Oekraïne: De boeiende geschiedenis van Oekraïne (part2)

Door Gymbo gepubliceerd in Geschiedenis

In de 17e eeuw groeide dit verzet uit tot een nationale bevrijdingsoorlog met aan de leiding Bogdan Chmelnitski, dit leidde tot wederopleving van het Oekraïense Rijk. Het streven het staatsbestel te beschermen noopte Bogdan Chmelnitski er toe om een verbond te sluiten met de Moskovische staat wat funest werd voor de zelfstandigheid van Oekraïne. Moskou sloot een overeenkomst met Polen waardoor Oekraïne in tweeën werd gedeeld: het gebied op de linkeroever met Kiev werd aan het Moskovische Rijk toegevoegd en het gebied op de rechteroever aan Polen. In de 18e eeuw verviel het West-Oekraïens gebied aan Oostenrijk-Hongarije.a40ef27cb23c4879c89e376b54215954.jpg

Het autonome Kozakken Rijk (Getmnsjtsjina) bleef alleen behouden in het linkeroever gedeelte van Oekraïne dat onder het bewind van Moskou stond. Echter, na de kozakken opstand onder leiding van  Ivan Mazepa in alliantie met de Zweedse koning Karel XII (1708-1709) legde tsaar Peter I de autonomie van Getmnsjtsjina aan banden.

In 1710 werd de in ballingschap levende Pylyp Orlyk tot Hetman gekozen en werd de grondwet afgekondigd waarin de macht van de Hetman werd geregeld en de rechten van de kozakken verruimd. In deze grondwet werd ook een bijzonder parlement vastgelegd waarvan notabelen, kolonels en zelfs een voorname en verdienstelijke afgevaardigde van elk regiment lid werden.

Uiteindelijk werd in de periode 1760-1780 door imperatrice Catherina II de autonomie van de kozakken afgeschaft. Echter, de ideeën van de kozakken hadden zich al vastgezet in de geest en het bloed van de intelligentsia die daarop begonnen te vechten voor de vorming van een onafhankelijke Oekraïense Staat.

Vanaf het einde van de 18e  eeuw ontstond er een nationale Oekraïense beweging. Eerst op cultureel gebied, maar vanaf 1840 ook op politiek gebied. Er begon zich een eigentijdse Oekraïense natie te vormen. De werken van de dichter en kunstenaar Taras Hryhorovytsj Sjevtsjenko hadden een enorme betekenis voor de opkomst van het Oekraïens nationaal zelfbewustzijn.

87ea0bd92d7fe07b20af9687b5ea9266.jpg

Juist in 1840 kwam de gedichtenbundel Kobzar uit die het bewustzijn van de Oekraïners in beweging bracht. De Kobzar wordt ook beschouwd als het symbool van de Oekraïense literatuur en een wederopstanding van Oekraïne.

Ten gevolge van de repressie van het tsaren regieme verplaatste het centrum van de nationale beweging zich vanaf 1870 naar het westen van Oekraïne. Aan het eind van de 19e  eeuw werden de eerste Oekraïense politieke partijen opgericht, een gedeelte daarvan eiste een onafhankelijk Oekraïne.

Na de Februarirevolutie van 1917 ontstonden in Rusland omstandigheden voor een hereniging van het Oekraïense volk en de vorming van een Oekraïense Staat. Op 7 november 1917 werd in Kiev de Oekraïense Volks Republiek uitgeroepen bestaande uit de gebieden Centraal en Oost Oekraïne. In tegenstelling met deze handeling werd op 25 december 1917 in Charkov de 1e Sovjet conventie van geheel Oekraïne gehouden en deze riep de Oekraïense Sovjet Republiek uit. Op 13 november 1918 werd in Lviv door patriottische democratische partijen de West-Oekraïense 73b31c8e3a5f751ee754a1315cbee29a.jpgVolksrepubliek uitroepen. Op 22 januari 1919 werden de West-Oekraïense  Volksrepubliek en de Oekraïense Volks Republiek door middel van de Akte van Vereniging terug met elkaar verenigd onder het oude Oekraïense symbool - het drietandteken - als staatsembleem en de geel-blauwe vlag. Helaas lukte het toen niet om de eigen Oekraïense regering te behouden. Met behulp van het Russische leger zegevierden de bolsjewieken in Oost-Oekraïne en dat deel verviel in 1922 tot de nieuwgevormde USSR.

Voor Oekraïne begon vanaf 1922, na de inlijving bij de USSR, de Sovjetperiode. Vanaf 1929 waren er de gedwongen collectivisatie van de boeren, de massale Stalinistische repressies en de uitroeiing van de nationale intelligentsia.

Het westen van de Oekraïne bleef onder Polen vallen. In 1939 vond in een geheime overeenkomst tussen het fascistische Duitsland en de leiders van het Poolse Kremlin een verdeling plaats en het gebied van West-Oekraïne werd bij de USSR ingelijfd en herenigd met de Oekraïense Sovjetrepubliek.

558989bde93f8562baea36ba8b655716.jpg

In 1940 gaf Roemenië« de gebieden Noord Boekowina en Zuid Bessarabia terug en werden ze onderdeel van de Oekraïense Sovjetrepubliek. Volgens de overeenkomst van 1945 tussen Tsjecho-Slowakije en de Sovjetunie werd het Transkarpatische Oekraïne aan de Oekraïense Sovjetrepubliek toegevoegd. Vanwege de algemene economie, de territoriale nabijheid, het historische verleden en de hechte economische en culturele banden werd door middel van een beslissing van de Opperste Sovjet van de USSR in 1954 het Krimgebied aan de Oekraïense Sovjetrepubliek toegevoegd. Hiermee werd de vorming van het territorium van het huidige Oekraïne voltooid.

1336d6b4f8c0c26c95be54a532281147.jpg

De gedeeltelijke liberalisatie van het Sovjetregime aan het eind van de 50-iger jaren leidde tot een dissidente beweging die in 1966 meedogenloos werd neergeslagen, nadat Leonid Brezjnev aan de macht was gekomen. In 1988 groeit de beweging die een onafhankelijk Oekraïne wil en in 1990 vinden er voor het eerst democratische verkiezingen voor het Parlement plaats. Op 24 augustus 1991 roept de Opperste Sovjet de onafhankelijkheid van Oekraïne uit, wat bevestigd wordt door het volksreferendum van 1 december 1991. Leonid Krawchuk werd de eerste democratisch verkozen president van het vrije Oekraïne. Na de Oranje Revolutie, op 26 december 2004, na twee rondes van vervalste verkiezingen versloeg Viktor Joesjtsjenko de door het Kremlin gesteunde kandidaat in de derde ronde. Onder Joesjtsjenko kwam  Oekraïne eindelijk echt  vrij van Moskou na 300 jaar van  overheersing.

 

Boeiende geschiedenis van Oekraine deel 1

Oekraine, de Holodomor 1932-1933

 

© Gymbo 2017
Pictures: Google

 

27/07/2017 15:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert