Harry S. Truman, … van boekenworm tot president

Door Jeff Kaga gepubliceerd in Geschiedenis

‘Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.’ (Harry S. Truman, 1884-1972)

                             

Dit citaat van de Amerikaanse oud-president Harry S. Truman (8 mei 1884 – 26 december 1972) kenmerkte zijn overtuiging dat de mens de geschiedenis maakt en niet andersom. Laat me hier dan ook even zijn leven oprakelen in plaats van het simpelweg onder het tapijt te vegen. 

 

1.    Het ouderlijke gezin Truman in Independence

Harry S. Truman zag het levenslicht op 8 mei 1884 in Lamar, Missouri. De anekdote vertelt dat zijn moeder en vader een tijdje besluiteloos waren over zijn volledige naam. Harry zou alleszins de voornaam worden naar de naam van zijn oom. Echter, over de tweede naam zaten de ouders in een tweestrijd verwikkeld over wiens vader ze zouden eren met de naamkeuze. Uiteindelijk zouden ze eenvoudigweg voor de letter S. hebben geopteerd, die zowel voor Solomon (de vader van Mattie Young) als voor Shipp (de vader van John Truman) kon staan, maar eigenlijk helemaal niets betekende. Het was een praktijk dat wel meer voorkwam bij families van Schots-Ierse afkomst. Harry had verder nog een oudere broer en jongere zus. Het ‘eenvoudige’ boerenleven en het leven in het kleine stadje Independence, met een populatie van zestigduizend man,  zouden de jonge volwassenheid van Truman kenmerken.

Gelegen in ‘the Midwest’, vertoonde het stadje toch een eerder zuiderse mentaliteit, namelijk conservatief, zeer religieus en met een uitgesloten zwarte bevolking. Zulke kleine steden vormden in die periode nog de essentie van de Amerikaanse samenleving, alsook het werken in de agrarische sector. Het gezin Truman zou echter niet steeds in Independence hebben gewoond. Zodoende maakte Harry ook kennis met de meer ruimere ‘Midwestern’-mentaliteit van bijvoorbeeld Kansas City, dat hem dan ook eveneens kenmerkte. Bovendien was Harry’s vader naast landbouwer ook deels handelaar. Zo had hij zelfs eens het huis, waar ze toen woonden, gewisseld tegen een ander huis in een andere buurt.

 

2.    Voorliefde voor boeken, … en vrouwen?

In zijn jeugdjaren was Truman eerder een boekenworm met een grote passie voor geschiedenis. Hij ging dan ook graag naar school. Zijn overtuiging was dat de mens de geschiedenis maakt en niet andersom. Hij verdiepte zich in de Klassieke Oudheid, maar ook de eigen Noord-Amerikaanse geschiedenis kon hem steeds boeien. Op zijn lijst van helden kwamen geen Jefferson of Lincoln voor, maar het waren vooral de grote ‘generaals’ zoals Andrew Jackson, Hannibal, Scipio en anderen waar zijn bewondering naar uitging. Later zou hij ook een grote fascinatie hebben gecreëerd voor oud-president Woodrow Wilson.

Verder was hij nogal een ernstig en ordelijk kind, dat vooral goed met zijn moeder overweg kwam. Met betrekking tot dit laatste moet gesteld worden dat hij steeds met veel vrouwen in zijn buurt is opgegroeid, namelijk zijn moeder en zus, zijn twee nichten en beste vriendinnen Ethel en Nellie. Hij kon ook goed overweg met de zwarte meid Caroline Simpson. Toch was verlegen gedrag hem niet vreemd. Zo had hij Bessie (Eliszabeth Wallace), zijn latere vrouw, reeds in de lagere school ontmoet en zou het echter nog vele jaren duren eer hij haar het hof durfde te maken.

 

3.    Werken en oorlog voeren

Na zijn zeventiende verjaardag zou hij niet meteen gaan verder studeren omdat zijn vader speculatieverlies had geleden. Uiteraard wilde Harry S. zijn steentje bijdragen. Zo rolde hij van het ene werk in het andere, waaronder dat van nachtwaker en klerk in de Nationale Handelsbank. In zijn twintiger jaren zou hij samen met zijn vader, en op diens uitdrukkelijk verzoek, een boerderij leiden. Het was ook in deze periode dat hij Bessie van zijn liefdesintenties begon te getuigen.

Op zijn dertigste had hij alleszins reeds acht jaar op de boerderij gewerkt, zijn vingers verbrand aan een mislukte mijnoperatie en een beetje vordering gemaakt in het dingen om de hand van Bessie. Echter, … hij wilde meer. Het jaar 1917 zou dan ook een keerpunt betekenen in zijn leven, want op zijn drieëndertig koos hij ervoor om te gaan vechten in Europa. Daar zou hij gauw van eerste luitenant tot kapitein promoveren en zo zou hij in de laatste fase van de Eerste Wereldoorlog het commando hebben gehad over 194 soldaten. Het betrof een zware verantwoordelijkheid en tegelijk het moment dat hij een eerste maal leiderschap op zich had genomen. Het besef kwam bij hemzelf dat hij het er nog niet zo slecht vanaf had gebracht en dat hij bovendien moedig kon zijn wanneer het moest.

 

4.    Terug naar Amerika: van zaakvoerder tot vice-president

Terug in Amerika huwde hij dan toch met Bessie en opende een winkel voor herenmode in Kansas City. Dat werd echter geen onverdeeld succes en de zaak ging uiteindelijk failliet. Truman besloot dan maar om een publiek leven te gaan leiden en zich met politiek te gaan bezighouden. Actief binnen de Democratische Partij en onder de hoede van de beruchte politicus Tom Pendergast werd Truman in 1922 verkozen tot rechter van de Jackson Arrondissementsrechtbank. Hij studeerde dan ook rechten aan de Rechtsschool van Kansas City. Hoewel zijn politieke leermeester méér dan eens in opspraak werd gebracht, zou Truman steeds als een integer en eerlijk politicus door het leven gaan. Zo zou hij de schulden die hij had opgelopen door het faillissement, gespreid over een periode, helemaal hebben terugbetaald. In 1934 werd hij senator voor de staat Missouri. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde hij in de senaat de onderzoekscommissie voor oorlogszaken. Op zoek naar corruptie bespaarde hij de Amerikaanse staat misschien wel tot vijftien biljoen dollar uit. Mede daardoor werd hij in 1944 tot vice-president gekozen, een functie die hemzelf echter niet echt aansprak. 

 

5.    President van de Verenigde Staten tijdens de oorlog

Plots gebeurde er iets wat niemand had verwacht of had durven dromen. President Franklin D. Roosevelt stierf in de lente van 1945 en H.S. Truman werd op 12 april onverwachts tot president van de V.S. beëdigd. Niemand, en vooral hijzelf niet, had dit durven dromen. Hij wilde dit eigenlijk niet. Roosevelt had ook bijna nooit contact gehad met Truman, die zelfs niets afwist van het bestaan van het Manhattan-project. Zo wist hij ook niets af van de steeds maar moeilijkere relatie met Stalin en de Sovjet-Unie. Zulke zaken werden plots de hoofdbezigheden van Truman en beslissingen moesten genomen worden. Hij kwam dan ook bekend te staan als de meest onvoorbereide president, die niet veel kennis had inzake de internationale politiek, én als de man van de snelle beslissingen. Als de harde man van Potsdam, maar ook als de man die de wereld voorgoed veranderde toen hij begin augustus twee atoombommen op Japan (Hiroshima en Nagasaki) liet droppen. De oorlog was voorbij en Truman bleef president van de grootste economische en militaire wereldmacht.

 

6.    President van de Verenigde Staten na de oorlog

In het eerste jaar had hij nog volledig in de geest van zijn voorganger geleid, maar na de oorlog ontwikkelde hij een eigen 21-puntenprogramma (ook wel de ‘Fair deal’ genoemd), die hij dan ook hartstochtelijk voor het Congres verdedigde. Zijn programma hield een voortzetting en verbreding in van de ‘New Deal’-politiek van Roosevelt, zodat diens geest bleef rondwarrelen in het Witte Huis. In het verleden had Truman trouwens steeds ten gunste van Roosevelt en diens programma gestemd. Toch kon wel degelijk gesproken worden van een eigen programma. De eerste twee jaar waren heel turbulent voor de nieuwe president. Het volk verwachtte een grote depressie, er waren vele stakingen, zijn populariteit was niet altijd even hoog en bovendien was hij in de beginperiode nog hoofdzakelijk omringd door de administratie van Roosevelt, die niet altijd hoog met hem opliepen. Bovendien ging het Congres verloren aan een Republikeinse meerderheid. Toen hij zich voor de verkiezingen van 1948 kandidaat stelde, lokte dit veel onenigheid uit binnen de Democratische Partij. Voor de pers, de Conservatieven en sommige Democraten was het duidelijk: Truman  zou nooit, maar dan ook nooit, kunnen winnen.

 

7.    Spannende verkiezingen en presidentieel vervolg

De campagne van 1948, die als één van de meest legendarische presidentscampagnes in de Amerikaanse geschiedenis wordt beschouwd, werd met veel doorzetting gevoerd door Truman. Uiteindelijk zou hij de verkiezingen winnen en weer tot ieders verbazing president worden. Voor zijn campagne zou hij uiteindelijk dan ook erg bewonderd worden. Hij zou de volle vier jaar aanblijven en dan besluiten zich niet meer opnieuw kiesbaar te stellen. In deze periode maakte hij de verdere internationale politiek en houding tegenover de Sovjet-Unie mee. Zo zou hij ook mee beslissen om de Koreaanse oorlog te beginnen.

Na zijn ambtsperiode zou hij uiteindelijk terugkeren naar Independence om er zijn oude dag te volbrengen. De wereld kent Truman heden ten dage vooral omwille van belangrijke internationale gebeurtenissen zoals de conferentie van Potsdam, het bevel tot gebruik van de atoombom, het Marshallplan, de Trumandoctrine, de Berlijnse luchtbrug en de Koreaanse oorlog. Echter, staat hij vooral gekend als de onverwachte president, die plots een naoorlogse vredeswereld moest opbouwen in een ‘Koude sfeer’. Laten we dat vooral niet vergeten. 

28/07/2017 14:53

Reacties (8) 

1
14/08/2017 08:59
Mooie beschrijving van een bij de meesten onder ons toch al weer vergeten Amerikaanse president.
1
16/08/2017 13:09
Thanks!!!!
1
29/07/2017 09:22
Het was een goede President en in een hele moeilijke periode. Wist zijn hersens te blijven gebruiken en nam weloverwogen beslissingen.

https://tallsay.com/page/4294968733/het-manhattan-project
1
31/07/2017 14:19
Leuk!!!!!
1
29/07/2017 09:17
Goed artikel over een interessant man en belangrijk heerser.
1
31/07/2017 14:18
Thanks!!!!
1
28/07/2017 18:09
Truman was één van de laatste Amerikaanse presidenten die echt alle lagen van de maatschappij uit eigen ondervinding had leren kennen: in wezen een nuchtere pragmatische man zonder kapsones. 'Moet er iets gedaan worden? Pakken wij het aan'.

Dat talent is, na Dwight D. Eisenhower, schaars geworden in de politiek, en niet alleen in de Amerikaanse. Volgens mij was Harry S. de laatste 'goede' democratische president.
1
31/07/2017 14:19
Je hebt een punt!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert