Waarom moslims de Joden haten:

Door Candice gepubliceerd in Geschiedenis

Waarom moslims de Joden haten:

Hoe een maniakaal gefrustreerde 'Profeet' compleet doordraaide.

Is er één enkel Arabisch land te vinden waar wel toekomst, werk en vrijheid bestaat, ondanks een cultuur die geen innovatie en modernisering toelaat?

Met het overweldigende succes van de Israëlische staat hebben de Joden de Arabieren vernederd. En dat is de kern van de waanzin waaraan Palestijnen en bijna alle andere moslims lijden.

8dd636c40d497ff51f640c365fbd149a_medium.

Wanneer de Joden zijn uitgeroeid … zal de zon van de vrede beginnen te schijnen over de hele wereld.”

Pirzada Mohammad Raza Saqib Mustafai - religieuze Pakistaanse leider.

Die man is niet de enige die dat zegt. Het is bijna standaard taalgebruik van de geestelijken en van politici. Het zit in het hart van de islamitische theologie dat vrede in de wereld pas bereikt zal worden als alle Joden van de aarde zullen zijn weggevaagd. En de rest van de Wereld weet dit, maar hoor je er nooit over ...

Ik ga u eerst even een korte video laten zien van 13 oktober 2015 in Jeruzalem. Het is één van die schattige Palestijntjes die met een auto op Joden bij een bushalte inrijdt. Daarna stapt hij uit en begint met een hakmes in te hakken op een Jood.

Dit is niet iets bijzonders in Jeruzalem, want zulke aanslagen zijn daar best vrij normaal en al jarenlang. Dit schrijf ik niet om de aanslagen in Europa te bagatelliseren ... maar deze aanslag en andere grotere aanslagen brengen nergens 'Je suistjes' en Israëlische vlaggen op gebouwen (wel Turkse na een aanslag) en nergens zie je politici samen één minuut stilte houden ..... want ja de slachtoffers zijn Joden en die durven ze niet te herdenken uit angst voor boze Arabische landen! En dus ook niet nadat een vrachtwagen op 8 januari van dit jaar in Jeruzalem inreed op Israëliërs.

 

 

 

Waarom moslims de Joden haten:

Het is één van de vragen waar nogal wat mensen meezitten (of niet dat kan ook), maar waar nooit antwoord op wordt gegeven. Het enige wat gedacht wordt is de leugen dat de Joden de Palestijnen hun land zouden hebben afgenomen. Nou is het inmiddels al tig keren aangetoond dat het land van de Joden is en dat het al van hen was voor het woord Palestijn bestond en dat Jeruzalem door hen, de Joden, gebouwd is (2800 voor Christus) en dat de eerste moslim daar 3400 jaar later arriveerde. En dat en dit onderstaande wetende geeft wel aan wat een organisatie Unesco is.

b00dd17cfc0843fa47131cffd4db371f_medium.

In de Judese woestijn in Israel een heel oud stukje papyrus is gevonden, waarop in het Hebreeuws de naam ..... Jeruzalem staat. De ouderdom van dit papyrus is door de Israëlische Autoriteit voor Oudheden vastgesteld op 2700 jaar, wat betekent dat het dateert uit ongeveer 700 voor Christus. Dit document bevestigt heel duidelijk de eeuwenlange band tussen het Joodse volk en Jeruzalem.

Op het stukje papyrus, dat 11 bij 2,5 centimeter groot is, staat de tekst: ‘Van de dienstmaagd van de koning, van Na’arat, wijnkruiken, aan Jeruzalem.’ Voor Jeruzalem wordt het woord ‘Yerushalima’ gebruikt. Mogelijk maakte deze tekst deel uit van een document waarin de betaling van belasting werd geregeld in goederen die naar Jeruzalem moesten worden gestuurd.

De VN-organisatie Unesco heeft voor de tweede keer in vrij korte tijd een resolutie aangenomen waarin Jeruzalem en met name de Tempelberg met de Arabische naam wordt genoemd en Israël wordt veroordeeld.

De haat van de moslims, en de Palestijnen, jegens de Joden is niet afkomstig uit dat conflict. Het is wel één van de punten om de haat heet te houden en om de VN op de Palestijnse hand te houden. Zie in het kader van dit alles ook eens het bizarre dat er ondertussen al heel wat VN organisaties een Saoedische voorzitter heeft.

De moslims verdedigen hun Jodenhaat door heel eenvoudig te beweren dat de Joden Mohammed hebben verraden en daarom dit verdienen. Moslims ervaren het routine- en stelselmatig vervloeken van alle Joden in moskeeën als normaal en zelfs als heilig! De Jodenhaat vormt een essentiële basis voor het completee Islamitische geloofssysteem. De Jodenhaat bedekt een existentieel probleem in de islam. En het maakt totaal niet uit hoeveel moslim mannen, vrouwen en kinderen sterven om de reputatie van de Islam koste wat het kost te beschermen. En dat om iets wat zo ongeveer 1400 jaar geleden gebeurde en waar Mohammed zich schuldig aan heeft gemaakt.

De oorsprong van het probleem:

Uitblinkend onder de volkeren”(45:16)

Op deze wijze werden de Joden in het oude deel van de Koran omschreven en dat oudere deel kent wel meer verwijzingen naar de Joden ... toen zag Mohammed de Joden namelijk nog als mensen.

Toen Mohammed begon om de islam te verspreiden, was zijn doel om een unieke Arabische religie te creëren, door een Arabische profeet, die de Arabische waarden en cultuur weerspiegelt. Maar om legitimiteit te krijgen, moest hij die koppelen aan de vorige twee Abrahamitische godsdiensten, het Jodendom en het christendom.
Hij verwachtte dat de joodse stammen die in Arabië leefde hem tot hun Messias zouden verklaren en wat hem daardoor ook bij de Arabieren zou legitimeren, en dan vooral bij zijn eigen stam in Mekka, de Quraish.

Omdat zijn eigen stam hem had verworpen en bespot, moest Mohammed nu de goedkeuring van de Joden krijgen, die hij 'de mensen van het boek' had genoemd. En de bekering van de joden tot de islam was nodig om de bewoners van Mekka te bewijzen dat het fout was geweest om hem af te wijzen.

En dit was een van de redenen dat Mohammed er voor koos om zich in Medina te vestigen, een stad die toen voornamelijk werd bewoond door oude joodse stammen en wat arme Arabieren die rond de Joden woonden (zoveel is er dus nog niet veranderd). Dus de Joden moesten gewoon hun geloof in God afzweren en Allah gaan aanhangen en dan zou Mohammed de grote bink zijn geweest. Alleen hadden de Joden iets van: 'Spoor je wel ... dat je van ons eist dat wij van religie veranderen?'

Kortom: Mohammed kreeg zijn zin niet, want ja de Joden weigerden te bekeren. Ik vind dat dus echt vrij logisch. Los wat we vinden van religies is het vrij normaal dat als je een religie aanhangt dat je die dan niet .... omdat een raar ventje dat dus wil .... inruilt voor een jongere religie en die van oorsprong gebaseerd is op de religie die jij aanhangt. En daarmee begon al het gezeik en nergens anders mee ... met het feit dat de Joden zich niet wilden bekeren tot de islam. Wat een rot Joden. 

En vanaf dat moment verandert de Koran in pure haat, verwensingen en geboden om de Joden uit te roeien. Mohammed werd meer en meer een heel zielig en gefrustreerd ventje voor wie de Joden een obsessie werden ... en over die afwijzing door de Joden om moslim te worden kwam de genadeklap en waar de definitieve toon mee werd gezet waardoor Joden gehaat moesten worden door moslims.

De Joden waren ook toen al behoorlijk welvarend. Joden zijn altijd handelaren pur sang geweest en Nederlanders hebben het dan ook van de Joden geleerd. Hun welvaart maakte Mohammed extreem jaloers. Die werd namelijk verkregen met harde en vooral eerlijke arbeid, terwijl ventje Mohammed zijn brood verdiende met roof, zoals het vrij veel overvallen van karavanen. En dat voor iemand die beweerde een profeet van God te zijn. Maar het zou nog veel erger worden ... tenminste beschaafde mensen beschouwen het als erg, barbaren daarentegen beschouwen het als terecht en acceptabel.

Alleen het bestaan van de Joden zette Mohammed al in een kwaad daglicht. Dat leidde uiteindelijk tot een afzichtelijke slachtpartij, waarbij tussen de 600 en 900 Joodse mannen werden vermoord, en hun vrouwen en kinderen tot slaven werden gemaakt. Mohammed had uiteraard de eerste keuze van de mooiste vrouw kiezen als zijn seksslavin. En deze slachtpartij op de Joden werd uitvoerig vastgelegd in islamitische boeken over het leven van Mohammed en niet als iets om je voor te schamen ... maar als heel rechtvaardig gedrag tegen 'varkens, onmensen, apen' ... en ja daar hebben zij ook een ander woord voor. Joden!

81f9d315c995dba2c15b557ed5eccd19_medium.

Mohammed was geen domme jongen en hij realiseerde zich dat hij rechtvaardiging nodig had voor zijn gruweldaad, want ja ..... hij wilde wel als 'rechtschapen' man herdacht worden en niet als zijnde een maniakaal gefrustreerde massamoordenaar. Dus de Jodenhaat moest onderdeel worden van hun islamitisch gedachtegoed. De toekomstige generaties moesten gewoon worden aangespoord om met het afslachten van Joden verder te gaan. En een groot aantal verzen in de Koran sporen de strijders aan om te vechten en te doden, en zij vervloeken tevens islamitische strijders die niet mee willen doen.

Waarom kritiek op Mohammed echt niet mag:

Ventje Mohammed begreep heel best hoe verkeerd hij bezig was en had moeite met kritiek krijgen op zijn wandaden. Dat klinkt redelijk bekend ... daar hebben sommige mensen van nu ook wel eens moeite mee. Ik gelukkig niet. ;-)

Maar Mohammed had er moeite mee en de mensen om hem heen die de Sharia opstelden begrepen hem en dus namen ze in die Sharia op dat kritiek op Mohammed als grootste, totaal niet toegestane, wandaad/misdaad werd beschouwd. Die wandaad kan dus nooit vergeven worden, zelfs niet als de dader berouw toont. Moslims dragen wel zo een enorme last, een zo heilige last, om Mohammed te verdedigen met hun bloed, en daarvoor mogen zij doden, liegen en misleiden. Dit hieronder is het vijfde gebod uit de Tien Geboden zoals de Koran ze kent.

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

And who is more unjust than one who invents about Allah a lie or denies His verses? Indeed, the wrongdoers will not succeed.

a0ff7807d3f29b9b67ea5b0aa7c260ae_medium.

Honderd jaar na de dood van Mohammed veroverden de Arabieren Jeruzalem en bouwden toen die Al Aqsa moskee recht boven de ruïnes van de Joodse Tempel. Dus boven de heiligste plaats van de joden. En de moslims dachten dat ze daarmee alle sporen van het joodse bestaan hadden uitgewist. Van wie is ook al weer de Tempelberg? Ahh ... juist van de Joden en van niemand anders.

Het accepteren en zelfs het bestaan van het Joodse volk is daardoor in de ogen van moslims echt niet te doen ... want daarmee zouden ze hun eigen religie afbreken. En het erkennen dat Joden dezelfde rechten zouden hebben als zij ..... zou een rechtstreekse aanval op die maniakale onzin profeet van hen zijn. Dat kunnen ze niet doen ... tenzij ze dus Mohammed niet langer als Profeet beschouwen.

De grootste vijand van de islam .... is de waarheid:

Of de Joden zijn 'apen', ' varkens', 'minderwaardig', ' vijanden van Allah' en de Jodinnen mogen als seksslavinnen worden gebruikt (dit is vrijwel doorlopend te horen in hun moskeeën) of hun Profeet Mohammed was gewoon een massamoordenaar, kindermoordenaar, slavenhandelaar, verkrachter en gestoorde idioot en dus ongeschikt om Profeet van God te zijn. Een middenweg of andere weg is er gewoon niet. En als de waarheid de ontstellend ongerechtvaardigde Jodenhaat dus ooit bloot zou leggen, zouden de moslims blijven zitten met een religie ..... zonder enige inhoud. Gewoon een leeg omhulsel. Zonder Jodenhaat .... zou de islam zichzelf vernietigen!

6637e32b9e8549ed7b428b4b5cbd4fc2_medium.

Waardoor ging het fout op de Tempelberg?

Nogmaals ..... we weten dus dat het een Joodse berg is en een Joodse heilige plek is ... maar de Joden kennen Godsdienstvrijheid en om de relatie met Jordanië (en de Wereld goed te houden) accepteren ze dat een Jordaans genootschap de beheerders van hun Joodse Tempelberg zijn. Bovendien zijn ze heel tevreden over die beheerders.

Maar waardoor ging het mis? Heel erg eenvoudig. Volgens de Palestijnen bezochten teveel Joden de Tempelberg (bezochten dus teveel Joden een Joodse heilige plaats). Vorig jaar bezochten maar liefst 12.000 Joden de Tempelberg. En meteen werd er geschreeuwd dat de Joden de Tempelberg vast en zeker probeerden over te nemen. 12.000 ... dat zijn er maar liefst 33 per dag. Ja dat is heel erg veel. Zeker als je bedenkt dat 200.000 Christenen de Tempelberg bezochten, dat is 548 per dag. En als we het gaan vergelijken met moslims ..... maar liefst 4.000.000 moslims bezochten vorig jaar de Joodse Tempelberg. En dat zijn er gemiddeld 10.959 per dag.  Het is schandalig om te zien hoeveel Joden er wel niet een Joodse berg bezoeken.

eb65b7edab54d88324302781565996b5_medium.

Palestijnse propaganda:

Volgens Palestijnse (gesteund door Arabische landen) propaganda zouden er nooit Joodse tempels op de Tempelberg hebben gestaan (ondanks een enorme hoeveelheid bewijzen) en let op ... zou er ook nooit een Joods volk in dat gebied hebben geleefd. Hoe gestoord kun je zijn als je dat beweerd? Bij de 'verdeling' van het Joodse land na de 2e WO mochten de Joden de Negev woestijn hebben. Dat was woestijn en viel niks mee te doen ... maar de Joden bewezen het tegendeel en zagen al snel de toeristische mogelijkheden van Eilat in het uiterste zuiden. En de Joden bouwden heel Israël op tot een parel in een dorre en armzalige stinkregio. Zo weinig mensen t.o.v. de Arabieren en met dus zo weinig gebied t.o.v. de Arabieren, maar in staat om hen (de Arabieren) op alle fronten te verslaan met het opbouwen van een land ... dat voedde de dankzij die maniak ontstane Jodenhaat extra en is vandaag de dag de reden van de Jodenhaat van die Arabieren.

Het is dé kern van het Israëlisch-Arabische conflict. Niet het conflict met de Palestijnen. Moslims in de regio weigeren gewoon te leven met een in hun ogen superieure Joodse staat. En op basis van dat zijn ze de Palestijnen gaan steunen. Ze geven niks om de Palestijnen en zonder Israël zouden zij dus echt zijn uitgeroeid, maar het is een mooi excuus om te gebruiken ... en om de VN in te palmen.

Joden horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de islam vastgesteld, en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus een ideaal object van haat.

'Judenrein ...' (zo praat Hamas over de Gazastrook).

Dit conflict is dus geen conflict over land, maar gewoon over een religie en cultuur. En lange tijd is de formule ‘land for peace’  bepalend geweest voor de ‘vredesonderhandelingen’. Maar het gaat niet om land. Het gaat om een zeg maar 1400 jaar oude 'vloek' en om afgunst ... om gewone pure afgunst.

Gaza is geheel ‘judenrein’ maar Hamas blijft bezig om de Gazanen op te hitsen en ze op te roepen om het einde van de ‘Zionistische entiteit Israël’ tot stand te brengen. Zoals Abbas domweg blijft zeggen dat zodra Jeruzalem van de Palestijnen is er dan geen enkele Jood nog ooit in Jeruzalem zal en mag komen.

En de hele islamitische/Arabische Wereld ziet dat ook zo ..... want die kut Joden zijn wel zo welvarend en dat gewoon door keihard te werken. En dat vervloekte Joodse land is rijker dan Frankrijk en is ook nog eens machtiger dan een land als een Egypte (ooit de heersers van dat gebied). En dat is toch echt onacceptabel. Varkens machtiger en rijker dan moslims. Dat is een doorlopende vernedering.

9468cc924552aac462280e9ea6002ac9_medium.

Er zijn hier jonge mensen die nog nooit een goede dag hebben gehad in hun leven. Ze hebben geen economie, geen toekomst, geen werk. Dus wat kun je verwachten?’

Een onbekende Palestijn

Is er één Arabisch land waar wel toekomst en werk en vrijheid bestaan na de bevolkingsexplosies van de afgelopen zestig jaar en een cultuur die geen innovatie en modernisering toelaat?

Ligt het echt aan Israël dat het op de Westelijke Jordaanoever en ook in Gaza zo slecht gaat? Welnee. In alle Arabische landen is het gewoon minstens zo erg gesteld met jongeren. Zelfs in het schatrijke Saudi-Arabië is de jeugdwerkloosheid enorm. En in Israël? Daar verdien je gemiddeld evenveel als in Frankrijk en Australië. En dus wordt het gehaat.

De enige kans voor de Palestijnen om te overleven is om met Israël om de tafel te gaan zitten en het als volwassen mensen uit te praten. Ze horen bij elkaar ..... ze stammen beiden uit die regio van ver voor het woord moslim bestond. Israël is bereid om ongekende hoeveelheden geld in te zetten om de Gaza en Westelijke Jordaanoever economisch welvarend te maken ..... alleen niet zolang het gaat zoals nu en zeker niet zolang de Palestijnen hun handvest niet aanpassen en de Gaza niet eerder dan dat Hamas vernietigd is. En daar staat Israël echt volledig mee in haar recht!

Zonder Israël zijn de Palestijnen ten dode opgeschreven, dan gaan ze voelen hoe de Arabieren echt over ze denken. En dat moeten ze al wel weten ... ze zijn ook nu nergens welkom, alleen in Jordanië en in Libanon, maar verder zijn ze eigenlijk maar in één ander land in die regio welkom. In Israël.

e9ab27ab13a14ae51f5af67003c02b0f_medium.

*Candice*

22/08/2017 15:11

Reacties (12) 

1
25/08/2017 19:57
http://www.cidi.nl/israel-sloopt-door-de-eu-gebied-c-gebouwde-scholen/?utm_medium=website&utm_source=nieuwskoerier.nl

1
25/08/2017 20:18
Ja dat kan en je hoort mij niet zeggen dat ik dat goedkeur.
1
26/08/2017 07:36
Haat wordt zo in stand gehouden.. Dat is het probleem. Palestijnse kinderen leren hierdoor te haten terwijl ze onbezorgd naar school zouden moeten kunnen om zich te ontwikkelen om zodoende een kans te krijgen boven hun aangeleerde waarden uit te stijgen.
1
26/08/2017 07:40
Dat in stand houden gebeurd andersom ook continu. En dat veranderd niet.
Laat Abbas dan ook eens één keertje een aanslag op Joden veroordelen en iets zeggen wat lijkt op een toenadering.
Wel verlangen dat Israël geen stroom meer levert aan de Gazastrook (waar de VN dan Israël weer eens voor kan gaan veroordelen) en ondertussen blijven zeggen dat als zij de baas in Jeruzalem worden (uitgesloten) dat er dan nooit meer een Jood in toegelaten zal worden.
Dat leren haten gebeurd evengoed en niet alleen door dit. Ze leren nog steeds dat Joden varkens zijn.

Ik gelo...
1
22/08/2017 21:30
Het is gewoon afgunst: één van de oudste en meest hardnekkige eigenschappen van de mens. Daar zijn hele ideologieën op gebouwd: wat een ander heeft wil ik ook hebben en wat ik niet heb mag een ander ook niet hebben. Het is niet voor niets dat ten tijde van Mozes al twee van de Tien Geboden daarover gingen:
Gij zult niet stelen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; op de vrouw van uw naaste, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.
Kennelijk was het toen al een probleem.
Moord en doodslag is dan gewoon de v...
22/08/2017 21:56
Is het ook, maar ze verschuilen het achter iets heel anders.
1
22/08/2017 20:35
Van de eerste letter tot de laatste gelezen, heel mooi artikel. Dat heeft wat tijd gekost om te schrijven.
1
Candice tegen Jos
22/08/2017 20:36
Merci en ja het kostte tijd en denken over hoe het op te schrijven.
1
Jos tegen Candice
22/08/2017 20:42
Stiekem heb ik wel een vraag, waarom spreek je in het artikel bijna niet over de Bijbel, maar wel over de koran? Wel over mohammed, maar niet over Jezus?
1
Candice tegen Jos
22/08/2017 20:47
Omdat het nu puur over de haat van de moslims jegens de Joden ging. Als ik Jezus en de Bijbel er in had moeten verwerken was het mogelijk erg onoverzichtelijk en nog veel langer geworden.
1
22/08/2017 18:28
vanuit het hart geschreven..zo komt het op mij over.
1
22/08/2017 18:48
Klopt helemaal en gebaseerd op historische feiten.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert