Wat doen wij als mensheid fout Oorlog normaal

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Als we over oorlog en ellende willen praten hebben we het over ons mensen. Wat doen we fout?

Kort.

Wij vormen huisdieren doormiddel van goed en kwaad, braaf en stout. Op dezelfde manier vormen we de peuters. We onderdrukken het natuurlijk samenleven van de peuters.

 

Als mens geboren of als lid van een Eva groep geboren? Een baby wordt niet als Nederlander geboren. Zegt het voort. In Frankrijk zijn de baby’s heel slim als ze drie zijn spreken ze al frans. Zegt het voort een baby wordt niet als Nederlander geboren.

Wij mensen hebben in ons leven te maken met twee dingen. We zouden als wereldbevolking kunnen leven in ons natuurlijke gedrag dat we bij de geboorte in ons hebben. We willen niet. We fantaseren als wereldbevolking een leven in de lucht. Stemmen in ons hoofd.

  1. De natuurwet.
  2. Onze fantasie. Een persoonlijke fantasie en een gezamenlijke, de groepsfantasie.

     

1 Wat natuurwet is kunnen we vaststellen. Dat hebben we de naam waarheid gegeven. Als zich in een vrouwelijk lichaam een nieuw leven ontwikkeld. Er ontwikkelt zich niet alleen een lichaam. Er ontwikkelt zich ook een gedrag. Dat is een natuurwet een waarheid die vaststaat. Ook voor ons mensen. Genesis noemt dit gedrag bij de mens, de boom van het leven.

2 Waarheid fantaseren. Een waarheid in de fantasie hebben we een andere naam gegeven. Werkelijkheid. Werkelijkheid verschilt per groep mensen. De Nederlandse taal. De Nederlandse verkeerswetgeving. Dat zijn werkelijkheden. Dus geen natuurwetten.

2 We gaan een werkelijkheid tot waarheid maken tot natuurwet maken. We maken stemmen in het hoofd. We fantaseren die stemmen zijn de baas over de natuur. We geloven. Een geloof heeft de kenmerken van een werkelijkheid. We leven niet het leven van een mens. We leven het leven van een groep. We leven het leven van de stemmen in ons hoofd. Als geestelijke gestoorde met oorlog moord en uithongeren en heel de ellende. We moeten ons verhogen we zijn ver boven onszelf, boven de natuurwet.

 

 

 

Energie. Energie is het wisselen van de toestand van materie. De samenstelling.

Dat er op aarde en in de dampkring leven mogelijk is heeft als basis dat plantenleven in staat is energie te binden en die vast te houden. Een tijdlang.

Het wisselen van de materie, de werking energie. We zien dus dat zonder materie energie onmogelijk is. Er is niets boven deze natuurwetten. We zien overdracht van de energie. De stroom die door een lamp in kamer loopt. De stroom die door een kabel in de computor loopt. Elektriciteit. Elektriciteit heeft net als water een aantal eigenschappen. Het elektromagnetisme, statische elektriciteit.

De manier waarop het plantenleven materie aan elkaar bindt. Er wordt energie opgeslagen. Dit maakt het mogelijk dat ze als voedsel voor het dierenleven dienen. Wij mensen zijn van natuur uit vruchten eters. Wij hebben het gebit van een vruchten eter.

De walvis en zijn voedsel. Hoeveel voedsel heeft een walvis per dag nodig. Hij eet plankton dat is zo klein dat we het niet zien. Het zeewater is een soep van micro wezens. Zal de lucht ook zo een soep zijn?

Bij de dieren zien we een nieuw verschijnsel. Gedrag. Dieren hebben een instinkt gedrag, ze hebben de natuurstem in het hoofd. Bij groepsdieren als de mier en de bij regelt die natuurstem de organisatie van het samen van de groep. De natuurstem geeft ieder dier zijn taak binnen de groep.

De mens. Wij hebben niet een stem in het hoofd van instinkt. Wij hebben de natuurstem van de fantasie, de boom van het leven. Wij kunnen een braaf en stout fantaseren. Een kwaad en goed. Wij gebruiken dit om van dieren huisdieren te maken. Het instinkt gedrag van het dier wordt weggedrukt. Met braaf en stout vervangen we het instinkt door het gedrag dat wij willen. Het dier krijgt twee stemmen in het hoofd. Om te leven wordt het dier afhankelijk van de mens.

Wij mensen zijn geschapen met een boom van het leven in het hoofd, een natuurstem. Wij zijn door onze ouders geestelijk gestoord gemaakt met twee stemmen in het hoofd. De stemmen van goed en kwaad. Wij gaan door met het geestelijk gestoord maken van de kinderen.

Het leven de materie. Voedsel de boomvrucht.

Een boom voegt materie samen. Tot hout en zo. Een bloementje aan de boom. Bij het bloemetje wordt materie aan elkaar gebonden tot een vrucht. Een vrucht gelijk de soort van de boom. In de vrucht zit het zaad. Om het zaad een goede start te geven maakt de boom wat wij noemen het vruchtvlees rond het zaad. Voor de boom is het is meststof om het zaad bij het ontkiemen een goede start te geven. De mens bekeken door de ogen van een vruchtboom. Wij mensen eten de meststof, het vruchtvlees. De zaden gooien we weg. Probeer een boom maar eens te vertellen dat we normaal zijn. Wij zijn niet de baas over de natuurwet. Dat we met de Eva fantasie stemmen fantaseren veranderd daar niets aan.

Het leven, Het ei leven.

In het ei gaat de materie samengesteld worden. Er wordt ook een gedrag samengesteld. Een instinkt gedrag naar soort. Het ei komt uit. Net als het lichaam is het instinkt gedrag niet volledig ontwikkeld. Er zijn soorten. De kleintjes blijven nog een tijdje bij de ouders en leren gedrag door het gedrag van de ouderdieren na te doen.

Het leven. Zoogdieren hebben als het ware een ei leven.

Het leven dat zich in het moederlichaam gaar ontwikkelen. In de baarmoeder zit wat vergelijkbaar is met een ballon een afgesloten ruimte. In deze ruimte vindt het samenvoegen van de materie plaats. Er vindt het ontstaan van een gedrag plaats. Een instinkt gedrag. Na de geboorte wordt het instinkt gedrag verder ontwikkeld doordat de jongen een tijdje bij de ouders blijven en met nadoen gedrag leren.

Het leven wij mensen.

Wat het lichaam aangaat zijn wij een zoogdier. Hetzelfde als bij een zoogdier begint ons leven in een ballon in de moederbuik. Het samenvoegen van de materie. Maar anders dan bij de dieren ontwikkeld zich bij ons mensen geen instinkt gedrag. Er ontstaat een fantasie. De kern van de fantasie noemt genesis: de boom van het leven. Het is een systeem van samen leven. Zo zijn we gemaakt, geschapen. Zo worden we geboren met een boom van het leven. Onze innerlijke aandrang om samen in de sociale groep het dorp te leven. Terwijl er de grote stroom is om de economie van de wereld te regelen.

Leven wij mensen? waar zijn we mee bezig?

We maken met de fantasie van een stem in het hoofd onszelf tot geestelijke gestoorde. Die stem komt uit de verhalenslang in de traditie. Een stem die bepaald wat goed en wat slecht is.de fantasie Eva zorgt voor een splitsing in onze persoon. We gaan nog verder met de geestelijke gestoordheid. Onze Kaïn fantasie. Hij zorgt met moord en geweld voor zoveel angst voor moord dat we er niets van duren te zeggen. Als iemand er wat van durft te zeggen staan de Kaïn mensen klaar met hun moord en geweld. Er komt een splitsing in de groep. 1 De groep Kaïn mensen met hun hoofd en het recht van rechtspraak de doodstraf uitspreken. En hun recht om mensen van de andere groepen vermoorden om hun bezit tot eigendom te maken. Het recht om oorlog te maken. 2 het volk dat offergaven moet geven.

Wij mensen zijn natuur. We maken de stemmen in ons hoofd tot baas over ons. Ze zijn bovennatuur en bepalen ons leven. Als mens doen we niets de stemmen die doen dat. Dit zowel in onze persoon als in de groep. We leven ons leven niet als mens, we leven het leven van de stemmen. Is het nu genoeg geestelijke gestoordheid? Nee dus. We zien in onze geschiedenis dat de beroepsgroep de rechters zoveel bezit van de paus in bezit weten te krijgen dat ze kastelen kunnen bouwen en iedere dag carnaval vieren. Ze hebben een geheim geloof, de broederschappen. De mensen worden dubbel in de avond dansen ze rond het vuur in hun geheim geloof. In de morgen zitten ze bij pastoor rond Jezus. In de loop van de tijd. Het geheim geloof krijgt steeds meer bezit van de paus in hun bezit. In de loop van de tijd. De namen veranderen. Adel. Stadhouders. Landhoofden.

Het einde van de tweede wereldoorlog. De geheimen onderhandeling over de economie tussen de landen. Alles wordt geheim. Nu is het zelfs geheim of we een jongen of meisje zijn. Het heeft geen zin on het geheim systeem te vertellen. Ze gebruiken drugs als wapens. Medicijn staat op het doosje. Hoofdpijn pillen waar je hoofdpijn van krijgt. Ze zijn verslavend.

 

 

 

Zo kort mogelijk.

Als zich in een moederdier een jong ontwikkeld, ontwikkeld zich niet alleen een lichaam. Er ontwikkelt zich ook een gedrag. Een varken wordt met een varkens lichaam geboren en een varkens gedrag. Een kip wordt als kip geboren met een kip gedrag.

Als zich in een mensenmoeder een baby ontwikkeld ontstaat niet alleen het lichaam er ontwikkelt zich een mensengedrag in de fantasie. Een mensenbaby wordt geboren met het mensen gedrag in zich. Een boom van het leven.

Tot zover de natuur. Nu onze fantasie.

Er zijn dieren daar kunnen we huisdieren, werkdieren van vormen. We maken het natuurlijk gedrag van het dier dood. Dit doen we door het dier tot een ander gedrag te dwingen. Een gedrag dat door zijn mensbaas bepaald wordt. Dit doen we door het dier het gedrag goed en slecht te leren.

En nu het gedrag van ons mensen. Het gedrag en onze fantasie.

Wij vormen de kinderen met onze Eva fantasie de kennis van goed en slecht. Onze baas die beslist wat goed is en wat slecht is, is de Koning.

Een gedeelte van de mensen heeft nog de Kaïn fantasie. Met moord voor zoveel angst zorgen dat ze het recht krijgen om voor ellende en moord te zorgen. De rechters en de legers. Hun moord recht vinden we normaal. We durven er niets van te zeggen want dan staan ze klaar met hun ellende en moord.

Alle mensen gelijk.

Wat heeft een paus meer dan een ander mens? Zijn telefoonlijn naar de stem in de lucht. Naar de stem in zijn hoofd. Die telefoonlijn is onfeilbaar. De stem van het slechte kan er niet op komen om voor storing te zorgen. Bij alle andere mensen zorgt de stem van slecht voor storing in de telefoonlijn van goed. Die storingen moet de paus recht zetten.

 

 

 

Waarheid en werkelijkheid.

We hebben de waarheid van de scheppende natuurwet. Die zijn vaststaand.

We hebben de werkelijkheid. Het werken van de werkende natuurwet met evenwichten tussen de natuurwetten van de scheppende natuurwet. Droge en natte gebieden op aarde. De plantengroei. Het weer.

Wij hebben de werkelijkheid van onze samenleving. Als basis van onze samenleving hebben we niet de scheppende natuurwet. Wij hebben stemmen in ons hoofd gemaakt. Die stemmen hebben we als basis voor onze samenleving. Voor onze wekelijkheid.

Kunnen we tot een werkelijkheid van samenleven komen die gebaseerd is op de waarheid van de scheppende natuurwet?

De echte wetenschap kunnen we lezen in Genesis de eerste vier hoofstukken. Onze gestoorde wetenschapper met stemmen in het hoofd maken het onleesbaar. Ze maken er een sprookje van.

Een samenleving van ons mensen zonder oorlog is een samenleving zonder stemmen in ons hoofd. Zonder gefantaseer van goed en slecht. Dit houdt de oplossing in. De peuters niet meer het goed en slecht leren. De basis van de scheppende natuurwet blijf dan bestaan.

 

Het filmpje, L education a la desobeissance. (Nederlands ondertiteld)

De twee peuters, de jongetjes die elkaar voorbij willen. De maker van stemmen in het hoofd, de volwassenen met het oordeel van goed en slecht trekt zich terug. De peuters krijgen de gelegenheid contact te maken, een oplossing te zoeken. De boom van het leven springt gelijk in bloei.

Wordt nu door de volwassenen bekeken, wat is er nodig om het bloemetje uit te laten groeien tot een vrucht? Nee dus. Het ontbreken van kennis. Een peuter heeft meerdere vormen van leren zoals bijvoorbeeld het nadoen gedrag.

De sprookjesvertellers. Ze geven zichzelf de naam gedragswetenschapper.

 De sprookjes vertellers voor volwassen mensen komen in actie. Ze fantaseren een verhaal in elkaar met moeilijke woorden. Ze fantaseren er zelf nog een paar woorden bij. Nog een paar woorden uit een oude taal. Het verhaal is dan wetenschappelijk. Er worden zes vormen gefantaseerd om peuters op te voeden. De ouders kunnen er een kiezen en dan beweren dat ze gelijk hebben. De boom van het leven wordt vergeten.

 

19/08/2017 18:08

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert