EU lidstaten zouden homeopathische middelen niet moeten toestaan, maar niet werkende kankermedicijnen wel.

Door Lucifall gepubliceerd in Gezondheid en fitness

De vereniging tegen de vereniging tegen kwakzalverij: Hoezo homeopathie werkt niet?

Homeopathie staat momenteel in een kwaad daglicht. De overkoepelende Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC meent dat EU-lidstaten homeopathische middelen niet meer moeten toestaan zolang werking en veiligheid niet zijn aangetoond. Maar wat nu als velen er wel baat bij hebben? En wat als er gewoon wetenschappelijk onderzoek voorhanden is?

De vereniging tegen de vereniging tegen kwakzalverij.

Menigeen die wel eens een klassiek homeopaat bezocht heeft zal veelal een behoorlijke dosis scepsis vanuit zijn/haar omgeving om de oren krijgen. Artsen, familieleden, vrienden dan wel buren lachen het veelal weg. Maar wat nu als jouw kwaal wel gewoon verdwijnt door die extreem laag gedoseerde medicijnen? Het duiden als placebo of nocebo is dan wel heel kort door de bocht. Die lage doseringen hebben effect.

De conventionele geneeskunde twijfelt over het effect van homeopathie. Men stelt: we geloven het pas als we het 'gezien' hebben. Volgens de vereniging tegen kwakzalverij verdient deze tak van geneeskunst gewoon de Kakadoris-prijs. Geheel wetenschappelijk benadert deze vereniging alternatieve vormen van artsenij. Kraakt het bij voorkeur af tot het bot. Maar wat nu met al die mensen die een alternatieve genezer bezoeken die wel van hun kwaal afgekomen zijn? De hoogste tijd dus voor een vereniging tegen de vereniging tegen kwakzalverij.

De reguliere geneeskunde denkt te conventioneel.

Kokervisie zorgt ervoor dat de gedachte bestaat dat alleen de reguliere geneeskunde werkzaam zou zijn. Men werkt met geneesmiddelen en procedures die de symptomen van een ziekte bestrijden. De patiënt wordt niet beter en zal veelal levenslang medicijnen moeten slikken. De gedachte is dat hoe hoger de dosis is hoe beter het medicijn de symptomen van een ziekte zou kunnen bestrijden. Als men werkt vanuit deze visie is het dus eigenlijk ook heel logisch dat de conventionele geneeskunde geen vertrouwen heeft in de werking van een homeopathisch middel welke juist in een extreem lage dosering/verdunning wordt toegediend.

Honderdduizenden patiënten slikken hun medicijnen niet.

Apothekers weten al heel lang dat weinigen therapietrouw zijn. Honderdduizenden patiënten verzuimen hun medicijnen te slikken. Dit kost de samenleving miljarden.

Zo'n twintig procent van de mensen die cholesterolverlagers slikken halen hun medicijnen niet op tijd op. Van de mensen die medicijnen gebruiken tegen botontkalking haalt slechts 1 op de 6 zijn pillen af. Medicijnen worden niet opgehaald in de apotheek en het is maar de vraag of de cliënten hun pillen thuis wel allemaal opsnoepen. Cijfers hierover zijn niet voorhanden, want mensen zullen hierover aan hun arts geen eerlijk antwoord geven. De vraag is dan ook hoeveel (door de zorgverzekering vergoede) medicijnen er wel niet worden weggegooid en belangrijker nog: gelooft de patiënt nog wel wel in de symptoom-bestrijdende medicijnen, die en passant ook nog bijwerkingen hebben?
Zou het bijvoorbeeld ook niet nog eens zo kunnen zijn dat mensen die op eigen kosten homeopathische middelen aanschaffen wel therapietrouw blijken te zijn?
Als kanttekening wil ik wel stellen dat homeopathische medicijnen niet tegen elke aandoening kunnen worden ingezet.

Dat zal iedere (correcte) homeopaat u vertellen en u in het geval van een niet te behandelen ziekte middels homeopathie naar de huisarts sturen.

Hoezo homeopathische medicijnen werken niet? Wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Limburg toont aan van wel.

De overkoepelende Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC meent dat EU-lidstaten homeopathische middelen niet meer moeten toestaan zolang werking en veiligheid niet zijn aangetoond. De raad stelt dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat homeopathische middelen werken voor welke ziekte dan ook.

Van dergelijke opmerkingen krijg ik nu horentjes.

Er is namelijk wel degelijk wetenschappelijk onderzoek welke aantoont dat homeopathie werkt. Als voorbeeld wil ik een Nederlands onderzoek uit de negentiger jaren aanhalen. De Maastrichtse epidemiologen J. Kleijnen, P. Knipschild en G. ter Riet van de Rijksuniversiteit Limburg bestudeerden 107 onderzoeken naar homeopathische geneesmiddelen. Er wordt gesteld dat de studies van matige kwaliteit zijn. Feit is wel dat deze studies niet onderdoen aan die naar de effecten van (alom geaccepteerde op basis van wetenschappelijk onderzoek) reguliere medicijnen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het gezaghebbende British Medical Journal. (British Medical Journal, February 9, 1991, 302:316-323)

Aanleiding voor het onderzoek: verdunning werkt!

Een zeer goed onderbouwd onderzoek met positieve uitkomst naar de werking van een dertigmaal uitgevoerde honderdvoudige verdunning van pollen bij de behandeling van hooikoorts betekende voor Kleijnen en Knipschild zelfs de directe aanleiding voor hun evaluatiestudie.(gepubliceerd in The Lancet (1986)

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Limburg naar de werking van homeopathie

J. Kleijnen, P. Knipschild en G. ter Riet onderzochten 107 studies uit de medische literatuur waarbij homeopatische geneesmiddelen waren getest op patiënten en waarin de genezende werking werd vergeleken met het resultaat bij mensen die een placebo (nepmiddel) slikten. Bij 81 van de 107 onderzochte studies was het effect van het homeopathische middel beter dan dat van de placebo.

Homeopathische middelen tegen hooikoorts, tegen pijn en enkele verwondingen laten de meest gunstige uitkomsten zien. Bij andere aandoeningen zoals darmperistaltiek, luchtweginfecties, en psychische problemen zijn er tegenstrijdige resultaten.

De Maastrichtse epidemiologen onderzochten ook een obscure studie van Britse artsen die research deden of slachtoffers van mosterdgas sneller zouden herstellen als ze een homeopathische verdunning van dat gas als medicijn kregen. Proefpersonen kregen een paar druppels mosterdgas op de arm. Zij kregen daardoor dan wel brandblaren maar het resultaat viel wel positief uit voor de homeopathie. De studie was echter slecht opgezet zodat aan het werkelijke effect kan worden getwijfeld.

Kleijnen, Knipschild en Ter Riet (overigens allen geen homeopaat) waren verrast door de vele onderzoeken waarin de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen werd aangetoond.

Op grond van de resultaten zouden we heel goed kunnen accepteren dat homeopathie werkzaam is, als het werkingsmechanisme maar aannemelijk zou zijn.”

Het grote probleem met homeopathie is dat de extreme verdunning, het zogenaamde similiaprincipe, werkzaam zou zijn. Een ziekte kan worden bestreden met een zeer sterke verdunning van een stof die onverdund bij gezonde mensen dezelfde verschijnselen veroorzaakt.
Dit gaat er in de reguliere geneeskunst niet in, simpelweg omdat men het niet begrijpt. De vetgedrukte tekst hierboven benadrukt dat nog maar even. Lees het nog maar eens goed. Als we het uitdrukken in Jip en Janneke taal lezen we het volgende:

Het werkt wel, maar omdat we de werking niet begrijpen kunnen we het niet aannemelijk maken.

Het verrichte onderzoek werd door het ministerie van WVC betaald. Er werd eenzelfde methode toegepast als bij onderzoek naar de effecten van acupunctuur. Ieder onderzoek werd gewaardeerd met een kwaliteitsbeoordeling op een schaal van 100 punten. Hoe meer patiënten meededen aan het research en als bekend was welke onderzochte een placebo kreeg of een geneesmiddel bezorgde een dergelijk onderzoek meer punten. (dubbelblinde gerandomiseerde experimenten)

In de reguliere geneeskunde is het geaccepteerd dat met dergelijke onderzoeken de meest betrouwbare resultaten worden behaald.

De kwaliteit van de bestudeerde onderzoeken viel de wetenschappers allerminst tegen.

Van de 107 onderzoeken waren er 23 die 55 of meer punten scoorden.
Kleijnen stelt dan ook: “Ik denk dat de kwaliteit van onderzoeken naar reguliere medicijnen niet veel beter is.
De beste twee onderzoeken naar homeopathie haalden 90 punten op een schaal van 100.
Een cijfer waar in feite geen speld tussen te krijgen is .
Farmaceutische industrieën zouden heel trots zijn op zulk werk.

13 van 19 onderzoeken toonden een succesvolle behandeling aan van luchtweginfecties.
6 van 7 onderzoeken toonden positieve resultaten van andere infecties
5 van 7 onderzoeken toonden een vooruitgang bij ziekten met betrekking tot de spijsvertering.
5 van 5 onderzoeken toonden succesvolle behandeling bij hooikoorts
5 van 7 onderzoeken toonden een sneller herstel na abdominale chirurgie
4 van 6 onderzoeken bevorderden genezing bij de behandeling van reuma
18 van 20 onderzoeken toonden voordelen aan bij pijn en trauma
8 van 10 onderzoeken toonden positieve resultaten bij het verzachten van mentale en psychische problemen.
13 van 15 toonden voordelen aan bij diverse diagnoses

U denkt oud nieuws? Onderzoek universiteit van Glasgow 2010.

Oh er is genoeg recentere informatie. Homeopathie heeft nl. een unieke kwaliteit. Deze vorm van geneeskunde is werkelijk patiëntgericht en de behandeling ook. Geen mens is hetzelfde dus een ieder heeft een op de persoon gerichte behandeling nodig. Een fenomeen wat overigens in het nu druk bestudeerd wordt in de reguliere geneeskunde. Maar hoe wrang is het dat ze er na jaren pas achter komen dat hartproblemen bij mannen anders werken dan die bij de vrouw?

Enfin ik dwaal af.

Neem bijvoorbeeld een onderzoek van de universiteit van Glasgow uit 2010. De wetenschappers deden middels de conventionele methode onderzoek naar welke allergie verantwoordelijk was voor de astma. Als dit was vastgesteld werd de behandeling vergeleken met die van een placebo-groep.

Patiënten kregen een verdunde potentie toegediend van de substantie waar ze het meest allergisch voor waren. De controlegroep werd onderzocht door zowel homeopathisch artsen als conventionele artsen. De studie heeft aangetoond dat 82% van de patiënten die behandeld werden met het patiëntgerichte homeopathisch medicijn vooruitgang boekten.

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder slechts 24 patiënten.

Vervolgens werd er onderzoek toegepast middels meta-analyse onder 202 mensen. Er werd een zelfde patroon ontdekt. In de eerste week treedt verbetering op welke doorzette tot het eind van het onderzoek vier weken later. De resultaten waren substantieel (P=0.0004). Er kon dan ook alleen maar geconcludeerd worden dat homeopathische medicijnen werken.

Geen duidelijk bewijs dat nieuwe kankermedicijnen het leven verlengen of verbeteren

4 oktober 2017 zijn de resultaten van een onderzoek van 'King's college London' en 'the London School of Economics' naar toegelaten kankermedicijnen gepubliceerd in science daily.

De conclusie is allerminst schokkend te noemen. Er zou meer bewijs moeten zijn voor werkzaamheid van nieuwe kankermedicijnen alvorens deze goedgekeurd worden. De meeste kankermedicijnen die tussen 2009 en 2013 zijn toegelaten op de Europese markt konden niet bewijzen dat ze de overlevingskans of de kwaliteit van het leven van de patiënt vergroten dan wel verbeteren. Zelfs als medicijnen meer overlevingskans toonde was dit slechts marginaal.

 

De medicijnen werden goedgekeurd op basis van indirect bewijs wat niet altijd even betrouwbaar was met betrekking tot de werkzaamheid. Er mogen dan ook zeker vraagtekens gezet worden bij de huidige normen voor toelating.

De onderzoekers stellen het volgende:

'Wanneer dure medicijnen klinische voordelen hebben en worden goedgekeurd en betaald binnen de gefinancierde gezondheidszorg kunnen individuele patiënten worden beschadigd. Hiernaast worden maatschappelijke gelden verspild en de levering van billijke en betaalbare zorg ondermijnd.'

Het onderzoeksteam analyseerde de rapporten over de goedkeuring van kankermedicijnen door de EMA (European Medicines Agency) van 2009 tot 2013.

Van de 68 kankermedicijnen die in deze periode zijn goedgekeurd is 57% (39 medicijnen) op de markt gekomen zonder bewijs dat het levensverlengend zou zijn of de kwaliteit van het leven van de patiënt zou verbeteren.

Na 5 jaar gebruik blijken maar 8 medicijnen levensverlengend te zijn dan wel de kwaliteit van het leven te verhogen.

Thus, out of 68 cancer indications approved by the EMA, and with a median 5 years follow-up, only 35 (51%) had shown a survival or quality of life gain over existing treatments or placebo. For the remaining 33 (49%), uncertainty remains over whether the drugs extend survival or improve quality of life.

De studiegroep uit Londen krijgt bijval van Vinay Prasad, adjunct-professor aan de Oregon Health & Science University.
Prasad vraagt om strengere testen en normen voor goedkeuring.

'De kosten en toxiciteit van kankermedicijnen betekent dat we de verplichting hebben om patiënten alleen bloot te stellen aan een behandeling wanneer er redelijkerwijs een verbetering in overleving of levenskwaliteit kan worden verwacht.

De EU meet met 2 maten.

De Wetenschapsraad van de EU doet moeilijk over de goedkope homeopathie. Vele mensen kopen een homeopathisch medicijn gewoon uit eigen zak. Dat bespaart weer in de reguliere zorg. Reclameclaims over eventuele werkzaamheid moeten worden uitgebannen en nu wordt het leuk: en op homeopathische producten moet altijd te zien zijn wat erin zit, 'zodat je inzichtelijk maakt dat zo'n middel uit honderd procent water bestaat', aldus Van der Meer. De adviezen van de 'Europese KNAW' zijn dan wel vrijblijvend, maar wel invloedrijk bij Europese beleidskwesties. Tja en die verdunningen blijken dus te werken zoals aangetoond door de universiteit van Glasgow.

Medicijnen die verschrikkelijk duur zijn worden ondertussen toegelaten op de markt en dat terwijl de werkzaamheid niet is aangetoond. De kosten rijzen compleet uit de pan en daarnaast zie je in de wereld van de kankermedicijnen de meest bizarre prijsstijgingen.
Als je dan nadenkt over de kosten van niet juist onderzochte nieuwe kankermedicijnen en de druk hiervan op de zorg als geheel, dan kan iedereen zich alleen maar verbazen. Als u dan nagaat dat de FDA nog soepeler omgaat met toelating van nieuwe dure kankermedicijnen kan ik maar 1 conclusie trekken.

I rest my case

 

07/10/2017 11:41

Reacties (9) 

21/10/2017 17:27
goede artikel en ze moeten ook de hoge prijzen verbieden zo dat men medicijnen kunnen betalen
08/10/2017 23:47
Goed artikel, maar er is nu eenmaal veel wrijving tussen diverse groepen van genezende pillen of en druppels.
08/10/2017 15:43
Je wordt ziek en vraagt hulp met maar een doel , beter worden ,
Hoe ? homeopathisch of met gerenommeerde medicijnen of andere methoden.
is van minder belang.
Zo snel mogelijk beter worden, gezond , of met minder pijn ,en verder kunnen met je leven.
en als het kan niet met grote kosten die je bijna niet kunt betalen.
07/10/2017 14:34
goed artikel, heel veel mensen hebben wel baat bij homeopathie.
1
07/10/2017 14:17
Dit was even lezend worstelen.
Bij homeopathie is het soms erg moeilijk om het kaft van het koren te scheiden, als je begrijpt wat ik bedoel.
07/10/2017 13:03
Je houdt weer een vurig pleidooi voor de alternatieve geneeskunde.
Het grootste probleem met de 'alternatieven' is dat er zoveel ongekwalificeerde kwakzalvers tussen zitten die wanhopige mensen genezing beloven, ook al valt er niets meer te redden.
Het is meestal de overtuigingskracht van de genezer en de persoonlijke band die hij met een patiënt opbouwt. Dan gaat het vooral om aandacht en begrip, en niet om de werkingskracht van het middel. Hoe verklaar je ook anders de 'wondergenezingen' van de katholieken die rotsvast in 'hun heilige' geloven en daar een speciale band mee zegg...
07/10/2017 12:47
Ik ben niet van de homeopatische middelen, juist omdat ik weet dat het zo vaak verdund is, dat het eigenlijk geen enkele invloed kan hebben op je lichaam en dat het een placebo effect geeft, maar daarin laat ik ieder in zijn waarde en mag van mij, iedereen dat kopen, alleen niet via mijn zorgverzekering, daarvoor zou een aparte verzekering moeten ontstaan.
Het niet werkend kankermedicijn zou direct van de markt moeten, wanneer echt is aangetoond dat het echt niet werkt! Net als de cbd olie, die echt totaal geen enkele toegevoegde waarde heeft om je beter te voelen. De drogisten hebben e...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert