Waarheidsfabriek trilling waarheid

Door Haraelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Waarheid Waarheidsfabrieken Trilling 5

We kennen één echte waarheid. De waarheid van de scheppende natuurwet. De natuurwetten zijn vaststaand niet te veranderen. In alle tijd. Op elke plaats. We hebben de werkende natuurwet. Die brengt de geschapen natuurwetten als een wiebelende balans in evenwicht.

Toen de scheppende natuurwet de mens gemaakt had was hij klaar met zijn werk. Na ons zijn er geen nieuwe dingen meer geschapen. De werkende natuurwet blijft doorgaan Met zijn wiebelende balans. De scheppende natuurwet heeft ons fantasie gegeven.

Dit is onze waarheid onze manier waarmee we met plezier op aarde zouden kunnen leven. Met de schepping door de scheppende natuurwet kunnen we een balans maken tussen de natuurwetten. Een balans tussen onze gevoelens.

We leven in een wereld van verering. De verhaaltjes van de peuterschool zijn levend.

Waarheidsfabrieken.

De aarde vanaf de maan bekijken. We zien dat de aarde overdekt is met waarheidsfabrieken. Geloof fabrieken. Moordfabrieken. Waar haalt de directeur van een geloofsfabriek zijn recht vandaan om te moorden?

Met moord zorgt hij dat er angst is voor moord en kan hij de mensen onder zijn terreur in doodsangst laten leven.

We hebben dus twee soorten mensen. Mensen die zich het merkteken van Kaïn, het recht om te moorden fantaseren, en het volk dat onder de terreur van doodangst leeft. De mensen met het Kaïn teken leven niet in het paradijs ze vermoorden elkaar. Op de peuterschool zijn de verhalen van verheerlijking en verering levend. De aarde is omhuld met moord, angst voor moord en terreur. Waarom zoeken we niet de waarheid. Verhaaltjes navertellen ons leven. Open staan voor begrijpen doen we niet.

We leven in een wereld van verheerlijking van moordenaars. De verhaaltjes van de peuterschool zijn levend.

Trilling.

Niet over de gevolgen van trilling. Bijvoorbeeld metaal wordt doortrilling poreus en kan zelfs breken. De trilling op zich. De basisgedachte alles is een geheel en alles beïnvloedt alles. Heel het universum is een geheel. Op de lagere school kregen we geleerd dat tussen de zon en de aarde een niets was. Mijn opmerking kwam behoorlijk aan. Warmte en licht zijn trillingen, een trilleng kan niet door het niets gaan. Er moet wat zijn al heeft het alleen de eigenschap dat het kan trillen en daarmee de trilling doorgeven. Dat wat tussen zon en aarde is bestaat is in heel het universum.

In materie en tussen materie is er altijd een werking van Elektromagnetisme en beweging. Een wiebelend evenwicht. Een trilling.

Mini trilling. Waarneembare trilling. Mammoet trilling. Een lijn van een meter. U wilt tien meter ook goed. De trilling die we kunnen waarnemen met onze zintuigen en apparaten die geven we een lengte van 10 centimeter. Die plaatsen we ergens in het midden van de meter. Links en rechts is er een stuk lijn over. Rechts komen de mammoet trillingen. De beweging van de zon aarde en de maan is in wezen een trilling. Een evenwicht tussen elektromagnetische krachten en beweging. Dit zien we in heel het universum. We geven het andere namen. De mini trilling. Delen we een atoom krijgen we kleinere delen. Ieder deel met zijn trilling. Het evenwicht tussen het Elektromagnetische en beweging. Delen we een deeltje nog een keer ontstaat kleiner deeltjes. Ieder deeltje met zijn trilling.

Als we doorgaan met delen. Steeds zullen de kleinere deeltjes een eigen trilling hebben. De deeltjes zijn zo klein dat we ze niet zien.

Het luchtledige.

Een glazen vat dat we luchtledig pompen. Het blijf doorzichtig. Dat betekent dat er nog materie inzit. De mini materie. Zou die er niet inzitten werd het vat zwart en zou de materie van het glas op hol slaan.

Het leven. Een boomzaad. De materie in het zaad gaat zich op een andere manier samenstellen. De mini materie wordt anders samengesteld. Er ontstaan leven. Wat tevoorschijn komt is de kiem. Het ei leven. De vissen en vogels. In het ei gebeurt hetzelfde als in het plantenzaad. Wat tevoorschijn komt is het dier. Dan komen er zoogdieren. Zoogdieren met instinkt gedrag. En tenslotte wij mensen. Wij hebben geen instinkt gedrag maar fantasie.

Kan het boomleven los van materie bestaan? Er komt het boomleven door de lucht gelopen. Kan het dierleven of het instinkt gedrag los van de materie bestaan? Kan ons leven los van de materie bestaan? Kan warmte los van materie bestaan?

Waarheid maken.

Hoe wij waarheid maken zien we bij Hitler zijn waarheid, zijn fantasie maakte hij tot waarheid. We hebben nog altijd hetzelfde systeem van waarheid maken. De moordenaars hebben de macht op aarde en bepalen de waarheid.

Goed en slecht.

De verhalen van de peuterschool zijn levende verhalen. We kunnen van dieren huisdieren maken. Het gedrag zo veranderen dat ze een gedrag krijgen zoals wij dat wensen. Dit doen we met braaf en stout. Het huisdier heeft een gedrag wat wij wensen. Dat betekend dus dat we het instinkt gedrag gedood hebben. Het natuurlijk gedrag gedood hebben.

De peuter. Wereldwijd voeden wij de peuters op met braaf en stout. Onze fantasie wat braaf en wat stout is. Wij vormen het gedrag van de kleuters naar onze wensen. De mens die op de aarde rondloopt de moordmens. Doordat wij de peuters vormen tot moordmens maken we de natuur in de mens dood. De natuurlijke gevoelens die we van de scheppende natuurwet hebben.

Met een driewieler naar de maan fietsen.

Ik ga driewielers verhuren om naar de maan te fietsen. Gratis en met dubbele korting. Als U op de maan zit en naar de aarde kijkt. Vertel eens tegen uzelf, op welke manier leeft de mensheid samen? Met welke machtsmiddelen wordt de samenleving geregeld?

Wat ik zie. Er zijn leiders op aarde die een groep een land of een geloofsgroep leiden. Met moord hebben ze zich het recht op moord gemaakt. Iedere leider heeft met verhalen over goed en slecht geregeld dat het moorden van de groep vereerd wordt. De Nederlandse peuter moet een dappere soldaat worden. Een dappere betaalde moordenaar. De leiders staan niet buiten het systeem van moord, ze vermoorden elkaar. Het systeem wordt in stand gehouden doordat de peuters van de groep de verhalen van goed en kwaad als waarheid verteld wordt. Ze moeten dappere moordenaars worden. Dappere soldaten worden. De bedoeling van het systeem met bezit slepen. Ons het bezit van andere mensen tot eigendom maken. Ons levensdoel is de verheerlijking van moord.

U ziet een andere vorm van samenleven?

Vertel eens hoe wij als mensen op aarde samenleven. Met rare verhaaltjes kronkels aantonen dat we niet als levensdoel hebben de moordverering. Hoe bepalen wij onze waarheid? Dat heeft Hitler toch duidelijk gemaakt. Hij maakte een waarheid voor het Duitse volk. Met onze moordverheerlijking leven we als geestelijk gestoorde. Warmte kan zonder materie bestaan. In een kei zit geen beweging Zo ervaren we de kei. In de atomen van de kei zit beweging. Het evenwicht tussen de elektromagnetische werking en beweging de triling. De kei heeft een warmte. Het leven kan zonder materie bestaan. Alles is materie het leven is de wereld van de mini materie. Het evenwicht van het elektromagnetische en beweging.

We zijn de eenheid van de natuurwet kwijt.

Van de natuurwet hebben we gevoelens. Wij maken ons baas over de scheppende natuurwet. Van één gevoel maken we twee tegengestelde gevoelens. We maken ons tot tegengesteld wezens in een persoon. Om de eenheid van de scheppende natuurwet te herstellen dienen we op te houden met goed en slecht. De peuters onder het commando van goed en slecht te zetten. Ze de verheerlijking van moord door onze groep niet meer te leren.

De gedachte zijn vrij.

Het lid zijn van een groep. Wat betekend dit? Dat je de verhalen warboel van die groep naverteld. Als een lid van die groep dat niet meer doet wordt hij buiten de groep geplaats. Laten we de scheppende natuurwet, de waarheid weer baas op aarde maken. Stoppen met van de kleuters gespleten persoonlijkheden te maken. Ze onder commando stellen van goed en slecht. De peuters de gelegenheid geven de eenheid van de scheppende natuurwet te ontwikkelen. De lagere school zonder de strijd van de beste moeten zijn.

Wij hebben de waarheid per groep.

Hoe die waarheid vast gesteld wordt heeft Hitler toch laten zien met zijn waarheid. De Duitsers moesten tegen elkaar vertellen. Deze manier van waarheid per groep hebben we nog steeds. De Duitsers geloofden Hitler en hielpen zich in de ellende. Op de aarde wordt de waarheid van de leiders gelooft en helpen we elkaar in de ellende. De gedachte zijn vrij als we de verhalen warboel van de groepsleider navertellen als waarheid. Daar hoort bij dat de gedachte vrij zijn.

Bewust – slapen.

Dat is als twee schuifregelaars naast elkaar. Ze binvloeden elkaar maar vormen niet een knop. Wakker worden. De slaapknop gaat omhoog. De bewustzijn knop kan een beetje blijven hangen. Het is waar ben ik? De schuifregelaars kunnen gelijke beweging. De bewust regelaar kan vooruitlopen. Bewust voordat je wakker bent. Het bewust zal bestaan uit herinnering en of fantasie. We kennen de lichte slaap en de diepe slaap. De verschillende toestanden van bewust. Het bewust zal bestaan uit herinnering en of fantasie. Het dromen.

Zwaartekracht elektromagnetische werking.

Zwaartekracht is geen eigenschap van materie, Het is een werking tussen twee materie eenheden. Fantasie. Het kleinste dode materiedeeltje. Er is de werking van het Elektromagnetische. Dat is als twee schuifregelaars naast elkaar. Het is niet de materie die wij kennen. Er moet beweging komen een trilling dat is de materie die we kennen. De kleinste deeltjes gaan ten opzichte van elkaar in een trillende beweging. Komt de nieuwe waarheid van Jezus een persoon met het Kaïn merkteken. Het leven kan zelfstandig bestaan. Energie kan zonder materie bestaan. Het niets gaat op en neer het trilt.

Wij zijn door de natuurwet geschapen met menselijke gevoelens. Deze gevoelens kennen geen tegenstrijdigheid. Als we leven in deze gevoelens hebben we een wereld zonder oorlog. We fantaseren verhalen over wat goed en kwaad is doormiddel van moord, de doodangst worden die tot waarheid gemaakt. En we moorden er op los met onze waarheden van verhalen. Als we ophouden met die verhalen houden we op met moord.

Onze samenleving is niet op basis van de scheppende natuurwet. We hebben als basis de oerwoudtovenaar uit een ver verleden die rond de kruidenkookpot dansten en via hun grote boze geest voor ellende zorgden. Ieder tovenaar had de echte boze geest gefantaseerd.

Driewieler huren?

Mijn gedachte zijn vrij. Wie kan ze weten. Wie kan ze raden. Geen jager kan ze doodschieten. En al sluit men mij op in de sociale isolatie. Mijn gedachte blijven vrij. De krankzinnigheid van de groep navertellen om erbij te horen. Geen gedachte aan. Mijn gedachte zijn vrij.

Hoe vrij zijn uw gedachte? Het navertellen van de groep om erbij te horen is dat de vrijheid van uw gedachte?

Basis van Genesis.

De scheppende natuurwet schept. Maar er is stilstand. De werkende natuurwet gaat alles in evenwicht brengen naar de toestand die we nu kennen. Onzichtbare materie op aarde de verschillende soorten gas. In onze voorstelling. Het universum is een grote gaswolk. Daar zwerven de planeten in rond. Dat klopt niet, een gas heeft waarneembare eigenschappen. Het universum is een grote wolk van mini materie. Met deze redenatie wordt het logisch geen geweld aangedaan. Het doet we onze fantasie het leven kan zonder materie bestaan geweld aan.

Genesis logisch.

Een eigenschap kan niet zonder materie bestaan. We kunnen van een eigenschap geen zelfstandig dinges maken. Een snelle auto. Het snelle kunnen we niet zelfstandig maken. Het is een eigenschap van materie. Warmte. We kunnen warmte niet zelfstandig maken het is een eigenschap van materie.

Geboorte. Het leven is een eigenschap van de materie het lichaam. De energie het leven kan niet zelfstandig zijn. Het leven kan niet geboren worden zonder de materie van het lichaam.

We fantaseren tot schepper. We fantaseren het moordgerommel van Kaïn bij elkaar. Dat vertellen we elkaar na als waarheid. Dat we de peuters geestelijk misvormd maken met goed en slecht vertellen we elkaar niet na. Het is dus geen waarheid.

06/04/2017 18:01

Reacties (5) 

1
06/04/2017 23:05
Je hebt soms best interessante invalshoeken. Maar mijn God, beste man, wat loop je hier toch een ontzettende partij te raaskallen. Wat een onsamenhangend en gefragmenteerd betoog van woorden die je een compleet eigen betekenis hebt gegeven.

Waarom schrijf je niks over je werk als automonteur? Want dan heb je volgens mij wel iets zinnigs toe te voegen hier.
1
07/04/2017 00:24
Het gaat over genesis de eerste vier hoofdstukken. Dat is een beschrijving hoe het komt dat de aarde een gewemel van moord is. De "Ze" komen met een dier dat kan praten een slang om over de rest maar te zwijgen. Wie is hier aan het raaskalle?
We kennen de geheime broederschapen van de kasteel ridders. Hoe hebben die zich ontwikkeld? Andere namen. We praten nu over de Rothschilds. We moeten geloven dat het geheim riddergeloof zomaar verdwenen is. De koning deelt nog altijd onderscheidingen in ridderordes uit. Maar het kasteel ridder geloof is zomaar weg. Op welke manier kwamen de kasteelr...
07/04/2017 00:35
Quod erat demonstrandum. I rest my case. Zeker als je over de Rothschilds begint. Dat is pure anti-semitische propaganda.
07/04/2017 02:14
Mijn zwaartepunt is Genesis de eerste vier hoofdstukken. En dan zonder de warboel verwarring. Volgens de vertalers is er geen grondwater in het aarde oppervlak. Om te beginnen.
Waar halen de leiders het recht vandaan betaalde moordenaars in dienst te hebben. Het antwoord vinden we in Genesis vier. De fantasie van Kaïn. Wat doen we aan waarheid zoeken. Waar zoeken we de waarheid. We willen de waarheid niet weten. iedere mensen baby wordt geboren met de natuurwet voor het samenleven in zich. Een geloof ongeacht welk geloof wordt geleerd. Geleerd doormiddel van verhalen. Vanaf de peuter le...
1
07/04/2017 12:14
Sublieme reactie en meer zeg ik niet. Die laatste zin ... ja daar kreeg je me mee onder de stoel van het lachen. ;-)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert