Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 94

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                 th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Er waren niet veel mensen naar de dienst gekomen en de uitvaart van Michel verliep sobertjes. De kist werd langs de ketel op het plein gedragen waar de wachters alweer stonden te roeren in de grote pot en een kleine rij zich aan het vormen was voor hun gratis 'eten en drinken van De Enoch'. 'Zie je niet hoe die rotdrank de mensen beïnvloedt,' vroeg Linda aan mij. Ik keek en zag eigenlijk niet iets dat mij verontrustte. 'Het maakt hen geestdood maar met fonkelende wilde ogen,' vervolgde zij. Ik zag dat wat zij zei wel een goede omschrijving was. Mijn dorpsgenoten waren volgzaam geworden alsof elk stukje vrije wil vervangen was door een fanatiek ideëngoed, maar zij waren niet sloom, zij waren eerder alert en hyperactief te noemen.

Nu, op de schouders van zes wachters vervolgde de kist haar weg naar de kerkdeuren waar Ricardo de priester al klaar stond. 'Dit is de voorbede van Amech,' sprak hij plechtig, 'zij die beladen met schuld en zieken zijn, kunnen het huis van de Enoch niet betreden.' Ik keek zijdelings naar mijn dochter, 'weet jij wie Amech is, hoe je dat ook schrijft,' vroeg ik? 'Nog nooit van gehoord,' antwoordde zij mij met gedempte stem, 'maar dat zoeken wij straks op als wij thuis zijn. Het is of was ieder geval iemand die de wet voorschrijft over wie wel of niet het huis van Enoch mag betreden.' De priester raakte de gesloten kist met zijn staf aan, ' ziek door schuld,' sprak hij, 'beladen met straf,' en hij raakte de kist weer aan, 'vervloekt voor eeuwig,' en hij  vergezelde dat met een laatste tik op de kist.

De wachter met de bongodrum kwam naar voren lopen en ging met gekruiste benen naast de overblijfselen van Michel zitten. Hij begon een langzaam ritme te slaan en een weemoedige fluit begon te spelen en het meisje dat die noten voortbracht kwam naast hem zitten. 'Dit is absurd,' zei ik, 'zij hebben hem ziek gemaakt en beladen met weet ik veel wat, Michel was een fijn mens tot hij die Jute mannen tegenkwam.'

'Pap,' vroeg Linda zachtjes, 'heb je nog dat van die indigo kinderen opgezocht?' 'Nee,' antwoordde ik, er was zoveel gebeurd dat ik het even had laten liggen.' 'Dit zijn ze,' fluisterde Linda, 'het nieuwe denken, zoals de hippies een omwenteling in gezagsverhoudingen en denken te weeg brachten.' Ik keek haar vragend aan. 'Nieuwetijds mensen,' vervolgde zij, er zijn mensen die beweren dat hun aura's deep blauw zijn en dat je hen daaraan kan herkennen.' 'Dank je,' zei ik, 'dat wist ik niet.' Lin glimlachte naar mij, 'lees het nog maar eens na,' raadde zij mij aan.

De man gaf een laatste tik op zijn bongo stel en kwam omhoog. Het meisje blies een laatste schrille noot en stond toen ook op. Ricardo kwam naar de kist lopen en zei tegen de zes dragers, 'breng hem weg, hij is ziek en slecht tot op het bot,' en hij draaide zich om en raakte zijn voorhoofd aan, hij hief zijn arm op en op plechtige toon sprak hij, 'gezegend zijt u allen wachters van de Enoch.' Daarna trok hij zijn jute mantel om zich heen en liep weg.

De verzamelde dorpsgenoten liepen allen weg van de kist en toen ik mij omdraaide zag ik nog net de kist daar staan in eenzaamheid voor die op de schouders van de dragers gehesen werd.

                                   th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

'Wat een naar einde,' zei ik tegen niemand in het bijzonder voor mij zelf uit. 'Hey,' zei mijn dochter, 'de deuren van de Shandy staan open,' en ik zag dat het zo was en automatisch en enigzins nieuwsgierig liep ik er heen. Een man in een jute hes kwam nu in de deuropening staan en wenkte ons. Het was iemand die ik niet kende, in ieder geval iemand die niet van ons dorp was.

'Ik ben Salvador,' zei hij, 'de wachter van de bar.' 'Hoezo wachter van de bar,' vroeg ik nogal bars, zonder dat te willen. 'De nieuwe barwachter,' lachte hij, 'net benoemd, kom binnen en doe een kameeltje met ons mee.' Ik stapte langs het vliegengordijn en zag Alejo staan op zijn oude plek en mijn vriend Pedro en naast hem stond Celema. 'Ik zie je straks thuis wel,' zei mijn dochter, 'ik stap hier niet meer naar binnen.' Ik knikte en liep door, 'buenas,' groette ik de aanwezigen en zij raakten hun voorhoofd aan en ik, ik deed het zelfde.'

Voor ik het wist stond ik tussen mijn vrienden en dronk ik van de bittere thee met het kameeltje dat er naast stond. 'Goed vandaag, gewoon morgen, dacht ik, zonder het te willen zat ik weer gevangen in de handelingen van mijn vrienden en het dorp. 'Doe nog maar eentje,' zei Alejo en hij maakte een rondje met zijn wijsvinger langs ons groepje en Salvador kwam al met de dampende pot aanlopen.

'Waardeloos van Michel begon ik,' en ik keek mijn vrienden aan. 'Hoezo, 'vroeg Pedro,' hij viel om en was dood, dat heb je met mensen die een zwak hart hebben.' Ik was verbijsterd, 'dat had hij niet naar mijn weten,' zei ik. 'Hij kon niet tegen de emoties,' vond Alejo, 'van al die mensen die genezen werden door de Enoch, te veel vreugde.' 'De priester zegt zelf dat hij ziek was tot op het bot,' viel Celema hem bij. 

                                th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Ik kon dit gewoon niet geloven. 'Let op,' zei ik, 'dit is alsof je mensen in de stront duwt, hen er weer uittrekt en dan zegt, 'je stinkt'. 'Ik begrijp niet wat je zegt', zei mijn vriend José Celema terwijl hij nog een ferme slok nam. 'Je doet iemand een zwarte mantel om,' zei ik, 'plaatst hem achter een scherm en overlaadt hem met gebreken en vindt het dan vreemd dat die dood omvalt.'

Dat is niet gebeurd,' zei Celema, 'Michel werd achter een scherm geplaats omdat hij de zwarte steen had, en dan sta je buiten de gemeenschap, daarom moest hij afgeschermd worden tijdens de genezingen.'

Na nog twee rondjes begon ik te begrijpen dat je op meerdere manieren kon kijken naar hetgeen zich voor je ogen voltrok. Ik voelde mij verward en toen ik de bar verliet raakte ik mijn voorhoofd aan en verwonderde ik mij dat het mij nooit was opgevallen dat Michel zo ziekelijk was geweest. Ik proefde de bittere nasmaak van de mate de coca en stapte in mijn auto. 

San Daniel 2017

lees ook 95

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
  • Bart Huges 'een gaatje in je hoofd.'NRC.nl
  • Colton, Michael (May 31, 1998). "You Need It Like... ...a Hole in the Head?". The Washington Post.

-The etymology "to descend" is according to Richard S. Hess (15 October 2007). Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Baker Academic. p. 176. ISBN 978-0-8010-2717-8

-Methuselah dying before the flood is based on the Masoretic Text of Genesis 5 and his dying after the flood based on the Genesis 5 numbers in the Lucianic Septuagint (Codex Vaticanus).

-Pritchard, James B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955, 1969). 1950 1st edition at Google Books. p.44: "...a flood [will sweep] over the cult-centers; to destroy the seed of mankind; is the decision, the word of the assembly [of the gods]."

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment Rods of God

John Arquilla (12 March 2006). "RODS FROM GOD / Imagine a bundle of telephone poles hurtling through space at 7,000 mph". San Francisco Chronicle. Retrieved 25 May 2010.

Whedon, Sarah W. (February 2009). "The Wisdom of Indigo Children: An Emphatic Restatement of the Value of American Children"

Tober J & Carroll LA (1999). The Indigo Children: The New Kids Have Arrived.

Witts, Benjamin. "Seeing the Indigo Children". Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved 20 September 2017.

Armaggedon Jewish Eschatology". Jewish Encyclopedia. Retrieved 1 May 2012.

 

 

25/11/2017 07:30

Reacties (2) 

1
25/11/2017 10:20
Prachtig beschreven.
25/11/2017 14:07
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert