Wat betekent Illuminatie en wat is het gevaar voor de wereld

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wat betekent Illuminatie, Illuminati of Illuministen. Alles over dit geheime genootschap waar al jaren over gesproken wordt. Wat is hun relatie met Isis? Wat is de betekenis van Illuminatie voor de wereld en vormen ze een gevaar of juist niet. Wat is Illuminatie confirmed?

Tags/labels Mysteries, IlluminatieArtikelen, Geheimgenootschap, Vrijmetselaars, Symboliek, Samenzweringen

Wat zijn Illuminatie of Illuminati?9f08139d2bc3476e954763c4a3772eb3.jpg

Onder de Illuminatie verstaan we een geheim genootschap  waarvan de historie duizenden jaren teruggaat en zijn oorsprong vindt in het occulte, de grote Babylonische cultuur, de Egyptische cultuur, de Keltische druïden en de  Joodse kabbalah.

Wat doen de Illuminatie

Het genootschap zou de hand hebben in alle grote gebeurtenissen in de wereld, de wereldeconomie beheersen en een nieuwe wereldorde willen stichten. 

Sommige mensen zien de Illuminatie als een soort van schaduwregering voor de gehele wereld. Ze worden ook wel aangeduid onder de naam Skull and Bones.

De illuminatie zouden de wereldhandel in wapens, drugs, pornografie en prostitutie beheersen. Ze zouden grotendeels homoseksueel zijn, pedofiele praktijken bezigen, dieren offeren, ritueel moorden en satanische rituelen uitvoeren. Sterke banden worden vermoed tussen de Illuminatie en het Vaticaan, de Jezuïeten en de vrijmetselaars.

08a9752ed6be752595e984b816ccbb3a_1349209

Sommige schrijvers denken dat de oorsprong van de Illuminatie buitenaards is.

Reptielachtige wezens zouden de leden van het genootschap voorzien van occulte en geheime kennis, die ze  als hun persoonlijke ontdekkingen aan de wereld bekendmaken. De oprichting van de huidige Illuminatie geschiedde waarschijnlijk op 1 mei 1776 in Ingolstadt, n de Duitse deelstaat Beieren, door de Jezuïet Adam Weishaupt.

Lid worden van de Illuminatie

De Illuminatie is geen clubje waar je lid van wordt. Het is een gezelschap van mensen die voortkomen uit zogenaamde koninklijke bloedlijnen. Kinderen worden grootgebracht met de kennis en levensfilosofie van de Illuministen. De belangrijkste families die in de Literatuur genoemd worden zijn: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller Rothschild, Russel en van Duyn. Sterke links zouden er verder zijn met de families Disney, Krupp en McDonald.

33 niveaus van initiatie

421d3fb645114ac8e68f3d252e7093de_1349208Een illuminatielid begint onder aan de ladder. Illuminatie kenmerken zich door een onvoorwaardelijke trouw  en onderdanigheid aan het hogere niveau en een ongekende zwijgzaamheid. Via een reeks van initiaties kan een lid opklimmen tot een illuminatie van het drieëndertigste niveau.  

Later zijn er nog 6 niveaus bijgekomen waarbij men bij het negenendertigste niveau spreekt van de zogenaamde “onzichtbare meesters”. Dit zijn de echte leiders van deze wereld.

Betekenis Illuminatie voor de wereld

Iluminatie zouden de wereld in het verderf willen storten. Dit doen ze door voortdurend oorlogen te initiëren en/of opnieuw op te laten laaien. Daarbij steunen ze beide kampen met wapens. Ook de 9/11 aanslag zou door hen zijn geregisseerd om zo George Bush (zie de handbeweging: teken van de gehoornde), die een illuminatielid zou zijn, een legitimatie te geven om zijn oorlogen te beginnen.

De Illuminati beheersen de wapenindustrie in met name de Verenigde Staten en hebben mede daarom een prominente rol in de firearms lobby.

36afd2cad87c4c70d81ead287685143f_1349208Ook zouden de Illuminatie achter de financiële crisis staan die in 2008 begon en die nog steeds niet onder controle is. Daarbij doen zij alles wat in hun vermogen ligt om deze crisis te laten voortbestaan en juist nog te verergeren.

Momenteel doe ze er alles aan om ook een financiële crisis in China te doen ontstaan. Door de Euro en Dollar bij te drukken, zijn deze niets meer waard en zit China straks met biljoenen aan waardeloze leningen aan het Westen.

Doel: uit de chaos een nieuwe wereldorde schapen en de mensheid onder één regering brengen: de Illuminatie en volgens sommigen daarmee onderdanig aan Lucifer ofschoon we de banden met de Jezuïeten niet moeten onderschatten. Het zijn de Jezuïeten die als een soort van neo-romeinen de wereldmacht terug naar Rome willen brengen.

Illuminatie en hun macht over mensen

De belangrijkste reden waarom de Illuminatie zich bezighouden met prostitutie, drugshandel en pedofilie is evident. Hiermee krijgen ze macht over mensen. Zodra je iets hebt wat anderen willen hebben en zodra je iets over iemand weet, waarvan die ander liever niet heeft dat het in de bekendheid komt, dan kun je wederdiensten vragen aan die ander. Carrières worden gewetenloos kapotgemaakt van die mensen die niet willen meewerken.

Reduceren wereldbevolking08aa6d898519c06bdfbd00f07124d805.jpg

De wereldbevolking groeit steeds sneller, zoals uit de grafiek blijkt. Een Malthusiaanse catastrofe dreigt. Een van de doelen die de illuminatie zich hebben gesteld is het terugbrengen van de Aziatische bevolking tot niet meer dan 500 miljoen. Vermoedt wordt al langer dat de Illuminatie de hand hebben in tal van afrekeningen in met name de Japanse politiek.

Momenteel wordt er gewerkt aan biologische wapens die bijzonder ras-specifiek werken en aan de hand van bepaalde genetische markers de wereldbevolking kunnen decimeren. Illuminatie is nou eenmaal een beweging van blanke mensen...

Aanslagen door de illuminatie c301820d1554385b10553fc9c4011056_medium.

Zitten de illuminatie achter aanslagen als de Twin Towers 2001, London 2005, Madrid 2007 en Boston 2013. Je zou haast denken van wel als je deze niets verhullende kaart uit het spel Illuminatie ziet.

Hoe wist de ontwerper van het spel, Steve Jackson, van deze aanslag nog voordat deze was uitgevoerd en waarom werd hij door de FBI ondervraagd over deze kaart? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Illuminatie bewust chaos en angst willen scheppen door geplande aanslagen om daarmee de weg vrij te maken voor een president uit eigen kring.

Deze zou dankzij de aanslagen kunnen aansturen op een volgende grote oorlog, een oorlog die de wereldbevolking ook zal moeten decimeren in het Arabische deel van de wereld.  Bronnen binnen veiligheidsdiensten beweren dat de ontwikkelingen die Noord-Korea maakt op het gebied van kernwapens en ballistische raketten alleen mogelijk zij dankzij door het westen, en met name de Illuminatie, geleverde technologie. Wederom, een aanslag op het westen maakt de weg vrij voor vernietiging van een land.

De illuminatie en ISIS

Ra en Isis is een Egyptische mythe waarin wordt verteld hoe de godin Isis de oude god Ra te slim af was en de macht van hem overnam. Vanuit de Egyptische zonnecultus komt de symboliek rond Ra, de zonnegod, een van de meest vereerde en belangrijkste goden uit de Egyptische mythologie. De zon is een van de belangrijkste symbolen van de Illuminatie, Ra staat voor Europa en Isis is de naam van de nieuwe Islamitische staat. Isis is bedacht door de illuminatie om Europa in een oorlog met de Islamitische wereld te krijgen. De illuminatie verkopen wapens aan beide kampen en verdienen er veel geld aan. Denk niet aan Isis als geloofsfanaten: het zijn geprogrammeerde pionnen in een spel om geld en de wereldmacht.  

Het is niet vreemd dat men juist in het Midden-Oosten is begonnen met deze actie. Gelovigen zijn immers al geprogrammeerd in hun jeugd. Uit het Monarch-programma was al gebleken dat deze mensen het gemakkelijkst te programmeren zijn en zich snel aansluiten bij leiders. Daarom kan het programma van programmatie beperkt blijven tot enkele individuen: het worden er vanzelf meer...

Illuminatie in de literatuur en film

d5f24fe078820c8beccc26f9b0b9fb50_1349208

Het boek Angels en Demons’ van Dan Brown (2000) dat in Nederland is vertaald als ‘Het Bernini mysterie is een mooi voorbeeld van de fascinatie die wij hebben voor ongrijpbare ordes en de macht die ze zouden kunnen uitvoeren. Er is ook een prachtige film over gemaakt door Ron Howard: Angels and Demons.

Wat is Illuminatie confirmed?

De uitroep "Illuminatie confirmed" heb je vast wel eens gehoord onder de jeugd. Het is een populaire kreet om alle driehoeken en speciale handgebaren die ze zien, te typeren. Het is gewoon een meme al zijn er vast wel mensen die het serieus nemen. 

Illuminatie handdruk

9f34eb1ea938bf1157a850616a0a93b5_1349254

 

Volgens schrijvers zijn de Illuminatie te herkennen aan hun speciale handdruk.

Illuminatie

Is het een ordinaire samenzweringstheorie of bestaan de Illuminatie nog steeds? Zoals vaak spelen feiten en fictie een schimmig spel en wordt vaak van alles op één hoop gegooid door mensen die naar samenzweringen zoeken en het bestaan van Satan zoeken...of zijn Illuminatie “verlichten” die mens gewoon aan het denken willen zetten en ons willen waarschuwen voor de macht van het geloof? Is er sprake van een samenhang met de nieuwe wereld orde? Er is zelfs sprake van dat ze de hand hadden in de ramp met de MH17.74ac1f40080fe6f2926f64bcd36e6804_1349208

Meer lezen: Mysteries van de geheime genootschappen. Vijftien Illuminatie symbolen en hun betekenis

15/08/2017 08:59

Reacties (1) 

Reageren is niet meer mogelijk: Na een hoop mooie jaren is het helaas tijd om te stoppen met Tallsay.com. Download a.u.b. al je eigen artikelen die je wilt bewaren. De exacte datum is nog niet bekend wanneer de website op zwart gaat. Maar ik verwacht half maart. Bedankt voor alle mooie herinneringen!
1
23/08/2017 23:09
Mooi artikel, maar ik geloof totaal niet in het bestaan van die groep.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert