Jeroesjalajim ... de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 6

Door Candice gepubliceerd in Israël

Jeroesjalajim ...

de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 6

Perzische periode (539-332 v.Chr.)

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

Het mag dan al wel 2556 jaar geleden zijn dat de Joden terug konden en mochten keren naar hun land, naar hun Israël en naar hun stad Jeruzalem ..... ze zijn het in Israël echter nog niet vergeten. En dat is begrijpelijk, maar of het te begrijpen valt voor iedereen dat is wat anders. Probeer gewoon eens voor te stellen dat u en uw landgenoten verbannen worden naar laten we zeggen ... een Frankrijk of Duitsland en dat zij (de Franzen of de Duitsers) uw land tot het hunne maken en dat u daar niet meer mag wonen, dat u enkel tot de grens van uw land mag komen, maar die grens niet mag oversteken. Probeer eens voor te stellen dat u dat nu in 2017 zou ervaren en dat uw nakomelingen pas weer in 2064 in hun eigen land mogen komen ..... en dat het niet bij deze ene 47-jarige verbanning zou blijven. Maar hoe moet het voelen dat je MAG terugkeren naar jouw EIGEN land?

975186efabbba4e790db95a6beda06dd_medium.

De terugkomst van de Joodse bannelingen veroorzaakte best wel veel problemen, daar de mensen die niet verbannen waren geweest en waardoor de landbouw gedurende die tijd tot volle wasdom kwam veel hadden kunnen profiteren van de Babylonische bezetting. De Babylonische bezetters zorgden op zich niet slecht voor achtergebleven - al bleven het dus wel bezetters - en ze gaven ook hele stukken land aan de mensen en accepteerden (gedoogden) dat ze in Jeruzalem hun originele Judese tradities mochten blijven houden. Hou een volk tevreden en geef ze van alles en een volk vind een bezetting ineens stukken minder erg. En toen kwamen de bannelingen terug, of eigenlijk meer de nazaten van de originele bannelingen en zij hadden in ballingschap het Joodse geloof een veel diepere invulling gegeven. En eigenlijk zat gewoon niemand op hun terugkeer te wachten. Overigens reisden lang niet alle verbannen Joden terug, sommigen hadden een nieuw bestaan in Babylonië opgebouwd en het zou ongeveer een eeuw duren voor de meesten weer thuis kwamen.

f986b00503c6ae324eacbab49b8070f4_medium.

Na de terugkeer naar hun land en hun stad Jeruzalem werd de verwoeste tempel niet meteen weer herbouwd, want al waren ze weer thuis ... ze waren nog wel bezet. En zo duurde het nog 19 jaar voor er begonnen kon en mocht worden met de herbouw van de tempel. En een belangrijk mens hierbij was Zerubbabel, hij was een rechtstreekse afstammeling van Koning David. Hij had dus officieel recht op de Judese troon. Maar ... Jeruzalem behoorde echter onder de Perzische bezetting tot een simpele Perzische provincie en meer niet. En dat ze bezet waren bleek wel uit het feit dat Jeruzalem gewoon belegerd bleef en de oude stadsmuur niet mocht worden herbouwd. Het zou nog bijna een eeuw duren voor er toestemming werd gegeven om hun eigen oude stadsmuur weer op te bouwen om hun eigen stad heen.

cf957653e343c33e7cb0d936df352477_medium.

De herbouw van de 'tweede' tempel werd voltooid in 515 v. Chr. en de Perzische heersers gaven geld voor een plechtige opening. En ook toen kon men het principe van 'voor wat, hoort wat' al en dus werden de Perzen daarvoor beloond met offers en werden er gebeden uitgesproken ten gunste van de Perzische heerser en zijn zoon en anno nu is dat nog steeds een traditie. In Jeruzalem.

Er vond in de volgende decennia van alles plaats en ook in Jeruzalem, maar zoals al aangegeven, ik ben niet gelovig en de meeste verhalen over die tijd dragen een stevige Bijbelse signatuur. En al heb ik een Israëlisch hart ..... ik doe niet aan de Bijbel. En dan ga ik daar niet op in, want of het wordt dan kwetsend voor gelovigen of ik sla de plank mis met hoe ik het dan opvat.

Als er iets is wat bijzonder was aan de Perzische overheersing dan is het wel het feit dat de Joden er nooit tegen in opstand zijn gekomen. Dat deden ze wel tegen alle andere overheersers.

De Perzische Koningen gedurende die hele lange bezetting (207 jaar) stelden zich heel genereus op en toonden oprechte belangstelling voor de Joodse cultuur. De Joden werden niet echt onderdrukt en mochten de tempel herbouwen en werden niet minder behandeld dan anderen en al waren ze dus bezet, heel veel merkten ze daar niet echt van. Het leven werd er niet door verstoord.

d4977aba4be6ecfe4e7729938cae9d14_medium.

Maar tijdens die periode gebeurde er nog wat anders. De Joden werden zich meer en meer bewust van hun eigen cultuur en er ontstond een sterke afbakening tussen wie wel Joods en wie niet Joods was. De Joodse gemeenschap begon meer en meer een innerlijke kracht te ontwikkelen waardoor ze alle ellende gedurende alle eeuwen sindsdien wisten te weerstaan en te overleven. Maar met die erg duidelijke afbakening werd de bodem gelegd voor problemen die ook nu nog bestaan. Ja Joden zijn eigenwijs. En dat zie je onder meer weer terug in alle problemen over gemengde huwelijken. Joods met niet-Joods. Joden wijzen dat absoluut af van oudsher, maar toch vinden er wel veel huwelijken plaats tussen Joden en niet-Joden. En door de eeuwen heen zijn die oude strenge regels niet soepeler maar eerder scherper geworden.

Jerusalem%20General%201397X735.jpg?itok=

*Candice*

Andere delen:

https://tallsay.com/page/4294988168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-1

https://tallsay.com/page/4294988172/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-2

https://tallsay.com/page/4294988190/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-3

https://tallsay.com/page/4294988222/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-4

https://tallsay.com/page/4294988354/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-5

26/03/2017 15:44

Reacties (4) 

1
02/04/2017 09:00
Je merkt jouw verbondenheid, dit stukje geschiedenis heb je weer goed geschreven. De gouden stad roept bij mij andere herinneringen op en daar moest ik even door heen denken om dit anders te gaan lezen.
Candice tegen ----
02/04/2017 09:07
Oh ja dat zal ongetwijfeld.
Maar Jeruzalem ... de gouden stad,

Jeroesjalajim sjel zahav - Jeruzalem van goud
wesjel nechosjet wesjel or - en van koper en van licht
halo lechol sjirajich - Is het niet zo dat voor al jouw liederen
ani kinor - ik een viool ben?
1
26/03/2017 19:10
mooi artikel
26/03/2017 19:10
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert