Het nut van biologische landbouw

Door Zeewoldenaar gepubliceerd in Betere samenleving

Het nut van biologische landbouw Vind je dat belangrijk, of denk je ach wat maakt het uit..

 

 

                                 images?q=tbn:ANd9GcSiNw0SBriaLWAloDDNX_p

 

Wat is biologisch

Zo natuurlijk mogelijk boeren betekent het achterwege laten van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ook wordt geen gebruik gemaakt van genetische manipulatie bij de teelt van biologische gewassen. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een ruime vruchtwisseling en mechanische onkruidbestrijding. Ook door een goede timing van zaaien en oogsten is er veel mogelijk op de biologische boerderij.

a6c44fe6bfadf8868bb79c5dece7ac2a4.jpg

Bij dierlijke produkten is het van belang dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen uiten. Voor varkens betekent dit voldoende buitenruimte om te kunnen rollen in de modder. Maar ook beschutting bij slecht weer! Preventieve geneesmiddelen zijn niet toegestaan. Pas als een dier ziek is wordt gekeken of er medicijnen nodig zijn.

         4c873eaab1732d77ae906b8578562a661.jpg 000ca7ee2da4140f94e37d1297b6191b5V.jpg

Controle op biologisch produkten vindt plaats door de overheid erkende controle organisaties. Pas als deze hun toestemming geven mag het predikaat Biologisch worden gevoerd. In Nederland is het tevens gebruikelijk dat dan het EKO-keurmerk wordt toegekend door Skal.

Voor de details verwijzen we naar de Europese Verordeningen 2092/91 en 1804/1999 inzake de biologische produktie methoden. Deze zijn op te vragen bij de Europese Commissie in Den Haag: Afdeling Documentatie.


DE KERN VAN BIOLOGISCHE LANDBOUW EN VOEDING

Biologische boeren vormen de kern omdat zij de basis leggen voor alle EKO-produkten. Zowel plantaardige als dierlijke voeding wordt op een zo natuurlijk mogelijk manier geproduceeerd.

dcca6d1d456351b34a8e3ff6c152fd343.jpg

Alleen gecertificeerde biologische bedrijven mogen hun produkt biologisch noemen. Deze produkten zijn in Nederland herkenbaar aan het door Skal toegekende EKO-keurmerk. Het is strafbaar als bedrijven onterecht het predikaat biologisch gebruiken. De basis voor deze wetgeving vormt de Europese Verordening 2092/91. Deze werd op 24 augustus 2000 aangevuld met de Europese Verordening 1804/1999.

Dit betekent ook dat alleen biologische boeren en verwerkers 'bio' of 'eco' mogen gebruiken in hun merknaam. Alle gangbare merken die na 22 juli 1991 zijn geregistreerd moeten direkt aktie ondernemen door zich te laten certificeren of van merknaam te veranderen. Voor reguliere produkten die al voor 1991 'bio' in hun merknaam hebben is er een overgangsregeling. Zij hoeven pas in 2006 hun merknaam te veranderen. Of......... gebruik te maken van biologisch grondstoffen. Wel moet per direkt een disclaimer op het etiket worden aangebracht dat het produkt niet volgens de biologische produktiewijze is voortgebracht.

Wat te doen bij overtredingen

Het is strafbaar als bedrijven onterecht het predikaat biologisch gebruiken. Daarom is het van belang dat overtredingen worden gemeld bij de overheid.

Overtredingen kunnen worden gemeld bij het Ministerie van LNV, Directie Landbouw Postbus 20401, 2500 EK in Den Haag. Zij zal de melding onderzoeken met hulp van Skal, zo nodig de AID inschakelen en indien nodig verder gaan bij het Openbaar Ministerie. Het spreekt voor zich dat er voor een goede afhandeling bewijsmateriaal moet worden meegestuurd

 


 

18/06/2017 12:26

Reacties (1) 

24/06/2017 16:28
Leerzaam artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert