Mijn fantasie -4- Peuter Peuter

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Mijn fantasie -4- In welke wereld zetten wij de peuters neer.

In Genesis 3 en 4 kunnen we lezen dat we geestelijk gestoord zijn. Een stem in het hoofd die we tot echt maken. Als de onze groep zegt van die stem is echt dan wordt voor de onze groep die stem echt, tot waarheid. De onze groep die een spook hebben. De onze groep die ruimtemannetjes hebben. Het zelfde is met de onze groep Nederland we vertellen tegen elkaar wat de waarheid is en dan wordt het tot waarheid. Van nature zijn wij niet de onze groep Nederland. Wij zijn van nature de groep wereldbewoners.  Als peuters leven we in een fantasiewereld van stemmen. De onze werelden.

De ontwikkeling van de peuter.

Op driejarige leeftijd heeft de peuter al verborgen agressie tegen de volwassen mens opgebouwd. Er kan gezorgd worden dat de peuters die agressie overwinnen. Dat ze onderling beginnen een samen op te bouwen. Met vier jaar zal dat niet meer lukken. De peuter heeft een jaar lang een opleiding tot soldaat gehad. Wat doet de massa propaganda? Ze pakken peuters van 4 jaar en zetten die neer alsof ze onbevlekt zijn. De mensen van de massa propaganda hebben niet als taak de waarheid te vertellen, ze hebben als taak te vertellen dat de hoge normaal zijn. De onze vertellen na.

Over vrede praten. Wereldvrede.

Dan hebben we het over de stem in onze fantasie die we met de onze tot waarheid maken. De Eva fantasie. We hebben het over de stem van Kaïn en Seth die we met de onze tot waarheid maken. We kunnen lezen maar we doen het niet. We praten de onze na.

De nieuwe kleren van de keizer.

De gezagdragers hebben doorzichtige kleren aan. Wij met de onze groep geven die kleren een kleur. Ieder mens heeft doorzichtige kleren aan. Wij geven onze kleren een kleur. We geven de kleren van de onze mensen een kleur. En de mensen die niet de onze zijn? Die hebben volgens ons de onze mensen geen kleren aan dat zijn beesten.

Stem in het hoofd.

We maken met de onze waarheid het elkaar na vertellen die stem tot baas over ons. De onze waarheid. Van onze echte baas de natuurwet hebben we ons totaal los gemaakt. De onze het navertellen het is zoals we leven. Dat is toch niet te geloven.

Niet navertellen en fantaseren maar ons denken gebruiken.

 

Ons leven op aarde als mensheid. Een samenleving van een groep alle mensen met hetzelfde belang of de strijd tussen de verschillende groepen van goed of slecht. Wie beslist dat?

Kunnen we over de geboorte spreken. De geboorte van wereldvrede?

We kennen het dier zoals het geboren wordt en leeft tussen zijn natuurlijke soort genoten

We kennen het dier als huisdier dat tussen de mensen leeft. Het dier heeft de mens als baas.

Wij zijn geschapen als natuurlijke mens die tussen natuurlijke mensen leefden. We worden geboren als natuurlijke mens.

Wij zien de eerste oerwoudtovenaar verschijnen. Met zijn Eva fantasie van goed en slecht fantaseert hij de mens tot huismens. De mensen moeten een baas krijgen. Hij fantaseert een leven zonder materie. Een boze geest. De boze geest gaat met de tijd mee. We hebben toch fantasie. De fantasie wordt vastgezet met geloven. Moeten we deze wereld de kinderen nalaten?

Een leven wezen dat kan bestaan zonder materie? Energie die kan bestaan zonder materie?

En nu moet ik dat navertellen als de waarheid. En de offergaven moet ik die aan U overmaken? Als U nu uw offer aan mij overmaakt dan zorg ik dat U na de dood een Mercedes krijgt om naar de hemel te rijden. En nog meer. Ja dat zou ik maar doen je kunt tenslotte nooit zeker weten nietwaar. Een ding weten we zeker. De natuurwet is de baas op aarde. We blijven maar zaniken over de boze geest die Eva gefantaseerd heeft.

Eva.

Eva de eerste oerwoudtovenaar. Er wordt een stem in de lucht gefantaseerd, een figuur. Die wordt toegevoegd als nieuw aan de schepping van de natuurwet. Kaïn fantaseert zijn, moord geeft het recht te kunnen moorden. De Seth mensen. Wij de wereldbevolking leven als mensdieren. Onder commando van de Kaïn mensen.

We hebben onze sprookjes. En we willen in die sprookjes van haat en moord leven. We willen leven met ons levensdoel is, het bezit van andere mensen tot eigendom maken.

Niks.

Een niets dat heet kan worden. Zonder materie. Een niets dat kan leven. Zonder materie. Een niets dat offergaven moet hebben. Het moet wel echt goud zijn. Goud zonder materie telt niet. Een niets dat terreur verspreidt en recht heeft om te moorden. Een niets waar we niets van weten. Een niets waar we alles van weten, we vertellen elkaar verhaaltjes na. We leven in een samenleving van niets. We laten deze samenleving de kinderen na, want we doen niets. Ons begrijpen van de samenleving is niets. Is ons begrijpen dood? Ja dus we laten het dood.

De nieuwe kleren van de keizer. Sprookje?

De president van Amerika doet nieuwe verhaaltjes aan. Wat doet hij? Over heel de wereld zorgt hij voor terreur en moord met zijn kistje goud. En in welke verhaaltjes is hij gekleed? Stel eens voor dat hij in doorzichtige verhaaltjes gekleed was. Hij mag doorgaan met zijn verhaaltjes. Want ieder mens doet het. Ons aankleden met de mooiste verhaaltjes. Stel je eens voor dat onze verhaaltjes doorzichtig zouden worden. Wat blijft van ons als persoon dan nog over? De strijd om bezit. We zijn levend dood. We zijn onze verhaaltjes. We spelen tegenover elkaar ons verhaaltje.

Een andere wereldsamenleving.

Hoe kunnen we het begrip wereldbevolking in de hoofden van de mensen krijgen?

De meester van de lagere school heeft geen mogelijkheid. Hij mag niet over wereldbevolking vertellen. Hij moet over de onze groep vertellen. Doet hij dat niet dan wordt hij ontslagen. Het bot geweld van de Kaïn mensen.

De geboorte van wereldvrede zal in de hoofden van de ouders gebeuren. Als de ouders de waarheid van de scheppende natuurwet zien. Hun geest een samen wordt.

Moet ik als een schaapherder naar de verzameling gaan. Drie keer zo hard met de herdersstok op de grond stoten, dat de luidsprekers van de muur vallen. En zeggen luister schaapjes naar de stem van de scheppende natuurwet die over heel de aarde wet is. Nederland heeft zijn eigen herders die vertellen hoe zorgzaam ze zijn. Hun sprookjes en wat zijn hun daden? Hun Nederlandse waarheid.

Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen. Tot de ontdekking komen dat de geloven er als de eerste Eva, de eerste oerwoudtovenaar er op los fantaseren. Een nieuwe schepping een baas over de mensen. Hij is de baas over de baas, de scheppende natuurwet.

Wij willen onze sprookjeswereld.

 

Wat doen wij mensen fout zodat we leven met de moord van oorlog en de rest van ellende? We leven niet in waarheid van de natuurwet. We maken onze fantasie tot baas over de natuurwet. De eerste oerwoudtovenaar, de eerste Eva fantaseerde een wezen dat zonder materie kan bestaan. Dat kan niet volgens de natuurwet. We maken dat wezen tot baas over de natuurwet.

Wereldbevolking een groep wat is dat? Het is even duidelijk als maanbevolking? Het grote niets in onze fantasie.

Mijn vraag is niet een offergaven, belasting of een bijdrage omdat de wierrook zo duur is. Mijn vraag is kunt U uw fantasie vrij maken zodat U vrij kunt fantaseren. We zeggen dat we de peuters de waarheid leren. Dit terwijl we niet weten wat de waarheid is. Per mensengroep vertellen we elkaar verhalen en dan zeggen we tegen elkaar die zijn de waarheid. Iedere mensengroep zijn eigen waarheid. Er is een eenvoudige regel voor waarheid. De natuurwet is de waarheid. Is het niet de natuurwet is het geen waarheid. Onze samenleving is geen natuurwet. Onze samenleving is het goed en kwaad dat we fantaseren. En in die wereld zetten we de peuters neer. En daarmee wordt het hun verdere leven. Bepaald.

Het eerste wezen in de lucht dat kan leven zonder materie.

Het eerste wezen in de lucht wordt gefantaseerd door de eerste oerwoudtovenaar, onze eerste Eva fantasie. De boze geest wordt de baas over het dorp.

Wij zien verschijnen de fantasie van de Kaïn mensen en de Seth mensen. Baas en slaaf mensen. De baas mensen zijn de baas mensen omdat ze fantaseren dat ze het recht op moord hebben. En zoals we op aarde zien maken ze daar behoorlijk gebruik van. We kunnen toch lezen?

Geschiedenis en geheime geschiedenis.

De eerste tijd van onze jaartelling. Alle bezit is van Paus. We zien de kasteelridders verschijnen. Zij weten aan bezit te komen om kastelen te bouwen en iedere dag carnaval te vieren. Hoe ze aan het bezit zijn gekomen is geheim. Ze hebben hun geheim geloof. Hun geheime broeder orders. De strijd om het bezit tussen de kerk en de wereldlijke macht de kasteelridders gaat door. We zien dat de wereldlijke macht, het geheim geloof steeds meer het bezit weet te veroveren. Na de tweede wereldoorlog zien we een omwenteling. Het geheim geloof, de wereldlijke macht neemt de wereldmacht van het pauselijk geloof over. De geheime van het geheim geloof zijn de baas op aarde. Het kapitaal. Hoe kwam Hitler aan het kapitaal om de oorlog te betalen?

Onze vrijheid.

We mogen spelen met de kleurtjes van de politiek. Een eigen mening. Een kleurtje kiezen en vertellen waarom onze kleur de beste is. We vertellen tegen elkaar een eigen mening dat is vrijheid. Wat voor invloed heeft dit op het geheim geloof? Geen dus. De kapitaalbezitters beslissen. Waar oorlog is en waar geen oorlog is. Daar heeft onze Koning geen in vloed op. Zijn kapitaal is niet groot genoeg.

Is er verschil tussen een Mercedes en een Volkswagen?

Dat hangt van onze kijk af. Bekijken we de materie is er verschil. Bekijken we de werking van motor remmen versnellingsbak de natuurwetten dus. Er is geen verschil voor beiden, geld dezelfde natuurwet.

Is er verschil tussen goed en kwaad het braaf en stout. Het braaf en stout van een huisdier en het braaf en stout van een peuter? Dat hangt van onze kijk af. De wetenschap heeft vijf vormen voor het vormen van de peuters. Bekijk. De natuurwet. Het is braaf en stout. De vorm antiautoritaire opvoeding daar wordt niet over gepraat. De peuters de gelegenheid geven een samen te ontwikkelen. De vijf vormen van de wetenschap daar praten we over. We kiezen voor een vorm dat is dan onze mening. En vertellen elkaar we zijn vrij want we hebben een mening

Wij zijn zo los van de natuurwet dat e het verschil tussen natuurwet en onze gefantaseerde waarheid niet meer zien.

Een poging een overzicht te krijgen. Oorlog onze vriend of onze vijand?

De hersenspoeling van de kleuterschool ongedaan maken. We fantaseren een levend figuur dat kan leven zonder materie. Dat figuur bepaald wat goed en slecht is. De waarheid die we van de natuurwet in onze geest hebben, de waarheid van een wereldbevolking zonder oorlog wordt doodgemaakt. Onze Eva ziekte. We gaan de waarheid bepalen door per groep verhalen na te vertellen. De boze geest van de eerste oerwoudtovenaar leeft nog steeds want hij was echt. Is hij echt? De mensen van de stam verteld elkaar de waarheid verhaaltjes na. We zien dat de wereldbevolking zich verdeelt in groepen die hetzelfde waarheidsverhaal na vertellen. Wij vertellen tegen elkaar per groep de verhalen van de waarheid.

Het recht om te mogen moorden, een leger te hebben.

Verder zien we in de wereldbevolking dat we twee groepen fantaseren. De groep met Kaïn merkteken en de groep Seth mensen. De Kaïn mensen fantaseren zich het recht te mogen moorden. Een organisatie van moordenaars te hebben, de legers. Zetten de Seth mensen een dergelijke organisatie op geven we dat de naam criminele organisatie.

Het Kaïn merkteken.

Een persoon die met moord voor zoveel angst en ellende zorgt dat hij er onbegrensd op los kan moorden. Ter verduidelijking. Oud China. Sun Ti. Er werd hem gevraagd kun je van de hofdames (de hoertjes) Van het keizerlijk paleis soldaten maken? De vrouwen worden in rijen op het plein opgesteld. Er worden twee commandant vrouwen benoemd. Als de trommels beginnen moeten de commandant vrouwen beginnen met commanderen. De trommels beginnen. De vrouwen beginnen te giechelen. Sun Ti zet de twee commandant vrouwen in het zicht van de vrouwen en slaat ze het hoofd af. Er worden twee ander vrouwen tot commandant vrouw benoemd. De trommels beginnen. De commandant vrouwen beginnen te commanderen. Met dit idee fantaseert Kaïn zijn merkteken.

Het scheppingsverhaal Genesis de eerste vier hoofdstukken zelf schrijven. Zo leven we niet. We leven niet met denken, begrijpen. We leven met de waarheid verhalen navertellen. We maken de waarheid zelf. We mogen een kleurtje kiezen in de politiek en dat als onze mening vertellen. We zijn dan braaf als een stel peuters. Zo niet dan komen de mensen met het Kaïn merkteken.

Wij fantaseren er op los. In Nederland zijn we vrije mensen. De rest van de wereld leeft onder terreur.

Dat we de peuters op de peuterschool op dezelfde manier vormen als we de huisdieren vormen met een goed en slecht vinden we niet belachelijk. Het resultaat moord en ellende is niet om mee te lachen. We hebben onze navertel verhaaltjes van de wetenschappers. En die zijn de waarheid. Dat de wetenschappers in dienst staan van de Kaïn mensen zover kijken we niet. De wetenschappers moeten bewijs maken dat de Kaïn mensen normaal zijn. De economie op aarde is geschapen door de natuurwet moeten we tegen elkaar vertellen.

De peuters opvoeden dat ze een onderling samen ontwikkelen. Zelfs de gedachte mag niet opkomen. Daar hebben we de navertel verhaaltjes die de waarheid gaan vormen voor.

Genesis zelf lezen. Hoofdstuk drie. God wandelt door de tuin. Wat is hier god? Dat is de natuurwet die de boom van het leven uit twee heeft geschapen. Met onze Eva fantasie vervangen we die boom door de boom van goed en kwaad. Wat staat er nu volgens de fantasie van de paus. Een sprekend dier. Een appel. En iedere punt wordt drie keer offergaven. Een figuur dat leeft zonder materie heeft veel goud nodig.

We leven in een wereld van oorlog omdat we oorlog fantaseren. Zouden we als wereldbevolking geen oorlog meer fantaseren zou er geen oorlog meer zijn. Waar zou de oorlog vandaan moeten komen?

De boom van de natuurwet, de boom midden in de tuien hebben we dood gemaakt. Maar is hij echt helemaal dood. Soms lijkt hij een beetje door onze verhalen over goed en slecht heen te komen. Dat geven we dan de naam bovennatuurlijk.

Aan wat wordt de naam god gegeven?

Hoofdstuk 1 De god is de scheppende en de weerkende natuurwet.

Hoofdstuk 2 God is de scheppende natuurwet, dus zonder de werkende natuurwet.  In onze fantasie wordt als een soort instinkt gedrag de manier van samenleven vastgezet.

Hoofdstuk 3 God is de god uit hoofdstuk 2 die de boom van het leven heeft geschapen.

Hoofdstuk 3 Wij fantaseren met onze Eva fantasie een leven, een figuur dat zonder materie kan bestaan. En geven het de naam god.

Hoofdstuk 4 De Kaïn mensen met hun moordgedoe verdelen de wereldbevolking in groepen. Het geweld gedoe passen de Kaïn mensen ook in eigen volk toe. Onder de Seth mensen. Alles onder de naam god, het figuur dat zonder materie kan leven.

Onze gestoordheid van de Eva fantasie.

Een figuur, een leven dat zonder materie kan bestaan. Dat heeft de natuurwet niet geschapen. Dat scheppen wij met onze fantasie. De boze geest van de eerste oerwoudtovenaar. Is Jezus materie of is hij een leven zonder materie? Waar is de materie van zijn lichaam gebleven? We raken niet uitgefantaseert. We maken een mistwolk van verhalen dat we er niet meer uit komen.

Onze peuters.

We vinden het normaal dat we de peuters, de kinderen grootbrengen in deze ellende. Zijn we normaal met ons geweld op de wereld? We vertellen elkaar van wel. Zelf denken dat is te veel moeite, we vertellen na dat gaat zo lekker gemakkelijk.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking. Dit terwijl alles op verhalen berust. Willen we deze wereld van geweld aan de peuters nalaten? Ja dus. Denken, begrijpen waar zijn we als wereldbevolking mee bezig vinden we schijnbaar te veel moeite.

De offergaven schaal staat in het middelste gangpad.

Het is niet de bedoeling dat ik ga praten over de offergavenschaal staat in het middelste gangpad. En dan over goed en slecht, hoe je in de hemel op de bovenste verdieping terecht kunt komen. Kan leven zonder materie bestaan?

Een leven zonder materie schept de levensruimte. De aarde en de dampkring. In het begin is de aarde omhuld met water.

De offergaven staat in het middelste gangpad.

Het leven zonder materie schept. Er komt water in het aardoppervlak, het grondwater. Er komen diepen kuilen vol water in het aardoppervlak, de zeeën.

De offergaven schaal staat in het middelste gangpad.

Het leven zonder materie schept het boomleven.

De offergaven schaal staat in het middelste gangpad.

Het boomleven.

De materie wordt niet opnieuw geschapen. Er komt bij. De boom gaat materie samenvoegen op zijn manier. Dat is het leven van de boom.

Het ei leven, de vogels en vissen.

Het leven wordt niet opnieuw geschapen. Er komt bij. In het ei wordt het leven samen gevoed op de eigen manier. Het dier ontstaat.

Wat is nu ons antwoord op de vraag kan leven zonder materie bestaan?

We lezen in genesis drie onze geestelijke gestoordheid.

De kennis van goed en kwaad, een leven zonder materie is de baas over ons. Onze geestelijke gestoordheid van de eerste oerwoudtovenaar. Die we nog altijd in ere houden. Zelf lezen doen we dus niet. Per groep mensen vertellen we onze fantasie tegen elkaar en beslissen dat is de waarheid.

De eerste Eva fantasie zien we bij de eerste oerwoudtovenaar.

De boze geest. Het eerste leven dat kan bestaan zonder materie. De oerwoudtovenaar weet het dorp te overtuigen. En de ellende is op aarde. Haat, moord en oorlog. De wereldleiders met hun Kaïn fantasie. De natuurwet heeft geen leven zonder materie geschapen. Leven zonder materie zit in onze fantasie.

Het leven zonder materie dat zijn onze gevoelens.

Onze gevoelens die in de persoon zitten. Die menselijke gevoelens kunnen tot een gevoel van een groep worden. Goddelijke gevoelens kunnen niet tot een gevoel van de groep worden omdat ze bestaan uit een gespleten gevoel.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? We hebben de Eva fantasie, de fantasie van de eerste oerwoudtovenaar.

20/05/2017 19:45

Reacties (2) 

20/05/2017 21:48
Het leest niet makkelijk weg, maar wat je te vertellen hebt is duidelijk.
1
21/05/2017 00:31
Bedankt voor de reactie. Het is Genesis de eerste vier hoofdstukken opschrijven. Wij de wereldbevolking maken oorlog met de wereldbevolking. Wat is het systeem wat erachter zit? Wat is de bedoeling. De geïndoctrineerde waarheden uit de kindertijd overwinnen valt niet mee.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert