Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 72

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                           th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Ik zat in mijn kleine woonkamer achter de computer en ik had heel wat om te overpeinzen, de Enoch en zijn jute mannen hadden heel wat losgemaakt in de regio en ik had zo maar het idee, dat er nog veel meer zou veranderen. Wij zaten in een proces, een proces dat mensen aantrok en hun denken stuurde en veranderde. Ik wilde tijd maken om meer uit te vinden over wie of wat Enoch of de Enoch was geweest. Tot mijn verbazing kwam ik na de eerste summiere wetenswaardigheden, op allerlei Godsdienstige en filosofische sites terecht, gewoon door te clicken op links of op bronvermeldingen.

Enoch was een personage die de filosofische wereld nogal beïnvloed scheen te hebben. Ik maakte een kleine file aan en zaken die mij kritisch informatief leken, copieerde ik daarheen. Om later, al herlezende, een beeld te vormen van Enoch en de gebeurtenissen in zijn leven, voorzover bekend. Het was een beproefde methodiek van vroeger toen ik in een ver verleden historische letteren had gestudeerd in Amsterdam. Je verzamelde op je kladblok, alle informatie die je relevant vond, tot dat de bronnen naar elkaar gingen verwijzen. Daar distileerde je dan een beeld uit. Nu in het digitale tijdperk was alles zó veel makkelijker geworden, je hoefde niet naar een bibliotheek om uren in bakken met fiches te zoeken en om alleen te horen bij de uitgeef balie dat het boek uitgeleend was.

Elke tekst was gedigitaliseerd. Vroeger met de origenele documenten mocht je een paar uur per week naar ZKW, wat een kamertje was met Zeer Kostbare Werken. daar werd het betreffende boek op een tafeltje gelegd en onder auspicien van een bewaker, mocht je dan lezen en aantekeningen maken. Vandaag de dag is het ondenkbaar dat zoiets nog tot scripties zou leiden, je kunt gewoon van alles en nog wat doorlinken en opzoeken. Je hoeft niet naar de UB (universiteit's bibliotheek in Amsterdam) of de Kb (koninklijke bieb in Leiden) of the King's library in Londen, met een mok thee achter je pc, was je zittende onderzoeker geworden.

De file groeide en ik was verbaasd over de verwijzingen in haast elke religie naar de Enoch, behalve de Christelijke. Ik las dat de pauzen in respectievelijke synoden, bepaald hadden om de geschriften over of van Enoch te weren en Enoch ging ver terug in de tijd.

Die onderdrukking was dus succesvol gebleken. Ik las dat de Joodse schriftgeleerden ook Enoch geweerd hadden omdat die een Jezus voorspelde en zij niet van mening waren dat Jezus de Messiahs was. Dat verklaarde waarom het Westen verstoken was gebleven van de wijsheden of wetenswaardigheden van de Enoch. Het joodse geloof met het oude testament is de basis voor het verder Christelijke geloof dat gevormd werd door toevoeging van het Nieuwe testament of te wel het leven en sterven van Jezus.

                             th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Als die twee belangrijke grondleggers voor het Christelijk geloof een profeet weigeren om opgenomen te worden in de heilige boeken, dan kun je geen kennis nemen van de ideeén van die profeet.

Wat bracht de Pauzen er toe om de boeken over Enoch te weren? Ik browsde en linkte door en las dat de kern voor de weigering was, dat bovenaardsen, die de zonen van God of engelen genoemd werden,  neerdaalden en gemeenschap hadden gehad met vrouwen en zo de schepping bedoezelden.  Zij waren 200 in getal geweest en hun nageslacht was een geslacht geweest met andere kenmerken dan voorheen gezien. De pauzen verwierpen de gedachte dat engelen zich aan vrouwen vergrepen hadden, want zij vonden dat God's lastering. 'sex was altijd al een heet hangijzer geweest in de Christelijke kerk,' besefte ik.

Ik maakte een copie met de muis van het stukje Engelse tekst dat uit de Ethiopische bijbel kwam waar de boeken van Enoch wel in terecht gekomen waren.

'Compare this with Enoch 1:9, translated from the Ethiopic (found also in Qumran scroll 4Q204=4QEnochc ar, col I 16–18):'

'And behold! He cometh with ten thousands of His Saints To execute judgment upon all, And to destroy all the ungodly.'

De Qumran scroll of te wel de dodezee rollen die uit een tijd van ver voor het Christendom reikten en door archeologen in kruiken in een grot gevonden werden, vermelden eveneens Enoch.

De tekst gaf mij een schok, had San Tronco niet iets dergelijks gezegd, dat hij wedergekeerd was uit zijn tien duizenden? De openbaring was niet mis, hij zou komen om allen die niet in hem geloofden te vernietigen. Dat beloofde weinig goeds in de komende tijd voor ons dorp.

De volgende link verwees naar bijbelteksten die er door geslipt waren en wel in de Christelijke bijbel terecht waren gekomen.

'Compare this also with what may be the original source of 1 En 1:9 in Deuteronomy 33:2:'

'He shone forth from Mount Paran from the pillar of light; he came from the ten thousands of Saints, with flaming fire at his right hand.'

Ik had gemeend dat ik vonkjes had zien spelen rond San Tronco's hand. Tronco die we nu Heer of de Enoch moesten noemen en ik besefte dat ik het niet ingebeeld had. Ik wilde nog maar één ding weten waarom zoveel studies over de Enoch in het Engels waren.

                               th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Het kwam door Sir Walter Raleigh die in de 17de eeuw in jaren in Abyssinië (het huidige Ethiopië) had gewoond en een verwoed boeken verzamelaar was. Hij sprak de plaatselijke talen en stuitte op 2 exemplaren van oud Ethiopische bijbels met daarin de boeken van Enoch. Hij schonk één daarvan aan de King's Library in London and de andere nam hij mee naar zijn eigen paleis.

De Ethiopische Orthodoxe kerk beschouwde het Enoch boek, als een door God ingegeven document, De Ethiopische tekts is de orginele, door Enoch zelf geschreven. Deze kerk gelooft dat de openingszin door Enoch is geschreven en dat het de oudste zin is ooit door een mens op papyrus gezet.

"ቃለ፡ በረከት፡ ዘሄኖክ፡ ዘከመ፡ ባረከ፡ ኅሩያነ፡ ወጻድቃነ፡ እለ፡ ሀለዉ፡ ይኩኑ"

"በዕለተ፡ ምንዳቤ፡ ለአሰስሎ፡ ኵሉ፡ እኩያን፡ ወረሲዓን።"

"Qāla barakat za-Hēnōk za-kama bāraka ḫərūyāna wa-ṣādəqāna 'əlla hallawu yəkūnū ba-ʿəlata məndābē la-'asassəlō kʷəllū 'əkūyān wa-rasīʿān"

Ik drukte op vertalen en de tekst loog er niet om. Er was weer gekozen tussen twee groepen. De ene werd gezegend en de andere moesten vernietigd worden.'

"De zegen van Henok, over al diegenen die gekozen zijn, ik kom voor de vernietiging van alle ongelovigen."

Zomaar bekroop mij het gevoel dat Celema zich niet met deze mensen in zijn partij moest inlaten. Mijn hoofd zat boordevol na uren van zoekwerk en ik 'savede' de file en zette mijn pc uit. Ik besloot om elke dag een paar uur te zoeken en te vorsen naar mijn buurman de Enoch, want ik raakte er van overtuigd dat antwoorden, zo die er al waren, in het verleden lagen.

San Daniel 2017

lees ook 73

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.

 

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/08/2017 07:39

Reacties (6) 

12/08/2017 01:31
Enoch past niet tussen de andere verhalen waarmee de bijbel gevormd wordt.
Het begin is dat Enoch een onbegrensd kapitaal heeft. Daar zit het gevaar in dat de mensen gaan vergelijken. Hoe kwamen de eersten jezus mensen aan het kapitaal om een wereldmacht op te bouwen? Het zoeken naar waarheid moet geblokkeerd worden.
1
10/08/2017 12:56
Wat zit er toch in de mens dat die zich zo graag laat beduvelen?
De hoogmoed, en de weigering om in te zien dat hij gewoon een dier is dat net iets verder geëvolueerd is dan de aap?
1
10/08/2017 14:35
tell me boy .. life is such
11/08/2017 02:31
Het verschil tussen alle dieren en ons mensen is dat wij mensen fantasie hebben.

Er is geen enkel dier dat fantasie heeft. Ook niet een heel klein beetje. Een dier heeft instinkt gedrag en niets meer.
De meest eenvoudige waarheid en wat maken we ervan?
11/08/2017 07:57
Ja, dat is de menselijke arrogantie ten voeten uit.
Je zou mijn kat moeten kennen. En ook al die mensen die alleen maar draaien op instinctgedrag: ik zou ze de kost niet willen geven.
12/08/2017 01:23
Wij kennen het aanvoelen. dat heeft toch niets met fantasie te maken.
Instinkt gedrag bij de mens. Met navertellen wordt de fantasie dood gemaakt. Er is een voorverteller dat zien we bij Hitler. Met massa propaganda wordt de hersen inhoudt bepaald. Het denken van de mensen wordt dood gemaakt. Wat is volgens U een mens. Moet ik dan de televisie aanzetten en navertellen?
Op de lager school met geschiedenis les zo geleerd.
Dat wij mensen oorlog maken is gekken werk. We fantaseren de wetgeving van het kistje goud tot waarheid.
U kunt vertellen wat een mens is? Een haatzucht...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert