Hoeveel verwarde mensen zijn nog nodig? Is het tijd de eigen bijdrage GGZ af te schaffen?

Door Lucifall gepubliceerd in Nieuws en politiek

Agente aangevallen door een verwarde man. Verwarde man barricadeert huis. Verwarde man smeert bloed over de straat. De verwarring lijkt compleet. De geestelijke gezondheidszorg is tot op het bot wegbezuinigd waardoor het aantal tikkende tijdbommen alleen maar groter wordt.

c939b3a658b677682feffdefaa332958_medium.

Dagelijks lezen we het. De mensheid lijkt niet alleen steeds verwarder te worden. De praktijk wijst het zelfs uit. Dat komt er nu van als de geestelijke gezondheidszorg niet meer toegankelijk is voor een ieder die dat nodig heeft. Dat komt er nu van als je tot op het bot bezuinigt. Dat komt ervan als hulp geld gaat kosten voor mensen die hulp nodig hebben en geen geld hebben. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Steeds meer mensen raken van het padje en krijgen geen adequate hulp, zijn vaak bekend bij hulporganisaties a la maatschappelijke dienstverlening, maar er gebeurt vervolgens niets. En dat heeft gevolgen voor de samenleving. Dat lezen we dagelijks in de kranten. Veel haalt de krant / online berichten niet eens. Op Google is nogal wat te vinden. Je zou er bijna verward van raken. Hieronder vindt u een (zeer zeker niet volledig) overzicht. Er is gezocht op verwarde man dus verwarde vrouwen worden buiten beschouwing gelaten.

Een overzicht van de verwarde man

25 juli: Agente mishandeld bij treinstation Olst door verwarde man
25 juli: Arrestatieteam valt woning verwarde man binnen in Bos en Lommer
25 juli: Ambulance met spoed naar Meerkrapstraat in Kolhorn ivm verwarde man
24 juli: Politiemacht op de been in Kolhorn voor verwarde man
24 juli: Arrestatieteam valt huis Churchillplein in Tilburg binnen, verwarde man aangehouden.
23 juli: Verwarde bewoner springt uit raam na brand in huis (Tilburg)
23 juli: Verwarde man uit Wessem aangetroffen in berm Neeritter
23 juli: Agenten houden verwarde man aan in Dordrecht
21 juli: Een arrestatieteam in Vorden probeert een verwarde man uit zijn woning te halen.
19 juli: Verwarde man (25) opgepakt voor brandstichting eigen flat
19 juli: Verwarde man Doetinchem door politie afgevoerd
18 juli: Verwarde man draait gaskraan open in Emmen
18 juli: Ernstig verwarde' man koos slachtoffer van steekpartij willekeurig uit (Eindhoven)
18 juli: Man probeert in auto’s te stappen in Weert
17 juli: Ziekenhuisbeveiligers pakken verwarde man aan, verwarde man sterft (Geleen)
11 juli: Een 55-jarige verwarde stadjer is zondagmiddag aangehouden in Beyum
11 juli:Politie houdt verwarde man aan Goudestein Rotterdam
9 juli: Straat Visbuurt dicht door verwarde man (Den Helder)
8 juli: Nieuwegein: Verwarde man gooit inboedel op straat
8 juli: Verwarde man aangehouden na vernieling meerdere auto's (Wezep)
24 juni: Raamsdonksveer: Verwarde man omgeving Raamsdonksveer weer terecht
24 juni: Verwarde man roept in trein dat hij bom laat ontploffen, treinverkeer urenlang plat
19 juni: Verwarde man met mes zaait paniek op vol terras
17 juni: Arrestatieteam rukt uit voor verwarde man in Oudenbosch
16 juni: Verwarde man in Haarlem aangehouden met wapens
16 juni: Verwarde man aangehouden in woning op de Aardster te Alphen aan de Rijn
15 juni: Verwarde man met gestolen legertruck maakt dollemansrit door Eindhoven
15 juni: Verwarde man van dak Westerparkschool afgehaald (Amsterdam)
15 juni:Verwarde man (69) loopt met pistool door Loon op Zand
11 juni: Verwarde man in legeruniform aangehouden in Badhuisstraat (Provincie Zeeland)

5cc7a8fe9d338e878c1f7d31376bb967_medium.

Is de verwarring nu eindelijk compleet?

Een heel rijtje gevallen van verwarde mannen. Een heel rijtje wat ook weer geld kost aan inzet van politie en brandweer, schade aan percelen, verwonden van anderen etc.

Een niet compleet rijtje. Veel komt namelijk niet verder dan lokaal nieuws.
Ik geloof dat die gek in Schalkwijk, hier in het Haarlemse, lopend in militaire kleding compleet geflipt wel 'het nieuws' gehaald heeft. Die wannabee marinier hield er zelfs een wapenarsenaal van hier tot Tokio op na. En weer hadden buren al vaak geklaagd en aangegeven dat er met deze persoon toch echt niet iets in de haak was. Hij wilde bijvoorbeeld met kinderen buitenspelen getooid in zijn legerkleding?
Hallo jongens daar in het Haagse. Na de vakantie, of nee, het zomerreces, hebben jullie er toch echt een puntje bij. Wat gaan we doen met al die verwarde mensen die 'in het wild' tussen andere burgers inwonen, als tikkende tijdbommen, welteverstaan.
Zet uw eigen verwardheid gerust even opzij!
Gaan we wachten op een herhaling als in Alphen aan de Rijn?f66333a198f72008a62e0d539cf04138_medium.
Wachten we tot de één of andere flat instort omdat een verward persoon de gaskraan open zet?
Behoort een Westerse samenleving niet het goede voorbeeld te geven?
Horen wij zij die ziek zijn in hun hoofd niet de hand te reiken en adequaat te behandelen?
Wellicht is daar een wetswijziging voor nodig. Misschien toch een puntje voor de formatie?

Er lekt namelijk steeds meer informatie uit dat in deze de kosten de baten niet dienen. Al die bezuinigingen hebben een negatief neveneffect, zoals dat dan genoemd wordt.
8593fe4f2610f6136937f1ae9e5c6278_medium.Geen zorg betekent een pakket andere kosten. Daarnaast moeten politiemensen, brandweermensen, ambulancepersoneel inmiddels een opleiding in de psychische zorg hebben om nog adequaat te kunnen handelen. Dat lijkt mij in ieder geval toch niet de bedoeling... Daarnaast die beroepsgroep heeft het al druk en moeilijk genoeg en wordt ook nog eens door omstanders in werkzaamheden belemmerd. Als jullie toch fris beginnen. Neem dat ook even mee. Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we om met (noem het verwarde) burgers die selfies maken belangrijker vinden dan die persoon die ligt te sterven op straat? Maak daar gelijk ook een wetje voor. U zou het volk en de moraal hiermee dienen.

Oververwarring en de geestelijke gezondheidszorg. Een ongelijke race.

03966181851c64f17555ec0e51dc6ae1_medium.Onze samenleving wordt alleen maar sneller. Het is dan min of meer logisch dat ook steeds meer mensen die snelheid niet meer aan kunnen. Hulp zoeken, ja dat zou kunnen. Maar daar is geld voor nodig en dat hebben deze mensen meestal niet. En niet alleen geld speelt een rol. Psychiatrisch patiënten staan bij de huisarts in de wacht. In 2015 had 52% van de huisartspraktijken geen tijd om deze cliënten direct te helpen. Eerder gaven huisartsen al aan dat ze mensen met psychische problemen steeds moeilijker konden doorverwijzen. Nu staan zij die hulp nodig hebben dus ook al bij de eigen huisdokter in de wacht. Het lukt de huisartsen niet om aan de hen in de schoot geworpen basiszorg voor deze groep te voldoen. Het LHV roept al jaren dat de grens is bereikt. De zorg aan mensen in psychische nood wordt ondertussen alleen maar slechter. Het nieuwe systeem werkt chronisch niet.

Het aantal mensen in psychische nood stijgt alleen maar. De politie als B-verpleegkundige.

d039738339a7955d68a65961fdfb59bd_medium.Sinds de bezuinigingen neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Alleen in 2016 kwamen er 75.000 meldingen binnen bij de politie. Een stijging van 14% ten opzichte van 2015.

Dit is natuurlijk van de zotte, want de politie is er om boeven te vangen en niet om mensen in psychische nood geboeid in een politieauto af te voeren. Laat die gerust maar even zakken. Iemand die ziek is in zijn hoofd als misdadiger afvoeren, omdat de zorg tekort schiet? Is dat van deze tijd?

Los van dat alles bevindt het politieapparaat zich hier ook nog in een 'Twilight Zone' omdat de juridische basis verwarde mensen af te voeren vaak ook nog eens ontbreekt. Mensen worden afgevoerd zonder dat ze een strafrechtelijk feit hebben gepleegd, maar omdat ze ziek zijn. De politie verwijt de GGZ dan ook haar werk niet goed te doen.

het Aanjaagteam Verwarde Personen

ac9157a564d7c0546314f830e3fdfe75_medium.Zullen ze in Den Haag ook gehoord hebben dat de GGZ hierin ook nog eens een keer het (in de schoot geworpen wegbezuinigde) boetekleed aantrekt? Sjef Czyzewski van het Aanjaagteam Verwarde Personen geeft de politie ook gelijk. En dat zal Edith Schippers toch minstens pijn moeten doen daar zij deze commissie heeft aangesteld om de problemen rondom verwarde personen te onderzoeken. Overduidelijk blijkt dat haar bezuinigingen niet werken en meer kwaad dan goed doen. Mensen blijken pas in beeld te komen op het moment dat er al een crisissituatie is. Dan komt de politie in actie. De wereld op zijn kop want de GGZ had horen in te grijpen voor zo'n crisissituatie zich voordoet.

De GGZ voldoet niet en dat heeft zeker te maken met de beschikbare middelen. Bedden in instellingen en gemeentelijke voorzieningen worden al jaren afgebouwd. Iedereen moet thuis geholpen worden. Het aanbod is echter te groot geworden en daar is niet voldoende (geschoolde) capaciteit voor. Cliënten krijgen daardoor niet de behandeling die ze nodig hebben. Ondertussen lopen beschikbare hulpverleners hun benen uit het lijf. Helaas dus ook al van crisissituatie naar crisissituatie.

De verwarde mens als gevaar voor de samenleving

91fb3f177434264fe4ba90902d6e5796_medium.Al die verwarring betekent zeker een gevaar voor de samenleving. Het aantal gevallen groeit daarnaast ook nog eens stevig door onderwijl men doorgaat hulp af te bouwen. Ook de werkgroep

‘Continuïteit van zorg’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is die mening toegedaan. Het gaat inmiddels niet meer alleen om de geestelijke gezondheid van de betrokken verwarde persoon maar ook de veiligheid van anderen komt steeds meer in het geding. Verwarde personen blazen hun huis of dreigen ermee. Verwarde personen verwonden anderen uit het niets op straat. Er vallen zelfs doden. Schattingen over mensen met gevaarlijk gedrag lopen uiteen van 3000 tot 5000 personen. Is het niet de hoogste tijd de maatschappij te beschermen?

Eigen bijdrage GGZ werkt niet

Al voor invoering waarschuwden velen ervoor. Een eigen bijdrage GGZ zal niet gaan werken. De praktijk heeft het inmiddels uitgewezen en onderzoek heeft het aangetoond. Het idee dat minder mensen onnodig gebruik zouden maken van de zorg blijkt een wassen neus te zijn. Het aantal dwangopnames is verdubbeld en het aantal crisisbehandelingen is gestegen. Bastian Ravesteijn (gezondheidseconoom) deed onderzoek naar de effecten van de invoering van de extra eigen bijdrage voor gezondheidszorg in Nederland in 2012. Voor het onderzoek baseerden onderzoekers zich op (anonieme) data van ruim 1,4 miljoen dbc's van alle 110 bij GGZ Nederland aangesloten ggz-organisaties (87% van alle gespecialiseerde ggz-behandelingen in Nederland)

d651674945487cbbf202f55227cdd894_medium.

Wat blijkt? De kosten voor geestelijke gezondheidszorg waren in 2012 inderdaad gedaald. Deze 'opbrengst' is echter geheel teniet gedaan doordat kosten voor dwangopnames en crisisopvang toenamen. De conclusie is dan ook dat invoering van een eigen bijdrage juist kwetsbare groepen kan ontmoedigen zorg te zoeken en deze mensen uiteindelijk veel slechter af zijn. Door zorg te mijden kunnen problemen juist verergeren wat uiteindelijk weer leidt tot meer kosten.

De resultaten van het onderzoek van Ravesteijn en hoogleraren Aartjan Beekman (VUmc), Richard Jansen (Erasmus Universiteit en Universiteit van Tilburg) en Patrick Jeurissen (Radboudumc) zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry.

Wat denkt U? Is het tijd om de eigen bijdrage GGZ af te schaffen?

29/07/2017 09:38

Reacties (19) 

1
30/07/2017 01:08
eigen bijdrage afschaffen, ik ben voor :)
29/07/2017 16:40
Zoveel verwarde mannen , ik was notabene gerustgesteld dat ik toen ik op verwarde vrouwen zocht ook zo`n lijst zou kunnen samenstellen.
Wat mij betreft, "" Dag bijdrage. ""
Lucifall tegen Josh
29/07/2017 16:54
Begrijp niets van je reactie
1
Josh tegen Lucifall
29/07/2017 23:34
Toch niet zo moeilijk?
dag bijdrage , afschaffen dus.
1
29/07/2017 14:04
Ik ben het volledig met Zevenblad eens en heb daar verder niets aan toe te voegen.
1
29/07/2017 14:03
Het is wel duidelijk dat die eigen bijdrage heeft gezorgd voor minder zorg voor verwarde mensen. Juist deze groep mensen heeft de hulp zo hard nodig! Afschaffen die eigen bijdrage!
29/07/2017 16:54
En dat mag niet vergeten worden.
2
29/07/2017 13:03
Het is niet in de eerste plaats een kwestie van geld. Het is het idee dat mensen met dit soort gedrag niet opgesloten mogen worden maar 'behandeld' dienen te worden - en dat in principe op vrijwillige basis. Gedwongen opname en dwangverpleging kan immers alleen maar bij een 'direct dreigend gevaar', en dan ook alleen maar zolang dat gevaar duurt. Als de medicatie weer 'ingesteld is' moet je ze weer laten lopen. Of ze die pillen dan verder innemen is hun zaak.
De ervaring leert dat de meeste mensen die in de 'gevaarlijke' categorie vallen helemaal niet behandeld willen worden, maar zich e...
1
29/07/2017 16:58
Zeker Zevenblad. Gedwongen opname dient te herzien te worden. Daar zijn wetswijzigingen voor nodig doch ook zeer duidelijke richtlijnen..anders zou men zomaar mensen met een afwijkende mening kunnen vast zetten. Dat is ook een dingetje dan.


Dit artikel pleit voor een betere toegankelijkheid voor deze zorg om erger juist te voorkomen en daar moet die eigen bijdrage voor weg.
1
29/07/2017 12:23
goed artikel, het is ernstig gesteld hier in het land.
2
29/07/2017 11:26
En eigenlijk nog wat..
Het Aanjaagteam Verwarde Personen... Welke taal-analfabeet bedenkt zo'n naam voor een dergelijke werkgroep? Schippers haar fantasie raakt ook nog eens kant noch wal..
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert