Het nieuwste testament volgens de verlichte San Tronco deel 67

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                             th?id=OIP.pmNdthJxomkmCB7tfpvK1QEsDH&w=3

Ricardo keek eens om zich heen en zag dat hij totale aandacht had van de groep. Hij ademde eens diep en vervolgde zijn relaas. 'De grond trilde waar hij liep en Enoch wist dat het de macht was van de God die aan het arriveren was. Hij voelde zich nietig en klein en het maakte dat hij zich nog nederiger voelde dan hij al was. Ineens hield het geraas op en de grond beefde niet meer onder zijn voeten. 'Zij waren hier,' het was duidelijk en met ontzag in zijn hart stapte de Enoch voort. Toen hij bij de open plek in het bos kwam zag hij de fel schijnende pilaar, naast een groot rotsblok, een zon gelijk, hij moest zijn ogen afschermen om niet verblind te worden door de schittering en kwam nu langzamer naar voren gelopen.

De stenen onder zijn voeten kregen een stem en het woud viel stil. 'Ik ben degene die jou zoekt, degene met de naam die niet gesproken mag worden,' hoorde hij en hij keek ontzet naar de grond. Het echode nog even na en toen vervolgden de stenen, 'je bent de uitverkorene onder de uitverkorenen en je dienstbaarheid aan mij zal geen einde kennen.'

Enoch zeeg neer op zijn knieën en durfde niet op te kijken. 'Kom dichterbij naar de grote steen en omarm die,' klonk het nu bevelend. Enoch rees op en zag dat het grote rotsblok naast het schip leek te schitteren in een licht dat pulserend sterker en zwakker werd en hij schuifelde er eerbiedig naar toe met zijn ogen op de grond gericht. Hij omarmde het en voelde een behaaglijke warmte door hem heen stromen. Nu kwam de God's stem uit het rotsblok. 'Vrees niet,' ik ben de Heer die u geroepen heeft, ik ben tot u gekomen vanuit mijn tienduizenden.' Een kleine opening verscheen in de huid van de schitterende pilaar en een blauwe bal kwam aanzweven en cirkelde even rond Enoch om daarna met een haast onnavolgbare snelheid terug te schieten naar het schip.

'Dit is het verbond,' klonk het in zijn oren, 'mijn testament, 'u zult altijd mijn daden en mijn woorden uitdragen als de tijd zich daarvoor aandient.' 'Keer op keer zal ik u vinden en u begiftigen met mijn inzichten, wij zullen over uw waken.' Toen viel het stil en Enoch overmand door de spanningen en emoties verloor het bewustzijn.

'De heerlijkheid en de glorie heeft hem overmand,' zei de technische wachter. 'Heb je hem uitgelezen,' wilde de supervisor weten die de microfoon weer in de standaard hing. 'Hij is perfect,' antwoordde de wachter en zijn assistent knikte omdat te beaamen. 'Wij hebben een blauwdruk van hem genomen' en hij wees naar de wand met flikkerende lichtjes, 'hij is opgeslagen in file.' Mooi,' sprak de supervisor die zich nog net aan de schepping had gepresenteerd als de Heer, dan kunnen wij dit oord weer verlaten.'

De vuurstraal werd voorafgaan door een pluimpje rook en het schip verhief zich en liet de bewusteloze man achter, die nog altijd voorovergebogen lag over de rots.

Richi keek de groep eens rond maar zag alleen gezichten die met concentratie naar hem luisterden.

'Je kunt dit relaas in haast elke religie terug vinden,' sprak hij zachtjes voor zich uit, 'op eigen manier verteld, maar één ding staat vast: De Heer heeft zich geopenbaard en ons bezocht en een uitverkorene aangewezen.'

                                          images?q=tbn:ANd9GcQssj-WP8k_qDxnLqxVtsP

Hij klikte de overhead aan en teksten verschenen: in de Torah wordt het relaas gedaan door Habakkuk, legde Richie uit, in het Hebreeuws wordt hij חֲבַקּוּק, genoemd en in modern Hebreeuws Havakook, in het Tiberiaans Ḥaibaquq; ook wel Habacuc), de Septuagin beschrijven hem in Oud Grieks als Ἀμβακοὺμ (Ambakoum),  and the Vulgate als Abacuc. De Moslims erkennen Habakkuk omdat volgens hen hij de komst van Mohamed voorspelt,' hij komt gewoon in alle heilige boeken voor en Richi wees op de tekst er naast: Habakkuk 3:2–6, Dit is de aankondiging van de Islamitische redder.

'Je kunt je afvragen wie is Habakkuk,' vervolgde Ricardo, 'waarom hecht ik zoveel belang aan hem?' Hij spreekt names Enoch, alles wat de Enoch heeft laten optekenen in zijn leven is door de kerken uit uit hun bijbels geschrapt. Omdat het in tegenspraak was met de doctrines van de kerkelijke structuren.  De Enoch heeft hem over de eeuwen heen aangeraakt en hij heeft opgetekend wat hij in visioenen meende te zien.

Ik wijs op een oud Engelse tekst van onze Habakkuk. Met name op Habakkuk 3.3: God cometh forth from Teman and the Holy one from Selan. His Splendour roars through the heavens and the earth trembles under his praise in the garden of his hand. His radiance is like the sunlight; He has rays flashing from His hand, And there is the hiding of His power from the shining shaft..with which he choses the elect.

'of the wel De Heer komt uit Teman en de heilige man, de Enoch dus, 'verduidelijkte Richie, 'uit Selan. Zijn kracht brult door hemel en de aarde beeft onder zijn eer in de tuin door hem geschapen.'Lichtflitsen verlaten zijn hand en er is verborgen kracht in de schitterende kolom, waarmee hij de uitverkorene kiest..

'Wat je hier ook over voelt of vindt, aanvaardt het, want anders dan dit is er niet. Gevoelens zijn bezoekers, zij komen en gaan..je moet er niet te veel aan hechten. Acceptatie is belangrijk en onvoorwaardelijke liefde voor de Enoch is het hoogste doel

'Want onze dagen zijn als de schaduw die voort vliedt en verdwijnt. Na ons einde is er geen terugkeer, geen mens keert terug, leef nu en wordt een uitverkorene met heel je hart.'

Richie raakte even zijn voorhoofd aan en zijn volgelingen beantwoordden hem op de zelfde wijze. 'Nu wacht Antonio de leider op jullie en gaan jullie een arbeidzame dag tegemoet' en met die woorden stond de priester op en liep naar buiten het felle zonlicht tegemoet.

Toen Enoch bijkwam was het rotsblok koud geworden en de schitterende kolom was verdwenen. Hij keek met verbazing naar zijn rechterhand waar kleine vonkjes rondspeelden met af en toe een flitsje er tussen door en hij twijfelde aan zijn verstand.

San Daniel 2017

lees ook deel 68

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen:

The Book of Enoch- The Reluctant Messenger. Retrieved 14 June 2014.

The Book of Enoch. "The Book of Enoch as translated into Ethiopic belongs to the last two centuries B.C. All the writers of the NT were familiar with it and were more or less influenced by it in thought"

Nathaniel Schmidt, "Original Language of the Parables of Enoch," pp. 343–345, in William Rainey Harper

John J. Collins in ed. Boccaccini Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection 2005 ISBN 0-8028-2878-7, page 346

P. Flint The Greek fragments of Enoch from Qumran cave 7 in ed.Boccaccini Enoch and Qumran Origins 2005 ISBN 0-8028-2878-7,

Nibley, Hugh (December 1975), "A Strange Thing in the Land: The Return of the Book of Enoch, Part 2", Ensign

https://nl.wiktionary.org/wiki/Ezau

Van Gogh (2009), Letter 535 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Tuesday, 13 October 1885:

Carolyn Lee. Adi Da: The Promised God-Man Is Here by The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. Amazon.com. ISBN 1570971439.

Tiele, CP (1912). "Appendix: some Buddhistic parallels". The religion of the Iranian peoples. I. (from the German) with Darmesteter's sketch of "Persia" and Goldziher's "Influence of Parsism on Islam (1st ed.). Bombay: The Parsi Publishing Co. p. 159. No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the Saoshyants or the coming saviour-prophets can fail to see their resemblance to the future Maitreya.

Lutyens, Mary (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 0-374-18222-1. Biography (partial) of Jiddu Krishnamurti, the presumed "vehicle" of the Maitreya in the 20th century, describes the events in some detail

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

  • Achtemeier, Elizabeth (1993). "Habbakuk, The Book of". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford University Press. pp. 265–266. ISBN 0-19-504645-5.
  • Andersen, Francis I. (2001). Habbakuk: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. 25. New York: Doubleday. ISBN 0-385-08396-3.
04/08/2017 05:47

Reacties (2) 

1
04/08/2017 11:45
Het is niet altijd helder wie aan het woord is: Ricardo - Richie, Enoch - Tronco. De crew van het 'schip' is wél duidelijk.
Maar de sfeer is meesterlijk weergegeven.
1
04/08/2017 12:58
ik zal het herlezen.. bedankt
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert