Mijn fantasie -5- Vormen van de peuter Vormen van de samenleving

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Mijn fantasie -5- Vormsel van de fantasie-Oorlog is normaal

Het is niet mijn bedoeling hier lid te worden van een vriendenclub want dan treedt het de onze in werking. Onze manier om vast te stellen wat waar is. Als ieder lid van een groep zegt over een bewering dat is waar dan wordt het voor de groep waarheid. Een fantasie over de samenleving zonder de gevangenis van de groep, dat is waar. Als je wat beweert dat een groep niet als waarheid ziet wordt je buiten de groep gezet. De spook gelovige zetten iemand die niet in spoken gelooft buiten de groep.

Mijn fantasie. Wij leven niet in een wereld van de natuurwet.

Wij hebben ons boven de natuurwet gefantaseerd. We maken sprookjesfiguren tot echt. Een levend figuur Dat kan bestaan zonder materie en zonder vorm. Het gevolg is dat we ons als wereldbevolking in groepen verdelen. Dat we als persoon als lid van een van deze groepen leven. Wij moeten ons verhogen in een strijd van hogere en lagere mensen. Oorlog maken in de strijd om de offergaven. En dat alles omdat we fantaseren dat we leven kunnen maken. Een leven zonder materie en zonder vorm en dat leven wordt dan tot baas over ons gefantaseerd.

De baas op aarde is de natuurwet.

Wat we ook aan wezens zonder materie en vorm in de lucht fantaseren. De natuurwet is dat we als wereldbevolking een groep zijn. De weg om weer te gaan leven met de natuurwet als baas is er. De kinderen niet meer gefantaseerd echt leven zonder materie en vorm vertellen. Onze goden en wat er allemaal in het niets leeft. Als we de peuters die verhalen niet meer opdringen gaan ze onderling een samen ontwikkelen. Vinden we onze strijd van hoger en lager nu echt belangrijker dan vrede op aarde?

Een baby wordt geboren met een lege fantasie.

Van nature is er zoals bij een groepsdier het instinkt gedrag aanwezig is, een gedeelte van de fantasie dat de samenleving regelt. Dat gedeelte van de fantasie maken we dood. In die zin we laten het niet tot ontwikkeling komen.

Een baby kan geboren worden met een hersenbeschadiging. Een baby kan niet geboren worden met een fantasie beschadiging. De baby heeft talenten, verschillende soorten aanleg. De fantasie is een ontwikkeling die gevormd wordt door ervaringen. Het bewustzijn en de herinnering spelen een rol Daarbij zijn de eerste ervaringen van het meeste gewicht. De volgende ervaringen worden beoordeeld met de eerste ervaringen als basis.

Wij hebben ons samenleven los gemaakt van de natuur. Dit door alles te beoordelen met goed of slecht. Onze fantasie is op hol geslagen bij de eerste oerwoudtovenaar, de eerste Eva fantasie.

We weten niet wat materie is. We weten wel hoe materie ontstaan is. Fantaseert de wetenschap. We fantaseren een niets dat heet kan worden. Bacteriën kunnen we niet zien. Zouden we die wel kunnen zien, dan zouden we in een soort mistwolk leven. Mijn fantasie. Mini materiedeeltjes zo klein dat we ze niet zien. Zouden we die wel zien, we zouden in het donker leven.

Het leven. We weten niet wat het leven is. We fantaseren leven dat zonder materie kan bestaan. Spoken boze geesten en dat soort spul.

Onze fantasie en het samenleven van de wereldbevolking.

Geloven wat is dat? Ieder mens schijnt het te begrijpen. Een leven figuur zonder materie, zonder vorm. Voor mij is dat duidelijke offergaven verslaafd. Ander woord vertrouwen. Kunt U die verhalenbundel volgen? Het goede doen. Als je de wagen van de buurman gratis doet wassen is dat goed? Al je het drie keer doet is het drie keer goed en kom je in de hemel. Afgesproken? De buurman hoeft dus geen waardering te tonen want je krijgt betaald als je dood bent. Wat mensen in hun offergaven verslaving allemaal bij elkaar fantaseren.

De goden.

De god van de paus heeft de helft van de aarde geschapen. Daar is hij dus de baas. De andere helft is door een andere god geschapen op die helft is die god dus de baas. De tropische eilanden zijn geschapen door de tropische goden daar zijn die dus de baas. Na de tweede wereldoorlog is de aarde opnieuw geschapen door de god vrij Amerika. Die god wil de baas worden over heel de aarde. Wij en onze verhalen. De wetenschap met een niets zonder materie dat heet kan worden. Het licht kan zich door een niets verplaatsen als het snel genoeg gaat.

In onze fantasie van de lager-hoger mens is niets maar dan ook niets te dol. Welke god heeft nu de maan geschapen. Welke god heeft het heel universum geschapen. In het hoger lager moeten we de god en andere wezens die leven zonder materie en vorm toch offergaven brengen. Om vrede te krijgen.

De wekelijkheid. Mijn ik beeld.

Mijn ik beeld dat wordt ook gevormd door hoe ik de werkelijkheid waarneem. De fantasie kunnen we niet uitschakelen. Als ik een beeld, een beschrijving van mijzelf zou geven kan dat niet objectief zijn. In de strijd van hogere en lagere mensen zal ik mezelf verhogen. Dat is fantasie die we niet kunnen uitschakelen.

En hoe werk dat nu als we ons in een groep bevinden? Twee personen telt ook als groep. Er wordt toch tegen elkaar verhoogd dat het de pan uitrijst. Wat heeft dat nog met werkelijkheid te maken? Bijvoorbeeld als de ministers een groep vormen om tot een besluit te komen. Heeft dat nog wat met Nederland te maken?

Laten we een ding voor ogen houden. De natuurlijke toestand is dat de natuurwet de baas is. Hier op aarde en in heel het universum. Als we dat voor ogen hebben kunnen we verder gaan denken.

Natuurwet is natuurwet en blijft natuurwet.

De aarde en het leven zijn geschapen door de natuurwetten. De natuurwetten voor dode materie zijn dezelfde natuurwetten als de natuurwetten voor het leven. Er komt bij. Dat het lichaam van een baby volwassen wordt. Dat wordt geregeld door de natuurwetten. Het zijn dezelfde natuurwetten als van de schepping van de aarde. Er komt bij. Voor ons samenleven zijn er ook natuurwetten. Dezelfde natuurwetten als die voor het alles er komt bij. In Genesis twee kunnen we ook lezen waar het goud moet zijn.

Bij de Eva fantasie lezen we hoe we de natuurwetten voor het samenleven dood maken. We fantaseren een baas over deze natuurwetten. Een halve god die zich maar op de helft van de wereld tot baas kan maken.

We hebben een pakket natuurwetten. Deze natuurwetten zijn werkzaam ook als we ze niet begrijpen. De natuurwetten het leven zijn werkzaam ook al begrijpen we er geen malle moer van.

 

 

Antiautoritaire opvoeding.

Wat bedoeld wordt is de peuters opvoeden zonder de kennis van goed en slecht. De meneren wetenschappers zijn ter plekke met zich verhogen. Ze maken een fantasie kronkel en geven dat een naam in de hoop er kistjes goud en verering mee te vangen. Als U leest meneer de wetenschapper er staat, Zonder kennis van goed en slecht. Er staat dus niet zonder traditie. Het is de bedoeling dat de peuters de andere traditie wel leren zoals bijvoorbeeld de taal. Een peuter heeft een nadoen gedrag het zal de tafelmanieren van de volwassen mensen na gaan doen.

In de tijd van de antiautoritaire opvoeding in Duitsland de kinderladen was er nog geloof in de regering. Er wordt uitgegaan van het positieve dat tevoorschijn komt wordt door de regering in alle peuterscholen ingevoerd.

Wat is nu geloven? Het goede vertellen en het slechte doen. Het eerste Eva geloof de eerste oerwoudtovenaar met een boze geest op aarde. De stem waarmee Eva praatte. Uit de verhalenslang in de traditie vormt Eva een knuffel. Een figuur. Met die knuffel praat ze en fantaseert dat die echt bestaat. Ze weet Adam te overtuigen dat haar knuffel echt bestaat. En daarmee wordt de knuffel een groepswaarheid. Heel het dorp gaat vertellen dat de knuffel de boze geest echt bestaat. De zoon van Eva, Kaïn praat met de echt bestaande knuffel van zijn moeder en fantaseert dat zijn moord hem het recht geeft te moorden. (Waar haalt een regering het recht van moord vandaan?) De echt bestaande knuffel van de paus heeft de helft van de mensheid geschapen. Over die mensen is de paus dus de baas. De andere helft van de mensheid is geschapen door een andere Eva fantasie en daar is dus het andere echt bestaande knuffel de baas. Nu wil de paus meer gelovige hebben want dat betekend meet offergaven, meer macht dan is hij hoger.

Wat is nu geloven? Het goede vertellen en het slechte doen. De koning van Nederland vertelt dat hij voor het welbehagen van iedere Nederlander zorgt. Hij zorgt ervoor dat Nederlanders zoveel mogelijke in de ellende leven want dan kan hij zijn macht makkelijker uitoefenden. Al zou de Koning het welbehagen van de Nederlanders willen verhogen, Hij heeft geen mogelijkheid. Hij zit vast in het sijsteem. Dat geldt voor ieder mens op aarde al wil hij een positieve bijdragen leveren hij heeft geen mogelijkheid we zitten vast in het sijsteem.

Oorlog wordt gemaakt door geestelijk gestoorde mensen. Ze hebben hun knuffel in de lucht die echt is. Wij de wereldbevolking zeggen dat het normaal is want dat vertellen we elkaar na. We gaan te raden bij onze knuffels die echt bestaan in de lucht.

De manier om van de echte knuffels in de lucht af te komen is de antiautoritaire opvoeding. De peuters niet meer gestoord maken met knuffels die echt bestaan in de lucht. Zoals de natuurwet een boom laat groeien zo zal hij dan het samen tussen de peuters laten groeien.

We dienen onze waarheid niet vast te stellen met navertellen. We dienen onze waarheid vast te stellen met begrijpen. Begrijpt U?

Volwassen mensen die een knuffel fantaseren die echt leeft, in de lucht. Ellende haat en moord is het gevolg. We vertellen tegen elkaar dat we normaal zijn.

Wat ik wil zeggen.

Voor ons als mensheid zijn 2 vormen van samenleving mogelijk.

1 De fantasie knuffels van de volwassen mensen in de lucht die tot echt worden gepraat met napraten. Een wereldsamenleving die we nu hebben.

2 Een samenleving die gebaseerd is op de bij de geboorte in ons aanwezige natuurwetten.

Dit is wat geschreven staat in Genesis de eerste 4 hoofdstukken.

Ben ik gestoord?

 Als ik zeg knuffels in de lucht die echt leven dat is toch van de gekke.

Gaan die knuffels in de lucht echt leven omdat de hele groep naverteld dat ze leven? Alle knuffels in heel de geschiedenis van de mensheid? We maken bewijs dat ze echt leven. We hebben verhalen om na te vertellen.

Knuffels in de lucht.

Eva. Knuffels in de lucht fantaseren die echt leven. Wat een pastoor allemaal fantaseert om aan zijn offergaven te komen. Ik heb geen woorden meer. Hebt U nog woorden?

Kaín. Op deze fantasie baseren de bazen van moord op aarde hun geestelijke gestoordheid dat ze door moord recht hebben op moord. We weten het maar we durven niets te zeggen. In genesis 3 en 4 kunnen we lezen dat we geestelijk gestoord zijn. Onze band met de aarde, de band met andere mensen is totaal verdwenen. Tot ons levensdoel maken we het ons verhogen, ons belangrijke maken. Daarin hebben we geen keuze.

Een eigen mening dat is vrijheid. Pardon? We maken een keuze welke verhaaltjes we gaan navertellen. En wie bepaalt het eerste verhaaltje. De massa media geven informatie. En dan vertellen we het voor of het tegen als eigen mening.

Het vluchtelingenprobleem. Dat loopt jaren achter op de oorzaak van het probleem. Dat is de prijs van de aardolie. Er ontstond onenigheid tussen de mensen die het recht hebben om te moorden. Toen werd er niet door de massa media verhaaltjes gemaakt om na te vertellen. Dat we nu een mening over de vluchtelingen vertellen heeft geen waarde, het raakt niet de oorzaak. Welke beslissingen de recht op moord mensen nu nemen. Wat in de massa media komt om na te vertellen is onder controle. Wat geheim is moet geheim blijven.

Hoeveel mensen zijn er die een wereld zonder oorlog willen? Daar gaat de massa media niet over. Er worden geen verhaaltjes verteld om na te vertellen. Het blijft dus leeg.

Er is een oplossing.

Een mensheid waar een andere geest inzit. Bij pastoor werden de peuter met goed en slecht als circuspaardjes behandeld. Nu krijgen ze geleerd dat het levensdoel is: het bezit van andere mensen tot eigendom maken.

Een andere geest in de peuters laten ontstaan: Een geest van het samen. Daar praten we niet over. De massa media komt niet met verhaaltjes om na te vertellen. Dus wordt er niets over verteld.

We gaan door met de knuffels in de lucht die echt leven. We gaan door. De mensen die zich het recht tot moord fantaseren vereren. Zelf denken dat is ons de toekomst van de peuters niet waard schijbaar.

24/05/2017 18:06

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert