Jeroesjalajim ... de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 7

Door Candice gepubliceerd in Israël

Jeroesjalajim ...

de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 7

Jeroesjalajim en de politiek gekleurde VN:

Mijn Jeruzalem reeks is eigenlijk nog lang niet toe aan dit onderwerp, maar toch plaats ik dit nu alvast, want dit is wel de actualiteit en zolang de VN niet wat minder met twee maten gaat meten kunnen ze elke kans op een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen wel vergeten. Neem gewoon de begin dit jaar gehouden conferentie in Parijs, en waar Israël niet bij uitgenodigd (alsmede de Palestijnen niet) was omdat de wel uitgenodigde landen het idee hebben dat zij het beter weten dan de Israëliërs, ... en ze niet verder gekomen zijn dan de standaard retoriek en meer niet. Opvallend genoeg werd daar niet de aanslag van 8 januari met een vrachtwagen die op mensen inreed in Jeruzalem veroordeeld.

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

Er woonden al ruim 1600 jaar Joden in Jeruzalem voordat de moslims hun intrede in de geschiedenis deden. De stad Jeruzalem behoort aan het Joodse volk.

De naam Palestina ... is bedacht door Keizer Hadrianus (Palestina - Land van de Filistijnen). De ware Diaspora is veroorzaakt door Hadrianus, door hem kwam dat pas goed op gang. Het was Hadrianus die, nadat zijn legers in 135 na Christus zegevierden over het opstandige leger van Sjimon bar Kochba (de Bar Kochba opstand 132 -135 na Christus) en waar vermoedelijk 600.000 Joden het leven bij verloren, talloze Joden liet executeren, deporteren, als slaaf naar Rome liet afvoeren en Jeruzalem liet verwoesten om het in Romeinse stijl te laten herbouwen en om de heilige stad zelfs een andere naam te geven (Aelia Capitolina).

En het was dus ook Hadrianus die daarna - om de Joden nog even extra zwaarder te straffen - de naam Judea liet veranderen in Palestina. Dus voor iedereen die van mening is dat het land van de Palestijnen is ... niet dus, ze hebben die naam nog niet eens zelf bedacht.

Voor alle duidelijkheid, ik haat Palestijnen niet ... wel Palestijns terreurafval!

7cf21b495119f4bd028708acf96d0005_medium.

Israël en de VN is al sinds het uitroepen van de staat Israël (14 mei 1948) een probleem doordat de VN consequent de kant van tegenstanders van Israël kiest. Het is de VN dat Palestina wil erkennen, dat Hamas van de terreurlijst wil en dat nog nooit naar een vreedzame oplossing gekeken heeft waar de belangen van Israël centraal in stonden. Nog nooit hebben de VN en de Veiligheidsraad ook maar ooit één aanslag in Israël veroordeeld ... en dat heeft de EU ook nog nooit gedaan. Wel heeft de VN de afgelopen 69 jaar meer dan 500 anti-Israël resoluties het leven laten zien.

d541b9d89541b6bc7324d37ec438fc60_medium.

Jeruzalem een verdeelde stad?

Gewoon even een vraag.

Wordt Berlijn nog steeds een verdeelde stad genoemd? Het antwoord is nee en dat terwijl Berlijn 44 jaar lang (1945 - 1989) verdeeld is geweest. De Berlijnse Muur kwam pas in 1961, maar Berlijn werd al direct na de Tweede Wereldoorlog verdeeld in West en Oost. Maar prima we houden wel 1961 aan en dan was Berlijn dus 28 jaar lang een verdeelde stad. Maar we leven nu in 2017, inmiddels 28 jaar na de val van de Berlijnse Muur, en je hoort en leest nooit meer dat mensen Berlijn een verdeelde stad noemen. Niemand heeft het meer over West en Oost Berlijn en de vogels vliegen nog steeds gewoon van Oost naar West. Al 28 jaar wordt Berlijn weer één stad genoemd.

Jeruzalem is maar 19 jaar (1948 - 1967) verdeeld geweest. Deze stad die dus door Koning David in het jaar 1004 voor Christus tot hoofdstad werd gemaakt en deze stad en waar toen dus al ruim 800 jaar over werd gesproken, wordt echter wel een verdeelde stad genoemd terwijl het gewoon van oudsher al een Joodse stad is geweest. Maar enkel en alleen omdat het Israëlische leger na 19 jaar een einde maakte aan de Jordaanse bezetting van het oostelijke deel en sindsdien weer terecht landeigenaar is van heel Jeruzalem, wordt die stad wel een verdeelde stad genoemd. Het is nooit een verdeelde stad geweest. Het is al sinds de oudheid een Israëlische stad, die meerdere keren verwoest is geweest en waar de Joden ook meerdere keren niet meer mochten komen en uit verbannen zijn geweest. En ook tijdens de Jordaanse bezetting van het oostelijke deel mochten de Joden daar niet komen.

9eaec735740cb5025d55c1177063df46_medium.

Gedurende die 19 jarige Jordaanse bezetting heeft de VN dit nooit veroordeeld:

- Jordanië annexeerde eenzijdig de gebieden Judea en Samaria en verdreven daar alle Joden.

- Jordanië verdreef alle Joden uit het toenmalige Oost-Jeruzalem.

- Joodse bezittingen in Judea, Samaria en het toenmalige Oost-Jeruzalem werden (net als de Nazi's dat deden tussen 1932 en 1945) geconfisqueerd zonder ook maar één cent compensatie.

- Ze hielden die gebieden tot 1967 bezet.

- De Joodse wijk werd verwoest en Joodse begraafplaatsen geschonden.

- 58 synagogen werden verwoest en/of ontheiligd door ze te gebruiken als stallen, kippenhokken en zelfs als openbare toiletten.

- Tijdens de wapenstilstand mochten Joden niet de Oude Stad betreden of bidden bij de Klaagmuur (wat nota bene deel maakte van de afgesproken bepalingen van de wapenstilstand uit 1948).

Op 30 juli 1980 nam de Knesset de Jeruzalemwet aan waarin bepaald werd dat Jeruzalem tot ondeelbare hoofdstad van Israël werd uitgeroepen.

Deze wet werd onrechtmatig genoemd en er werd geëist dat die wet onmiddellijk zou worden ingetrokken. Praktisch alle landen trokken hun ambassades terug uit Jeruzalem en geen enkel land erkende Jeruzalem als hoofdstad van Israël ... en dat was ook al niet het geval toen Israël tot juni 1967 enkel het westelijke deel van hun eigen oeroude stad bezat.

eef8ed23e0681059cbc27f08a4f83326_medium.

Nee ik praat niet goed wat Israël fout doet, want ze doen heel veel fout, maar de VN werd destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat er nog ooit een holocaust zou plaatsvinden. Mede om die reden (de belangrijkste reden) werd de VN in het leven geroepen en terwijl Israël sindsdien al diverse keren is aangevallen ..... kwam daar nooit een VN veroordeling voor. En ook niet in 2014 toen Hamas met raketten begon te schieten, maar toen Israël terugsloeg (en ja dat was veel te hard) kon er wel direct een zoveelste veroordeling van Israël komen.

Toen Noord-Korea, Zuid-Korea aanviel kwam er een groot VN leger Zuid-Korea te hulp, in 1991 toen Irak Koeweit was binnengevallen kwam de VN ook, in voormalig  Joegoslavië en bij Kosovo ook .... maar waar was de VN in 1967 en waar was de VN toen het aan het begin van de Yom Kipur oorlog in 1973 dus wel bijna fout afliep voor Israël? 

Hoe kan de VN ooit verlangen dat Israël resoluties gaat aanvaarden als ze nooit eens met pro-Israël maatregelen of voorstellen komen?

De reactie van Israël op de conferentie van Parijs was deze:

De conferentie in Parijs is als een huwelijk zonder een bruid en bruidegom." 

"Een Vrede tussen de partijen zal enkel worden bereikt door middel van rechtstreekse onderhandelingen en echt niet door externe dwang. De conferentie in Parijs zal ons niet dichter bij vrede brengen, maar zal deze eerder verder van ons distantiëren."

"Israël bereikte vredesakkoorden met Egypte en Jordanië via directe onderhandelingen."

"De Palestijnse cultuur is gebaseerd op haat en we zien dat terug in de leerboeken van de jongere generatie. Als de internationale gemeenschap de vrede wil bevorderen, moet het eerst en vooral een duidelijke boodschap uitzenden dat onderwijs tot haat en terreur hét obstakel voor vrede is en niet de nederzettingen."

f46c5db65828041a28e08ea2c42ea906_medium.

Net als iedereen hoop ook ik dat er ooit vrede komt tussen de Israëliërs en de Palestijnen en de overige omringende islamitische landen, maar zoiets moet van twee kanten komen en niet met ruim 500 resoluties jegens het enige echte democratische land in heel het Midden-Oosten - inclusief Turkije en ongeveer heel Azië - en ook niet door het erkennen van Palestina zolang daar geen positieve verandering komt in hun handvest en in de door hun leiders doorlopend geproclameerde haat richting Israël. En al helemaal niet als er plannen bestaan om dat Hamas - dat nota bene de Palestijnse leider Abbas al ruim tien jaar lang geen toestemming geeft om in Gaza te komen - van de terreurlijst te halen. Wil je daar Vrede ... dan zullen eerst Hamas en Hezbollah moeten stoppen met aanslagen en raketbeschietingen en zullen landen als een Iran en Saoedi-Arabië diplomatieke banden met Israël moeten aangaan. Israël zal zich veilig willen voelen en zolang dat niet aan de orde is, kan en zal Israël echt niet met toezeggingen gaan komen.

725fc90da157a98c92a010893e9d0624_medium.

 

 

 

*Candice*

Andere delen:

https://tallsay.com/page/4294988168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-1

https://tallsay.com/page/4294988172/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-2

https://tallsay.com/page/4294988190/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-3

https://tallsay.com/page/4294988222/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-4

https://tallsay.com/page/4294988354/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-5

https://tallsay.com/page/4294989176/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-6

01/04/2017 13:14

Reacties (6) 

1
02/04/2017 22:33
Allereerst even een compliment. Er zit in de reeks veel liefde en werk en je doet je best om je aan de feiten te houden.
Dat jij een liefde voor Israël hebt, is bekent. Dat je daar wat standvastig in bent eveneens. Velen delen die liefde niet of interesseren zich er simpelweg niet zo voor, vooral omdat het behoorlijk complex is. Er is gewoon te veel gebeurd van beide kanten en vaak is het ook onduidelijk waar het verhaal precies begint. Was dat bij Abraham?
Ook daar zullen meningen over verschillen of geschiedenisboeken elkaar tegenspreken. Want hoe ver ga je terug in de gesch...
1
02/04/2017 22:51
Merci.
Het is meer dan liefde, er is voor mij niks belangrijkers dan Israël.

Ik probeer het Bijbelse zoveel mogelijk weg te laten voor zover dat kan, want ben ongelovig en dan vind ik het hypocriet om dan te gaan schrijven over Bijbelse verhalen.
Er is heel veel gebeurd, maar het is ook bekend welke kant steeds begon en al van oudsher steeds partij koos voor de tegenstanders van de Joden en dat was zo tijdens de Romeinen, de Nazi's en Saddam Hoessein.

Ik belicht in deze reeks niks puur vanuit het Israëlische standpunt en de bronvermelding (totaal) komt ...
1
tegen Candice
02/04/2017 23:46
Het Jodendom is natuurlijk geen nationaliteit, toch krijgt het nationalisme een zekere overhand van een stuk 'beloofd' land en ik blijf me afvragen in hoeverre je de geschiedenis erbij mag/kan pakken om iets als definitief, historisch feit te onderstrepen, zoals het per persoon verschilt waar hij of zij dit conflict oppakt en belicht.

In vrede geloof ik niet, daar is het te complex voor, met inderdaad te grote ego's achter flinke duiten.
03/04/2017 06:23
Het is gewoon van de Joden en van niemand anders. En daar kan de Wereld lang of kort over kletsen ... het is zo en het wordt tijd dat de VN eens wat minder anti-Israël wordt.
1
02/04/2017 09:04
De politieke kant vind ik nog ingewikkelder dan de gelovige kant, alhoewel dat vaak samen gaat vermoed ik. Ik blijf dit met dubbele gevoelens lezen en zal geen mening vormen anders dan dat je het weer met je eigen bezieling op een duidelijke manier hebt verwoord.
Candice tegen ----
02/04/2017 09:09
Ik probeer het nog zo min mogelijk mijn visie mee te geven, dit is puur de historie en de actualiteit en het is hun land en hun stad en van echt niemand anders en dat is historisch aangetoond.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert