Scholekster (Haematopus Ostralegus)

Door Info gepubliceerd in Dieren en natuur

Een scholekster wordt door vogelaars ook wel een Bonte Piet genoemd en deze steltloper is makkelijk te herkennen aan zijn zwart-witte verenpracht en aan zijn lange oranjerode snavel. Ze zijn stevig gebouwd en worden vaak aan de kust waargenomen, maar verder landinwaarts komen ze ook steeds vaker voor. Je komt ze dan ook vooral in Groningen en Friesland langs de kust van de Noordzee tegen en in Zuid-Holland en Zeeland in de buurt van het water. De snavel van een scholekster slijt hard en groeit ook hard. In de winter eten ze veel schelpdieren als kokkels en dan gebruiken ze hun snavel als een soort van beitel. En in de zomer zoeken ze vooral op het wad naar wormen en emelten en dan dringt zo'n lange puntige snavel makkelijk in het zand. Verder eten ze nog andere schelpdieren en krabben.

              9cc70588f176ac3f56bab2b6e5e7a419_medium.

Scholeksters vertonen ook territorium gedrag. Dat kun je vooral zien als hij zijn nest verdedigt. Als een roofdier in de buurt komt van het nest, dan doet de scholekster alsof hij kreupel is om de aandacht af te leiden van het nest. Als het roofdier op veilige afstand is van het nest zal hij uiteindelijk wegvliegen. Ze blijven hun broedplek over het algemeen trouw en aangezien ze wel 30 jaar oud worden, kunnen ze dus al die jaren steeds weer terugkeren. Vooral in de lucht laten ze van zich horen en dan roepen ze vaak een schel en hard "kiep kiep".

Scholeksters broeden vooral in gebieden als boerenland, natuurgebieden en in de buurt van bebouwing. Je ziet ze niet in de meer bosrijke gebieden en in kleinschalig cultuurlandschap. Ze worden echter ook steeds meer gesignaleerd in het binnenland. Dat komt wellicht omdat het aantal geregistreerde broedparen sinds 1985 gestaag afneemt. Sinds die tijd is de populatie zo'n 30% afgenomen. Men denkt dat dat komt door voedselgebrek in de winter (intensieve visserij) en omdat er te weinig jongen worden geboren op het intensief gebruikte boerenland. Als dit zo doorgaat zal op termijn het voortbestaan van deze mooie vogel in het geding komen, maar hopelijk weet deze weidevogel te overleven. De scholekster staat dan ook sinds 2015 als gevoelig op de Rode Lijst van de IUCN.

De broedtijd loopt van half april tot in juli. Scholeksters leggen meestal drie tot vier eieren in een nest dat is gemaakt in een kuiltje. Meestal zul je nesten van scholeksters terugvinden op graslanden, maar soms vind je ook nesten terug op bouwlanden. En in een enkel geval worden er ook nesten gemaakt op met grind bedekte platte daken van gebouwen, waar ze in ieder geval geen last zullen hebben van hermelijnen en  vossen. Na 25 tot 27 dagen zullen de eieren een voor een uitkomen. In tegenstelling tot veel andere weidevogels zullen de jongen nog een tijdje worden gevoerd en ze worden ook wel floaters genoemd.

 

 

© Berto vd Bij

26/09/2017 18:30

Reacties (1) 

28/09/2017 11:32
Klopt. Vroeger zak je ze regelmatig op het land, maar de laatste jaren steeds minder. Jammer, want het is een heel mooie vogel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert