IS bijna verslagen ... maar wat gaat er met ze gebeuren?

Door Candice gepubliceerd in Nieuws en politiek

IS bijna verslagen ...

maar wat gaat er met ze gebeuren?

Inleiding:

Een onderwerp waar diverse meningen over bestaan en waar al best veel over geschreven is en ook door mij. Maar dat zijn onze meningen en die tellen dus eventjes niet mee. Wij mogen gewoon niet beslissen wat er met dat afval gaat gebeuren. Dan hadden we maar een ander vak moeten leren. Zo simpel ligt het. Wij mogen best zeggen dat al het IS afval moet worden afgeschoten en dat vind ik dus ook. Wij mogen zeggen dat ze allemaal in Irak moeten worden berecht en dat roep ik ook al heel lang. Wij mogen van mening zijn dat IS afval het recht op mensenrechten heeft verspeeld en dat zeg ik ook al jarenlang. En ik ben al decennia lid van Amnesty International. Puur omdat ik mensenrechten heel hoog heb staan ... maar ondanks tig keren uitleggen, schijn ik ook van mening te zijn dat ze ook gelden voor dat IS afval. En dat heb ik dus never nooit gezegd! Integendeel zelfs.

Ik vind dat mensenrechten moeten gelden voor alle mensen, voor alle MENSEN! Maar dus niet voor afval. Dat een Amnesty en andere mensenrechtenorganisaties en het hof er anders over denkt, dat is vrij logisch. Die denken namelijk vanuit een veel breder perspectief dan ieder van ons. Voor hen is al dat afval gewoon wel mens en gelden de mensenrechten dus ook voor hen. Zij kunnen dat ook nooit los laten, want krijg je bijvoorbeeld een White Supremacy beweging ... en die dan op net zo'n gruwelijke wijze negers, Joden, moslims, Chinezen en noem maar op afslachten, dan zal je daarna op die 'mensen' hetzelfde executierecht moeten toepassen. Maar dan dus ook op alle politici die zo'n beweging zouden steunen ..... want ja dat zijn dan de Abū Bakr  al-Baghdadi's  van dat moment. Het komt erop neer dat hoezeer wij ook willen dat ze allemaal worden afgeslacht, het volkenrechtelijk niet mogelijk is. Ondanks al de aanslagen in Europa en vooral in Irak, is het absoluut onmogelijk om ze dus allemaal te laten ophangen of afschieten en daar mag u van vinden wat u wilt ..... het is echt onmogelijk en dat ligt niet aan de mensenrechtenorganisaties die toch wel de schuld zullen krijgen, maar simpel aan het feit dat onze westerse wereld bestaat uit iets wat mensen heet ..... en waarvan onze leiders heel wat anders tegen een mensenleven aankijken dan die leiders van de islamitische landen en dan de leiders van andere barbarenlanden zoals, Rusland, China, Noord-Korea, Filipijnen en veel (nog) niet islamitische Afrikaanse landen.

Dat is het hele grote verschil ..... en ik ben heel blij dat het westen niet op eenzelfde manier tegen de wereld aankijkt als bovengenoemde landen. En u mag die andere aanpak liever hebben, is mij best ... maar bedenk ook dat er nog nooit een onderdrukkingsregime is geweest waar de niet tegenstanders van zo'n regime ..... wel vrij waren in hun manier van leven. Alle Duitsers onder de Nazi's waren stuk voor stuk ook onderdrukte gevangenen van de Nazi's. Ze werden wel niet naar vernietigingskampen gestuurd ... maar kritiek op Hitler betekende wel wegrotten in een kamp zoals Buchenwald. Eigenlijk zou iedereen die van mening is dat we beter een extreem (wat voor soort extreem dan ook) regime dan een democratisch bestuur zouden kunnen hebben ...... gewoon een bezoekje aan Buchenwald moeten afleggen. Daar gingen veelal de mensen naartoe die het niet met Hitler en zijn troep afval eens waren. En dat waren geen misdadigers, maar hele gewone burgers die per ongeluk kritiek op een maatregel hadden ... terwijl ze het verder mogelijk wel met dat monster eens waren.

Ik noem echt geen namen van politici ..... maar sommigen van die politici zitten heel dicht tegen dat gedachtegoed aan ...... al ontkennen ze het wel in alle toonaarden. Maar kritiek leveren op die groep politici tolereren ze niet. En hun aanhang tolereert dat eveneens niet. Ik heb het nu niet alleen over (extreme) rechtse politici, maar zeer zeker ook over sommige linkse en religieuze politici ... die laatste groep zelfs heel erg in het bijzonder.

Einde inleiding .... en ik weet nu al dat niet iedereen het met mij eens is. Maar is mijn mening en meer niet. En nee ... die veranderd echt niet.

'Er is geen internationaal systeem voor de berechting van de IS-strijders.'

Als het kalifaat valt, is er gewoon geen plan van aanpak over hoe deze IS strijders berecht moeten worden. Aldus Internationaal Strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops. En daar zitten straks heel wat landen mee in hun maag.

"Allereerst is de vraag: in welk land gaat de berechting plaatsvinden? Strijders uit andere landen zullen waarschijnlijk in hun eigen land worden berecht. Maar alle anderen, en het grootste deel, worden in Irak berecht. Ook de IS-strijders uit Syrië, want daar is door de lange burgeroorlog al helemaal geen rechtssysteem meer. Maar Irak kan dit dus niet aan. Dat wordt een hele complexe situatie. Het proces tegen Saddam Hoessein in Irak, bijvoorbeeld, voldeed volstrekt niet aan de internationale regelgeving. We moeten en kunnen dit niet overlaten aan Iraakse rechters."

Geert-Jan Knoops

Nou bestaat er weliswaar zoiets als een Internationaal Strafhof en dat zit hier in Den Haag (wordt niet door ons bestuurd), maar laten landen als Syrië en Irak daar nou net niet bij zijn aangesloten. Ja en? Nou .... het Internationale Strafhof kan/mag alleen mensen en afval berechten uit landen die daarbij aangesloten zijn.

International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM):

Dit is een database orgaan wat bewijs verzameld dat te zijner tijd tegen alle oorlogsmisdadigers van alle strijdende partijen kan worden gebruikt in eventuele toekomstige strafzaken.

Die databank richt zich dus niet specifiek op IS-strijders. Ook militairen van regeringslegers kunnen ter verantwoording geroepen worden. Maar ze kijken ook naar regeringsleiders zoals een Assad en Poetin. Zij hebben die opdrachten gegeven tot het stelselmatig bombarderen van ziekenhuizen en kinderen. En dat valt echt onder misdaden jegens de mensheid. 

En op dit moment wordt er door de Internationale gemeenschap vooral heel erg naar die organisatie gekeken, want daar worden de bewijzen verzameld.

"De strijders zullen worden behandeld als krijgsgevangenen. Maar wordt hierbij gekeken naar het strafrecht of het internationaal oorlogsrecht? Als er onschuldige burgerdoden zijn gevallen, en dat is zo, dan hebben ze het oorlogsrecht geschonden. Maar de overheid van het land waar ze berecht worden, moet dit bepalen. Tenslotte rest nog de vraag of er genoeg hard bewijs is over misdaden of schendingen van mensenrechten. "Een IS'er kan een aanhanger zijn die alleen morele steun heeft gegeven of een aanhanger die daadwerkelijk meegevochten heeft."

Geert-Jan Knoops

'Ook al zijn het IS-strijders, ze hebben recht op een goede rechtsgang.'

Geert-Jan Knoops

6ce2148e6a5b00cd0bd5c3e1b1802252_medium.

Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops.

Wij kunnen dus heel makkelijk roepen om de doodstraf voor dat afval en ja ik brul net zo hard mee, maar zoals het er nu naar uitziet gaan we hele oneerlijke situaties krijgen. Als wij in Nederland of in België, Frankrijk of Engeland IS strijders voor de rechtbank sleuren en ze zijn strafbaar aan tig van schendingen van mensenrechten en walgelijke misdrijven, blijven ze leven en gaan ze op onze kosten achter de tralies voor ..... perioden van 6 jaar tot levenslang. En in Irak gaat IS afval, dat dus precies hetzelfde heeft gedaan linea recta - al dan niet na een langdurig proces - naar de galg. En dat is toch wel een aardig verschil en nogmaals ... ik vind dat ze allemaal daar berecht en veroordeeld dienen te worden, omdat ze daar de schendingen en misdrijven hebben gepleegd. Als ik morgen naar Amerika zou reizen en ik zou in Texas een aantal extreem rechtse eikels aan flarden schieten (dat zal vast wel verboden zijn), dan krijg ik de doodstraf ... en terecht, alhoewel ik de Wereld dan een dienst bewijs en meer niet. Niemand zou dan zeuren, want ik heb dan dáár dat 'misdrijf' gepleegd. Zo simpel ligt het, volgens mij en meerderen. Maar ... wij zijn met al onze kwaliteiten en inzichten slechts hele gewone mensjes en meer niet en wij veroordelen in alle hevigheid het Strafhof en sommigen veroordelen ook de mensenrechtenorganisaties en de politieke leiders en alle systemen en verdragen en noem maar op, maar de wereld kijkt heel anders en hanteert de verdragen en waar veel op aan te merken valt en die stuk voor stuk herzien dienen te worden en aangepast moeten worden aan de huidige tijd, maar die verdragen en afspraken gelden nog wel.

Er is een alternatief en dat is in overleg met Irak uitvoerbaar:

Sluit zodra ook alle overgebleven IS strijders uit Syrië in Irak gevangen zitten, heel Irak hermetisch af van de buitenwereld en geef de Irakezen dan ... een week of twee of een maand om te zorgen dat het IS afval volledig is afgehandeld en diep onder de grond begraven ligt en open dan weer de grenzen en als er dan vragen komen dan kunnen de Irakezen altijd zeggen:

'IS strijders? Nee ... die hebben we niet meer. Ze zijn weg ... zullen wel naar hun maagden toe zijn of zo.'

d4928c90d7ee63f4c9037afa4571cb6c_medium.

*Candice*

15/10/2017 10:09

Reacties (2) 

1
15/10/2017 19:20
haha, leuk plaatje over de Virgins, ik zou niet weten at je met dat tuig moet doen?
1
15/10/2017 19:25
Ze afslachten.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert