De traditie begint bij de eerste mens

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Waarden en normen Traditie plaatselijk en wereldomvattend.

De traditie is gestart gelijk met het eerste mensenleven. De mensen gaan in dorpen leven. In groepen van dorpen. Hiervoor is een organisatie nodig. Het doorgeven van kennis aan de kinderen. De kinderen doen de ouders na. Er worden namen gefantaseerd. Een gesproken taal. Verhalen verteld. Een verhalenslang in de traditie.

Er komt een verhaal dat Eva aanspreekt. De inhoud van het verhaal is verder niet van betekenis. Een schaduw spook in strijd met een lichtengel of zoiets. Het is deze stem die tegen Eva praat. De hoogmoed slaat de fantasie van Eva op hol. Als ze de kennis van goed en slecht tot bestuur systeem van het dorp maakt wordt zij de baas over de natuurwet. Dat is wat we met onze Eva hoogmoed doen. We maken de menselijke geest dood. We vervangen hem door een stem in het hoofd. De stem van goed en slecht die de baas over ons is. Dan krijgen we dat de zoon van Eva Kaïn met de stem praat en het recht fantaseert om te moorden. Eva heeft nog een zoon Seth en Seth spreekt met de stem in het hoofd, hij heeft dat recht. De strijd om de offergaven kan beginnen.

Er komt de geschreven taal. De geschiedenis van de mensheid wordt opgeschreven. En wat lezen we? Moord en massamoord. De hele geschiedenis. Als we dat uit de geschiedenis weglaten wat blijft er nog over?

De paus.

De kelders van heel het Vaticaan vol goud, de offergaven. Wat is daar de bedoeling van? Het goud is niet van hem, het is van de stem in zijn hoofd. De stem van goed en slecht. De paus is geen mens hij is een mensenlichaam zonder mensenleven, zonder een menselijke geest. Zijn leven is de stem in het hoofd van goed en kwaad.

Dat is bij ieder mens op aarde zo. Wij zijn mensen zonder een mensenleven. We hebben alleen een mensenlichaam. Op de boerderij hebben de dieren geen natuurlijk gedrag. Ze hebben de stem van de boer die het gedrag bepaald. Wij zijn boerderij mensen. En de boer bepaald zoals op de boerderij voor de dieren voor de mensen wat goed en kwaad is. Dat betekend niet dat de boer de baas is. Er zijn meerdere boeren die leven in een onderlinge strijd om de offergaven.

Een mensenbaby.

Een mensenbaby wordt geboren met een mensengeest in zich. Op driejarige leeftijd wordt de mensengeest onderdrukt doordat we een stem in hun hoofd maken van goed en kwaad. We hebben fantasie en denkvermogen het begrijpen. Met onze fantasie overmodderen we ons denkvermogen. We kunnen begrijpen. Als we bij de peuters de menselijke geest niet meer dooddrukken blijft de menselijke geest leven.

We rommelen in de fantasie. We weten precies welke volken uitgemoord moeten worden om vrede te maken. We jutten elkaar daarmee op. Kunnen we ons begrijpen onder de overmoddering van de fantasie vandaan krijgen?

Denkvermogen. Begrijpen.

Als er een dier op aarde loopt wil dat niet zeggen dat het een natuurlijk dier is. Het kan een boerderij dier zijn.

Als er een mens op aarde loopt wil dat niet zeggen dat het een natuurlijk mens is. Wij maken ons als hele wereldbevolking tot boerderij dieren en tot boerderij boeren. In onze hoogmoed de baas over de natuurwet zijn willen we niet kijken. In onze hoogmoed van baas over de natuur zijn willen we Genesis de eerste vier hoofdstukken niet begrijpen. We blijven doorgaan het toneelstuk van de baas in het hoofd spelen

Onze tijd. De Jezus tijd.

De beroepsgroep de rechters weet eigendom van de paus tot hun eigendom te maken. We zien de kasteelridders verschijnen. Ze hebben geheime geloven de broederschappen. De broeders worden dubbel broeder van de paus en in het geheim broeder van de ridder.

De vraag waarom maken wij mensen oorlog met ons mensen? Deze strijd is geen oorzaak maar een gevolg. De oorzaak onze Eva fantasie, onze hoogmoed wij zijn baas over de natuurwet. Wij moeten ons tegenover de andere bewijzen dat we hoger zijn. Kaïn het moorden is een gevolg.

Zinvol bezig zijn eerst de oorzaak duidelijk krijgen. Onze haat die we goud noemen in gedachte voorlopig laten voor wat hij is. Proberen de oorzaak duidelijke te krijgen.

Wij mensen zijn een mensenlichaam zonder mensen geest.

Wij lopen op aarde rond als mensenlichaam. Als besturing hebben we niet de menselijke geest.

Als besturing hebben we een stem in de fantasie. Een stem over goed en kwaad. En die stem is de baas over ons. Onze fantasie dat we boven de natuurwet staan. Die is onze besturing.

De oplossing wijst zich toch vanzelf. Zorgen dat wij mensen worden met een mensenleven. De geest van de mens in de mens als bestuur van het gedrag.

Wij mensen worden geboren met een mensen geest in ons. Wij leven niet met die geest in ons. Bij de driejarige peuter wordt die geest onderdruk. Dit gebeurt door de peuters twee stemmen in de fantasie te praten een stem van goed en stout. Een stem die de baas is over zijn leven. Ieder peuter van de groep krijgt dezelfde stem verteld. Iedere mensengroep heeft zijn eigen stemmen die de baas zijn.

Als een dier op aarde loopt wil dat niet zeggen dat het een natuurlijk dier is dat een leven heeft als een ziel. Een gedrag dat bestuurd wordt door de ziel. Het kan een boerderij-huisdier zijn dan hebben wij mensen met braaf en stout het gedrag zo veranderd dat het is zo willen.

Als een mens op aarde loopt wil dat niet zeggen dat het een natuurlijk mens is dat hij een leven heeft als een geest. Wij zijn mensen met een stem in de fantasie van goed en kwaad. Een stem die ons gedrag is. Een stem die ons in het hoofd is gepraat.

Wij mensen weten precies welke volken vermoord moeten worden om vrede te maken. En we weten het zo zeker dat we het nodig vinden andere mensen daarvan te overtuigen, van ons gelijk. Dan zijn we belangrijk. Als we een wereld willen zonder oorlog moeten we ophouden met oorlog maken.

Afrika kan best een eigen voedsel economie opbouwen. Ze krijgen de gelegenheid niet. De mensen in de dorpen mogen op het land rond het dorp niet zaaien en oogsten. Het land is niet van hun. Het land is van de wereldbank.

De wereldorganisatie van ons samenleven als boerderijen.

Wij hebben de boeren de Kaïn-Seth groep. We moeten geloven dat ze geboren worden met een stem in de fantasie die hun het recht geeft te moorden. De boerderij mensen. De werkmensen. We moeten geloven dat we geboren worden met een stem in de fantasie om braaf te zijn. Als dappere soldaten moorden we. Dat zijn de goede moorden om vrede te maken. Iedere boer fantaseert dat hij de echte fantasie stem heeft. De andere boeren hebben een verkeerde fantasie stem. En we fantaseren er op los. We weten precies welke volkeren uitgemoord moeten worden om vrede te maken.

We hebben denkvermogen. Dat wordt totaal overmodderd door de goed, kwaad fantasie. Wat als we ons denkvermogen gaan gebruiken normaal doen. De natuurwet is de baas op aarde als waarheid zien.

Met de hoogmoed van onze Eva fantasie.

Met de hoogmoed van Eva de baas zijn over de natuurwet scheppen we.

Leven dat bestaat zonder materie. En waar is dat leven dan? Daar waar geen materie is we maken onszelf als wereldbevolking gestoord. Met geesten en goden. Die kunnen leven zonder materie en het is waar want we zeggen het allemaal.

En we scheppen materie die zonder materie bestaat. En waar zou dat kunnen bestaan? Een soort kasteel, een hemel. Materie die zonder materie kan bestaan. Het is waar want wij van de onze groep zeggen het allemaal.

Zijn wij mensen vrij?

Staan we los van de natuurwet? Staan we los van de fantasie? Wij zijn natuurwet. Die natuurwetten in ons onderdrukken we met de Eva fantasie en haar zonen. Mensen die het recht hebben te moorden. De band tussen een moeder en haar baby. Onvrijheid, dat beslissen we zelf niet. Dat is de fantasie van de natuurwet. Onze menselijke geest. We hebben de aandrang de kinderen van heel de straat te beschermen. Onvrijheid, het is de fantasie van de natuurwet. Onze menselijke geest. We hebben de aandrang voor het welbevinden van alle mensen in het dorp (stadswijk.) te zorgen.

We onderdrukken onze menselijke geest onze natuurlijke fantasie met een fantasie van goed en slecht de mensen die het recht hebben te moorden. Het recht dat ze krijgen van de goed en kwaad fantasie.

Traditie.

We gaan door met onze fantasie mensen die het recht hebben te moorden. Dat hebben we tot traditie gemaakt. We leren het de peuters. Wij weten zo zeker welke mensen vermoord moeten worden om vrede te maken dat we andere mensen gaan overtuigen. Kunnen we er toekomen ons denkvermogen te gebruiken. Nemen we de moeite Genesis de eerste vier hoofdstukken te lezen en ze te begrijpen? Is de toekomst van de peuters ons dat niet waard?

Toekomst. Waar hebben we het dan over?

De peuters. Welke vorm van besturing voor hun gedrag geven we ze?

Als besturing van het gedrag de natuur die aangeboren is.

Als besturing van hun gedrag de Eva fantasie met mensen die het recht hebben te moorden. De manier hoe wij nu leven.

De peuters geloven alles en blijven dat hun leven lang doen. Genesis de eerst vier hoofdstukken lezen is dat overbodig? Wij hebben verhalen uit de Romeinse tijd. En o wonder het zijn de juiste verhalen om het bestuur van ons gedrag te vormen. Leven dat zonder materie leeft. Heel het universum is materie. Dat leven is dus buiten het universum. Buiten de materie.

Waar zijn we mee bezig met ons gemoord? Mensen die een fantasie gedoe in elkaar fantaseren te mogen moorden. En dan vinden we onszelf ook nog normaal.

Ons logisch denken is onlogisch. Het is weg.

Het is weg. Dit kan geen betrekking op materie hebben. Materie kan niet weg zijn. Het kan andere verbindingen aannemen een andere vorm. Hij kan niet weg zijn, hij wordt verplaats. Stofzuigen. Het stof is niet weg we hebben het verplaats naar in de stofzuiger.

Het is weg en het leven.

Een dode boom, hout. Waar is nu het leven van de boom? Het is een natuurwet leven heeft materie nodig om te bestaan. Het leven is weg.

Een dier zijn leven zijn ziel. Als het dier dood is waar is dan zijn ziel zijn leven? Het is weg. Het is natuurwet leven heeft materie nodig om te kunnen bestaan.

Als nu een mens dood gaat waar is dan zijn geest? De geest is weg. Het is natuurwet dat leven materie nodig heeft om te kunnen bestaan.

Boven de natuur.

Met de Eva gestoordheid van goed en kwaad fantaseren we ons tot baas over de natuurwet. Voor de menselijk geest onze fantasie wordt de natuurwet: leven kan niet bestaan zonder materie uitgeschakeld. Onze geest ons leven kan bestaan zonder materie. Wij zijn baas over de natuurwet volgens de Eva fantasie.

Het weer wordt geregeld door de werkend natuurwet. Het wiebelende evenwicht. Dus niet door een opa die ergens leeft zonder materie.

Zo moet het zijn. Ons leven wordt vanuit de natuur geregeld door onze fantasie op basis van de werkende natuurwet. onze geest.

Wij fantaseren ons met een kennis van goed en kwaad tot baas over de natuur. Onze samenleving is niet onze geest. Wezens die leven zonder materie te hebben fantaseren we tot baas op aarde.

Wij zijn.

Wij zijn in onze kleuterjaren door de ouders geestelijk gestoord gemaakt met goed of kwaad. Wij gaan door met de kleuters geestelijk gestoord maken. Geestelijk gestoord is een woord dat niet kan. We hebben geen geest.

Antiautoritaire opvoeding dat vinden we belachelijk. Dat regelt de massa media. En die is onder controle van de Kaïn mensen.

 

04/09/2017 16:26

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert