Idee -4- Echte waarheid navertel verhalen

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Idee -4-  Licht-Warmte-Daglucht. En. Donker-Koud-Nachtlucht.

Buiten de navertel verhalen denken. Oei dat mag niet. We moeten braaf onze navertel verhalen vertellen. Ieder geloofsgroep met zijn eigen kleur van goed en slecht.

Onze levensruimte en het leven zijn niet geschapen door een goed en kwaad, door de baas van goed en kwaad. Een god. Ze zijn geschapen door de scheppende natuurwet en de werkende natuurwet die voor een wiebelend evenwicht zorgt.

Ons geestelijk leven, onze fantasie is niet geschapen door een goed en slecht. Door een baas van goed en slecht. Door een god.

Een baby heeft de aanleg zich tot één persoon te ontwikkelen. Op de peuter leeftijd zorgen we dat de peuter twee persoonlijkheden gaat ontwikkelen. Een goede persoon en een slechte persoon in één lichaam. Welke persoon naar buiten komt wordt bepaald door de navertelverhalen, onze grote waarheid. In iedere Nederlander huist een moordenaar. Als met de navertel verhalen de waarheid gemaakt wordt: dat is de vijand. En met de navertel verhalen wordt beslist dat de vijand vermoorden goed is. Dan is dat de echte waarheid. Zoals een boer het goed en kwaad voor zijn werkpaard beslist, Zo beslist een koning het goed voor zijn onderdanen. Wat hebben we van Hitler en zijn oorlog geleerd?

Op het idee de peuters met één persoonlijkheid te vormen komen we niet. We hebben onze navertel verhalen die de echte waarheid vormen. Vertel je in een groep wat anders dan de navertel verhalen van de echte waarheid sta je gelijke buiten de groep.

 

Met oorlog bedoel ik oorlog in de toekomst. Moeten we doorgaan met oorlog maken. De peuters zijn de toekomst. Moeten we doorgaan de peuters leren oorlog te maken? De vraag: Hoeveel tijd terug is de tijd begonnen heeft daar niets mee te maken. Wij fantaseren dat kunnen we als wereldbevolking niet beslissen. We fantaseren een theekransje in de lucht van knuffels met een opper. Ieder geloof met een eigen kleur van goed slecht. En we fantaseren. Wij vertellen per geloof verhalen na. En we fantaseren die verhalen zijn de echte waarheid want we zeggen het allemaal. En we fantaseren. We wijzen naar de opperknuffels, de goden die maken oorlog, daar hebben wij mensen geen invloed op.

De natuurwet is de baas op aarde. Niet het gedoe wat wij in elkaar fantaseren. Een stem in het hoofd horen. Met Genesis de eerste vier hoofdstukken bedoel ik dus de eerste vier hoofdstukken. Niet het hele verhaal. Niet het oude testament. Niet het nieuwe test-ament. De eerste vier hoofdstukken en blijf bij de les de eerste vier hoofdstukken. Daar staat beschreven hoe we aan de fantasie god komen.

Schepping van de levensruimte. We doen net als het normaal is. Er wordt over dag gesproken. Terwijl de dag er nog niet is. En Jezus reedt in een Mercedes. Het zou wat. We rammelen onze navertel verhalen af.

Het leven in een boom. Het leven in dood hout noemen we scheikunde. Wat is het verschil tussen scheikende en leven? Het leven is de organisatie in de boom. De evenwichten. Alle leven in de boom wordt geregeld met een wiebelend evenwicht van de verschillende natuurwetten.

De vloeistof stromen. Pak je een stuk krantenpapier en duwt de onderkant in water. Het water trekt in het papier omhoog. Het is plakkerig. Dat is wat er in een boom gebeurt. Het grondwater trekt omhoog Een gedeelte verdampt in het blad. Het blad zet het water om in een voedselvloeistof. De voedselvloeistof is niet plakkerig. Hij valt omlaag. In de boom zijn dus twee stromen een omhoog en een omlaag.

Een boom heeft bij daglucht een andere werking als bij nachtlucht. Het leven, de organisatie van het wiebelend evenwicht regelt. Het wiebelen, de uitslag wordt niet te groot. Het leven van de boom, de organisatie dus van het wiebelen is de basis van al het leven. Ook de basis van ons leven. Wij hebben daglucht nodig en nachtlucht. Dit is duidelijke geworden in Duitsland de kelderwoningen. De mensen die in deze woningen leefden werden om onduidelijke reden ziek. Onderzoek door middel van kanaries wees uit; het kwam door het ontbreken van daglucht.

Namen geven.

Als we suiker oplossen in water geven we dat scheikunde. Als een vergelijkbaar proces in een boom plaats vindt heeft het de naam leven.

De stromen in genesis twee.

Ze stromen niet als een rivier van hier naar daar. De stroom omstroomd, hij maakt rondjes. Er zijn twee kisten met goud. De wereldkist en de dorpskist. Daar gaat een stroom in en er komt een stroom uit. Het inkomen van ieder mens is het lid zijn van het dorp. En het inkomen is voor ieder dorpslid op aarde gelijk. De slager heeft zijn inkomen als dorpslid. De bedragen inkoop en verkoop zijn eigendom van het dorp. Koopt een dorpslid vlees gaat dit bedrag naar het goudkistje het dorp. Erin en eruit. Het dorp zorgt voor het inkomen van de dorpsleden. Ook voor mensen met grote bedragen werkt dit hetzelfde. De autofabriek. De mensen hebben hun inkomen door lid te zijn van hete dorp. Ook de directie. Wordt een auto verkocht gaat het goud de wereldkist in. Het gaat eruit als inkomen van de dorpsleden. Er zullen in het dorp sociale groepen ontstaan bijvoorbeeld een biljartclub. Ze hebben een eigen goudkistje met instroom en uitstroom dat heeft verder niets te maken met het kistje goud van het dorp.

Wat is het leven? De kracht die het wiebelen van de natuurwetten regelt. Binnen een eenheid bijvoorbeeld een boom. Bijvoorbeeld de wereldbevolking. Het leven zoals de natuurwet dat voor ons regelt maken we dood met de kennis van goed en kwaad.

We dienen het punt te zien naar welke wereld gaan we de peuters vormen?

We hebben van de natuur het leven een samenleving gekregen. We hebben van de natuur de fantasie gekregen. Wat doen we met de fantasie?

Is er een baas boven de natuurwet? Het boomleven organiseert het gedoe de natuurwetten in een boom. Het leven is dus baas over de natuurwet. En dat is totaal in strijd met onze navertel verhalen.

Wat is dat wat we gedragswetenschappers noemen?

Is een aap slimmer als een mens? Er is geprobeerd apen lopende band werk te laten doen. Dat is niet gelukt. Waarschijnlijk zou het wel geluk zijn als ze eerste uitgehongerd zouden zijn geworden? Maar dan zou het duidelijk worden hoe de wereldleiders de wereldbevolking braaf houden. Meer als de helft van de wereldbevolking met honger laten leven. Die slimheid van de wereldleiders mag je niets van zeggen.

Gedragswetenschappers worden betaald om verhalen van verering van de hoge te maken. Inpak verhalen. De hoge lopen als pak rond. Wat er in zit, wie ze zijn dat weten ze zelf niet. Ze spelen het spel het pak en wij vereren het. We lopen allemaal ingepakt rond en spelen het spel van ons pak. Wie we zijn weten we zelf niet.

Als stukken inpak papier waaien we rond. Elkaar vertellend hoe goed onze kleuren van goed en slecht zijn. Het inpakken begint bij de baby.

Een baby.

Een baby heeft een gedrag zoals hij het heeft. In het begin wordt dit bepaald door de lichamelijke functies. Op welke leeftijd zal de baby de mogelijkheid krijgen een keuze te maken, Ik doe dit of ik doe wat anders.

De moeder.

De moeder heeft een ingepakt gedrag in de kleuren van goed en slecht. Ze beoordeelt het gedrag van de baby met goed of slecht. En geeft op deze manier de geestelijke gestoordheid door. Maar dat willen we niet als geestelijke gestoordheid zien. We maken het oordeel dat is goed. Dat wij mensen elkaar vermoorden als ze het uniform van een soldaat aan hebben dan is ons oordeel het is goed.

Wij mensen maken ons te gestoord om los op aarde rond te lopen. Gemoord en uithongeren. Dat doen de verschillende echte waarheden.

Heel de wereldbevolking verteld tegen elkaar dat we normaal zijn en dan wordt dat de werkelijkheid.

Wanneer komt het tijdperk van de vraag?

Dat we aan onszelf vragen durven te stellen. En dat we zelf een antwoord zoeken? De hoge en hun offergaven, hun kistjes goud verzamelen. Met hun echte waarheid, de navertel verhalen. Een waarheid die de baas is over de natuurwet. Iedere hoge met zijn navertel verhalen.

Het tijdperk van de vraag. Een baby wordt geboren als een normaal mens. Kunnen we hem als normale mensen regelen dat hij zich tot normaal mens ontwikkeld. Zonder een waarheid die de baas is over de natuurwet.

Wij hebben besloten.

Met de navertel verhalen van onze groep hebben we besloten dat de echte waarheid is: Het levensdoel is bezit verzamelen. De waarheid van onze groep staat boven de waarheid van de natuurwet. Dat besluiten we door het in onze groep na te vertellen. Het verzamelen van bezit mag met moord haat en ellende maken gepaard gaan, hebben we als onze groep besloten als waarheid.

Ik heb het gevoel dat ik ergens iets gemist heb. De natuurwet is de baas op aarde en over ons leven mag ik niet zeggen. Ik begrijp niets van de waarheid van onze groep. Wat heeft het voor een zin om oorlog te maken? De baas van onze groep moet bezit verzamelen. Ik vind het maar onzin dat navertellen.

Oerwoudtovenaar.

Dat voor de leden van een oerwoudstam de grote geest echt was vind ik nog te begrijpen. De mensen gingen trillen van angst slapen en weren trillend van angst wakker. Maar in onze tijd? We vertellen elkaar hoe dapper we zijn. We weten ons door te zetten. Ik kan het niet volgen tegen wie moeten we ons doorzetten? Tegen de olifanten. Waar ben ik hier op aarde terecht gekomen?

Een paard.

Een paard in de natuur heeft een natuurlijk gedrag. Met braaf en stout en afhankelijkheid van voedsel kunnen we er een werkdier van maken. Als een paard schrikt kan zijn instinkt gedrag in werking komen. Het vluchtgedrag. Het slaat op hol. Dat noemen we dan slecht gedrag.

Wij mensen.

Als een mens in genoeg ellende leeft komt zijn vluchtgedrag in werking. We hebben begrijpen. Dat mogen we niet gebruiken van onze echte waarheid van onze groep de navertel verhalen.

Wij fantaseren een baas over ons gedrag. Die baas kan niet een ander mens zijn. Daar hebben we een hulpmiddel bij nodig. De navertel verhalen die de echte waarheid vormen. Die verhalen zijn de baas over onze natuur, over ons gedrag. Een waarheid die ons gedrag bepaald. Een waarheid die de baas is over ons natuurlijk gedrag. We hebben een denkvermogen maar dat mogen we niet gebruiken. Onze echte waarheid van de groep is de baas over de natuurwet.

We leren de peuters het goed en slecht echte waarheid van onze groep. En we vertellen elkaar het is normaal dat regelt onze echte waarheid die boven de natuurwet staat. We hebben ons begrijpen maar mogen het niet gebruiken. We hebben onze navertel fantasie verhaaltjes. En die zijn de echte waarheid.

Sinds de eerste oerwoudtovenaar Eva leven we in ellende. Zal het ooit gebeuren dat we ons denken over de samenleving gaan gebruiken?  Het lijkt er niet op. Wij zijn bezig onze leefruimte dusdanig te vernielen dat het leven onmogelijk gaat worden. Gaan we ons denken gebruiken? Nee dus. Alles braaf binnen de echte waarheid van onze navertelverhalen.

Dat we onszelf tot gedresseerde mensen maken door de peuters braaf en stout te leren. Ze met navertel verhalen vormen willen, we niet als waarheid hebben.

Een normale wereld.

Een normale natuurlijke gezonde wereld zal er zijn, als er een normale gezonde natuurlijke mensheid is.

We gaan door met wij zijn de goede, de andere die doen het.

Die hebben andere navertel verhalen. En die zeggen dat zij de echte verhalen hebben. En wij hebben de echte verhalen want dat zegt de hele groep. Denken over de samenleving? Daar hebben we nog nooit van gehoord. De peuters africhten als een werkpaard dat moet toch zo blijven, niet dan?

Wij de aardbevolking zijn oorlog mensen.

Dat is niet natuurwet. Zo worden we niet geboren. We hebben de echte waarheidsverhalen. Per groep hebben we de echte waarheidsverhalen. De echte waarheidsverhalen van de andere groepen zijn niet echt. Die groepen moeten dus vermoord worden en leeggeplunderd.

De eerste oerwoudtovenaar Eva danste rond haar kruidenkookpot. In de loop van de tijd is Eva de koning geworden. De koning danst rond zijn kruiden pot. Als het regent moeten we een pilletje slikken, anders worden de botten zacht.

De echte waarheidsverhalen. Dat klinkt zo gammel als het is. Er moet bewijs gefantaseer worden dat de echte waarheidsverhalen daadwerkelijk de echte zijn.

Dat een andere wereldbevolking mogelijk is daar willen we in onze strijdlust niets van weten. We kunnen ons doorzetten. En dat moeten we de kinderen nalaten.

Het filmpje L education a la desobeissance. Het is Nederlands ondertitel. De twee peuters die elkaar voorbij willen. Het wordt opgelost zonder oorlog zonder haat en moord. Het meisje dat zich het recht neemt voor andere kinderen te spreken, ze maakt zichzelf tot leidster. Het wordt opgelost zonder oorlog zonder moord en haat. We kunnen op een andere manier samenleven. Maar we willen niet. We willen ons verhogen in de strijd.

24/06/2017 01:42

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert