De camping in Haarlem. Illegaal in eigen land.

Door Lucifall gepubliceerd in Nieuws en politiek

ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands Haarlem en de daklozenopvang.

Iedere werkdag zie ik de tentjes staan. Ik krijg er een vieze smaak van in mijn mond. Nederland laat haar eigen mensen in de steek. Nederland laat haar eigen vluchtelingen in de steek. Haarlem de stad waar men ABN pleegt te spreken laat mensen die vroeger fijn in PZ (Psychiatrisch Ziekenhuis) zouden hebben gewoond in hun sop gaar koken.

ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. De taal van Haarlem?

Twee meisjes van rond de zestien zitten gezellig te keuvelen in de trein. Ze praten over hun opleiding, vriendjes en menig vriendin gaat over de tong. Geanimeerd luister ik naar hun verhalen.
Als we Haarlem binnen rijden klinkt hard: 'Kijk dan! Daar wonen mensen in tentjes! Wat zielig!
De toon waarop het klinkt komt overduidelijk uit de grond van het hart.
De ontzetting druipt eraf. Ik hoor Intense verbazing over hoe dit mogelijk is.
Ik schrik ervan. Ik schrik ervan dat ik inmiddels zo hard geworden ben dat ik datzelfde niet meer uit. Ben ik eraan gewend geraakt? Heb ik het geaccepteerd dat de Nederlandse samenleving de geestelijke gezondheidszorg zo heeft uitgekleed dat er legers inmiddels daklozen tussen wal en schip vallen?
Accepteer ik als mug dat mijn stad zo met mensen om gaat?

Allergie voor anders? De hokjesgeest

Ik heb genoeg mensen gedeporteerd zien worden in Nederland. Mensen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld zonder een uitkering in een busje of caravan te wonen. Deze vrije geesten willen niets van doen hebben met de reguliere samenleving. Die hebben een eigen kunstzinnige samenleving waarin ze volkomen zijn geïntegreerd. Van landje naar landje worden ze gestuurd. Er is geen vaste plek voor mensen die een andere keuze maken.

Het lijkt wel of alles wat anders is niet meer mag. Alles moet binnen kaders passen. Alles moet in een hokje gepropt kunnen worden en bovenal de straatjes moeten geveegd zijn.

Ik denk aan de woorden van mijn moeder toen zij mij opzocht in Ruigoord. Ik woonde daar indertijd in een tentje. Op Openbare werken kwamen mijn ouders langs. Ik exposeerde er met glasschilderingen. Toen ik mijn ouders rondleidde door het dorp waar in ateliers de mooiste kunst werd tentoongesteld bleek het oog van mijn moeder andere dingen waar te nemen. 'Ze mogen de straat wel eens aanvegen hier.'

Kaders 

Kaders voor mensen met allemaal hun eigen wensen. 
Voor wie geldt dat eigenlijk?
Kaders voor mensen die ziek zijn.
Kaders voor mensen die ziek zijn in hun hoofd.
Je past in het systeem, of je past niet in het systeem.
Oh je wenst deze behandeling niet?
Je wilt dat anders?
Sorry hoor, wat jij wenst dat bestaat niet (meer)!
Daar is ons systeem niet (meer) op gebaseerd.
Maatwerk is ver te zoeken in deze tijden van uitgeklede geestelijke gezondheidszorg.
Menig patiënt is zo op de straat beland.
Aan hun lot overgelaten onderwijl hun stoornis zich ongebreideld verder kan ontwikkelen.
In de reguliere daklozenopvang is al snel geen plek meer voor hen. Dit zijn mensen die niet te 'handhaven' zijn.

Gedogen als alternatief voor niets doen

Wild kamperen mag niet in Nederland. Kamperen op een landje in de stad Haarlem wordt oogluikend toegestaan. Het landje is inmiddels immers ruim een jaar lang bewoond. Handig toch dat gedogen en ondertussen niets doen voor een medelander in nood?

Kijk hoe deze mensen wonen..
Kijk hoe deze Nederlanders wonen.
Kijk hoe deze medemensen wonen.

Kijk nog eens goed.
En bedenk dan wat Amnesty International, De VN en vluchtelingenorganisaties zouden ondernemen als we zo vluchtelingen zouden opvangen. Nederland zou aan de schandpaal genageld worden.
En dan al die vluchtelingenknuffelaars?
Wat moeten zij hier wel niet van denken. Zieke mensen gewoon op een stukje weggestopt land in de stad van het Algemeen Beschaafd Nederlands Haarlem. Mensen die vluchteling zijn in eigen land. Illegaal in een tentje wonen in eigen land.

Het zou kies zijn als de Nederlandse overheid het vrij gekomen geld door sluitingen van vluchtelingenopvang zou gebruiken om deze groep vluchtelingen constructief te helpen. Een legale 'camping' inclusief inschrijfmogelijkheid en sanitair en energievoorziening zou bijvoorbeeld al een relatief goedkoop idee zijn.
Het is tijd dat Nederland ook accepteert dat er in deze tijd nog steeds mensen die gewoon niet in een huis kunnen wonen.

29/04/2017 08:25

Reacties (21) 

17/05/2017 13:28
Het is zo lang als het breed is. Je hebt nou eenmaal mensen die hun eigen leven willen leiden en kiezen voor een leven op straat, daar doe je niks aan. Ook zijn er mensen die op de een of andere manier de weg zijn kwijtgeraakt, ken er verschillende die het naar omstandigheden " goed " gaat mede door de goede begeleiding die ze krijgen en uiteraard de nodige medicatie. Mensen die tussen wal en schip belanden is een hoofdstuk apart. Soms mag je je afvragen hoe zo iets überhaupt mogelijk is, genoeg gevallen bekend van mensen die niet mondig zijn (helaas) tegen de verkeerde sociale werker aa...
1
30/04/2017 01:28
Goed geschreven denkwerk over een begrip, realiteit en (on)-menselijkheid
Lucifall tegen ----
30/04/2017 07:59
Dank je Yn.
1
29/04/2017 12:50
Ik mis het woord 'uitgeprocedeerd' in je artikel. Overigens zie ik op de foto slechts drie tentjes staan, zijn het er meer? Enig idee van de achtergrond van deze mensen?

Grotendeels ben ik het met je eens. Mensen die het moeilijk hebben, dien je zo veel als mogelijk te begeleiden en dat mag best buiten de gebaande paden om. Met uitgeprocedeerde asielzoekers ben ik helemaal klaar. Die mogen wat mij betreft met gezwinde spoed uitgezet worden, voor hen is binnen onze maatschappij geen plaats. De bed-bad-brood regelingen die veel gemeentes hanteren gaan ook regelrecht tegen onze recht...
1
30/04/2017 08:16
Uitgeprocedeerde asielzoekers dienen linea recta terug gestuurd te worden.
Maah jah problemen heh... De landen van Herkomst willen deze mensen in de regel niet terug duszzz: gedoogbeleid c.q. niets doen.

Het is inderdaad een 'kleine'camping.. Er staan nu iets van 6 tentjes.
Van één persoon weet ik dat hij hier eerder in de opvang zat verderop in de straat.. Een overspannen junk van top tot teen onder de tattoo's, die toen hij hier nog verderop woonde dagelijks schreeuwend over straat liep en ruzie liep te maken. Je kon er de klok op gelijk zetten. Om half 7 's avon...
30/04/2017 12:42
Zoals altijd staan tussen theorie en praktijk grote barrières, in dit geval een overheid in den verre die ook niet zit te wachten op terugkerende gelukszoekers. Standrechtelijk executeren zou wel een afschrikkende werking hebben voor navolgers, maar ja dat mag niet hé ... :)

Gedwongen opname zou wat mij betreft veel meer toegepast mogen worden. het zou de nabestaanden van Els Borst (en haarzelf uiteraard) een hoop ellende bespaard hebben. Het is voor zowel de maatschappij als de persoon in kwestie vaak de beste oplossing.

Ik denk dat die plek achteraf ook hun voorke...
1
29/04/2017 12:34
Ik ben het overduidelijk helemaal met je stelling eens, wij zijn eigenlijk een heel zielig land, want ook wij, de bevolking komen niet op voor onze eigen burgers, maar wel voor de vluchteling.
Ik weet het nog, de eerste keer dat ik een onderdak zocht voor mij en mijn kinderen, omdat mijn ex mij haast het ziekenhuis in sloeg. Het asielzoekerscentrum in ons dorp liep leeg, maar er was voor mij nergens plaats, ik mocht zelfs niet tijdelijk in één van de barakken waar vluchtelingen hadden gezeten. Ik moest noodgedwongen terug naar de hel, in de hoop dat het goed zou aflopen.
Ikzelf...
30/04/2017 08:30
Dank je Merel. En dan is er zelfs in de barakken geen plaats.. How low can we go.. De logica is soms zo ver te zoeken en dat voor een gezin met kinderen; ongelofelijk..

Als je geen dak boven je hoofd hebt dan heb je een groot probleem in ons land.
Toen ik in die situatie zat (gelukkig had ik geen kinderen) en na een half jaar tentje (het werd koud) aan de bel trok kreeg ik overal nul op rekest. Maar mevrouw, u heeft een goed betaalde baan. Dan koopt u toch gewoon een huis! (Alsof het een broodje is)
Ik kwam toen in het zwarte circuit terecht.. Ik zal het nooit verg...
tegen Lucifall
30/04/2017 12:41
Ja, wat dat betreft is het "goed" geregeld in dit land. Je hebt genoeg meegemaakt om te weten dat er niets van klopt in ons Nederland.
2
29/04/2017 11:52
Ja, daar zeg je zoiets.
Vroegah (zou Bruinoog zeggen) zaten alle geestelijk, sociaal of anderszins gestoorden en onaangepasten netjes opgeborgen in inrichtingen (open of gesloten), of ze werden door de kerk of hun familie opgevangen (dat laatste uiteraard nadat men ze handelingsonbekwaam had laten verklaren en hen een voogd had toebedeeld). Voor de mensen die niet gevaarlijk waren hadden ze bijvoorbeeld de Rijksinrichtingen in Veenhuizen: daar kwamen landlopers en bedelaars zonder vaste woonplaats terecht.

Toen kwam de vrijheid-blijheid van de late jaren zestig. Het aantal ...
1
30/04/2017 08:58
In mijn jonge jaren had ik een aantal interessante vrienden ontdekt.
Ik vond vreemd schijnbaar altijd al erg lekker. Ze woonden in een kraakpand in het Haarlemse.
1 bewoner was een compleet geflipte antroposoof, zo eentje die tegen de pil was en geheel volwassen mijn toen 15jarige vriendin zwanger maakte. De pil was niet nodig; hij zou zich kunnen beheersen had hij haar van overtuigd..
4 anderen waren daar gekomen na een jarenlange opname in PZ.
Onder de bezielende leiding van Goeroe Soof was er enige sturing in het absolute zootje wat het daar was.
Allemaal ...
1
30/04/2017 10:01
Wij zijn het eigenlijk in grote lijnen met elkaar eens. Er zijn mensen die, om welke reden dan ook, niet in het geijkte burgerlijke patroon passen. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen. Je moet ze wel monitoren en er, liefst op tijd, de gevaarlijke exemplaren uitpikken en opsluiten.
Wat er gebeurt als je ze hun gang laat gaan (en daar treft de wijkagent en de woningbouwvereniging allebei een verwijt) heb je vorige week in Veendam kunnen zien. En vanmorgen las ik dat zowel in Hoorn als in Kerkrade woningen ontruimd moesten worden omdat twee gekken dreigden de gaskraan open te zetten.
...
1
30/04/2017 10:08
Als je zo beknibbeld op zorg komen er automatisch steeds meer verwarde personen. Ik vrees dat dit soort incidenten alleen maar vaker gaan voorkomen.
Het is doodeng en een hiaat in de wetgeving dat tegen sommige mensen die aantoonbaar verward zijn (diverse klachten vooraf) niet opgetreden kan worden. Gedwongen opname is in sommige gevallen de enige mogelijkheid. Wetgeving zou hierin behoren te voorzien.

Zonder gas, een camping zonder gas.. Tja dan maar op een vuurtje koken ;-)

30/04/2017 11:05
Wat ik nu probeer uit te leggen is dat het niet in de eerste plaats het 'beknibbelen op zorg' is. Wie een beroep op de zorg doet wordt in de meeste gevallen (uitzonderingen daargelaten) ook wel geholpen.
Het probleem zijn de 'zorgmijders' die niet aangepakt kunnen worden - tenzij. Bijvoorbeeld de psychiatrische patiënten die hun pillen niet regelmatig slikken of ze door de WC spoelen, of degenen die gewoon niet willen dat iemand hen voorschriften maakt. Of die, tegen elk advies in, toch maar verdovende middelen of alcohol blijven gebruiken.
Dat er steeds meer patiënten komen is...
1
29/04/2017 11:36
Goed geschreven, dat laatste voorstel, dat zou zo maar eens voor velen kunnen werken, ze houden hun zo gewenste vrijheid, maar er zijn voorzieningen en in de stad geeft het dan geen overlast. Hoewel ze dan misschien wel net niet op die plek willen wonen of met zovelen dichter bij elkaar...
30/04/2017 08:59
Dank je Merel.
Het laatste wat je noemt is inderdaad een issue. Sommigen willen gewoon echt liever helemaal alleen zijn..
1
29/04/2017 10:35
Volkomen met je eens.
1
30/04/2017 08:59
Dank je Rabbit-Green.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert