Amalgaam na anderhalve eeuw gebruik eindelijk de prullenbak in?

Door Lucifall gepubliceerd in Gezondheid en fitness

Het begin van het einde van kwik in de mond.
Veertig jaar geleden werkte ik in de tandheelkunde en verbaasde mij er toen al over dat er kwik gebruikt werd voor het maken van een amalgaamvulling. Even lekker mengen met zilver en wat andere metalen in een schudapparaat en de kies kon gevuld worden.

Alle amalgaamvullingen verwijderen; onzin volgens de tandarts

Zelf heb ik twintig jaar geleden al mijn amalgaamvullingen laten vervangen door composiet-vullingen. Het idee kwik in de mond te hebben stond mij allereerst niet aan, maar de blootstelling aan kwik gedurende zes jaar baarde mij ook zorgen. Eruit met die meuk!

Menig discussie heb ik gevoerd. Indertijd met de tandarts waar ik werkte maar later ook bij andere tandartsen en artsen. Amalgaam was veilig. Punt! Al dat gezeur over dat er kwik vrij zou kunnen komen uit zo'n vulling was gewoon allemaal onzin en bullshit. Allemaal afkomstig uit dezelfde contreien die lopen te zeveren over witte suiker en witte meelsoorten.

Skepsis: Kwik komt niet vrij uit een vulling. Allemaal collectieve verdwazing.

Hoax-debunkers beroepen zich altijd graag op Skepsis die vele bakerpraatjes weet door te prikken.
Skepter 9.3 (1996) meldde het in dit artikel van Rainer Schiele 'Kwik in je mond, de vermeende gevaren van amalgaam.'

Doodleuk wordt de tegenstand tegen dit vulmiddel voor tanden en kiezen een hoek ingedrukt met de woorden:

'Pas de laatste jaren zijn beweringen over de alomvattende schadelijkheid van amalgaam in Duitsland in de mode gekomen, zozeer zelfs dat dit op een collectieve verdwazing is gaan lijken. Er is bijna geen dagblad meer, geen weekblad, geen radio en geen talkshow die zich niet met dit thema bemoeid heeft. En steeds meer rechtbanken krijgen te maken met klachten van patiënten tegen ziekenfondsen, tandartsen en producenten. En zelfs in de Bondsdag worden er vragen over gesteld.'

Amalgaam is al 150 jaar de standaard voor het vullen van kiezen. Jaarlijks is hierdoor de behoefte naar kwik (1996) 20 ton per jaar voor alleen de Bondsrepubliek. In het artikel in de Skepsis wordt benadrukt dat amalgaam al zo lang en zo veel gebruikt wordt maar dat tot nu toe tandartsen of patiënten nauwelijks ongewenste bijwerkingen hebben ondervonden.

Lees bovenstaande nog eens door.

Amalgaam is inderdaad decennialang het meest sterke en meest prettig bewerkbare vulmiddel voor in de mond geweest. Voor tandartsen geen vuiltje aan de lucht. De patiënt ook blij want zo'n vulling gaat jarenlang mee. Helemaal waar.. Maar bijwerkingen, oftewel andere lichamelijke klachten anders dan die in de mond meldt de patiënt toch echt bij zijn huisarts..

Een tandarts zou naar verluid nauwelijks een allergische reactie meemaken op amalgaam.

Niets aan de hand toch?

Zilveramalgaam bevat al gauw 50% kwik. Als iemand een paar grote vullingen in zijn mond heeft dan heeft hij ook enkele grammen kwik in de mond. In gebonden vorm weliswaar. Kwik is giftig voor de mens dus eigenlijk is het logisch dat er tegen het gebruik ervan weerstand ontstaat. Door het gebruik van kwik in de tandheelkunde komt dit kwik ook in het milieu terecht.

In de Skepter maakt men ondanks de bovenstaande bewering dat er nauwelijks bijwerkingen zijn vervolgens melding van bijwerkingen.

'Tot 1992 werd door de Duitse overheid als bijwerking van een amalgaambehandeling slechts een kortstondige stijging van kwikgehalte van bloed en urine genoemd. Volgens onze huidige kennis moeten we echter uitgaan van een meetbare en blijvende stijging van dat kwikgehalte. Het gaat daarbij niet om een ‘effect’ in de zin van de arbeidsgeneeskunde, maar alleen om een meetbare blootstelling. Verdere zeldzame bijwerkingen zijn allergieën van huid of slijmvliezen, vervelende gevoelens tengevolge van elektrochemische reacties en mondschimmel. Deze treedt echter ook op als niet-specifieke reactie van de slijmvliezen op allerlei prikkelingen, bijvoorbeeld van scherpe randen aan de tanden.'

Om vervolgens de twijfels over kwik in vullingen te gaan onderbouwen:

'De eerste twijfels aan de stabiliteit van kwik in amalgaam rezen in de jaren ’80. Met name na kauwen kon tijdelijk kwikdamp in de mond aangetroffen worden. Maar dit waren kleine effecten (2), en omdat het kauwen ook niet zolang duurt, was dit resultaat eerder geruststellend dan verontrustend. '

-Een amalgaamvulling gaat jarenlang mee.. Kauwen duurt niet lang maar doet men wel dagelijks en jarenlang met deze vullingen.. toch?

'De collectieve verdwazing' ten spijt en meldt het artikel vervolgens ook nog:

'Op grond van wat bekend was over wat er met ingeademde kwikdamp gebeurt in het menselijk lichaam en de mogelijke ophoping van kwik in nieren en hersenen besloten we in het begin van de jaren ’80 om het verband vast te stellen tussen het kwikgehalte van deze organen in pas overledenen en het aantal amalgaamvullingen in het gebit.
Het kwam als een onaangename verrassing dat we een duidelijk verband vonden. Dit verband werd opnieuw gevonden in een vervolgonderzoek en enkele jaren later werden onze resultaten bevestigd door diverse onderzoeksgroepen in Zweden, de VS en ook in Duitsland. Het dogma dat amalgaamvullingen niet bijdragen tot de kwikblootstelling verviel daarmee. Uit vergelijking van dragers van vullingen met niet-dragers bleek dat vullingen wel het twintigvoudige kunnen opleveren van de gewone blootstelling door de voeding. In 1991 berekende de WHO op grond van door haar geëvalueerde onderzoeken dat de kwikblootstelling uit vullingen wel 6,5 maal zo groot was als de natuurlijke blootstelling.'

En dan komt het bagatelliseren:

'Er waren veel mensen die dachten dat hiermee ook bewezen was dat amalgaam schadelijk is. Maar dat klopt niet. Bij deze waarden hebben we nog niet te maken met biologisch schadelijke effecten.Dat is een kwestie die los daarvan staat, en die afzonderlijk onderzocht moet worden.

Wij stelden bijvoorbeeld vast dat bij mensen die lang geleden sterk aan kwik bloot waren gesteld, maar die geen tekenen van vergiftiging vertoond hadden, meer dan 100 maal zoveel kwik in de hersenen hadden als dragers van amalgaamvullingen, en soortgelijke waarden werden ook gevonden bij de bevolking rond de Minamatabaai. Met andere woorden, onze metingen vormden geen reden om alarm te slaan.'

Ja mensen, het kan dus altijd nog erger.

En ach, kleine details nemen we toch voor lief.. zonder aanwijzing geen...?

'Kortgeleden hebben we in samenwerking met de oogheelkundige kliniek van Jena ooglenzen onderzocht die verwijderd waren uit patiënten met staar. Ook hier vonden we weer een verband tussen kwikgehalte en aantal vullingen, maar geen aanwijzingen dat de lensvertroebeling veroorzaakt zou kunnen zijn door het kwik.'

Het probleem is meetbaar, maar niks aan het handje?

'De bijdrage van amalgaamvullingen aan de kwikbelasting van de bevolking is dus meetbaar, en ze is zelfs vaak een veelvoud van de voedingsbijdrage. Op grond van wat we weten van de kwikblootstelling op de werkplek en bij de genoemde milieurampen is er geen reden om aan te nemen dat deze verhoudingsgewijze kleine extra blootstelling bezwaarlijk is of zelfs giftig. Wie zich voor zijn eigen kwikblootstelling interesseert kan die laten bepalen door een meting aan de urine.'

Nog even wat Skepsis:

'Mogelijk serieuzer is de invloed op de nierfunctie die een Canadese onderzoeksgroep vond. Deze deed een proef met zes schapen die elk twaalf amalgaamvullingen kregen. Deze proef lijkt de moeite waard herhaald te worden. (4) De uitslag van de Canadese proef was aanleiding voor de Duitse overheid om een verminderde nierfunctie als contra-indicatie voor amalgaamvullingen aan te merken.'

'Eveneens zonder concrete aanwijzing voor schadelijke effecten, maar puur uit voorzorg wordt aanbevolen dat kinderen tot vier jaar, mogelijk zelfs zes jaar geen amalgaamvullingen krijgen. Ze zijn misschien gevoeliger voor kwik. Op statistische aanwijzingen inzake prenatale kwikbelastingen ten gevolge van amalgaamvullingen van de moeder heeft men ook amalgaambehandelingen voor zwangere vrouwen afgeraden, en er wordt al gediscussieerd over een verbod op amalgaambehandelingen voor alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd, wat vrijwel zou neerkomen op een overigens niet overwogen totaalverbod op amalgaam. Bij al deze beperkingen van het amalgaamgebruik is er telkens weer op gewezen dat er geen enkel concreet gezondheidsrisico is, en dat het louter om voorzorgsmaatregelen gaat.'

Stellingname Skepsis weerlegt door andere collectieve verdwazing

De tijd draait door. We zijn nu twintig jaar later. Inmiddels zijn er goede alternatieven voor amalgaamvullingen op de markt en is de wereld wat onderzoeken verder. U kunt hier meer lezen over bijwerkingen van amalgaamvullingen.

De collectieve verdwazing waar Skepsis over spreekt met betrekking tot amalgaam in het Duitse heeft zich in twee decennia uitgebreid naar een ander soort collectieve verdwazing. Collectieve verdwazing heeft zich als een olievlek uitgespreid over Europa. U met zijn allen betaalt en het instituut op het pluche in Brussel bepaalt. En u maar denken dat u kunt bouwen op oude spreekwoorden en gezegden?

Enfin, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
In deze tijd van complete collectieve verdwazing heeft het de heren en dames in Brussel behaagt zowaar eindelijk op te treden tegen het gebruik van amalgaamvullingen. Het begin is er, zeg maar. Er van uitgaande dat een goed begin het halve werk is geeft dit in ieder geval hoop in bange dagen.

Vanaf 1 juli 2018 jaar mogen tandartsen in heel Europa bij zwangere en zogende vrouwen en bij kinderen jonger dan 15 jaar geen amalgaamvullingen (die kwik bevatten) meer aanbrengen. Het Europees parlement heeft onlangs een wet van deze strekking aangenomen.
Van de gezondheidsinstanties van de lidstaten wordt verwacht dat ze voor 1 juli 2019 een plan van aanpak over hoe ze het gebruik van amalgaamvullingen bij de rest van de bevolking kan terugdringen. Anderhalve eeuw hebben tandheelkundige verenigingen volgehouden dat ingesloten kwik niet vrij komt. Anderhalve eeuw bent u in het ooitje genomen.

Decennialang werd de motivatie van tegenstanders van het gebruik van amalgaam door diverse wetenschappers een hoax genoemd. Hoe wrang moet het niet zijn dat het gebruik van dit zogenaamd veilige vulmiddel al anderhalve eeuw een leugen blijkt te zijn?

Twee decennia geleden werd de tegenstand tegen amalgaamvullingen door Skepsis nog benoemd als collectieve verdwazing. Hoe hilarisch is het eigenlijk nu te zien dat het ultieme instituut van de collectieve verdwazing hier nu een einde aan maakt.

05/06/2017 10:02

Reacties (12) 

07/06/2017 07:12
Het zal eens een keer tijd worden. Eindelijk wordt men wakker.
07/06/2017 07:00
Een hele goede stap in de juiste richting. Als er één instituut is dat met een flinke dosis scepticisme moet worden bekeken - voordat je ze naar de prullenmand verwijst - dan is het toch wel Scepsis. Zij praten al decennia lang alleen de gevestigde orde en de farmaceutische industrie na en hebben nog nooit een oorspronkelijk idee gelanceerd.
06/06/2017 13:56
Goed artikel. Ik kan mijn tandarts nu nog meer waarderen...bij de vullingen die ik heb heeft hij composiet gebruikt, oogt mooier als je lacht zei hij destijds en dat is waar. Kan ook zijn, dat hij zelf niet meer met kwik wilde werken of uit commercieel oogpunt (composiet is iets eerder aan vervanging toe). Hoe dan ook ik ben na het lezen van je artikel blij met mijn composietvullingen.
06/06/2017 13:28
Even wat breder gedacht: tegenwoordig is het helaas zo dat wetenschappelijk onderzoek - hoe zorgvuldig ook verricht - vaak tot verschillende resultaten kan leiden. En ja: dan ben je tandarts, wat moet je? Zelf heb je geen idee. Je gaat dus af op onderzoeksresultaten en als die onderling afwijken, ga je vermoedelijk toch af op je eigen vermoeden.
Amalgaam staat volgens mijn bescheiden mening tegenwoordig terecht in het verdachtenbankje. Hoewel direct opgemerkt moet worden dat de meeste mensen er volgens mij geen enkele last van ondervinden, ik ook niet. En van de mensen die er wél last v...
06/06/2017 07:12
Gelukkig heb ik geen amalgaam meer in mond, maar wat heb ik er last van gehad zeg!
05/06/2017 22:46
Er worden (Werden?) vullingen gebruikt die niet precies dezelfde samenstelling hebben. Het speeksel bevat zuren. Een elektro magnetische werking ontstaat. Je hebt een batterij in je mond. Dat heeft zijn uitwerking op de micro organismen.
Het wordt weggeveegd onder de subsidie mensen. Wat hun het meeste voordeel oplevert is de waarheid.
05/06/2017 17:49
Jammer dat het kennelijk zo moeilijk was om toe te geven dat kwik ALTIJD schadelijke bijwerkingen heeft
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert