Wat heeft waarde in ons leven

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Begrippen Het woord leven en gedrag.

Over wat hebben wij de mensheid macht? Over de natuurwet hebben we geen macht. Waar we macht over hebben is het gedrag. Het gedrag van dieren. Het gedrag van peuter-kind. Het gedrag van een dier waar we met braaf en stout een huisdier van maken. Het dier heeft dan geen natuurlijk gedrag meer. Zijn leven is het goed en kwaad dat zijn baas, de mens bepaald.

De peuter. Een stem uit de verhalenslang van de traditie wordt met goed en slecht tot baas over hem gemaakt. De peuter heeft geen natuurlijk gedrag meer. Zijn leven is het goed en kwaad. De boven natuurbaas bepaalt het goed en kwaad. Dat is zijn leven.

Ziel en geest.

Wij halen de begrippen ziel en geest door elkaar. Ziel dat is het leven van een dier, zijn instinkt gedrag. Geestelijk leven is ons gedrag volgens de natuur. De gezamenlijke geest heeft de naam de boom van het leven. Die maken we dood door in een kennis van goed en slecht te leven.

Waarheid.

Natuurlijke waarheid. Dat een natuurwet onveranderlijk is en over heel de wereld gelijk. Moeten we daar woorden over maken, over water lopen en zo?

Mensen waarheid. Wij mensen maken een de onze waarheid. Waarheid is niet het juiste woord werkelijk klopt beter. Nederland is geen waarheid, het is een werkelijkheid. Als een groep mensen zegt van een bewering of moet zeggen dat die waar is dan wordt die bewering werkelijkheid. We hebben de werkelijkheden van Nederland. De taal, de grenzen de verkeersregels. Dat is de onze groep Nederland. De onze werkelijkheid van de onze groep hoort bij ons mensen. Bij de mens van goed en kwaad. Grote of kleine groepen ze hebben allemaal de onze waarheid.

Wat gebeurt er nu als van een fantasie figuur bijvoorbeeld een smurf een groep mensen gaat zeggen (of moet zeggen) dat die echt zijn. De onze fantasie maakt de smurfen tot echte werkelijkheden.

Dit is wat we bij de eerste oerwoudtovenaar Eva zien gebeuren. Een stem uit de verhalenslang in de traditie praat met Eva. Een fantasie stem dus. Met de onze groep fantasie wordt de fantasie stem tot een werkelijkheid gemaakt.

Per ongeluk of opzettelijke? De bijbelvertalers.

In genesis twee staat duidelijk, de verboden vrucht is de vrucht van kennis van goed en kwaad. In Genesis drie wordt dit zomaar een appel. De bijbel vertalers moeten het verhaal onbegrijpelijk maken. Daar verdienen ze meer mee als de meester van de basisschool.

Eva is de eerste mens en de eerste mens woont in een dorp?

Een slang die kan praten? Het gaat hier over de verhalenslang in de traditie. De bijbelvertalers moeten het verhaal onbegrijpelijk maken. Daar verdienen ze enzovoort.

We stellen dus vast. Wat is voor ons de waarheid?

Dat is zonder pardon de natuurwet. Voor ons mensen, voor de samenleving is er de waarheid van het geestelijk leven de boom van het leven. Die waarheid hebben we onderdrukt, dood gemaakt. Wij bepalen per groep mensen met navertellen wat de waarheid is. Ieder groep zijn eigen verhalen. De wetenschappers worden betaald om het onbegrijpelijk te maken.

De omstroming van de mensheid.

Genesis twee. De omstroming van goud, bezit en voedsel. We hebben toch allemaal de gedachte: We regelen het zo dat ieder mens voldoende te eten heeft. Genesis geeft de volgende omschrijving. Er is de grote wereldstoom van voedsel, bezit goud. Wij leven in dorpen. Een stad is een verzameling dorpen. Ieder dorp heeft zijn eigen omstroming. Ieder dorp heeft een eigen economie. De groenvoorziening en zo. Ieder dorpslid over heel de wereld heeft een gelijk inkomen dat bepaal wordt door het lid zijn van het dorp. Een gefantaseerde edelsteen. De waarde van een gefantaseerde edelsteen is 0 op heel de aarde. De waarde 0 kan op een andere waarde gezet worden bijvoorbeeld duizendvijfhonderd euro. De mensen gaan dit geld uitgeven. Er zijn een paar honderdtal potten en pannen fabrieken op aarde te weinig. Een bakker heeft zijn vast inkomen. De bedragen van inkoop en verkoop zijn eigendom van het dorp. Het dorpsbestuur regelt. Het vast inkomen. Het dorpsbestuur regelt. Dat is te eenvoudig. De wetenschap regelt met concurrentie en zo dat het ingewikkeld wordt.

De herverdeling van het goud hoeft niet met wapengeweld samen te gaan. Het kan geregeld worden zoals van het bezit van de stadshouders een groter bezit werd gemaakt (De landen). Tot de dood van de personen blijft alles hetzelfde. Bij de dood worden de erfenissen samengevoegd. Er zijn twee dingen het goud en het sociaal leven.

Als een fabrieksdirecteur de arbeiders twee keer zoveel uit betaald. De arbeiders kopen dan twee keer zoveel. De fabriek kan de productie verdubbelen. Dat is te eenvoudig. De wetenschappers van de belasting regelen.

Het sociaal leven in het dorp wat nu dus dood is. Dat kan niet beschreven worden. Het is als een plantenzaad. Als het de kans krijgt te ontkiemen zal het ontkiemen.

 

 

 

 

 

 

De echte sprookjeswereld die volwassen mensen fantaseren. Dat doen we op de Eva manier. Als van een groep mensen van een bewering zegt dat die waar is wordt het voor deze groep de waarheid. We vormen niet een wereldbevolking maar een groot aantal Eva groepen.

We hebben uit de tijd van de Romeinen een groot aantal verhalen. Aan de hand van die verhalen kunnen we precies vaststellen hoe de bovennatuurlijke wereld eruitziet. Er wordt op los gefantaseerd. Die sprookjes zijn echt geloven we.

 

Wij mensen zijn niet de baas over het leven. We kunnen niet hier een boom neerzetten en zijn leven een paar meter verderop. We kunnen een hond niet hier neerzetten en zijn leven een paar meter verderop. Wij kunnen een mensenbaby niet hier neer leggen en zijn leven een paar meter verderop. Waar wij mensen de baas over zijn is het gedrag van dieren. Een dier bestaat uit lichaam en een gedrag. Er zijn dieren daar kunnen we huisdieren van maken. We maken ons tot baas over het dier door het natuurlijk gedrag te vervangen door het gedrag zoals wij dat willen. Dat doen we doormiddel van goed en slecht.

Dat is ons baas zijn over de natuur we hebben de mogelijkheid het gedrag van een dier te veranderen. Over de rest van de natuurwetten zijn we niet de baas. Als we een dam in een rivier bouwen verandert dat niet de natuurwet.

Wij gaan met de Eva gestoordheid te keer. We fantaseren een baas over ons gedrag. Een stem in het hoofd die de baas is over de natuurwet. Een bovennatuurlijke stem. Gevolgd door de Kaïnfantasie. Die krijgt van de stem het recht te moorden.

Als een varken geboren wordt zit het gedrag van het varken erin.

Als een wolf geboren wordt zit het gedrag van een wolf erin.

Als een mensenbaby geboren wordt zit het gedrag van de mens erin. De geest van het leven.

Waar is nu de wereld van de mensen? We hebben een wereld van geestelijk doden mensen met Eva verhalen als groep bepalen we dat die waar zijn. Ons leven is de Eva groepen.

Als wereldbevolking verdelen we ons in groepen met de werkelijkheid van de Eva fantasie. Baas over de natuurwet.

Herderziendheid.

Als je met een loterij speelt heb je kans te winnen. Ik speel niet mee in een loterij. Volgens de helderziendheid heb ik een vier tot zesmaal grotere kans om te winnen. U kunt het volgen?

Bovennatuurlijke krachten. Dat zou prachtig zijn. In de morgen gaat die persoon naar een ziekenhuis. Iedereen een hand geven. In de avond is de helft van de mensen weg. Ze zijn naar huis. Maar zo werkt dat niet. Er komt wierrook en kaarsen aan te pas. De groep bovennatuurlijke gaat elkaar overtuigen wie het meest bovennatuurlijk is. De boom van het leven wordt vergeten.

De Eva fantasie Nederland. We vertellen elkaar de Eva fantasie en weten wat de werkelijkheid is. We hebben er de Kaïn fantasie bij. Mensen die het recht hebben te moorden. (Rechtbank leger) En mensen die dit recht niet hebben. Nederland is de wereld. De andere mensen hebben geen recht op aarde te zijn. De boom van het leven wordt vergeten.

We hebben de mogelijkheid ervoor te zorgen dat peuters een samenleving van normale gaan vormen. We zien de boom van het leven niet, te druk met ons gemoord bij houden.

Anti autoritaire op voeding wordt door de sprookjes makers voor volwassenen de wetenschap belachelijk gemaakt.

De kleine peuter heeft een leeftijd die we de taalleertijd zouden kunnen noemen. Voor de peuter is alles wat hij waarneemt en hoort de waarheid. Een onwaarheid kent hij niet. Hoe ontwikkelt dit zich verder? We zouden kunnen bekijken op welke manier een peuter leert.

Wij leven als geestelijk gestoorde. Met een dode geest.

Iedere groep heeft de echte stem van de waarheid die de baas is over de natuurwet in het hoofd. Bekijken we de eerste oerwoudstam met de Eva krankzinnigheid. De hele stam met een stem in het hoofd die de baas is over de natuurwet. De Kain krankzinnigheid. De tovenaar mag moorden daar zegt niemand wat van. Het Kaïn figuur zorgt dat de hele stam in doodsangst leeft. De verhalen en namen in de stem, in het hoofd kunnen veranderen. Het systeem blijft goed en slecht. In alle tijden. Sociaal gezien hebben we het leven van een oerwoudstam.

Verhalen uit de Romeinse tijd.

We hebben een hoop verhalen uit de Romeinse tijd. Om welke reden dan ook uit die verhalen kunnen we de waarheid halen voor de stem in ons hoofd die de baas is over de natuurwet. Vertellen we als de onze groep tegen elkaar. Goed en slecht is een systeem. Het systeem blijft hetzelfde.

Wij kunnen niet duidelijker zeggen dat we geestelijk gestoord zijn. Van alle echte waarheden die op aarde zijn hebben wij de echt waarheid. De andere de onze groep hebben geen waarheid, die hebben fantasie.

We praten over god alsof we het over een kistje aardbeien hebben.

Die stem in ons hoofd die de baas is over de natuurwet ervaren we als natuurlijk. Als we morgen de hoek van de straat omlopen komen we de stem in ons hoofd tegen. We kunnen dan de stem in ons hoofd een hand geven.

Ik heb me laten vertellen de mens heeft denkvermogen. Ze vertellen wel meer. Waarom gebruiken we ons denken niet als het gaat om onze sociale samenleving? We hebben de waarheid van onze stem in het hoofd.

Een mens wordt niet geboren met een kennis van goed en kwaad. Een strijd in de persoon, een strijd in het samenleven. Wij worden geboren met een geest. Wij hebben van de natuurwet een geestelijk dorpsleven.

Wij maken ons tot baas over de natuurwet. Met de kennis van goed en kwaad geven we de geest geen kans tot leven te komen. De peuters komen net als de soldaten onder de terreur van goed en kwaad te staan.

Een geestelijk gestoorde wereldbevolking. U wilt ontkennen?

Wij mensen doen dat niet. De stem in ons hoofd die de baas over de natuurwet is, die stem doet dat. We zijn nog meer geestelijk gestoord als we zelf fantaseren.

De oplossing. De kinderen niet meer geestelijk gestoord maken met goed en slecht. De menselijke geest de gelegenheid geven zich te ontwikkelen. Antie autoritaire opvoeding. Het systeem goud volgens Genesis twee.

De weg naar de boom van het leven is geblokkeerd.

De geestelijk gezonde mens en de geestelijke gestoorde mens door goed en kwaad kunnen niet tegelijk bestaan. Een geleidelijke overgang is niet mogelijk. Het dient in een keer te gebeuren. We hebben toch denkvermogen? Om te beginnen het verschil zien tussen de gezonde mens en de geestelijk gestoorde.

Tegemoet treden.

Wij mensen treden elkaar niet tegemoet in een geest. We treden elkaar tegemoet in een strijd van het hoger. Dat leren we de peuters. We hebben er sprookjes voor volwassenen voor om het tot normaal te fantaseren.

Het dier kan leven met een ziel zijn instinkt gedrag. Het kan leven als een huisdier met een kennis van goed en slecht.

Wij mensen zou kunnen leven met een geest. We leven met een gefantaseerde baas met een kennis van goed en slecht.

Grote mensen.

Grote mensen, de leiders zijn gek want ze maken oorlog. Met hun gefantaseerde sprookjes trekken ze het volk mee. Genesis de eerste vier hoofstukken hoeven we niet te lezen want we weten de waarheid. De waarheid van de Kaín mensen. De echte waarheid dat een mens geboren wordt met een geest willen we niet weten.

Geen woorden.

De kaïn mensen en hun recht te moorden. Dat vereren wij. Daar zijn toch geen woorden voor. Als een huisdier maken we ons meer gelief bij het baasje.

Varken.

Een varken heeft een leergedrag. Een biggetje kun je trucjes leren. Maar als het varken volwassen is dan is al het geleerde vergeten en doet het waar het zin in heeft. Zouden wij mensen dit gedrag hebben, de Kaïn mensen zouden hun moord gefantaseer kunnen vergeten.

Een boze droom?

Zit ik in een boze droom in dit leven en kom er bij het ontwaken achter dat ik op een aarde leef waar de mensen in de geest leven? Wij kunnen in een wereld zonder oorlog leven. Als we zouden willen. Als we zouden willen. Als we zouden willen. Als we zouden willen.

25/08/2017 15:23

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert