Roofvogels in Nederland: Roofvogel en roofvogels in Nederland

Door Jos gepubliceerd in Dieren in de natuur

Roofvogels in Nederland! Roofvogel en roofvogels in nederland zijn ze er nog of zijn ze uitgestorven.

1bc48d0d9683aae68c21d0062169991eaW1hZ2Vz

Roofvogels in Nederland: Roofvogel en roofvogels in Nederland

Postduivenhouders in Londen hadden veel overlast van een slechtvalk die in de stad verbleef en ze wilden de vogel doden. Het stadsbestuur deed eerst uitgebreid onderzoek naar de stand van de slechtvalken, en dat onderzoek leverde als resultaat op dat het er met de slechtvalk en ook met andere roofvogels slecht voorstond en dat de voortplanting minimaal was.

Bepaalde vergif soorten werden als de boosdoeners aangewezen, met als gevolg dat de schadelijkste vergif soorten zoals DDT en Parathion bij wet werden verboden. Het gelukkige resultaat hiervan was dat de roofvogelstand in West-Europa zich grandioos herstelde.

a387775cba58f88eb49e3976d816ea60aW1hZ2Vz

De Torenvalk

Een veel voorkomende en bekende roofvogel is de torenvalk, deze soort roofvogel doet zijn naam eer aan, hij broed namelijk graag in gebouwen als kerktorens, torens, kerken en boerenschuren. Als voor de torenvalk nestkasten worden opgehangen op boerenerven of in boomgaarden dan zijn ze zeer nuttige muizen vangers. De torenvalken sporen hun prooi op door naar prooi te speuren hoog in de lucht met behulp van snelle vleugelslagen.

8f607536fc97de483b438c1beb35c238aW1hZ2Vz

Deze techniek noemt men “bidden”, de vleugels bewegen heel snel heen en weer maar in de kop van de “biddende” torenvalk zit dan absoluut geen beweging. Als ze hun prooi ontdekken dan laten ze zich als een steen naar beneden vallen, en de muis is dood en opgegeten voordat hij merkt dat er iets aan de hand is. Bij uitzondering pakt de torenvalk ook wel eens een kleine vogel als prooi.

d11868e9ba780c93cec7930d6d3305f3aW1hZ2Vz

Een sperwer

Iis juist een echte vogelvanger die maar af en toe een muis pakt, zijn jacht techniek is heel anders dan die van de torenvalk. Als de sperwer een mogelijke prooi ziet, dan zet hij dadelijk de achtervolging in en is daarbij heel wendbaar en snel. Mannetjes sperwer's vangen veel spreeuwen terwijl de vrouwtjes die een slag groter zijn, vaak Turkse tortels te pakken nemen.

2f4254cb6fbb4717f73d29a595554630aW1hZ2Vz

De havik

heeft veel overeenkomsten met de sperwer al is hij wel wat groter. De havik richt zich vooral op grotere prooien zoals gaaien, kraaien, spechten, en ook uilen vangt deze grote jager. In het verleden werd juist de havik feller vervolgd dan de andere roofvogels, dit had tot gevolg dat de vogel zeldzamer werd en voornamelijk voorkwam in bossen in het oosten van het land. Maar net als de andere roofvogels is ook de havikken populatie de laatste tijd sterk toegenomen. Tegenwoordig vind je hem ook langs de kust in de duinen waarbij meeuwen en watervogels zijn slachtoffer worden.

9c96c4424dcbb1b1371406296babc6ccaW1hZ2Vz

De voedselkeuze

De voedselkeuze van roofvogels is heel verschillend. Er zijn ook roofvogels zoals de buizerd die alles eten wat voorhanden is, en zelfs regenwormen of dood aas zoals een doodgereden haas. De voedselkeuze kan ook afhankelijk zijn van het seizoen, dat zie je terug bij de kiekendief die veel kuikens van allerlei vogels probeert te verschalken, maar dat is natuurlijk maar een korte periode van het jaar mogelijk. Hij vult zijn voedsel aan met muizen, woelratten, kleine knaagdieren en ook wel met watervogels. De boomvalk heeft als specialiteit het vangen en eten van libellen.

e3025e07c7778538953d9d60a668be7faW1hZ2Vz

Roofvogels hoe kijkt men er tegenaan

Roofvogels kunnen tegenstrijdige gevoelens oproepen, respect voor hun kracht en snelheid, en afkeer voor hun wreedheid als ze een onschuldig vogeltje levend verschalken, maar met grote hoeveelheden muizen en ratten hebben velen minder moeite. Alle roofvogels voeden zich met andere dieren en dus vaak ook nog met levende prooien, dit komt wel meer voor want ook de zwaluw, de fuut, en de ijsvogel eten uitsluitend levende prooien. Roofvogels komen weer steeds meer in zicht en zoeken steeds vaker de bewoonde wereld op.

1bc48d0d9683aae68c21d0062169991eaW1hZ2Vz

Misschien betrap je een vogel in de berm van de autoweg of zie je een sperwer in de stad zijn prooi achtervolgen.

26/06/2017 13:26

Reacties (1) 

1
26/06/2017 14:31
Ik heb ze hier met enige regelmaat op de schoorstenen zitten (buizerds en haviken): hun voornaamste prooi zijn de jonge houtduiven. Maar die hebben dan ook 4-5 nesten per jaar.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert