De nieuwe wereld orde en haar geheime agenda

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

In dit artikel lees je alles over de nieuwe wereld orde (new world order of NWO), een organisatie die de gehele wereld, desnoods met geweld, onder één regering wil brengen om zo eeuwige wereldvrede tot stand te brengen.

Tags/labels RobsMysteries, IlluminatieArtikelen, Geheimgenootschap, Vrijmetselaars, NewWorldOrder, Samenzweringen, NWO

Wat is de nieuwe wereld orde?

De nieuwe wereld orde is een organisatie die streeft naar één wereldstaat met één wereldregering met een Angelsaksische, seculiere, identiteit die Engels spreekt en een sterk gereduceerde wereldbevolking van maximaal 500 miljoen mensen.27ccb722a4b5a81f8a968c7ec4f2fc41.jpg

De nieuwe wereld orde is ontstaan uit een droom. De gehele wereld zou onder een Angelsaksische regering moeten worden gebracht en de Engelse taal zou de enige toegestane taal zijn.

Met één wereldregering zouden oorlogen in de toekomst onmogelijk zijn.

De wereld heeft allerlei grensoverschrijdende problemen zoals verlies van natuur, milieuvervuiling, distributie van grondstoffen, voedsel, drinkwater en overbevolking. Dit zijn thema’s die om grensoverschrijdende oplossingen vragen. De nieuwe wereld orde zou hierin kunnen voorzien. De oorspronkelijke idealen lijken echter te zijn ingeruild voor een duistere kant van de nieuwe wereld orde….27cea8ec28712befd367a455076f8f57.jpg

Geschiedenis nieuwe wereld orde

De nazi Hitler adopteerde het idee en sprak over een Neue Ordnung: een nieuwe orde. Hij wilde de wereld onder één Duitse regering brengen.

Deze orde was nadrukkelijk gebaseerd op racisme en dictatoriaal bewind maar in recente tijden hebben weer tal van regeringsleiders een oproep gedaan om tot een nieuwe wereld orde te komen. Ook zij spreken weer van een droom...

Op het Amerikaanse één dollarbiljet staat geschreven “Novus Ordo Seclorum” een verwijzing naar de nieuwe orde. Deze verwijzing wijst ons al op de bakermat van het nieuwe wereldorde denken: de vrijmetselarij, al zijn er ook links met de Illuminatie. Vast staat dat de doelen van de nieuwe wereld orde op het eerste oog nobel lijken maar in werkelijkheid  een duistere ondertoon hebben…

Doelstellingen van de nieuwe wereld orde

De geheime agenda, de werkelijke doelstellingen van de nieuwe wereld orde doen een beetje aan het “endlösung” principe denken, van de Duitsers in de tweede Wereldoorlog, één oplossing voor alle problemen:

  • Één wereldregering520c2edaa5fa36a54a979d734565749c.jpg
  • Één identiteit , Angelsaksisch, seculier
  • Één wereldstaat
  • Één taal, Engels
  • Één volk, een sterk gereduceerde wereldbevolking

De grote denktanks in de wereld zijn al jaren bezig met plannen om de wereldbevolking gecontroleerd te reduceren. Onlangs lekten nog Amerikaanse overheidsplannen uit...

Zo doorgaan als we nu doen, leidt volgens berekeningen van wetenschappers tot het einde van de mensheid binnen vijftig jaar.

Dat momentum moet worden gegrepen om uit de chaos de nieuwe wereld orde te laten verrijzen en binnen de mensheid het kaf van het koren te scheiden...

De nieuwe wereld orde en 3d printers

De ontwikkelingen rondom de technologie van de 3d printers bieden de nieuwe wereld orde onverwachte kansen. Het werkvolk, wat zich sneller voortplant dan de intelligentsia, is binnen enkele jaren niet lang nodig.

Mensen met een laag IQ worden vrijwel overbodig. Gebruik makend van de ontdekking van het HMGA2 gen, wat een grote link met intelligentie heeft, zou de nieuwe wereld orde met een speciaal geprepareerd virus alle ‘domme’ mensen kunnen uitroeien. Zo is de voedselproblematiek en het probleem van de overbevolking al grotendeels opgelost. Collateral damage of nevenschade wordt op de koop toe genomen. Het doel staat immers voorop.

De gedachte van 'opschoning van de mensheid' hangt ook samen met  het feit dat het gemiddelde IQ van de westerse mens steeds meer afneemt. Ongeschoolde mensen planten zich sneller (lees: jonger) en vaker (lees: meer kinderen) dan intelligente mensen voort. Intelligente mensen planten  zicht vrijwel uitsluitend voort met andere intelligente mensen. Daarbij doet het paradoxale feit voor dat het gemiddelde IQ jaarlijks daalt terwijl het aantal hele slimme mensen toeneemt. Sommige biologen denken dat dit uiteindelijk zal leiden tot twee aparte soorten mensen waarbij de ene soort als slaaf van de andere zal dienen.

Radicalisering nieuwe wereldorde

De nieuwe wereldorde lijkt steeds meer te radicaliseren. Door onderzoeken te financieren die zoeken naar het “religiegen”, het gen wat  er voor zorgt dat mensen gevoelig zijn voor religie, hoopt men met wederom een speciaal geprepareerd virus de wereld sneller richting een seculiere toekomst te sturen.

De nieuwe wereld orde

Er lijkt van de oorspronkelijke idealen nog maar weinig over te zijn. Zoals wel vaker is gebeurd, worden positieve stromingen gebruikt voor persoonlijke doeleinden en overtuigingen. Een ding is zeker. De nieuwe wereld orde bestaat in de gedachte van sommige regeringsleiders en dat is een beangstigende gedachte!

10/08/2017 11:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert