen was de parkeerplaats van Jeronimo gevuld met de dorpelingen die met enige verbazing naar de jute mannen keken. Roberto legde de steen neer waarin hij gesproken had en hief zijn handen op.

De bongo kwam tot stilte en de laatste fluittoon stierf weg. 'Gezegend zijt u, vrienden en zonen van de Enoch.' Het werd stil en Roberto vervolgde, 'wij zijn gekomen om u te helpen met de ingestorte bergwand. Waar vele handen werken wordt het werk licht.' Hij keek even naar de kookwachter en hij keek er vragend bij. Die stak als antwoord zijn duim op en raakte zijn voorhoofd aan.

'Het eten en drinken van de Enoch staat gereed en u kunt net zo vaak naar de ketel gaan als u wilt.' Een dansmeisje kwam met twee bekertjes dampende coca naar Jeronimo en Roberto lopen en reikte die aan en raakte toen haar voorhoofd aan en liep weer weg. 'Stilstand is teruggang,' vervolgde Roberto, 'en wij zijn de wachters voor nu en de toekomst, wij waken over u en zetten onze bakens uit.' Jeronimo begreep het laatste niet maar hij glimlachte minzaam en nam het woord over. 'Waar mensen bereidwillig zijn om elkaar te helpen en de handen uit de mouwen te steken,' sprak hij, 'ontstaat vriendschap, hechte vriendschap.' 'Olé,' riep een oude boer als instemming.

                           images?q=tbn:ANd9GcTAgSNLGKRHy0WM1f9fv7e

'Na de coca, heb ik een gids nodig die ons naar die bergwand leidt die de versperring veroorzaakt,' zei de hoofdwachter en hij keek zoekend rond. 'Mijn zoon loopt wel met u mee,' kondigde Jeronimo aan en hief zijn bekertje en zei 'salud' en leegde het toen in een slok.' Hij voelde hoe de bittere drank zijn weg zocht naar zijn maag en even later werd hij een licht gevoel waar, in zijn slapen en in zijn voorhoofd, een prettig gevoel alsof je na een dag werken, in de zon zat en gewoon tevreden was.

Een dansmeisje met een kan kwam zijn bekertje weer bijvullen. Zo stonden de inwoners van  Aroyo Albanchez op de parkeerplaats naast het huis van hun dorpsleider. Zij stonden met de Jute mannen te praten met bekertjes in de hand die steeds bijgevuld werden. Tot er een harde bongo tik weerklonk, die iedereen op deed kijken. 'Roberto glimlachte en maakte een gebaar naar de drummer dat die moest stoppen en nam het woord.

'Wij hebben elkaar ontmoet en wij hebben samen gegeten en gedronken, dank u voor de ontvangst,' en raakte zijn voorhoofd aan en vrijwel iedereen volgde zijn gebaar. 'Nu is de tijd gekomen om werk te verzetten.' Hij keek om zich heen en Jeronimo duwde zijn zoon naar voren.

Even later liep de kolonne mannen, met scheppen en houwelen, in hun jute kleding het dorp uit, voorafgegaan door de jonge zoon van de dorpsleider. Achter hen kwamen de meisjes met de coca kannen. De dorpelingen keken met vrolijke verbazing de groep na en schonken de bekertjes nog eens vol bij de ketel.

San Daniel 2017

bronnen:

landingspage-san-daniel

lees ook 102

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
  • Bart Huges 'een gaatje in je hoofd.'NRC.nl
  • Colton, Michael (May 31, 1998). "You Need It Like... ...a Hole in the Head?". The Washington Post.

-The etymology "to descend" is according to Richard S. Hess (15 October 2007). Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Baker Academic. p. 176. ISBN 978-0-8010-2717-8

-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).

-Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment Rods of God

John Arquilla (12 March 2006). "RODS FROM GOD / Imagine a bundle of telephone poles hurtling through space at 7,000 mph". San Francisco Chronicle. Retrieved 25 May 2010.

Whedon, Sarah W. (February 2009). "The Wisdom of Indigo Children: An Emphatic Restatement of the Value of American Children"

Tober J & Carroll LA (1999). The Indigo Children: The New Kids Have Arrived.

Witts, Benjamin. "Seeing the Indigo Children". Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved 20 September 2017.

Armaggedon Jewish Eschatology". Jewish Encyclopedia. Retrieved 1 May 2012.

  1. J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.
  2. Everre Boe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as pre-text for Revelation 19:17-21 and 20:7-10, 2001 Mohr Siebeck, p.157-159.
  3. Emeri van Donzel en Andrea Schmidt, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, 2009, Koninklijke Brill NV., Leiden, pp.4-6.

Meltzer, Edmund S. (2002). Horus. In D. B. Redford (Ed.), The ancient gods speak: A guide to Egyptian religion (pp. 164). New York: Oxford University Press, USA.

Horus: by Edmund S. Meltzer, pp. 164–168, Berkley, 2003, ISBN 0-425-19096-X

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

10/12/2017 06:40

Reacties (2) 

1
10/12/2017 12:00
Ik ben weer een keertje in jouw bronvermeldingen resp. literatuurlijst gedoken en heb voor de afwisseling eens die Sarah Whedon onder de loep genomen. Die is óf totaal geschift, óf zo slim dat ze een bepaald soort geschift publiek aanspreekt. Zo kun je natuurlijk ook een autoriteit worden...
Lieve hemel, wat een volksverlakkerij...en als zij er zelf in gelooft moeten ze haar nodig opsluiten. Ja, die kinderen met de blauwe aura...riep niet al 2000 jaar geleden zo'n volksmenner dat de armen van geest de wereld zullen erven/bezitten, of zoiets?

Volgens mij stikt de hele anti...
1
10/12/2017 16:54
ik vermoed dat dat zonder meer waar is
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert