Mijn fantasie-2- Waar zit het leven

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Mijn fantasie-2-Waar zit het leven Ei leven

Genesis de eerste vier hoofstukken.

We hebben in verhaaltje 1 vastgesteld dat een boomleven niet los van de materie de boom kan bestaan. Het leven zit in de materie. Bij een boom wordt de zon direct gebruikt. De wisseling van gassen vindt in het blad plaats. Grondwater met de daarin aanwezige stoffen komen in het blad. Ze worden gevormd tot een voedsel vloeistof. Er ontstaat in de boom een voedselstroom. De boom bindt de stoffen aan zich, het wordt hout en zo wordt de boom groter.

De volgende schepping is het ei leven. De vissen en vogels.

Het begin is hetzelfde als het plantenleven. Trilling in een mini materiedeeltje. Er komen nu meer trillingen in het mini materiedeeltje. In het ei zien we een geraamte en de spieren ontstaan. Het dier kan zich verplaatsen. We zien de waarneming ontstaan. We zien dat de voedsel opnamen niet meer direct van de zon komt. Planten, de opgeslagen zonenergie in de plant dient als voedsel. We zien dat het dier een gedrag heeft. Waar zit het leven? Het is duidelijk het leven is de materie en de materie is het leven. Het leven van vissen en vogels kan niet buiten het lichaam bestaan.

De volgende schepping is het zoogdier, de landdieren.

Het bekende verhaal van de mini materie. Meer soorten trillingen. Het verschil dat direct opvalt is hoe de jongen gevoed worden. Een vogel verzamelt voedsel in de omgeving en voert dat de jongen. Een vrouwelijk zoogdier heeft borsten om de jongen te voeden. Een zoogdier heeft meer hersens dan een ei dier. Meer inkomende en uitgaande informatie. Meer gedrag. Het instinkt gedrag. Heeft een mier naast het instinkt gedrag van de groep ook een persoonlijk instinkt? Het voedsel. Naast de opgeslagen Zonne-energie in planten wordt ook de opgeslagen Zonne-energie in andere dieren als voedsel gebruikt.

De laatste schepping door de scheppende natuurwet.

Wij mensen. We worden in hetzelfde tijdperk geschapen als de zoogdieren. Tegen het einde van tijdperk zes worden wij op aarde gezet. Scheppende natuurwet en werkende natuurwet. Die twee zijn een. Een natuurwet door de scheppende natuurwet is vaststaand. Zoals een rekensom. Zonder werkende natuurwet het wiebelend evenwicht zou het niets zijn. En de werkende natuurwet heeft het werk van de scheppende natuurwet nodig om mee te werken. Het een is het ander en het ander is een.

Het verschil tussen ons mensen en de dieren is dat wij geen instinkt gedrag hebben maar een fantasie. De schepping van het geraamte in de fantasie wordt niet hier in hoofdstuk 1 beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft het geraamte in de fantasie. Dat is ons natuurlijk geestelijk leven dat we dood maken. Op een rare manier verteld. Na onze fantasie Eva krijgen de woorden een andere betekenis. Het dorp voor Eva een sociale gemeenschap. We fantaseren er heel iets anders van.

Het geraamte in de fantasie is werk van de scheppende natuurwet. Het is vaststaand. Als de wereldbevolking een groep is wordt het goud eigendom van de wereldbevolking. Het komt onder beheer van de wereldregering. Als een dorp (de tuin) een groep is wordt het goud eigendom van het dorp. Het komt onder beheer van het dorpsbestuur. Het inkomen wordt voor ieder mens gelijk en wordt bepaald door het lid zijn van het dorp. Dit is het vaststaand werk van de schepper wet. We maken met onze vrije fantasie de wiebelende evenwichten. Naast de economie is het sociaal leven. De opbouw van het dorp. Vaststaand werk van de schepper wet. Met onze vrije fantasie maken we een wiebelend evenwicht. Dit is het werk van de schepping, zo worden we op aarde gezet. Zo worden we geboren.

Dit is het leven dat we dooddrukken met onze Eva fantasie, wij zijn de baas over de natuurwet. Fantaseren we.

Hoofstuk 3 onze Eva fantasie. Wij zijn de baas over de natuurwet.

Pratende dieren. De paus houdt een koffietafel met pratende dieren. Een slang en een stel Amerikaanse eenden. De slang blijkt het meest gemene achterbaks die dat er is. Als maaltijd wordt Jezus op tafel gelegd. Het brood is het vlees van Jezus. De wijn is het bloed van Jezus.

Zo werkt dat niet. Iedere gelovige moet precies dezelfde verhalen in zijn hoofd hebben en die als waarheid vertellen. Eva verteld haar fantasie van de verhalenslang tegen Adam. Als ze de kennis van goed en kwaad in de samenleving brengen worden ze gelijk aan de scheppende natuurwet. Adam dient hier gelezen te worden als alle mensen van het dorp. Eva weet alle mensen van het dorp ervan te overtuigen dat haar fantasie waarheid is. Dan blijkt dat de fantasie haar bedrogen heeft. Zij, Eva wordt niet de baas over het dorp maar het figuur uit het verhaal. Het figuur uit het verhaal wordt de baas over wat goed en wat slecht is.

Het leven kan niet bestaan buiten het lichaam. Onze fantasie kan niet buiten de fantasie bestaan. De angst voor terreur en moord zit in ons hoofd. We kunnen fantaseren dat die angst op het speelterreintje van de kinderen is, het wil niet zeggen dat het de waarheid wordt. Wij zijn een eenheid lichaam en leven en geestelijk leven. Het een kan niet zonder het ander.

Wij kunnen met onze fantasie geen materie scheppen. Een groep mensen. Een foto van een Mercedes en een beschrijving. Nu leert de groep mensen precies hetzelfde verhaal van buiten en daar hoort bij de Mercedes staat midden op de parkeerplaats. Ze moeten erbij vertellen dat het de waarheid is. Het zal niet gebeuren dat er zomaar een Mercedes verschijnt. Hetzelfde met het leven. Wij zijn niet in staat met onze fantasie een leven te scheppen. Hetzelfde als met de Mercedes. Nu wordt er een leven zonder materie midden op het plein gefantaseerd. Staat er nu een leven midden op het plein?

We kennen toch het verhaaltje. De kleren van de keizer?

Laten we het gedoe van de peuterschool onze waarheden die bepaald worden door de baas van goed en slecht proberen te overwinnen.

De natuurwet is baas over de schepping wat wij fantaseren doet er niet toe. Zowel van materie als het leven en het geraamte in onze fantasie. Het geraamte dat we dooddrukken.

Tussendoor. Lezen wat er staat. Aarde. Aarde is een schepping van de natuurwet. Vruchten van het veld. Een veld is een schepping van ons mensen van onze fantasie.

Wij mens hebben het vaststellen van de waarheid, het elkaar navertellen dat is waar nodig. Bijvoorbeeld de betekenis van een woord. Maar dat we een figuur uit een verhaal pakken en met een groep gaan zeggen: Het figuur leeft echt in de lucht dan zitten we bij de oerwoudtovenaars met hun boze geesten.

We hebben nog Genesis hoofdstuk 4.

Het merkteken van Kaïn. Er zijn mensen die door moord zoveel angst voor moord veroorzaken dat ze ongestraft er op los kunnen moorden. Kaïn praat met het echte verhalen figuur van onze Eva fantasie. Dat verhalen figuur hebben we de naam god gegeven. En dat verhalen figuur geeft aan onze Kaïn fantasie een merkteken. Een herkenningsteken. De paus heeft zijn herkenningsteken van Kaïn. Het kruis. Nederland heeft zijn herkenningsteken zijn vlag. Amerika heeft zijn vlag. Ieder land heeft zijn vlag. Zijn eigen verhaal over waarheid. Holland heeft een mooie geschiedenis van de handelsmaatschappijen in de overzeese gebieden. Daar werd de bevolking half uitgemoord wat overbleef moest als slaaf op het land werken. Als de schepen kwamen moest de lading klaar staan.

We zien hier in deze streken de kasteelridders komen. Hoe kwamen die ridders aan geld om de kastelen te bouwen? Hoe zit dat met hun geheim geloof, hun geheime broederschappen? De strijd met de paus om het bezit van het goud gaat door. De ontwikkeling van de kasteelridders gaat door. Ze worden stadhouder en ze worden de landleiders. De geheime strijd om het bezit dat is dus geheim. Alles in Amerika is geheim daar worden leuk klinkende verhaaltjes over verteld.

Hoe kan het dat het systeem van samenleven terreur angst voor moord en moord blijf voortbestaan? Wij mensen zijn vanuit de schepping de baas op aarde. We fantaseren een baas boven ons. Een figuur uit een verhaal waarvan we zeggen dat het echt is. Dat kan niet want we kunnen toch denken?

Het zelfstandig denken krijgen de peuters afgeleerd. We vormen de peuters onder een terreur van goed en slecht. We vormen de peuters op de manier waarmee we huisdieren vormen. We vinden het dan raar dat de peuters als dieren worden. We laten ons heel braaf voorschreven hoe we moeten denken.

Dat gebeurt dus met de terreur van braaf en stout. Op You Tube het filmpje: L education a la desobeissance. Het is Nederland ondertiteld.  We zijn op hetzelfde moment dat de kleuterleidster de kennis van goed en slecht zich terugtrekt. Het geraamte in de fantasie van de kleuters actief worden. Ze vinden een oplossing zonder goed en slecht. Zonder geweld.

We kunnen de peuters natuurlijk niet in een varkensstal bij elkaar zetten, ze zoeken het zelf uit. Het is de bedoeling dat ze de traditie geleerd krijgen maar dan zonder goed en slecht. Er valt van alles te bedenken. Bijvoorbeeld als de peuters een spelletje fantaseren dat gevaar kan opleveren. Niet optreden met een verbod maar afspraken maken. Dan krijgen we de basisschool. De verering van onze Kaïn man met zijn terreur en angst voor moord. Als in het verleden een hoge Hollander een volk half uitmoorden en het goud naar Holland slepen moeten we dat vereren. De onderlinge strijd van het beste zijn.

Eerst dienen we de kern te zien de kern van oorlog en ellende op de aarde. We vormen de peuters op dezelfde manier als we huisdieren vormen.

We dienen de peuters als mens te vormen. Met het natuurlijk geraamte in hun fantasie.

Vol blijven houden aan de waarheid van de onze groep. We hebben als groep afgesproken wat we als waarheid vertellen. Nu moet een lid van de groep niet op het idee komen wat anders te vertellen want dan valt hij buiten de groep. Hij of zij wordt buiten de groep gesloten. Een waarheid geldt altijd voor de groep wereldbevolking. Geldt een waarheid voor een groep dan is het fantasie altijd.

Durven we het aan de peuters te bekijken, het gedoe met braaf en stout of hebben we zoveel angst voor strafmaatregelen van de onze groep dat we braaf als een huisdier blijven. De terreur van goed en kwaad aanvaarden.

Kinderen leren.

Eerst leren we de kinderen oorlog maken. Dan zeggen we, we willen geen oorlog. De natuurwet schept geen levende wezens zonder materie. Wij hebben fantasie. We geven de natuurwet de naam god en die schept dan.

Genesis de eerste vier hoofdstukken zelf lezen, ze begrijpen.

De natuurwet schept geen wezens zonder materie, de oorlogsgoden. We weten zeker dat de natuurwet dat doet. Per groep vertellen we de oorlogsgod.

Na de tweede wereldoorlog hebben wij de geheime Amerikaanse geldbanken god. De hoofdregel het is te duur dat er mensen op aarde rondlopen. Er mogen alleen Amerikanen rondlopen.

We hebben fantasie. Hebben we fantasie? We hebben goed en slecht van de peuterklas. En als peuters doen we braaf vertellen. Braaf vertellen over levende wezens die zonder materie kunnen leven.

Het wezen zonder materie. De oorlogsgod van de paus heeft het universum geschapen. Peuters krijg je alles wijsgemaakt en dan blijven we geloven. We hebben fantasie zeggen we tegen elkaar.

De kernvraag.

Bij peuters. De peuters worden gevormd met braaf en stout. De wetenschap maakt een wolk van mist. Wij blijven in de mist hangen. Komen niet tot de kern.

Een god. De kern. Kan een leven, een wezen zonder materie bestaan? De wetenschap zorgt voor een hoop mist. Wij blijven in die mist hangen. Komen niet tot de kern.

De wetenschap heeft zijn mode onderwerpen om mist te vormen. Waar zijn we toch mee bezig? Heel de aarde is omgeven met een grote mistwolk waarin we leven. We leven in een mist.

Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen. Ze zijn omgeven met mist. De naam god wat is dat? Mist. De kern. Aarde en leven zijn geschapen door de scheppende natuurwet en de werkende natuurwet. Dat klinkt toch heel anders. De tijdaanduiding dag. Mistwolk. De tijd aanduiden met tijdperk. Dat klinkt toch heel anders. De andere mistwolken opruimen en de kern zien wat staat er.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking?

Wij leven niet in een werkelijkheid, een waarheid. We leven in mistwolken van fantasieverhalen. De natuurwet is. Leven kan niet bestaan zonder materie.

Wij maken ervan. Wij hebben de natuurwet gefantaseerd. Boven natuurlijke krachten dat worden onnatuurlijke krachten en dan wordt het bijzondere gaven. In de wetenschap zijn we hetzelfde modeverschijnsel. De verhaaltjes moeten met de tijd mee gaan.

Wat doen we om de werkelijkheid te ontdekken? Niets dus we versterkende mistwolk van fantasieverhalen.

09/05/2017 23:47

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert