Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 79

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                      images?q=tbn:ANd9GcTgjTMaeHOAUIhPNfcukE1

 Ik nam de motor en volgde eerst nog José Celema maar al snel reed hij met zo'n sukkelgangetje dat ik het gas open gooide en hem voorbij spoot. Net voor ik bij de slangebocht kwam zag ik hem in mijn zijspiegeltje de asfaltweg opdraaien. Ik miste een platgereden slang, hing even in de bocht en trok het monster recht richting bruggetje. Ik moest meteen inhouden omdat de bocht na het bruggetje venijnig scherp is en ging toen als een raket omhoog. Bij de eerste huizen hield ik in en langzaam koersde ik op de Shandy af.

Daar stapte ik af nadat ik de standaard uitgeklapt had en ik keek eens om mij heen. Er stonden nu twee grote ketels op het pleintje en er stonden twee lange rijen.  'Eten drinken tegelijk,' flitste het door mij heen en ik liep door het vliegengordijn de Shandy binnen.

' Muy buenas,' groette ik de aanwezigen en ik liep naar de bar. Op een oude boer na, raakte iedereen zijn voorhoofd aan en ik deed het zelfde.  'Woon jij hier,' grinnikte ik tegen Alejo die weer op de zelfde plek stond met een glas kamelenwijn en een leegje kopje Enoch thee voor zich op de bar. 'Wij wonen allemaal in het huis van de Heer,' antwoordde mijn vriend en hij maakte een weids omvattend gebaar. 'Muren begrenzen niet zijn huis,' zei een boer die Gabriel heette,' hij is alom aanwezig.' 'Ik knikte maar dacht, 'de bar wordt er niet leuker op met al dit heilig gezwemel.' 'Michel als ik een cafe solo bestel, wat krijg ik dan,' vroeg ik aan de barman. 'Dat is meester Michel, voor jou,' zei Gabriel, maar ik negeerde hem.

'Michel raakte zijn voorhoofd aan, 'dan krijg je wat ik heb of wat er het dichtstbij komt,' antwoordde hij. 'En dat is,' wilde ik weten? 'Een kopje Enoch thee en glas kamelenwijn,' glimlachte Michel vriendelijk, ' de thee is gratis, maar dat wist je al.' 'Kun je dan nergens meer in dit dorp koffie krijgen,' vroeg ik verbaasd? 'Koffie zit niet in het assortiment van de Heer,' zei de barman en hij pakte alvast een fles kamelen wijn uit het rek. 'De Heer bepaalt het assortiment,' voegde hij toe terwijl hij het glas tot de rand volgoot.

Er viel mij zomaar iets op, ze zagen er allemaal hologig uit net als Celema, berustend en kalm maar hun gezichten leken iets ingevallen. Allen behalve de boer die niet zijn voorhoofd aangeraakt had. 'Die is niet in de Heer,' besefte ik, 'die is gewoon naar binnengelopen.' 'Neem er een koekje bij,' stelde Michel voor terwijl hij een schaal voor mijn neus hield. 'Die zijn ook gratis en net vers gebakken.' 'Laat mij raden,' antwoordde ik, 'deze zijn ook van de Heer?' 'Alles is van de Heer, maar dan ook alles, tot jij je overgeeft aan de Heer ben je verloren,' meende hoeren Manolo die aan een tafeltje zat. 'Overgave is aanbidding,' voegde Gabriel toe, alsof hij een moeilijk vraagstuk toelichtte.  'Heb ik wat bandjes gemist,' vroeg ik half spottend. 'Werk is ook aanbidding,' glimlachte Michel met een haast dwaze kalmte 'en de bandjes hoeven niet meer, het zaad van het goede denken is al ontkiemd.'

'Michel,' zei ik streng, 'als jij de vaat doet of koekjes bakt of kamelenwijn inschenkt dan werk je toch?' 'Niet noodzakelijkerwijs,' zei de barman, terwijl hij nu gewoon een koekje uit de schaal viste en dat op mijn schoteltje legde, 'woorden zijn namen noemen en het is maar welke naam je aan iets geeft.' 'Want...' wilde ik weten? 'Werk is belastbaar en aanbidding niet, mijn werk is aanbidding,' legde Michel uit. 'Even naar de oven voor de volgende partij koekjes,' voegde hij er aan toe, terwijl hij zich omdraaide. Ik rook aan het koekje en nam toen een voorzichtig hapje. Een soort bitterkoekje met amandelen. 'Lekker he,' zei Alejo, 'vers gebakken en gezond.' Ik keek hem eens goed aan en zag dat hij ook gewicht verloren had. 'Wil je nog een glaasje,' vroeg ik en ik wees naar zijn lege glas. 'Later,' antwoordde hij, 'ik ga met de trekker zo even bij de Enoch aanbidden en met te veel kamelenwijn rijd je zo de sloot in'

                                        images?q=tbn:ANd9GcTgjTMaeHOAUIhPNfcukE1

'Je gaat een landje omploegen voor de Enoch,' stelde ik vast, 'en dat noem jij aanbidding.' 'Ieder dient de Heer op eigen wijze,' antwoordde hij, 'met de mogelijkheden die voorhanden zijn.' 'Juist,' vond ik en ik begon schoon genoeg te krijgen van al het esotherische gezwets. Ik nam nog maar eens een flinke hap van het koekje dat naar mijn smaak te bitter was. 'Medicinaal die koekjes,' legde Gabriel uit, 'de amandelen verlagen de bloeddruk, dat weet je toch wel en de coca maakt je rustig en dat is goed want de Heer houdt niet van drukke mensen.'

Net toen ik daar wat van wilde zeggen, ging het vliegengordijn opzij en stapte Celema naar binnen, 'Gezegend bent u allen,' meldde hij en liet zijn opgeheven arm weer zakken, met zijn andere hand raakte hij zijn voorhoofd aan. Allen behalve de oude boer raakten automatisch hun voorhoofd aan. 'Ah,' zei Celema, terwijl hij naar mij wees, 'je bent er al, laten wij eens ernstig praten,'en hij wenkte mij terwijl hij aan een afgelegen tafeltje ging zitten. 

San Daniel 2017

lees ook deel 80

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

References:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

http://www.kemet.nl/de-zonneboot-van-farao-choefoe/

Siegmund Hurwitz, Lilith, die erste Eva: eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen. Zürich: Daimon Verlag, 1980

Samuel Noah Kramer, Gilgamesh and the Huluppu-Tree: A reconstructed Sumerian Text. (Kramer's Translation of the Gilgamesh Prologue), Assyriological Studies of the Oriental Institute of the University of Chicago 10, Chicago: 1938.

Talmudic References: b. Erubin 18b; b. Erubin 100b; b. Nidda 24b; b. Shab. 151b; b. Baba Bathra 73a–b

Kabbalist References: Zohar 3:76b–77a; Zohar Sitrei Torah 1:147b–148b; Zohar 2:267b; Bacharach,'Emeq haMelekh, 19c; Zohar 3:19a; Bacharach,'Emeq haMelekh, 102d–103a; Zohar 1:54b–55a

Lilith Bibliography, Jewish and Christian Literature, Alan Humm ed., 31 August 2017.

 

 

 

11/09/2017 07:02

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert