Oekraïne: De boeiende geschiedenis van Oekraïne (part1)

Door Gymbo gepubliceerd in Geschiedenis

De vorming van de huidige Staat Oekraïne is een langdurig proces geweest. Volgens de historici moet het oude volk in het zuiden van Oekraïne gerekend worden tot de Kimmerijtjsy, een kleine nomadenstam die de steppe bij de Zwarte Zee bevolkten. In de 7e eeuw v.Chr. werden zij daar verdreven door de Scythen. 8f650335e3a7c9ced4e3b1c855c9e633.jpgToen de Scythen daar hun rijk stichtten gaven ze de Zwarte Zee z’n eerste naam: Akshaena, donkere zee. Arabische schrijvers spraken over Rumsto, woeste zee, de Grieken daarentegen spraken over Euxeinos, gastvrije zee. Later toen ook het Scythische Rijk uiteen viel vestigden de Sarmaten, een Iraans sprekend nomadenvolk, zich in het Oekraïense gebied bij de Zwarte Zee. In de 3- 4e eeuw werden de huidige woudsteppe en bos zone bevolkt door Oost-Slavisch volkeren. En in de 6e eeuw werd het terrein vanaf het gemengd bosgebied tot de Zwarte Zee en vanaf de rivier Don tot de Karpaten in beslag genomen door de Anten (een van de Slavische stammen). Volgens de historicus Alexandrovsk Groesjevski is de basis  van de Oekraïense volksgeschiedenis gelegen in de 4e eeuw. Tot die tijd kan men de Oekraïense Volkeren beschouwen als onderdeel van de Slavische stammen. In de 8-9e eeuw behoorden de Slavische volken: Poljanen, Drevljanen, Siverjanen, Tivertsy, Duliby en Witte Chorvaty, tot het Grote Rijk van Kiev (Kyiv Rus).

f729164c2fc51c35b3de5b5fdffdd39c.jpg

Men moet de stichting van het Kiëvse Rijk en de invoering van het christendom door vorst Vladimir I (ook De Heilige) (Владимир) beschouwen als de meest voorname gebeurtenissen in de eerste duizend jaar van de Oekraïense geschiedenis. Deze gebeurtenissen hebben het Oekraïense volk in dezelfde rij geplaatst als de andere Europese volkeren, de bekering tot het christendom bracht de Oekraïners de basis voor de eigentijdse westerse beschaving. De Kiev Rus, wiens territorium in de 9-13e eeuw volledig was gelegen binnen de grenzen van het huidige Oekraïne, was het aandacht object van de middeleeuwse Oude Wereld en van de Franse- en Engelse koningshuizen in het Westen tot de handelsondernemingen van Bagdad in het Oosten.

6c9f904e2b2956ce834fce666fc1c011.jpg

Het meest buitengewone historische tijdperk van de Oekraïne is de periode van het bestaan van de Kiev Rus, in het bijzonder omdat zijn culturele lagen vorm hebben gekregen in de omvangrijke monumenten van de Oekraïense cultuur, vooral in het Kievo-Petsjerska Lavra  de St. Sofia Kathedraal, De Gouden Poorten, in de straten, de kloosters en de kerken. In de Kiev Rus werden alle belangrijke beslissingen betreffende de steden of zelfs het Rijk genomen door de Wetsje (stadsraad, volksvergadering in de Middeleeuwen). De Kiev Rus is het Rijk waar humane-, volkse- en Wetsje principes in het verleden ingeburgerd raakten en de geschiedenis van het hele Oekraïense volk hebben beïnvloed. Aan het Kievse rijk kwam een definitief einde met de inval van de Tataren onder aanvoering van Batoe, de kleinzoon van Dzjingis Khan. Nadat zijn hordes een reeks van Russische steden hadden onderworpen, verwoestten zij in 1240 op een afschuwelijke wijze ook Kiev. Nagenoeg het hele Kievse rijk werd door de Tataren onder de voet gelopen. Het Oekraïense Rijk wist zich nog een tijdje in het westen van het land, de Karpaten, te handhaven. Het symbool hiervan werd het Galicisch Volhynia met aan het hoofd Danil Galitski. Echter, in het midden van de 14e eeuw viel het Oekraïense Rijk volledig uiteen, het gebied viel in handen van Litouwen en na de fusie van Litouwen en Polen is het deel gaan uitmaken van het Pools-Litouwse rijk. Het Pools-Litouwse rijk was tussen 1386 en 1572 qua oppervlakte het grootste rijk in Europa, en strekte zich uit vanaf de Oostzee tot de Zwarte Zee. cff3634806810a0e8c8a3729b43113f1.jpgHet ''echte'' Oekraïne bevond zich daar waar nog een soort permanente oorlog tegen de Tataren heerste, in de steppen ten zuiden en zuidoosten van Kiev. Deze gebieden stonden bekend als de Wilde Velden. Vanuit het schiereiland de Krim, dat zich nog in hun machtssfeer bevond, ondernamen de Tataren rooftochten langs vaste routes tot ver in het binnenland. Aan het einde van de 15e eeuw ontstonden in de steppen kozakken-gemeenschappen, die de omgeving gingen beschermen. De kozakken -half vrije landbouwers, half professionele krijgers- werden voornamelijk gerekruteerd uit vluchtelingen van zowel het Poolse alsook het Russische rijk. Zij stonden bekend om hun ruige manier van leven, waarin zij niet onder deden voor de Tataren, en zij hadden hun belangrijkste legerkamp (setsj) aan de benedenloop van de rivier de Dnjepr, in Zaporozje. Aan het begin van de 16e eeuw ontstond de Zaporozje Setsj, een bestuurlijke organisatie republiek - van  kozakken met een select bestuur van merendeels zogeheten Hetman, . de op een na hoogste militaire bevelhebber (na de vorst) Voor alle functies gold dat men verkozen moest worden en de macht moest verantwoording afleggen aan, en werd gecontroleerd door de gemeenschap, het volk.

9c5e21484975515122ad4c5a3bb64838.jpg

De Zaporozje Setsj werd het centrum van het Oekraïense volk in de strijd tegen de onderdrukking door de Poolse Szlachta (lagere adel).

 

Boeiende geschiedenis van Oekraine deel 2 

Oekraine, de Holodomor 1932-1933 

 

© Gymbo 2017
Pictures: Google

 

27/07/2017 15:49

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert