Ontslag op staande voet

Door Daphne23 gepubliceerd in Ondernemen en werk

Ben je op staande voet ontslagen en wil je weten wat je rechten zijn?

In onderstaand artikel wordt kort besproken op welke gronden de werkgever de werknemer kan ontslaan.

Verder wordt ook besproken wat de gevolgen zijn voor een werknemer die op staande voet is ontslagen bij het aanvragen van een uitkering bij UWV.

Wettelijke grond voor het ontslag

Ontslag op staande voet is geregeld in (art.7:677 lid 1 BW). Overeenkomstig dit artikel is er voor de werkgever wettelijke grond om een werknemer te ontslaan zonder een ontslagvergunning bij UWV te vragen en/of een verzoekschrift bij een kantonrechter in te dienen.

Bij ontslag op staande voet heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Dit is geregeld in (art.7:673 lid 7 BW). De werknemer kan na ontslag wel via de kantonrechter verzoeken om toch een transitievergoeding te krijgen. De rechter zal de transitievergoeding alleen toekennen als het niet toekennen van een transitievergoeding onredelijk en onbillijk is.

Verzoek tot vernietiging van het ontslag

De werknemer dient binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om het ontslag te vernietigen. Dit staat in (art.7:686a lid 4  ad 2 BW). De kantonrechter kan bepalen dat het ontslag niet rechtsgeldig is en dat de arbeidsovereenkomst moet blijven bestaan, uiteraard kan op het moment dat de rechter bepaalt dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan, de relatie tussen werkgever en werknemer behoorlijk verzuurd zijn. In zo een situatie kan de werknemer kiezen om het ontslag te accepteren en een vergoeding te eisen, dit is geregeld in (art.7:672 lid 9 jo 7:686a lid 4 sub a BW).

Wettelijke opsomming voor ontslag op staande voet

De redenen voor ontslag op staande voet staan opgesomd in (art. 7:678 lid 1 BW) en (art.7:679 lid 1 BW) van de wet. Als de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat om een andere reden dan opgesomd in deze wet is de kans groot dat het ontslag niet rechtsgeldig is en dat de werknemer bij een verzoek tot vernietiging van het ontslag, de rechtszaak wint. Bij ontslag op staande voet is de arbeidsovereenkomst per direct (met onmiddellijke ingang) beëindigd. De werkgever kan de werknemer ontslaan als er sprake is van een ''dringende reden''. Volgens de wet is een dringende reden te omschrijven als ''een zodanige daad, eigenschap of gedraging van de werkgever of de werknemer dat van de werknemer respectievelijk de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren''. De werknemer moet zich dus eigenlijk ''behoorlijk'' en aantoonbaar hebben ''misdragen'', voordat de werkgever de werknemer kan ontslaan.

Hieronder staat een korte opsomming van wat volgens de wet een ''dringende reden'' oftewel een reden voor ontslag op staande voet kan zijn.

-het plegen van diefstal, verduistering en of bedrog

-mishandeling, bedreiging en grove belediging

-opzettelijk beschadigen van eigendommen van de werkgever

-weigeren van een redelijk bevel of opdracht

Als de bovenstaande situaties zich niet hebben voorgedaan, is er weinig wettelijk grond voor de werkgever om de werknemer op staande voet te ontslaan. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de opsomming in deze wet niet- limitatief is. Dit betekent eigenlijk dat de werkgever de werknemer ook op staande voet kan ontslaan om andere redenen dan dat er in deze wet zijn opgesomd.

 

Uitkering bij UWV/verwijtbaar werkloos

De werknemer die werkloos wordt zonder ziek te zijn, heeft recht op een WW-uitkering namens de wet werkloosheid. De hoogte en duur van de WW-uitkering wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte jaren en weken, voordat de werknemer werkloos is geworden.

In de wet werkloosheid staat dat de werknemer die in aanmerking wil komen voor een WW-uitkering niet verwijtbaar werkloos is geworden.

Een werknemer is verwijtbaar werkloos in de volgende gevallen:

-De dienstbetrekking is beëindigd, vanwege ''dringende redenen''

-De dienstbetrekking is beëindigd op verzoek van de werknemer

De werknemer die op staande voet is ontslagen dient er dus rekening mee te houden dat hij/zij niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering bij UWV en daarmee eigenlijk meteen in de participatiewet terecht kan komen. Iedereen die een uitkering ontvangt namens de participatiewet heeft een uitkering op bijstandsniveau.

 

14/04/2017 20:08

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert