TELESKOOP MAGAZINE DECEMBER 2017.

Door Comeijer gepubliceerd in Cultuur

491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.

T E L E S K O O P  MAGAZINE  DECEMBER 2017 Redactie/uitgever Co Meijer email j.meijer51telfort.nl

T E L E S K O O P  MAGAZINE   DECEMBER 2017.4a7f43a4a40d7852e1474d2dcd68f35d_medium.

POLITIEK.- Een nieuw rechts liberaal kabinet met een klein beetje links-liberaal D'66, wat dit ook moge voorstellen! Dat is wat Nederland de komende 4 jaar krijgt. Geen SP, geen GL, geen PvdA en geen PVV Wilders cs. Dat laatste hoeven we niet om te treuren, want weinig betrokkenheid met de 3e wereld, armoede is nou niet bepaald een pré voor deze PVV.  Wilders cs is kennelijk voor nog  meer armoede in de 3e wereld,en dus grotere sociale ongelijkheid in ontwikkelingslanden welke nog steeds uitgebuit worden door het kapitalistisch liberaal economisch systeem, wat de rijken rijker maakt en de armen armer! En dan vind men (PVV) het vreemd dat vluchtelingen massaal naar Europa komen!Nog afgezien van kwaliteit in hun fractie, waar Wilders een uitzondering is met zijn uitzonderlijke politieke gave van dedatteren! Maar geen vriend van de Islam! Geen woord over Islamisering en terreur in Europa schreewt Wilders boos als hij kennelijk over komt!'Volksverlakkerij' noemt Wilders PVV het nieuwe regeerakkoord! Dat is  in zekere zin natuurlijk ook zo, omdat aan de ene kant de middengroepen inkomstenbelasting verlaging krijgen, maar aan  de andere kant door belastingverhoging op consumentenartikelen in de winkel BTW verhoging betalen! Asscher van de PvdA zegt dat het kabinet er is voor de rijken! En dat terwijl zij zelf in het vorige kabinet de rijken hebben ontzien! Behoorlijk hypocriet. 70 miljard bezuinigen over de rug van het grootste minder rijke deel van Nederland was te veel van het goede, lees: kwade. Dat had ook gedoceerder gekunt.

De zorg wordt bezuinigt. Meer geld voor onderwijs, ontwikkelingshulp en... defensie. Dat laatste is niet onbegrijpelijk na wat er over is bezuinigd bij de krijgsmacht wat ten koste is gegaan van kwaliteit van matertieel en menskracht. Maar ondertussen zijn VVD, en PvdA accoord gegaan met de veel te dure aanschaf JSF ca 17 miljard, wen dit terwijkl er voor ca de helft een net zo goede jachtvliegtuig (Saab) uit Zweden had kunnen worden besteld. Nederland blijft meedoen aan missies in het verre Oosten, waty een klein land niet aan kan. Natuurlijk dient een defensie op orde te zijn en niet in deplorabele toestand zoals voor en in de 2e wereldoorlog het geval was, wat vele doden kostte in de krijgsmacht.

Maar goed Nederland krijgt een regering die Nederland kennelijk wil gezien de uitslag van de kamerverkiezingen, waar de VVD ondanks verlies toch de grootste partij bleef! Klimaatdoelstellingen worden niet gehaald en vooral Groen Links voorman Jesse Klaver rekent dat het nieuwe kabinet aan. En de SP heeft uiteraard ook geen goed woord over voor het regeeraccoord. Vooral de positie van de allermsten in Nederland is een punt van kritiek van de SP op het regeeraccoord.

Wanner krijgt de Nederlandse bevolking door dat het 'sigaren uit eigen doos' krijgt en de meest kwetsbare groepen, de laagste inkomens en ouderen weer en opnieuw het slachoffer zijn van rechts liberale politiek met een licht progressief tintje, voor wat het waard is D'66. De werkgevers zullen blij en tevreden zijn. Hun positie is weer geconsolideerd en weer versterkt en dat niet voor het eerst. Ze krijgen ook nog een kado'tje van 1,5 miljard, verlaging divident belasting. Hoe kun je zoiets bedenken! Het is immers nog geen Sinterklaastijd, behalve dan voor liberalen kennelijk! Goed voor de economie zeggen liberale domoren zich zelf na! De vakbonden FNV verweren zich ook al lang niet meer! Kerkemn zwijgen als het graf, want de Christen Unie en CDA tegen de schenen schoppen, dat is vloeken in de kerk niet waar!

Maar we moeten ook erkennen dat herstel van de economie heeft plaats gevonden en dat dat tenminste voor een klein deel te danken is aan het economisch herstelbeleid, zij het doorgeschoten door het VVD/PvdA kabinet, waar de PvdA het meest de dupe van is geworden zetelverlies van ongekende omvang!

SPIRITUALITEIT.- f6ce1fb565e56054bcc682919dfee778_medium.                                  

MAARTEN LUTHER SPIRITUELE REVOLUTIONAIR!ff0fd31365c38fedcd81d05de6fff3e3_medium.afb: Maarten Luther31fa5e74e988ab98d04cb2264e0731af_medium.

Maarten Luther was in de middeleeuwen een echte spirituele revolutionair. Eigenlijk moet ik zeggen religieuze hervormer. De dag van de REFORMatie 500 jaar geleden in Wittenberg Duitsland begonnen werd op 31 oktober herdacht. Luther door z'n dissident gedrag uit de rooms Katholieke kerk gezet, protesteerde fel en ook nog zeer tyerecht tegen de machtige maar zeer corrupte wereldkerk, Zijn 99 stellingen gericht tegen 'Rome'en de kliek in het vaticaan luidde een ware kerkrevolutie in. De Lutheranen zoals ze later in Duitsland, skandinavië werden genoemd, werd de grootste protestantse kerk in die landen

Niet in Nederland waar de Lutherse kerk een  kleine orthodoxe kerk bleef met enkele tienduizenden leden, werd ondergesneeuwd door de Calvinistische protestantse staatskerk de Nederlands Hervormde Kerk, eerst Gereformeerde kerk geheten. Later kwam er de 2e grootste protestantse kerk de Gereformeerde kerken (Synodaal) bij. Tegenwoordig zijn deze 3 protestantse kerken opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met zo'n ca kleine 1 miljoen leden. De Rooms Katholieke kerk, die eigenlijk vanwege de corruptie verboden had moeten worden, wereldwijd bleef bestaan en is nog steeds de grootste çhristelijke'kerk en ook en zelfs in Nederland, met talloze versplinterde meest orthodoxe kerken. Vrijzinnigheid is binnen de PKN kerken gedoogt toegestaan. Andere kleine protestantse kerken die min of meer vrijzinnig zijn ( waar gelovigen vrij zijn in hun geloofsdenken over God, zijn de Doopsgezine kerk opgericht door de in de middeleeuwen uit Duitsland gevluchtte Menno Simonsz78a64b4f5c2786bb12d93e64983d9dca_medium.(afb: Menno Simonsz) een oud RK bisschop, die zich in de Noordelijke Nederlanden vestigde en zogeheten 'hagepreken'hield in de openlucht dus. In het Friese Witmarsum, waar hij z'n gemeente had is nog steeds een gedenkplaats voor deze 'hervormer der Nederlanden.31fa5e74e988ab98d04cb2264e0731af_medium.

Maar het was de in Geneve Zwitserland afkomstige leerling van Luther, Johannes Calvijn 7a6cac8eeff0efe13ee49fbe25af626f_medium.(afb: Johannes Calvijn) die een hem kennende calvinistische stroming van het protestantisme in de Nederlanden introduceerde en waar de grootste protestantse kerkgenootschappen hun identiteit aan ontlenen.

En de Rooms-Katholieke Kerk en hun grootscheepse corruptie en hun inquisitie, ca 40.00 dissidente geloofsgenoten werden verbrandt, vermoord, terechtgesteld en dat ook zou een reden moeten zijn gewesst deze slechte wereldkerk te verbieden nog verder te bestaan in de middeleeuwen.

Heden ten dag probeert de RK kerk zich te revancheren en te herstellen en probeert er veel aan te doen een vredelievende christelijke kerk denomintatie te zijn.  Maar net als de meeste traditionele kerken loopt al jaren het aantal gelovigen sterk terug. Kerkhistorici vrezen dat in het jaar 2050 de kerken niog slecht een marginaal bestaan hebben en nog slechts enkele tienduizende trouwe kerkgangers meest zondag's de kerkdiensten bezoeken. uitgezonderd dan de zevende dagadventisten, ook één van de vele protestantse kleine kerken die de sabbat nog vieren op de Joodse dag, de zaterdag. 

SPORT.- HANDBAL Het vrouwen handbal komt op 'stoom' Nog net heeft het de topvorm bereikt, wat nodig is om de titel WK in Duitsland te halen, voor het eerst in de handbalgeschiedenis. Eerst was het dat de Oranje 'leeuwinnen'op overtuigende wijze gastland Dutsland versloeg met uitnemend handbal 31-26. En nu het in de achtste finales Japan dat er aan moet geloven! Uiteraard is Noorwegen als vooralsnog EK winnaar favoriet. En ook Denemarken, Rusland, Zweden en Zuid-Korea zijn met Nederland favoriet voor de eindstrijd in Maagdenburg Duitsland.c776f15aad111ada256a797f1842ea5b_medium.(foto Oranje vrouwen selectie ´Oranje´ Handbal WK 2017).

SPORT.-TENNIS.-

'PANCHO' SEGURA ('21) overleden!  De Legendarische proftenniser uit de '60/'60 er jaren, de Equadoriaan, en later genaturaliseerd Amerikaan is overleden. Volgens de Worldranking Áller tijen' uit mijn 'Teleskoop Magazine'op Plazilla bezette de kleine Equadoriaan de gedeelde 46/62e plaats. Hij was 3x de nummer 1 van de wereld in z'n amateurtijd. Zijn belangrijkste opponent in die dagen was 'Pancho'Gonzales ('28) waar hij meestal van verloor. Pancho Segura kwam uit een armlastig gezin en wist zich tot een voorbeeldige prof op te werken. Zeer sportief!  Medt leeftijdgenoten Ted Schroeder ('21) en Jack Kramer ('21) beiden uit de VS was 'Pancho'Segura tot later in Amerika de beste! 'Pancho' Segura was fysiek niet sterk, had kromme benen en leerde een voor die tijd unieke dubbele forehand (zie foto)ac66b47fea0d281a021b0013793bf811_medium.'Pancho' Segura ('21) + '177

DE NEERGANG 'VAN ORANJE'6d77990d974385cb21c7e66a14bc4e78_medium.(foto Oranje)

De neergang van het Nederlands elftal (mannen) gaat onverminderd door. Met ergenis zien we het Nederlands elftal onherkenbaar voortzwoegen. Nou ja voort zwoegen. Was  er maar 100% inzet. De verwende multi-miljonairs zetten geen stap extra meer. De tijden van weleer, toe Oranje nog EK kampioen werd en bij andere gelegenheden werd er nog kwaliteit geleverd. Bondscoach Dick Advocaat, ook niet vies van het grote geld, en onbetrouwbaar als het gaat om het respecteren van contracten (België) sloeg volstrekt de plank mis toen hij op een vraag van RTL verslager Bert Maaldrik, die kennelijk een voorspellende gave heeft, Advocaat bvroeg, en wat als Zweden met 8-0 wint thuis van Luxemburg. Advocaat: 'dat is onmogelijk, dat gebeurt niet' En ja hoor het gebeurde toch 8-0! En dan, Nederland moet 6 goals maken en als dat niet voldoende is nog een 7e goals maken! Volstrek onrealistisch, alsof Zweden een 2e Luxemburg is! Maar als je ook niet Oranje gekwalificeerde spelers opstelt als Janmaat, een zeer middelmatige speler,  en bij vorige gelegenheid de fysiek tekortkomende Promes, en een te onervaren de Ligt van Ahax en ga zo door, dan roep je ook de problemen over he heen. En als de bondscoach ook nog spits nummer 1 Robin van Persie niet selecteerd en Westley Sneijder idem, ook al heeft deze z'n beste tijd er van af, dan roep je nog meer onheil over je af als hoofdcoach. En dan Kevin Strootman, lang geblesseerd en nog bij lange niet op het Oranje niveau, dan heb je ook op het middenveld een extra probleem. Want Georgino Wijnaldum, ook al is deze een vaste waarde bij FC Liverpool, in Nederland komt huij vooral snelheid en inzet te kort. Hadden we Kuyt nog maar, of Zsyech, of hadden we een spits als Dolberg, een intelligente speler als Larsson, dan zou Oranje kansrijk zijn bij plaatsing voor de WK. De wedstrijd thuis tegen Zweden is voor Nederland en nog meer Zweden een formaliteit. Is Zweden in vorm, dan zijn we kansloos en is zelfs een gelijkspel het hoogst haalbare (redactie 10.10.17.). Gelukkig toonde Oranje met een uitblinkende en afscheid van Oranje nemen Arjen Robben (2 goals, waaronder een strafschopO) tegen Zweden thuis in de Arena, iets van wat we voorheen van het Oranje zagen strijd en inzet, dit ondanks de 'mission impossible'namelijk met tenminste 7 doelpunten winnen van Zweden. Het zat er ondanks de vele kansen en 2 doelpunten in de le helft niet in. Zweden verdedigde en controleerde de wedstrijd vooral in de 2e  helft. Opnieuw is Oranje niet bij de WK!  Maar hoe nu verder? Een nieuwe bondscoach, nieuwe talentvolle en ervaren Oranje waardige spelers en spelers met de juiste en vechtersmentaliteit. Maar waar vind je ze nog?! En wat met Vincent Janssen, die techniek en snelheid tekort komt voor Oranje niveau? En de verwende Mephis Depay, die z'n voetbalkunsten in Frankrijk vertoont bij niet de minste club Olympique Lyon, wat kunnen we nog van deze ooit talentvolle buitenspeler verwachten. En Arjen Robben met z'n 33 jaar... hij stopt,  de nog enig overgebleven meerwaarde voor Oranje?! Het zal best. En Advocaat hij zal mogelijk ook vertrekken. Wordt Rutten zijn opvolger? Of kist de falende knvb voor een buitenlandse coach met ervaring en de juiste mentaliteit?! Wie het weet mag het zeggen.

USA SOCCER

De Amerikaanse Soccercompetitie gaat van start. De volgende clubs zijn ingedeeld in de First Division tw

1. Manhattan United 2. Brooklyn Rapids 3 Racing Club Queens 4. The Bronx athletics 5. Los Angeles Aztecs 6. Pasadena SC 7. America WDC 8. Saint Louis Sports 9. Houston Rangers 10.Pitsburgh SC 11. New Orleans SC 12 Boston Celtics 13. Chigago City SC 14. Evanston CSC 15. Buffalo Rovers 16. Cleveland SC 17. Baltimore Sports 18. National SFC 19. Philadelphia Sports 20. Detroit City FC 21. DALLAS TSC 22.Phoenix ASC. 

Favoriet is Manhattan United (New York), Los Angeles Aztecs en Chigago City SC. Voor degradatie komen Buffalo Rovers, Baltimore Spoerts en Cleveland SC in aanmerking. In Divison 2 is Detroit United en New Jersy United (NY) favoriet. 

UEFA RANKING BESTE TEAMS December 2017

1. Manchester City 15. 14 1 0 43 2.Paris St.Germain 16 13 2 1 41 3.Internationale 15 12 3 0 39 4.AS Napoli 15 12 2 1 38 5.Juventus 15 12 1 2 37 6.CF Barcelona 14 11 3 0 36 7. Manchester Utd 15 1122 35 8. AS Roma 15 11 1 2 34 9. Chelsea 15 10 2 3 32 10. Olympique Lyon 16 9 5 2 32 11.AS Monaco 16 10 2 4 32 12. Olympique Marseille 16 9 5 2 32 13. Bayern München 14 10 2 2 32 14. CF Valencia 16 9 4 1 31 15. Atletico Madrid 16 8 6 0 30 16.FC Liverpool 15 8 5 2 29 17. Real Madrid 14 8 4 2 28 18. Arsenal 15 9 2 5 28  19.Red Bull Leipzig 14 8 2 4 28 20. Schalke 04 14 7 4 3 25 21. Borussia Mönchengladbach 14 7 3 4 24 22. Borussia Dordmund 14 6 4 4 22.

1 Club Brugge 17 13 22 41 2. PSV 14 13 0 1 39 3.Charleroi 17 10 5 2 35 4. Anderlecht 17 10 4 3 34 5. FC Porto 13 10 3 0 33 6. Sporting Lissabon 13 10 3 0 33 7.AZ 14 10 1 3 31 8. Benfica 13 931 30 9.Basakchiri 14 9 3 2 30  10. Ajax 14 9 2 3 29 11. Fehnerbahce 14 7 5 2 12. AC Milan 13. Lazio Roma 14. FC Sevilla 15. Tottenham Hotspurs 16. FC Basel 17. Rapid Wien 18. Red Bull Salzburg 19. FC Kopenhagen 20. Bayer Leverkusen.

MUZIEK.-

TOP 10 HEAVY METALBANDS 2017:80f2fbe544557468fd89a24b74f94701_medium.(foto Dreamtheater)

1. DREAMTHEATER 2.SANCTUARY 3.NEVERMORE 4.HALFORD 5.JUDAS PRIEST 6. QUEENSRYCHE 7.VANHALEN 8.FIREWIND 9.METALLICA.10.SAVATAGE

'DREAMTHEATER' is een progressieve Symphonische heavy metalband uit de VS (New York). Zij spelen opwindende hard rock muziek veel veel breaks en tempowisselingen en prima composities en albums

SANCTUARY'' is heropgericht in 2010 na het uiteenvallen van 'NEVERMORE'ook uit Seatlle (VS). Zij zijn een typische hoogwaardige heavy metalband, met de oud zanger van Nevermore Warren Dane en gitarist. Het album 'The Year that the sun died'werd prima ontvangen in 2010 en werd zelfs genomineerd tot 'metal cd of the year'! Met uitstekende composities (11) zoals het openingsnummer 'Arise and purity' en het afsluitende titelnummer (11). Allemaal kwaliteitsnummers! (overleden in 2017 Dane Warren)

NEVERMORE' is vergelijkbaar met Sanctuary, een echte heavy metal guitarband met prima bandleden en albums. 'Believe in nothing'en 'She comes in colors' waren exponenten van topcomposities

'' HALFORD' is het soloproject en 2e heavy metalband van frontzanger van ook Judas Priest.Robert Halford. Ook net als Nevermore en Sanctuary heavy metal guitar band. Zij produceerden 2 goede albums.

'JUDAS PRIEST' uit Sheffield (GB) geldt als een veel scorende guitar metalband met 2 goede sologuitaristen en zanger entertainer Robert Halford, exentriek.

'QUEENSRYCHE' komt ook uit de metalscene uit Seattle (VS) de stad van ook o.a. Nirvana. Het heeft enige jaren een nieuwe zanger die opmerkelijk een vergelijkbare stem heeft als Geoff Tate z'n voorganger en medeoprichter van deze heavy metalband, met veel goede albums.

'VANHALEN' uit de VS LA was de metalband van de Nederlandse broers Edward en Eddie Van Halen oorspronkelijk uit Nijmegen en geëmigreerd naar de USA. Vele hits en wereldfaam verwoven

'FIREWIND' komt verrassend uit Griekenland met Gus 'G' als verrassend goede sologitarist. Zij produceerden enkele goede albums. Vooral de eerste was een kanjer

'METALLICA', hoeft geen betoog eigenlijk. Beroemd, en meest populaire metalband uit de VS. Met enkel beroemde hits en albums.

SAVATAGE Amerikaanse hardrockband met veel cd's. Met eerst zanger/organist en later frontzanger 

T H E  R O D- Y S3040c0165f81f101a9cdccc33367c173_medium.

´THE ROD-YS´ uit Groningen was een beatgroep met ongekende mogelijkheden. Zij werden wel ´The Beatles´ en of ´The Kinks van Nederland genoemd!. Er bestaan video opnames van hun eerste 2 en grootste Hits 'Take her home' en 'Just fancy', beiden geschreven door componist, zanger en gitarist Harry Rijnbergen, die later ook nog zou opdraven bij de Amsterdamse beatgroep ZEN, bekend met hun eenmalige hit 'Hair'. The Ro-d-ys zijn ontstaan in de Pekela's in oost Groningen, niet ver van Winschoten, het Oost-Groningse stadje beroemd vanwege de topvoetballers Klaas Nuninga (GVAV,Ajax) Jan Mulder Anderlecht, Ajax en Arie Haan (Standard Luik, PSV en Ajax). De bandleden ontmoetten elkaar op de plaatselijke Mulo en speelden aanvankelijk instrumentale gitaarnummers o.a. van The Shadows. Maar alras bleek dat Harry Rijnbergen compositiekwaliteiten had. Bij Philips werd een platencontract verworven en in 1966 hoorden we voor het eerst op Radio Veronica de eerste Top 40 Hit 'Take her home' met de kenmerken typische nasale stemgeluid van Harry Rijnbergen en de sound met orgel en guitar van de band. Al snel volgde de 2e TOP 40 hit 'Just Fancy'. Daarna werd het even stil. Maar de beste songs kwamen nog 'Any time' en ´Sleep Sleep Sleep'. Van deze laatste is een video in de Hilversumse TV studio, een mooie opname!3fd11f949d95c29d344d96f34cb782b7_medium.(foto The rod-ys)

'unforgatable girl' werd ook een klein hitje. En deze hit is in 2 uitvoeringen uitgebracht! En 'Looking for something better' is hun laatste mini-hit! a38e0e6a4c30cdaa079e8d277caa99e9_medium.(foto Ro-d-ys)

Door problemen met de platenmaartschappij over met name de muzikale toekomst van de veelzijjdige popgroep, besloot Harry Rijnbergen met de Rod-ys te stopppen en zich te voegen bij het Amsterdamse ZEN, waarvoor hij ook enkele songs schreef, die niets deden in de hitparade. Ik sprak Harry Rijnbergen in de 80ér jaren aan de telefoon in het dorpje Woldendorp, waar hij woonde en z'n oude vak timmerman had hervat vertelde hij mij desgevraagd! Op mijn vraag waarom hij was gestopt met ´The Rod-Ys antwoordde hij dat hij op gegeven moment genoeg had van de platenmaatschappij!0676601dab42636f5212fe15ec031176_medium.

Harry Rijnbergen cs The Rod-ys is éen van Neerlandse beste beatgroepen aller tijden, die helaas te weinig echte waardering kreeg en niet doorbrak in het buitenland. Met Cuby & Blizzards, die net als The Rod-ys oefenden in een oud boerderijtje,  bij C&B  in dit geval Grollo, waren zij voor de Noordelijke topbands vrijwel ongeëvenaard. Terecht werd een standbeeld opgericht wat ston en nu weer staat voor de ingang van het gemeentehuis in Oude Pekela Gr. Eerder was het standbeeld door onverlaten gestolen! 524df55754aa66444b99daa59b333050_medium.(foto standbeeld)

nabericht. Na mijn spontane onaangekondigde bezoek aan Harry Rijnbergen en z´n vrouw, in de zomer van 2018, heeft Harry Rijnbergen mij beloofd in 2018 nog, op bezoek te komen in Groet (bij Schoorl).

Top 10 NEDERROCK  DELAIN, GOLDEN EARRING, VANDENBERG, BRAINBOX, SHOCKING BLUE, CUBY & BLIZZARDS, THE ROD-YS, FOCUS, THE MOTIONS, TIME BANDITS.

8e68838ae402db9a440cad88566db399_medium.ae96ea7d1d777979931e1e22a80a5eb7_medium.

C O M M U N I T Y  RADIO OP 108.GM IN DE ETHER WEEKEND ROCK & METAL RADIO VOOR IN 'DE DUINSTREEK VAN SCHOORL e.o.! emao; jameijer@quicknet.nl

OVERDAG ALLEN IN DE ETHER IN GROET OP FM

 d73fe1ed7e478f4df371abd4a82f807f_medium.a94309d7e9691eccfbb2e1793ea50716_medium.

LAWN TENNIS HET NIEUWE TENNISBOEK OVER DE GESCHIEDENIS VAN TENNIS ALGEMEEN & TOPTENNIS IN BIJZONDER BESTELLEN BIJ REGULAIRE BOEKWINKEL & OF BOEKBESTELLEN.NL  19,95 PRIJS 

 

EN TOPTENNIS SINDS 1977 le WIMBLEDON...!d9e30325cb8826b8eabd948708f94937_medium.

05/10/2017 21:02

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert