Jeroesjalajim ... de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 8

Door Candice gepubliceerd in Israël

Jeroesjalajim ...

de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 8

Griekse periode (332 63 v.Chr.)

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

Vanaf 332 v. Chr. begon de bijna 300 jaar durende Griekse overheersing en de aanstichter van die overheersing was een ventje die heel erg beroemd is geworden. Alexander de Grote. En die Alexander de Grote, kan een groot veldheer zijn geweest ... maar was in feite niets anders dan een maniakale smeerlap die er niet mee zat om mannen die hem zijn zin niet wilden geven te kruisigen en vrouwen als slavin te verkopen. Dat overkwam bijvoorbeeld de bevolking van het oeroude (destijds ... nu niet meer) Libanese eiland Tyrus. Een prachtige plek, op iets meer dan 20 km ten noorden van Israël en 80 km ten zuiden van Beiroet.
De mensen van Tyrus weigerden Alexander een ritueel offer te laten brengen, want dat was in hun ogen blasfemie en dus begon Alexander ze te belegeren en uiteindelijk te veroveren en dat had hem veel te veel tijd gekost en daarom liet hij de mannelijke bevolking kruisigen en werden de vrouwen verkocht als slavin. Ja Alexander de Grote was een echte 'grootheid'. Ik denk op een andere manier over zulke types.

8bc17330d40bb368df61b44b59a10d83_medium.

Op zich liet Alexander de Grote de Joodse bevolking en ook Jerusalem behoorlijk met rust en ook in hun waarde, maar Alexander had niet het eeuwige leven en tien jaar na de dood van Alexander nam Ptolemaeüs I (de Grieks-Egyptische Koning-Farao) Jerusalem in en ook met deze man viel heel best te leven ... is echt waar, Jerusalem kende een aantal jaren van rust. Maar niet voor lang.

7cad8faff803109ef9b40f29960fcbef_medium.

Maar onder Ptolemaeüs I werd de Tenach (de Joodse Bijbel) zelfs in het Grieks vertaald. Dit was voor zover bekend de eerste vertaling van de Hebreeuwse geschriften in een andere taal. Septuagint is de naam waaronder die Griekse vertaling van de Joodse Bijbel bekend staat.

De Septuagint:

Septuagint kun je vertalen als zeventig (Latijn) en is afgeleid van Interpretatio septuaginta virorum en dat is Grieks voor 'van de zeventig mannen' en dat waren er overigens 72 en dat leg ik zo dus uit. Maar hoe dan ook dankt het de naam aan een verhaal over het ontstaan van de Griekse Pentateuch en dat staat voor Torah. En die is bekend, want dat zijn de eerste vijf boeken van de Tenach.

Het verhaal gaat dat Ptolemaeüs 2, de zoon van Ptolemaeüs 1, een brief zou hebben gekregen en daarin werd hem geadviseerd om 100.000 Joodse slaven vrij te laten, want daarvoor was er al de beheerder van de bibliotheek gekomen met het advies om een kopie van de Torah te verkrijgen.

Ptolemaeüs 2 vond het een heel goed idee en door het vrijlaten van die 100.000 Joden stemde hij hen gunstig. De Joden hadden twaalf stammen en elke stam zond zes wijze mannen (12 x 6 = 72) naar het hof van Ptolemaeüs 2 en daar vertaalden zij de Torah voor hem in het Grieks.

33ca57c05cd7df24e07576166dff35f0_medium.

Deel van de Septuagint

De periode van rust voor Jeruzalem duurde vanaf 332 tot 198 voor Christus (maar liefst 134 jaar) en waarin de Joden zowaar vrij waren om dus in hun eigen land en eigen stad ... hun geloof te belijden.

Maar aan alle mooie dingen komt een einde en elke Vorsten-dynastie krijgt vanzelf een idioot die de baas wil spelen en zo ook de Grieken. En in het geval van Antiochos, de naam van de schoft, ging het ook nog eens over een Grieks-Syrische vorst. Er deugt dus echt helemaal niks aan Syrië.

31bf77901ca3196604a7471890eaf2ea_medium.

En deze schoft Antiochus Epiphanes (Epiphanes betekend ongeveer God's manifest en was door die idioot aan zijn eigen naam toegevoegd) werd door de Joden Antiochos Epimanes genoemd en dat is een betere naam, daar dat staat voor Antiochos de Gek. En dat was de meest milde benaming voor dat ventje. Deze Vorst wilde het Jodendom vernietigen (Goh ..... wat een verrassing) en ze eerst aan hem onderwerpen (ook al zo'n verrassing) en ze het Hellenisme opleggen. Om de één of andere en totaal onbekende reden wil iedereen de Joden onderwerpen, vernietigen en/of hun iets opleggen en het enige wat de Joden willen is gewoon met rust gelaten worden.

De Tempel in Jeruzalem werd door de heidenen aan Zeus gewijd en alle religieuze voorschriften vooral inzake de viering van de hoogtijdagen, de sabbat en besnijdenis werden op straffe des doods verboden. Maar daar bleef het niet bij ... het zou nog veel erger worden.

- Het bezit van het Wetboek van Mozes was strafbaar, ook daarvoor kon men de doodstraf krijgen. Alle vindbare exemplaren werden vernietigd.

- De Joodse offercultus werd verboden.

- In de heilige zalen hadden de heidenen gemeenschap met vrouwen.

- Antiochos stal de Tempelschatten.

- Joden die zich tegen deze terreur verzetten werden op gruwelijke wijze gemarteld en uiteraard vermoord.

En het zou nog erger worden.

Er werden zelfs varkens in de tempel geofferd en een ergere belediging voor het Joodse geloof is gewoon bijna niet denkbaar ... en wat deden de Jordaniërs ongeveer 2160 jaren later?

Synagogen werden verwoest en/of ontheiligd door ze te gebruiken als stallen, kippenhokken en zelfs als openbare toiletten. Goh ... wat origineel. Maar dat varkens slachten in de Tempel (de Tempel van de Joden en van niemand anders), kreeg voor dat Hellenistische tuig een vervelend staartje.

De opstand der Makkabeeën: 167 voor Christus.

c95d06caea4efc2e02f49e34a4c466a5_medium.

Dat varkens slachten in de Tempel leidde tot een opstand, het was dus de bekende druppel, en al na korte tijd was de Tempel heroverd en werd de Tempel gereinigd. En dat reinigen van de Tempel en de nieuwe inwijding, wordt tot de dag van vandaag nog gevierd en is ook heel bekend. Chanoeka.

En Chanoeka duurt acht dagen. Is dat dan zomaar gekozen? Nee. want Chanoeka is het feest van de lichtjes. In de Joodse Tempel moest en moet altijd licht branden. Het 'eeuwige' licht. En destijds toen de Tempel ontheiligd en verontreinigd werd door de heidenen brandde er nog maar één lichtje en dat was genoeg voor één dag ..... maar het lichtje hield het maar liefst acht dagen vol. Een wonder? Of was het een ingreep van God of valt het op een logische wijze te verklaren. Feit is wel dat het acht dagen bleef branden.

Chanoeka:

82f609b38fe89ef43dcf9f84c4337287_medium.

Het chanoekafeest duurt acht dagen en Joden branden dan elke dag één kaarsje. In totaal worden er negen kaarsjes ontstoken, het laatste kaarsje is bedoeld om de andere acht aan te steken.

Deze kaarsjes staan zoals u ziet  in een zogenaamde 'chanoekia', een negenarmige kandelaar. Volgens de hedendaagse kalender valt het chanoekafeest in december. Volgens de Joodse jaartelling begint het feest in de maand Kislev na zonsondergang van de vierentwintigste dag.

Kislev: De derde maand van het Joodse jaar en duurt 29 of 30 dagen en valt ongeveer in de tweede helft van november en de eerste helft van december.

Na het heroveren van de Tempel en Jeruzalem alsmede het verdrijven van de heidenen, stichtten de Makkabeeën in 164 voor Christus het Joodse Koningshuis van de Hasmoneeën. Drie jaar later, in 161 voor Christus dachten ze er heel goed aan te doen door een bondgenootschap met de Romeinen te sluiten die op dat moment hun invloed aan het uitbreiden waren. En 18 jaar later (143 voor Christus) slaagden de Hasmoneeën er in om onafhankelijkheid voor Judea te verkrijgen en zo werd Jeruzalem weer een tijd (80 jaar) de hoofdstad van een onafhankelijke Joodse staat.

*Candice*

 

 

 

Andere delen:

https://tallsay.com/page/4294988168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-1

https://tallsay.com/page/4294988172/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-2

https://tallsay.com/page/4294988190/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-3

https://tallsay.com/page/4294988222/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-4

https://tallsay.com/page/4294988354/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-5

https://tallsay.com/page/4294989176/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-6

https://tallsay.com/page/4294989306/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-7

11/05/2017 15:39

Reacties (1) 

25/05/2017 15:53
Binnenkort kom ik met een boekreview. En in dat boek zegt een ex-PLO krijger het volgende.
.....
Walid Shoebat, (een ex-PLO terrorist, sinds 1994 een Christian), zegt het volgende hierover:
“Hoe komt het dat ik op 4 juni 1967 een Jordaniër was en de volgende dag (5 juni 1967 brak de Zesdaagse-Oorlog in Israël uit) was ik een Palestijn? Wij waren best tevreden in Jordanië. De vernietiging van de Staat Israël was een belangrijk deel van ons curriculum, maar toch zagen wij onszelf als Jordaniërs. Totdat de Israëliërs terugkeerden naar Jeruzalem! Toen ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert