Puigdemont, Barcelona en de gevaarlijke manipulaties van een stel opportunisten

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

Ben ik een paar weken in Noord Amerika en lees ik zelfs daar over de perikelen in Barcelona .. ik zou moeten zeggen in Catalunya. Inmiddels ben ik een paar dagen terug en ben ik min of meer over de jetlag heen en voel ik sterk de behoefte om één en ander in perspectief te plaatsen.

                                 data=qlWxy_p9m3PDU3u50qU4pbdXP1wOuNYu58j

Catalanen zijn een eigenzinnige groep mensen, net als de bevolking van randstad, Friesland, Brabant of welke groep je ook maar tegen het licht houdt. Mensen die een stamverband vormen met een eigen achtergrond en gewoonten. Dat kan uitstekend in een pluriforme maatschappij. De tolantie naar de verschillende levenshoudingen hebben te maken met een wederzijds respect en met gemeenschappelijke overstijgende doelen.

Waar dat respect ontbreekt verdwijnt de tolerantie.

In het kort zijn de provocaties van de Basken in Baskenland en van de Catalanen in Catalunya een regelrecht gevolg van de handelsvisie van de vroegere dictator Franco die een einde aan de burgeroorlog maakte en met ijzeren hand Spanje regeerde tot 1975.

Je spreekt dan over een tijd 1936-1975, met een Spaans achterland (Andalucia) dat makkelijk het rijkste deel van Spanje genoemd kon worden, zeker in verhouding tot de meer Noordelijke provincies. Een tijd waar het agrarische Andalusié weliswaar een rijkdom aan fruit en groente produceerde maar te ver van de rest van het Europeses handels gebied lag om te waarborgen dat de producten vers zouden arriveren in die gebieden die niet het gezegende klimaat van Andalusé kenden noch haar vruchtbare grond bezat. Nu met grootvervoer is dat een ander verhaal en is de provincie Almeria (Andalucia) de groente en fruitschuur van Europa. Maar 1936 was een ander tijdperk waar het vervoer in Andalusié per ezel werd geregeld en die kunnen maar een beperkt aantal meloenen mee torsen.

Het Baskenland heette vóór Franco nog niet het Baskenland en Catalunya was een achtergebleven gebied. Het huidige Baskenland en Catalunya lagen wel tegen de Pyrenëen en daarmee het dichtsbij een mogelijke handelspartner, Frankrijk.

Franco had belang bij stabilisering van de gemoederen na de Burgeroorlog waar hij als Victor uit te voorschijn was gekomen. De meer zuidelijke provincies, werden zwaarder belast dan de Noordelijke  provincies, hetgeen nog het geval is met de BTW en van die opgelden werden een sterke industrie neergezet het Noorden. Denk dan aan farmaceutische bedrijven en assemblage plants voor de meeste automerken. Er werd geïnvesteerd in zware industrie en het achterland bleef het dromerige achterland.

Het huidige Baskenland claimt, net als Catalunya, een rijke achterliggende geschiedenis. De Basken waren de eerste bewoners van Spanje  en woonden al in Europa vóór de Keltische en de Germaanse stammen. Hun taal wijkt dan ook af van welke Europese taal dan ook. Zoiets schept een band. Zij zouden nauw verwant zijn geweest aan de Cromagnon (stenentijdperk) mensen en er wordt wetenschappelijk gesuggereerd dat zij de Cromagnon toorts hebben overgenomen.

Maar ja zo kunnen we nog wel een tijdje door gaan, in de lage landen hebben óók altijd mensen gewoond en die zijn ook verbroederd of genetisch vermengd geraakt met andere stammen, dat mag nooit een in het hedendaagse, een argument zijn om een land wéér een burgeroorlog in te leiden.

Naarmate Catalunya rijker werd door haar industrie, die bekostigd werd door heel Spanje uit openbare gelden, nam haar gewilligheid om winsten af te doen vloeien naar de schatkist exponentieel af. Zij kreeg als pacificatie, zeg maar een zoethoudertje, een grote mate van autonomie en een begunstigde regeling mbt belasting en terugbetaling aan leningen en staatsschulden.

                                    data=qlWxy_p9m3PDU3u50qU4pbdXP1wOuNYu58j

Ondertussen bood zij aan Andalusische boeren die hun oogsten hadden zien mislukken werk in de fabrieken tegen hongerloontjes. Zij waren niet van de zelfde stam en werden als domme boertjes van buten behandeld. Dit is de tijd van de jaren '60 waarin de Spaanse gastarbeiders naarstig werk zochten in onze Noordelijke landen. Landen die hun neus ophaalden in een tijd van rijkdom en hoog conjectuur voor de smerige baantjes en die lieten uitvoeren door de Italiaanse, Spaanse en later de Marokaanse gastarbeiders.

Een hoop Andalusiers trokken echter naar Barcelona en vonden daar werk dat de Catalanen niet doen wilden. Zij werden als domme onontwikkelde arbeiders gezien, en juist deze Andalusiers (8 provincies vormen Andalusië) betaalden altijd al meer belastingen om de Catalaanse industrie omhoog te stuwen in de vaart der volkeren.

De Catalanen hadden iets geleerd; je kon marchanderen met de regering in Madrid. Je moest niet overvragen maar je kon als zwaar geïndustrialiseerde provincie gunstigere regelingen bedingen en de regering die geen problemen wilde, ging daar in mee.

In het Spaans is een gezegde, 'je wilt een paard en je krijgt een hobbelpaard', na een tijdje wil je toch weer liever het paard en nu krijg je een prachtig hobbelpaard. Maar een kinderhand is maar zo lang gevuld en diegenen die écht een paard willen, dienen zich aan. Men ziet de noodzaak niet meer om Madrid te accepteren, met verklaart de koning  persona nongrata en verbrandt hun id papieren, paspoorten e.d. scandeert en beledigt de vlag en roept een illegaal referendum uit.

Het voorgenomen referendum is daags voor de uitvoering al zwaar gemanipuleerd en er is geen werkelijk toezicht op wie wel of niet stemt of mag of kan stemmen en de 'diehards' van de partij van de independiísten bespelen de Europese sympathiën en de openbare opinie.

De Nationale regering van Madrid verbiedt het illegale referendum en biedt dialoog aan. Puigdemont en Oriol van de afscheidings partij gaan het dialoog niet aan en zetten burgemeesters onder druk om stemlokalen te openen. De Catalaanse politie houdt zich afzijdig en de nationale politie grijpt in.

Er komen foto's in de publiciteit van politie brutaliteit. Mensen worden verwijderd van de stemlokalen. Puigdemont doet een bijzonder uitspraak, ' wat de uitkomst óók is van het referedum, ik roep de republiek en onze onafhankelijkheid uit.' Dat toont al eens te meer dat het referendum een wassen neus was, en bedoeld was als een soort legitimatie.

Brussel mengt zich niet in de kwestie maar wijst het politie optreden af. Het Puigdemont marketing plan werkt dus goed! Europa heeft medelij met die arme Catalanen op die foto's die hun 'democratisch' recht ontnomen wordt om te stemmen. Men gaat er aan voorbij dat de stemming illegaal was en gemanipuleerd en derhalve verboden.

Twee dagen later blijkt dat vele foto's niets met de stemming te maken hebben maar stammen uit 1986 (zie je ook aan de kleding) waar een mijnwerkers staking uiteen geslagen werd. Het besef begint door te dringen dat de heer Puigdemont en zijn kornuiten niet fris zijn.

De regering vraagt met klem aan Puigdemont of hij de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen en verzoekt hem om als dat zo is, zich te bezinnen want dan is er sprake van landsverraad en zal de Madrid regering artikel 155 van de grondwet toepassen, een artikel dat de nationale regering het recht geeft om rebellie of zaken die Spanje schaden te bestrijden.Zij geven de heren Puigdemont en Oriol een week bedenktijd. Puigedemont komt op tv en meldt dat hij geen boodschap heeft aan de regering van Madrid.

                                     data=qlWxy_p9m3PDU3u50qU4pbdXP1wOuNYu58j

Na een week neemt de Spaanse senaat artikel 155 aan en zet de uitvoering in gang.

Catalunya is niet meer autonoom, haar regering wordt ontbonden (Puigdemont, Oriol en kornuiten) de politiechef van Catalunya wordt ontheven van zijn functie en vervangen door een Madrid (gehoorzame) chef. De belasting diensten komen regelrecht onder auspicïen van Madrid en Madrid schrijft verkiezing uit voor een nieuwe deelstaat regering op 21 December.

De Premier maakt nog één coulant gebaar. Hij nodigt met klem de Heer Puigdemont uit om met zijn partij deel te nemen aan de uitgeschreven verkiezingen. (De tijd zal dan leren hoe de heer Puigdemont dan ligt bij zijn Catalaanse stamgenoten).

Puigdemont erkent het gezag van de premier niet en deelt mee dat hij op Maandag, vandaag dus, gewoon naar zijn werk gaat met zijn kabinet van de deelstaat en hij roept zijn 200 000 ambtenaren op om hem bij te staan en hem te beschermen... De vonk in het kruitvat fonkelt.. zo begint een burgeroorlog, opnieuw.

Tjah daar staan wij dan.. een doorgedraaide situatie... ondertussen zijn er manifestaties geweest in Barcelona (gisteren weer eentje met meer dan 1 miljoen deelnemers) die het helemaal niet eens zijn met Puigdemont en zijn onfhankelijkheidacties en gewoon willen dat Catalunya weer zelfbestuur krijgt.

Over een uurtje weten we meer, als Puigdmont naar zijn werk gaat dan veronderstel ik dat hij gearresteerd wordt. Het leger is in paraatheid gebracht en de premier stelt dat hij de democratie wil herstellen.

Ik hoop dat er geen doden zullen vallen en dat Puigdemont noch zijn ambtenaren zich zulen verzetten, want ik schat zomaar in dat bij de eerste doden alle remmen los gaan. Ondertussen heeft Belgié, Puigdemont politiek asiel aangeboden.. waar zijn wij in Europa mee bezig.  De beurs zakt ineen en 1685 grote bedrijven hebben Catalunya verlaten. Uiteraard kijkt Baskenland met argusogen naar Barcelona ..want goed voorbeeld doet volgen. God sta mijn arme Spanje en haar misleide burgers bij!

 

 

San Daniel 2017

lees ook: wat een stomme verslaggeving over Barcelona..

 

en daarna: Puigdemont Charlatan (3)

Bronnen:

"El 28,2% de la población que vive en el País Vasco ha nacido fuera | País Vasco". elmundo.es. Retrieved 2010-04-26.

"El pueblo vasco se constituye en comunidad autónoma". El País. 1979-07-18. Retrieved 2016-12-19.

  1. La formació de Catalunya". Gencat.cat. Archived from the original on 15 December 2009. Retrieved 25 April 2010.
  2. "Online Etymology Dictionary". Etymonline.com. Retrieved 31 January 2014.
  3. "La Catalogne: son nom et ses limites historiques, Histoire de Roussillon". M
30/10/2017 05:53

Reacties (17) 

1
04/11/2017 18:38
Gelukkig lijkt het er op dat bij de meerderheid van Catalonie het verstand wint van het sentiment. Het zou rampzalig zijn als een en ander op de spits gedreven wordt.
05/11/2017 19:36
zo is dat .. de situatie is zeer explosief
1
30/10/2017 22:18
Puigdemont is reeds inmiddels in Brussel. Hij is daar samen met vijf van zijn ministers naar toe gevlucht. Volgens Mr. Paul Beckaert die hij als advocaat heeft genomen om zijn belangen te verdedigen, is er geen sprake van het aanvragen van politiek asiel? Vraag blijft natuurlijk wat hem dan hals over kop naar Brussel deed vluchten?

Zojuist gelezen op internet op de site van: De Morgen.BE
1
31/10/2017 09:03
en die Beckaart verdedigde in het verleden ETA terroristen.. fijn gezelschap...
1
31/10/2017 09:04
Hij is naar Marseille gereden en is vandaar naar België gevlogen .. omdat hij zo'n 'schoon' geweten heeft..
3
30/10/2017 16:10
Ja zo gaat dat met die nationalisten die zichzelf boven de wet stellen. Komt bij dat men vanuit Frankrijk met argusogen de zaak volgt. Want vergeet niet, dat ook het Frans/Catalaanse zuidoostelijke deel van Frankrijk, zich sterk verbonden voelt met hun stamleden aan de andere kant van de grens. Daarbij speelt dat ook in Zuid-Frankrijk gemor over Europa en de Franse staat tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. Komt bij dat Occitanie en een groot deel van Catalonie, lang geleden, dus voor de uitbreiding van het toenmalige koninkrijk Aragon, gewoon een land waren. De graaf van Tolosa ( Toulou...
1
30/10/2017 10:31
Hier heb ik ze al:
https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_Unity_Candidacy
Political system
The CUP criticise the current political system in place in Spain and France, and defend an alternative brand of participative democracy. It has proposed, for example, that the general public be allowed to vote on important issues in referenda, and have suggested the creation of representative recall (Catalan: Iniciativa Popular Revocatòria), which would allow the general public to remove elected officials from office before their term expires.
Economy
The CUP broadly refers ...
1
30/10/2017 09:44
Heb begrepen dat België dat al heeft ingetrokken en er waren gisteren betogingen van honderdduizenden Catalanen die niet willen afscheiden.
4
Gymbo tegen Candice
30/10/2017 10:17
Er is nooit een asielaanbieding geweest.Er is een vraag geweest aan Francken in een uitzending : mogen Catalanen asiel aanvragen in Belgie. Daarop heeft Francken geantwoord dat Catalanen wettelijk gezien een asielaanvraag kunnen indienen. Dus ook Puigdemont.
2
Candice tegen Gymbo
30/10/2017 10:46
Dat heb ik bij ons op teletekst gelezen.
2
30/10/2017 16:19
Klopt. Heb ik ook gelezen. Stond ook in Frankrijk op het nieuws.
3
30/10/2017 16:18
Meneer Francken had wat beter moeten nadenken voordat hij op een dergelijke vraagstelling inging en met een antwoord daarop kwam. Hij had de vraag uiteindelijk niet behoeven te beantwoorden...
2
30/10/2017 09:26
Ik zag gisteren in Buitenhof een gesprek met Cees Nooteboom - niet de eerste de beste - die ook al jaren in Spanje woont. Die zei dat het in wezen maar één kleine linkse, zogenaamd progressieve en antifascistische partij is die de rebellie voortdurend aanwakkert en het hele parlement ophitst om zich van Spanje af te scheiden en de onafhankelijkheid uit te roepen.
Die zien de Spaanse overheid als de voortzetting van het Franco-regime en roepen dat ze een wingewest zijn en uitgebuit en onderdrukt worden. Helaas heb ik de naam van deze partij niet onthouden. Die zouden Puigdemont overtui...
3
30/10/2017 09:50
Ik denk dat Nooteboom dat goed inschat
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert