Over Pasen en wat het paasfeest betekent

Door Almirantex gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen

Over Pasen en wat het paasfeest betekent.

ee414338a9bb0ae52fa01b795493bd80_medium.

 

Wat is de betekenis van Pasen? Niet iedereen weet waarom er Paasfeest gevierd wordt. Waarom zijn er paasdagen en waarom is het een feest?

Paasfeest is van oorsprong een christelijk feest. Het is het vieren van de opstanding, het opstaan uit de dood van Jezus. Op Goede Vrijdag herdenken wij dat Jezus aan het kruis geslagen werd en in die nacht overleed. Zijn overlijden was een plan om de mensen terug te brengen naar hun God. Door zonden en eigenwijsheid zijn de mensen ver van de Heilige God afkomen te staan. Jezus nam in zijn dood onze zonden van ons over en weg en herstelde daarmee voor altijd onze relatie met God. Zonde kan niet omgaan met heiligheid. Onzuiverheid kan niet zijn bij zuiverheid. De dood van Jezus aan Golgotha was een éénmalige gebeurtenis met een eeuwig effect voor wie het offer aanneemt.

Pasen belangrijker dan Kerst

Pasen is misschien nog wel belangrijker voor ons als het Kerstfeest. Het Kerstfeest was het begin van het plan. De zoon van God geboren als een mensenkind om te beginnen aan zijn tocht naar de kruisiging. Wie kent niet het verhaal van de biddende Jezus op de Olijfberg die bloeddruppels zweette, omdat hij liever niet dat laatste moment wilde doorstaan? Hij zag op tegen het feitelijke sterven, het losgelaten worden door Het Leven, door Vader God. Maar hij gaf zich toch over in gehoorzaamheid. Hij liet het gebeuren. Waarom? Omdat het juist de bedoeling was, zo kon Hij ons terugbrengen bij God. Waarom terug? Door de zonde van de mensheid zijn we weggeraakt van God.

Wat was het unieke daarin? Jezus was nog nooit door God verlaten geweest. Hoewel hij uit de hemel wegging en geboren werd in de vorm van een mensenkind om zijn missie te volbrengen, was God al die tijd bij en in Hem. Op het moment van overlijden was God erbij, maar liet Het Leven hem los. Daarom roept Jezus ook ”Vader, vader waarom hebt Gij mij verlaten!" Dood kan niet intreden waar Leven is. God de Vader is Leven en hij moest zijn kind loskoppelen van dat leven. Door de dood konden onze zonden mee met Jezus. Ze werden begraven in de dood. Na drie dagen dood geweest te zijn en zelfs begraven in een graf stond Jezus op uit de dood. God de Vader wekte Hem op dat hoorde bij het plan, want tegelijk werden wij ook opgewekt in een nieuw geestelijk leven. Jezus liet zich zien aan zijn volgers en steeg korte tijd later op naar de hemel, terug naar Vader God en ging daar zitten aan de rechterhand van Zijn Vader op de troon en daar zit hij nu nog en regeert. Hij volgt ons leven in het hier en nu en is onze advocaat/voorspraak bij vader God tot in eeuwigheid. Wanneer God ons ziet, ziet Hij ons via Jezus, die ons Gods kinderen, terugbracht bij onze Hemelse Vader. 

Waarom moest dat zo?

In veel religies bestaat het offerritueel. Een schaap of een ander dier wordt geslacht om zonden af te wassen. Vaak moet dit steeds weer herhaald worden. Elk jaar of bij nieuwe zonden.

In het christelijk geloof is Jezus het offerlam dat één keer en meteen voor altijd de zonden van mensen op zich nam en wegnam. Hij moest ter dood gebracht worden. In dat offer werden onze zonden schoongewassen. Wie dat aanvaardt ontvangt een gereinigd leven.

Natuurlijk zondigen wij mensen nog steeds, dat is onze aard. Gelovigen worden aangemoedigd zuiver te leven en niet te zondigen. Wanneer wij zondigen kunnen we naar onze Vader God gaan en Hem vragen deze zonden te vergeven. Wij beroepen ons dan op het offer van Jezus en op de herstelde relatie met God in Christus.

 

Jezus op de troon

Onze voorspraak is ook levend, want Jezus zit nu op de troon. Maar het bijzondere daarin is dat door de opstanding Jezus nu in de hemel naast God op de troon zit en actueel regeert. Hij is dus eeuwig onze voorspraak. We beroepen ons niet op de kruisiging als een vroegere gebeurtenis, maar op de daad van overgave tot in de dood die er voor zorgde dat hij nu terug in de hemel is en ons leidt vandaag de dag vanuit de overwinning op de dood en dus vanuit het Eeuwige leven.

Waarom zit Jezus naast God hoog in de Hemel. Het lijkt zo ver weg. In de Bijbel in het Nieuwe Testament staat dat hij weg moest gaan om ons de Heilige Geest te kunnen sturen. Zolang Hijzelf op aarde was kon dat niet. De Heilige Geest stuurt hij geestelijk in degenen die een zuivere relatie met hun Vader terug hebben gekregen, omdat hun zonden zijn afgewassen. Zij hebben een nieuwe Geest gekregen. Door de heiliging kunnen zij gevuld worden met de Heilige Geest en kracht van omhoog. Wij hebben die hemelse schat in aarden vaten. Het aarden vat is ons kwetsbare mens zijn en ons aardse lichaam. Maar in onze geest leeft de Heilige Geest die ons boven vermogen kan steunen en leiden en helen en kan doen in ons wat het aardse niet kan bewerkstelligen. Vader God, Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn één.

In verbinding met Gods Geest

Wie zich laat leiden door de Heilige Geest leeft in verbinding met de Geest van God en Jezus en kan de plannen van God helpen uitvoeren op aarde, want wij zijn Zijn handen en voeten. Wij zijn een instrument in Gods hand. Door te bidden kunnen wij vragen aan God wat Hij wil voor deze dag en hoe wij in zijn voetsporen kunnen gaan. In stilte en gebed kan God ons dingen duidelijk maken, maar ook door de dag heen spreekt Hij in ons binnenste en leidt ons bij beslissingen en met raad of bemoediging. Soms komt dat via een woord uit de Bijbel een lied wat in ons hart opkomt. De steun van een medemens op het juiste moment of door een droom of openbaring. Er zijn veel manieren waarop de Heilige Geest ons kan leiden en steunen. Wie er voor open staat beleeft genade tot genade. Eén dag tegelijk is genoeg.

Het voert misschien wat ver en zeker wanneer dit nieuw klinkt, maar Pasen vieren we omdat de dood is overwonnen en onze relatie met God in Christus is hersteld. We leven in de verbinding met God via het bloed van Jezus. Geen schuld of schaamte meer, maar vergeving van zonden. Ons wordt het eeuwig leven aangereikt in verbinding met God. Wie dit paasoffer van Jezus aanneemt en zijn of haar zonden belijdt, ontvangt een nieuw geestelijk leven. Het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.

Pasen is een bijzonder feest met een diepe betekenis. Zo beleef ik het.

17/04/2017 22:15

Reacties (5) 

1
18/04/2017 11:16
Ik ben niet gelovig opgevoed, dus voor mij is Pasen - zoals heel vroeger - geheel verbonden met het begin van de lente. De Kelten vereerden Ostara, een lentegodin, die altijd begeleid werd door een sneeuwhaas en die zelf een mand met eieren droeg. Het Engelse 'Easter' en het Duitse 'Oster' als benaming voor Pasen herinnert daar nog aan.
1
18/04/2017 11:58
Interessant die verschillen. Ik ken die traditie en dat verhaal bijvoorbeeld helemaal niet. Ik vroeg me altijd af waar komt die haas toch vandaan. Voor jou betekent Pasen dus De lente komt.
1
18/04/2017 13:29
Ja, eigenlijk: de lente is gearriveerd.
18/04/2017 14:16
Ja, weer wat geleerd!
1
18/04/2017 10:30
Duidelijk artikel!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert