Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 98

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                 images?q=tbn:ANd9GcSbVXuc_yjnJrzA4lblNRs

Het duurde een halve dag en toen leidde het pad naar een vlakte, een vlakte die aan het einde onderbroken werd door het pad dat weer klimmend omhoog ging, verder naar de bergruggen en toppen. Metusalem liep niet meer, hij sleepte zich nu voort en hij herkende de plek uit zijn dromen en slaakte een zucht van verlichting. Hij zeeg neer naast een rots en liet de zon hem verwarmen. Met zijn hand voelde hij naar zijn riem en daar naast zijn buidel was de kleine wijnzak, hij haakte hem los en haalde de stoffen stop er uit en hield hem met 2 handen omhoog en kantelde de opening naar zijn lippen. Voorzichtig nam hij een teugje dat hij niet meteen doorslikte maar eerst rondspoelde in zijn mond alvorens zo te doen.

Als de wijn langs je tanden spoelde en je gehemelte en tong het snelheid gaven dan merkte je pas hoe gortdroog je mond geweest was. Hij slikte de wijn weg en ademde uit en even buiten zijn lippen rook hij de geur van druiven en fruit. Met een ervaren hand draaide hij de stof weer in de holte van de opening en haakte de zak weer naast de buidel.

De zon bereikte haar hoogste punt en de oude man zat nog steeds met zijn rug tegen de rots te wachten hij nam zich voor dat als de zon zou gaan dalen hij weer behoedzaam het pad zou volgen naar het tentenkamp van zijn zonen en kleinzonen. In de verte kwam een herder met een kudde de vlakte op en net toen hij zijn zou opheffen om te zwaaien, klonk er een enorm geraas als winden die van allerlei kanten te gelijk bliezen en hij werd zowat gezandstraald. Snel trok hij zijn hoofdtooi over zijn ogen die al traanden en voor zijn neus en mond en hij boog zijn hoofd in die winden om zo min mogelijk stof in te ademen.

Het wind geraas ging nu gepaard met een alles verdovend gedonder, dat de grond onder hem deed beven en schudden en hij vreesde met grote vreze. Alles trilde en donderde en stof kolkte over de vlakte. Net toen hij zich krijsend wilde overgeven aan het geweld, stierf het weg. Eerst dempte het gedonder en toen gingen de loeiende en razende winden liggen.

De herder in de verte had zijn schapen zien weg stuiven en lag in overgave op de grond. Nu richtte hij zijn hoofd enigsinds op en dat maakte hem getuige voor alle latere generaties. Hij zag te midden van een roodgloeiende gloed een metalen gevaarte, 'het was er niet,' dacht hij, 'het kan alleen van boven gekomen zijn,' en vol verwondering bleef hij geobsedeerd kijken. Om de rode gloed kolkte zand en stofwolken op en de donder weergalmde van de bergen.

                                          images?q=tbn:ANd9GcTpWLBJ6ugWMl94tLYmCYX                                                                     

Toen werd het stil.

Toen het stil geworden was richtte ook een bevende Metusalem zijn hoofd op. 'Blijf waar je bent of je zult verzengen,' klonk het rond hem uit de stenen en van onder zijn voeten en Metusalem twijfelde aan zijn verstand.

Hij zag de schijnende eenheid langzaam van kleur veranderen, de onderkant was niet een roodachtig kleur meer en langzaam maar zeker te midden van klikkend geluiden werd alles weer één egale kleur.

'Wij komen in vrede, kom voorwaart en wees welkom,' hoorde hij nu van alle kanten en terugkaatsend van de bergen en hij rees op en met langzame bedachtzame tred liep hij op het gevaarte af. Hij zag hoe de stenen rond het gevaarte gesmolten waren geweest en hij zag hoe er nog pluimpjes rook van sommigen opsteeg. Bevreesd vertraagde hij zijn stappen, toen klapte een deel van het vaartuig uitnodigend uit. 'Trek je kleding uit,' gebood de stem uit de stenen, 'je mag alleen je sandalen aanhouden.'

'Dat doe je goed,' zei de piloot, 'stof gaat overal in zitten en techniek is best wel kwetsbaar.'De techno met de microfoon knikte. Zij zagen op het scherm hoe de man zijn kleding aflegde en een riem met wat attributen er boven op plaatste. Met stramme passen liep hij op de opening af, hij voelde dat hij houterig liep maar zijn spieren gehoorzaamden nauwelijks meer door de angst die hij in zich voelde.

                             th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Toen de klep zich achter hem sloot, drukte één van de mannen op een knop en een siddering voerde door het schip, 'even opwarmen,' zei de techno. De tweede man wees op een stoel en Metusalem ging vol verwondering zitten, de stoel klemde zich meteen naar zijn vorm om hem heen. 'De buit is binnen,' sprak de techno piloot in zijn helm en hij zette een schakelaar verder open. Langzaam begon een geraas dat aanzwol en het lichtte en bliksemde rond het schip en vuur spoot van onder de metalen bodem en toen zonder waarschuwing schoten zij weg van de vlakte.

'Wat heb ik gezien,' vroeg de herder zich af terwijl hij langzaam de dampende plek benaderde en nog net héél ver boven zich een streep door de lucht zag trekken, met aan het begin een schijnend puntje.

Hij keek eens om zich heen of hij zijn schapen nog ergens zag. ' Zoiets als een rijtuig met paarden, nee vurige paarden die stof opwerpen, zoiets maar dan krachtiger.' Toen zeeg hij op zijn knieën, 'oh ik heb een wonder gezien,' steunde hij 'God heeft iemand opgenomen.'

San Daniel 2017

bronnen:

lees ook deel 99

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
  • Bart Huges 'een gaatje in je hoofd.'NRC.nl
  • Colton, Michael (May 31, 1998). "You Need It Like... ...a Hole in the Head?". The Washington Post.

-The etymology "to descend" is according to Richard S. Hess (15 October 2007). Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Baker Academic. p. 176. ISBN 978-0-8010-2717-8

-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).

-Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment Rods of God

John Arquilla (12 March 2006). "RODS FROM GOD / Imagine a bundle of telephone poles hurtling through space at 7,000 mph". San Francisco Chronicle. Retrieved 25 May 2010.

Whedon, Sarah W. (February 2009). "The Wisdom of Indigo Children: An Emphatic Restatement of the Value of American Children"

Tober J & Carroll LA (1999). The Indigo Children: The New Kids Have Arrived.

Witts, Benjamin. "Seeing the Indigo Children". Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved 20 September 2017.

Armaggedon Jewish Eschatology". Jewish Encyclopedia. Retrieved 1 May 2012.

  1. J. Lust Art. Gog, Magog in Dictionary of Deities end Demons in the Bible, ed. K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Brill-Leiden 1999, pp.372-373.
  2. Everre Boe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as pre-text for Revelation 19:17-21 and 20:7-10, 2001 Mohr Siebeck, p.157-159.
  3. Emeri van Donzel en Andrea Schmidt, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, 2009, Koninklijke Brill NV., Leiden, pp.4-6.

Meltzer, Edmund S. (2002). Horus. In D. B. Redford (Ed.), The ancient gods speak: A guide to Egyptian religion (pp. 164). New York: Oxford University Press, USA.

Horus: by Edmund S. Meltzer, pp. 164–168, Berkley, 2003, ISBN 0-425-19096-X

https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

 

 

05/12/2017 07:33

Reacties (4) 

1
09/12/2017 11:27
Beste vriend, serie kan ik wegens tijdsgebrek niet alles lezen, ik wacht wel op de gedrukte vorm. Dit gezegd zijnde, dit staat los van de enorme appreciatie die ik heb voor je prachtige verhalen en vooral voor de research die je doet welke een verfrissende authenticiteit weergeeft, die ik soms bij andere auteurs mis. Goed bezig!
1
09/12/2017 12:21
Dank je Thalmaray, die appreciatie is wederzijds
1
05/12/2017 18:30
Vrees niet Zevenblad wij komen in vrede ..maar houden de oude teksten enigsinds aan om het verhaal penetratie te geven..
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
1
05/12/2017 10:24
-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).
Aha. Ik dacht al....maar zo bijbelvast ben ik ook niet.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert