Bijstand in natura:

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Bijstand in natura:

Voor alle duidelijkheid!

Dit is geen wetsvoorstel van een partij, er wordt ook niet over gesproken ..... maar het zou zomaar in de toekomst kunnen gaan gebeuren. In het geval van een bijstandsuitkering voor asielzoekers komt het ook al voor. Maar dit is dus NIET aan de orde ... ik laat er alleen mijn gedachten op los.

5503e6e7a23d792717b6692399728aec_medium.

Even simpel. Wat is bijstand in natura?

Als u niet goed met uw geld kunt omgaan en/of uw rekeningen geregeld niet, of te laat betaald kan de gemeente dus uw rekeningen voor u gaan betalen. U ontvangt dan veel minder bijstand op uw bankrekening. De gemeente betaald dan van uw bijstand uw huur, uw zorgverzekering en andere vaste lasten plus eventuele schulden en u ontvangt dan het restant op uw rekening.

En dat is dan uiteraard veel minder, laten we zeggen 240 euro per maand. Vergeet niet dat dat geld dan voor u is om te gebruiken voor eten en dergelijke en dat u zich dus geen zorgen meer hoeft te maken om de vaste lasten en dergelijke.

fb3545f4c9cf31784a6d84c41dee694f_medium.

Deze regeling is niet echt nieuw, maar met name links Nederland is er fel op tegen. En een partij als de VVD dus juist niet. Zelf ben ik er nog niet helemaal uit wat ik ervan vind, maar ik neig naar het een acceptabel idee te vinden.

De 'laten we zeggen' vragen:

Wat veranderd dat voor een bijstandsgerechtigde?

Per saldo ontvangt de bijstandsgerechtigde net zoveel als wanneer zij/hij het als totaal bedrag krijgt. Toeslagen vallen er niet onder, dus die blijven ook gewoon normaal binnen komen, maar alle vaste lasten (huur, gas, water, licht, zorg) worden voor u betaald .... van dat geld, zodat u eigenlijk minder snel met schulden te maken kunt krijgen. En er wordt goed gekeken of het deel wat overblijft en wat het leefgeld is, voldoende is om van te leven. Er zijn meer mogelijkheden dan veel mensen denken.

Maar ik raak de controle over mijn inkomen kwijt!

Klopt, maar u krijgt het in natura omdat gebleken is dat u niet goed om kan gaan met het geld dat de Overheid u geeft. De Overheid heeft namelijk liever niet dat u in grote financiële problemen komt.

Maar ik hou dan maar een kut beetje over voor mijzelf?

Niet waar, het totale bedrag blijft hetzelfde en wat u netto aan geld over zult houden, zou u gewoon ook overgehouden hebben als u uw vaste lasten en dergelijke zou betalen. Alleen bent u niet langer meer bij machte om wat te schuiven met bijvoorbeeld uw internetrekening als dat u beter uitkomt.

Maar het lijkt dan net of ik dom of zo zou zijn!

Niet waar, maar u blijkt gewoon moeite te hebben om rond te komen en om aan uw verplichtingen te voldoen en die neemt de gemeente dan over zodat u niet te maken hoeft te krijgen met afsluiten van G,W & L, of met huur- dan wel zorgachterstand.

Maar heeft het ook een voordeel voor mij?

Is maar net hoe u het bekijkt. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over uw vaste lasten en met wat u netto krijgt, kunt u doen wat u wilt en is voldoende om van te kunnen leven. Sober ..... maar u zou nog veel soberder komen te leven als u wel met grote financiële zorgen te maken zou krijgen. Het is niet ideaal en is geen vracht wat u netto krijgt, maar dat geld daar mag u wel mee doen wat u maar wilt zonder te hoeven piekeren of u en hoe u uw rekeningen gaat of kunt betalen. Het kan voor aanzienlijk minder stress en slapeloze nachten zorgen ..... want een ander zorgt ervoor dat u rustig in een bed en niet op straat en met verwarming en niet in de kou en met elektra voor uw verlichting en de koelkast en dergelijke plus stromend water kunt gaan slapen. Daarmee heeft u dan veel meer dan heel erg veel andere mensen.

Wet bijzondere bijstand:

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u de extra en - bijzondere - kosten kunt betalen. U heeft recht op bijzondere bijstand als u dus voldoet aan de voorwaarden. Ook moeten uw kosten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Voorwaarden voor recht op bijzondere bijstand:

- U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.

- U woont en verblijft in Nederland.

- U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.

- U bent 18 jaar of ouder.

- Uw kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn.

- U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.

- De vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier.

Nog steeds weten veel mensen hier te weinig van, terwijl het de hulp kan zijn die noodzakelijk is. Dit gaat ook op voor een nieuwe koelkast/wasmachine en er zijn gemeenten die dus ook bereid zijn om bepaalde medische kosten te betalen. Een deels of geheel kunstgebit om maar wat te noemen. Weet niet of de regelingen voor alle gemeenten hetzelfde is, want ik ben dus verschillen tegengekomen en vandaar dat ik schreef 'er zijn gemeenten', maar dit kunt u altijd nog nazoeken op de website van uw gemeente en u kunt erover bellen en/of het gaan navragen.

Ik haalde dit aan, omdat dit evengoed los zal blijven staan van zo'n bijstand in natura en juist dan in belangrijkheid kan/zal gaan toenemen.

Het kan voorkomen dat datgene wat u uiteindelijk netto ontvangt echt veel te laag is om van rond te komen, maar dat is ook het geval als u het op de gewone manier krijgt. Alleen dan kunt u soms wat schuiven met betalen om op die manier zonder achterstanden op te lopen toch wat makkelijker rond te kunnen komen. En toch zullen die verschuiftrucjes niet echt mogelijk zijn, want de bijstand wordt maandelijks betaald en niet per vier weken, waardoor het soms wat gunstiger kan zijn om met een betaling te wachten tot het geld binnen is.

Vierweeks zou voor bijvoorbeeld 2018 kunnen zijn;

17 - 1, 14 - 2, 14 - 3, 11 - 4, 9 -5, 6 - 6, 4 - 7, 1 - 8, 29 - 8, 26 - 9, 24 - 10, 21 - 11 en 19 -12.

De betaaldata voor de bijstand worden overigens door gemeenten zelf bepaald. En daar zit soms een verschil in.

Den Haag 2017:

25 januari, 24 februari, 24 maart,

25 april, 24 mei, 23 juni,

25 juli, 25 augustus, 25 september,

25 oktober, 24 november, 21 december.

Enschede 2017:

3 februari, 3 maart, 3 april,

3 mei, 3 juni, 3 juli,

3 augustus, 3 september, 3 oktober,

3 november, 3 december, 29 december.

Emmen 2017:

De uitkering staat uiterlijk op de 14e van iedere maand op uw rekening bijgeschreven.

Drie verschillende gemeenten met drie verschillende betaaldata.

Wat in het geval van een bijstanduitkering in natura ook een aanvullende optie zou kunnen worden en waar nu ook van alles mee mis is en gaat ... is de schuldhulpverlening en/of schuldsanering.

Schuldhulpverlening:

Schuldhulpverlening wil zeggen dat de gemeente - of een organisatie - mensen met problematische schulden gaat helpen om de schulden op te lossen. Schuldhulpverlening is een ruim begrip, er zijn namelijk officiële instellingen die via de gemeente worden ingeschakeld ... maar u kunt ook terecht bij commerciële schulphulpverleners ...... en dat laatste raad ik u af. Er mogen officieel geen kosten voor de cliënt aan verbonden worden. Dat is wettelijk zo bepaald. Helaas heb je echter commerciële organisaties die dat wel doen ... ze komen dan met op het oog gunstige voorstellen, maar ze hebben maar één doel voor ogen. Er zelf beter van worden en uw gemeente heeft dat doel niet. 

Schuldsanering:

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP, geeft aan de schuldenaren de mogelijkheid om binnen enkele jaren van hun schuld af te komen wanneer zij er zelf niet meer uitkomen. De WSNP beschermd als het ware de schuldenaar.
Voor alle duidelijkheid: De wettelijke schuldsanering is absoluut geen pretje. Is geen pretje voor de schuldeisers die doorgaans maar een gedeelte ontvangen van hun vordering maar (terecht) ook voor de schuldenaar. Schuldsanering is namelijk gebonden aan hele strenge regels.
Je schuld mag uiteraard niet zijn ontstaan door fraude of een misdrijf of onverantwoord koopgedrag en er zijn dus strenge regels om je aan te houden.

Een schuldenaar moet solliciteren om een zo groot mogelijk gedeelte van de schuld af te kunnen lossen. Mocht een schuldenaar arbeidsongeschikt zijn dan vervalt deze verplichting.
Een schuldenaar mag geen nieuwe schulden maken.
Alle beslissingen lopen via een bewindvoerder, ook het ontvangen en verzenden van post.
Een schuldenaar mag geen fulltime opleiding volgen.
Een schuldenaar moet zijn best doen om zoveel mogelijk inkomsten te genereren voor het aflossen van de schuld.

Doorgaans komt een schuldenaar pas in dit traject als schuldeisers en de schuldhulpverlening er niet meer uitkomen, om wat voor reden dan ook.

U mag denken dat dit dus niks te maken heeft met een bijstand in natura ... maar het zijn zaken waar de mensen mee te maken kunnen hebben en wat dan wel degelijk een rol zal gaan spelen, want als u als bijstandsgerechtigde wel over zou worden gezet naar de natura versie, dan wordt dit dus voor de gemeente een zaak om rekening mee te houden.

Terug naar de bijstand in natura:

Het deel over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en schuldsanering mag en kan er niet los van worden gekoppeld, omdat wanneer een gemeente daar geen rekening mee wenst te gaan houden een bijstandsgerechtigde in echt onoplosbare problemen kan gaan komen. En dat moet voorkomen kunnen worden.

Gesteld dat het zou worden ingevoerd ...

hoe zou ik het dan invullen?

Al kan ik me best wel indenken dat mensen er bezwaar tegen kunnen hebben .... ben ik er niet direct een tegenstandster van, want per saldo blijft de uitkering even hoog. En uitkeringsgerechtigden zijn meer beschermd tegen huur- en andere achterstanden. Tenzij ik iets over het hoofd zie, lijkt mij dat nooit een slechte zaak. Maar ... het gaat om wat je netto over gaat houden en daar zeg ik dan van dat in principe dat bedrag net zoveel zal zijn als wanneer je de vaste lasten en dergelijke netjes betaald. Dus op dat gebied veranderd er feitelijk niets.

Maar ... ik zou dan wel pleiten voor enkele vaste regels, maar het evengoed per individu te bepalen. En zet dan ook alle middelen in. Zijn er schulden ... zorg voor een oplossing die én de schuldeisers én de schuldenaar kunnen accepteren. De schuldenaar heeft dan overigens weinig keus en het is altijd al in het voordeel van de schuldenaar, daar die dan van schulden afgeholpen kan worden. De manier waarop, valt (per persoon) te bekijken en te regelen. Zelf zou ik het dan een mooi gebaar vinden als (wanneer de schuldenaar goed meewerkt) de rentekosten en de andere bijgekomen kosten worden kwijtgescholden zodat er alleen de basisschuld/schulden overblijft/overblijven. Dat zou al heel veel schelen en die kosten hou je als een stok achter de deur voor als de schuldenaar de boel belazerd of zonder goede reden de gemaakte afspraken niet nakomt.

De Overheid ..... die dit dus in werking zou kunnen laten treden ..... zal met een substantieel bedrag moeten komen om te zorgen dat gemeenten in ieder geval een minimum van bijvoorbeeld 250 euro per maand aan de uitkeringsgerechtigden kan overmaken. En dat is uiteraard wel afhankelijk van de gezinssituatie. Ik neem nu 250 euro netto voor als het om een alleenstaande zou gaan. In het geval van nog thuiswonende kinderen of van twee uitkeringen (beide partners) dient er anders gekeken te worden. Maar gemeenten moeten dus een buffer hebben die hoger is dan nu. En dan gaat het in dit geval echt niet om miljarden, maar eerder om een totale Overheidsbijdrage van - schat ik zo in - 200 miljoen. 400 gemeenten ... 200 miljoen en de verdeling naar omvang en alle gemeente gegevens dan moet 200 miljoen per jaar genoeg kunnen zijn. En dat kan weggehaald worden uit voor mijn part de kinderbijslag voor mensen uit de hoogste schijf. Ook met een ton per jaar heb je recht op die bijslag, want dat gaat niet om de hoogte van het inkomen.

Wie ontvangst kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Alle ouders die in Nederland wonen, of in ieder geval in Nederland werken, hebben hier recht op die kinderbijslag voor zover ze minderjarige kinderen hebben. Door deze bijdragen betaalt de overheid mee aan de kosten voor het opvoeden van de kinderen. En de hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het maakt niet uit hoeveel de ouders verdienen of aan vermogen hebben. Iedere ouder die aan de voorwaarden voldoet, krijgt vier keer per jaar een uitkering van de SVB.

Is eerlijk en terecht, maar daar zou je het geld kunnen halen ... bij de hogere inkomens die nu de kinderbijslag ook krijgen, terwijl ze het niet nodig hebben qua financiële situatie.

Tenslotte denk ik dat als er dan ook beter gekeken gaat worden naar welke toeslagen en hoe hoog de uitkeringsgerechtigden kunnen krijgen, dat daar dan vanzelf ook veel geld bij vrijkomt, want dat mensen er recht op hebben is één ding, maar veel meer controle en daardoor dus beter kijken wat ermee gedaan wordt is iets heel anders. Dat gaat nogal eens mis. Er wordt nogal eens misbruik van gemaakt en dat durf ik te zeggen zonder dat ik daarmee uitkeringsgerechtigden voor criminelen of paria's zou uitmaken. Degene die zich zo aangesproken voelen ..... weten dan echt waarom ze zich aangesproken voelen en alle uitkeringsgerechtigden die weten dat ze zich dus niet aangesproken te hoeven voelen ... zullen zich ook niet aangesproken voelen.

Voor alle duidelijkheid zal ik nog maar even mijn beginzin plaatsen, want lezen is voor sommigen wel eens een probleem.

Voor alle duidelijkheid!

Dit is geen wetsvoorstel van een partij, er wordt ook niet over gesproken ..... maar het zou zomaar in de toekomst kunnen gaan gebeuren. In het geval van een bijstandsuitkering voor asielzoekers komt het ook al voor. Maar dit is dus NIET aan de orde ... ik laat er alleen mijn gedachten op los.

*Candice*

Note: Zie ik dingen over het hoofd en waardoor het dus echt niet zo gunstig zou zijn ... laat het dan weten in een normale reactie - dus geen 'Je hebt er overduidelijk geen weet van hoe erg het is gejank' maar een reactie die voor of tegen is, maar in ieder geval normaal is!

05/09/2017 10:33

Reacties (14) 

12/09/2017 15:52
En hoe wil je het controleren, ga er maar eens aan staan, mobiele telefoon kosten, kopen op afbetaling, onverantwoord omgaan met energie, water enz., vakantiereis boeken, shoppen, enfin een hele riedel. Naar mijn idee een ondoenlijke zaak. Kan me overigens nog herinneren dat wij ooit op vakantie waren in Hongarije en wij in een dorpscafé zaten waar enkele dorpsfiguren zaten die graag een glaasje bier dronken en een of andere uitkering/pensioen kregen. Het geld werd hun ter plekke, in de kroeg door de postbode overhandigd minus de schuld die ze hadden bij de kastelein. Bij navraag bleek ...
12/09/2017 15:57
Valt echt te controleren ... rekeningafschriften in PDF.
En ze hebben zichzelf ermee en die dingen ... dat is dan hun probleem, waar geen hulp voor komt ... einde afspraak en dan kunnen ze terugbetalen.

Ze hebben dat geld niet meer voor al die dingen. Ze moeten het doen met wat ze krijgen en gaan ze hun boekje te buiten ... dan hangen ze en heel zwaar.
1
05/09/2017 15:45
Dat kon best eens een goed plan zijn ;-)
1
05/09/2017 15:51
Merci en dat denk ik ook.
1
05/09/2017 14:22
Het kan een hoop erger leed voorkomen.
1
05/09/2017 14:32
Dat denk ik ook.
2
05/09/2017 12:59
Dit is nog geen gek idee...

'Er wordt nogal eens misbruik van gemaakt en dat durf ik te zeggen zonder dat ik daarmee uitkeringsgerechtigden voor criminelen of paria's zou uitmaken. Degene die zich zo aangesproken voelen ..... weten dan echt waarom ze zich aangesproken voelen en alle uitkeringsgerechtigden die weten dat ze zich dus niet aangesproken te hoeven voelen ... zullen zich ook niet aangesproken voelen.'

Niemand hier heeft ooit gezegd dat ALLE uitkeringstrekkers misbruik maken van het systeem... degene die onmiddellijk op hun achterste poten gaan staan, weten ...
1
Candice tegen Ktje
05/09/2017 13:03
Mee eens.

Is toch ook zo ... en het helpt mensen van schulden af en van stress over hoe red ik het af.
Je krijgt gewoon je geld ... maar je rekeningen zijn vast betaald en dan hou je je toeslagen en de kans om hulp te krijgen bij schulden of voor als je wasmachine stuk gaat.
En links ... dat sociale links ... is hier pertinent op tegen.
1
05/09/2017 12:57
Dit zou al een standard regeling moeten zijn en niet zomaar een idee. Het zou de schuldgraad van iedereen in de bijstand verminderen of vermijden dat je in schulden gaat leven. En geen schuld betekent ook dat je geen intrest hoeft te betalen op de schulden die je hebt. Lijkt me een win situatie.
Candice tegen Gymbo
05/09/2017 13:00
Zonder meer. Mensen worden er niet slechter van ... eerder beter.
1
05/09/2017 12:49
Interessant en zit wel wat in in zo een regeling in natura.
Candice tegen ----
05/09/2017 12:58
Zit ook wel wat in ... als het er zou komen.
1
05/09/2017 12:11
De 'bijstand in natura', dus met aftrek van alle vaste lasten, vind ik op zich een uitstekend idee.
Maar hoe wil je voorkomen dat deze mensen (vooral door aankopen via het internet) toch schulden gaan maken? Dat zou dan alleen maar via een strenge BKR-registratie kunnen, en door een verbod op persoonlijke kredieten (rood staan) door banken.
Ik vrees dat Links een hoop kabaal zou maken als je hun achterban financieel aan het lijntje legt.
1
05/09/2017 12:18
Is het volgens mij ook.

Dat voorkomen kan natuurlijk door scherpe controles en de Wet op Schuldsanering is er heel streng op. je vliegt er echt uit als je je niet aan de regels houdt en dan kan je alsnog alles betalen (met boete).

Samsom en Asscher trilden zo'n beetje toen Zijlstra een opmerking maakte over; 'Waarom alleen voor asielzoekers? Waarom niet ook voor andere bijstandstrekkers?'
Links is het er echt niet mee eens en dat geeft niet, we zijn er niet om links blij te maken.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert