De neushoorn in het Franse Thoiry - pak de ware schuldigen aan

Door Edwin Bruinooge gepubliceerd in Nieuws en politiek

In de dierentuin van het Franse Thoiry is op 6 maart 2017 een witte neushoorn afgeslacht en zijn hoorn gestolen. Een groeiend probleem dat we niet oplossen door alleen stropers, smokkelaars en dieven aan te pakken.
 

Een probleem pak je aan bij de bron

aff33b4d79a9a99b161d56be4710c426_medium.

Een bedreigde diersoort in stand houden

Toen Amerikaanse volkshelden zoals Buffalo Bill aan het eind van de 19e eeuw een ongelooflijke slachting aanrichtten onder de Amerikaanse bizons, had dat meerdere doelen. Zo werden de enorme migrerende kuddes, die op hun hoogtijdagen er wel drie dagen over deden om te passeren, gezien als bedreiging voor spoorlijnen en opkomende veehouderijen. Voor de Native Americans die op de prairies leefden, was de bizon van levensbelang. Een goede opbrengst tijdens de jaarlijkse jacht betekende het verschil tussen overleven of sterven. Vrijwel alles van de bizon, vlees, huid en botten, wisten ze te gebruiken. Door de bizon uit te roeien, werd het bestaan van de oorspronkelijke Amerikanen onmogelijk gemaakt en kon er een einde komen aan de 'Indian Wars'. 

6c4fc6dd5f961be093a32ed6fabbb55f_medium.

Toch wilde de Amerikaanse regering het beest niet helemaal uitroeien. De laatste exemplaren, ongeveer 25 stuks, werden beschermd en een uitgebreid fokprogramma werd opgezet om een gezonde en levensvatbare populatie op te bouwen. Dit was tot mislukken gedoemd. Het leek erop dat er onder de overlevenden te weinig genetische variatie was om grootschalige inteelt te voorkomen. Door ze te kruisen met een variant van de Amerikaanse bizon, de Europese wisent, is het uiteindelijk gelukt om een gezonde populatie op te bouwen. Tegenwoordig leven er ongeveer 30.000 bizons in nationale parken en ongeveer 500.000 op private landerijen. De enorme kuddes van vroeger zullen niet meer terugkeren, maar de diersoort is gered.

cd2dc7bba5baa71afa07a33a91a01475_medium.

Dit staat in schril contrast met het verhaal van Noach zoals we het kennen uit de Bijbel. Daar redde Noach van elke diersoort slechts één mannetje en één vrouwtje, behalve van de reine dieren, waarvan hij zeven koppeltjes meenam. Om er vervolgens na een jaar, toen de wateren van de Zondvloed verdwenen waren, ook nog eens eentje te offeren. De rest van de dieren mocht zijn eigen weg vinden, op een wereld waar uiteraard niks meer groeide, en vanwege de verzadiging van de bodem met het zout van de zee, ook nauwelijks meer iets kón groeien. Het verhaal van Noach leert ons dat het mogelijk zou zijn om een soort in stand te houden met slechts één koppeltje dieren. Niemand die ooit maar in de verte betrokken is geweest bij wat voor fokprogramma dan ooit, zal deze visie onderschrijven. Is een populatie té klein, dan is de diersoort zo goed als verloren. Inteelt met al zijn desastreuze gevolgen, zowel bij dieren als bij mensen, is een té groot en een té onoverkomelijk probleem en hoogstens te regelen met kunstgrepen die nu voor een groot deel nog in ontwikkeling zijn. Wil je een bedreigde diersoort redden en laten floreren, dan is een biodiverse populatie als beginsituatie keihard nodig.
 

c2d918da096fac979c15f4ce54e2bc20_medium.

Biodiversiteit staat onder druk

Toen ik geboren werd, waren er iets meer dan 3 miljard mensen op deze wereld. Toen mijn kind werd geboren, stond de teller op bijna 6,5 miljard. Meer dan een verdubbeling tijdens een deel van mijn leven. Tegenwoordig zijn er 7,4 miljard en het lijkt erop dat tegen het eind van de 21e eeuw we wel eens met 10-12 miljard menselijke zielen op deze wereld kunnen rondlopen. Dat dit een enorme impact heeft op de levensruimte en populatiegrootte van andere levende wezens, laat zich makkelijk raden. 

Door verlies aan levensruimte, door jacht en overbevissing, door het opknippen van beschikbare levensruimte in té kleine arealen en door introductie van voedselconcurrenten of andere bedreigingen zoals efficiënte roofdieren, zijn over de hele wereld grote hoeveelheden diersoorten in hun voortbestaan bedreigd. De effecten van een aantoonbare klimaatverandering komen daar nog eens bij. Gelukkig nemen steeds meer landen hun verantwoordelijkheid en proberen ze om hun inheemse dierenpopulaties te beschermen, in stand te houden en ze op een gezonde manier uit te breiden. Landen als Australië en Nieuw-Zeeland vervullen een voortrekkersrol en doen alles om hun unieke en zeer kwetsbare fauna te beschermen. Maar ook in veel Afrikaanse landen groeit het besef dat hun wildstand in feite werelderfgoed is dat gekoesterd en beschermd moet worden, zelfs als het economisch van minder voordeel lijkt te zijn.

3eb3b60698420796fa43e3fad4768b8d_medium.

Toch levert het in de praktijk altijd problemen op. Als olifanten je oogst dreigen te vernielen, is het te verwachten dat je - desnoods gewapend - maatregelen treft. Hetzelfde geldt voor roofdieren die je kostbare kudde vee belagen. Zeer problematisch is de illegale jacht, de stroperij. En daar zit altijd een markt achter.

00f0898cf102299062ec055f329bb48a_medium.

De verleidingen van illegaal handelen

Als ik een Boliviaanse boer zou zijn en ik zou mijn gezin goed willen onderhouden en ervan verzekerd zijn dat mijn kinderen een - altijd - dure opleiding zouden kunnen krijgen, was ik er wellicht voor te porren. Waarom zou ik me uitsloven en een hongerloontje krijgen met koffie verbouwen als ik een veelvoud kan verdienen met een coca-plantage? Ik kan me heel goed voorstellen dat de gemiddelde boer zich geen donder aantrekt van de verslaafde gringo's en Europeanen. Ik kan me voorstellen dat een plaatselijke boer het mogelijk verlies van een door het leger vernietigde coca-opbrengst incalculeert en afweegt tegen de complete onzekerheid van landbouwproducten als koffie, waarvan de prijzen continu laag zijn en de oogsten ook regelmatig mislukken. Zou mijn regering me de mogelijkheid geven om met een legaal product een zeker bestaan op te bouwen, zou ik het uiteraard met beide handen aangrijpen.

cd7623865b94d7167eeb723110a6a348_medium.

Ooit las ik op Plazilla een artikel waarin werd betoogd dat we begrip moesten hebben voor Afrikaanse stropers en Somalische piraten. Ze konden toch niet anders? Wie mijn voorgaande alinea leest, zou kunnen denken dat ik begrip kan hebben voor dit betoog. Ten aanzien van stropers heb ik dat een heel klein beetje, ten aanzien van piraterij totaal niet. Voor mij is er een wezenlijk - wellicht puur gevoelsmatig - onderscheid tussen een product verbouwen waarvan je weet dat het niet bepaald bijdraagt aan de volksgezondheid en een misdadige geweldsspiraal in stand houdt en het actief met wapens in de hand stropen, bedreigen en moorden. In alle gevallen is het een eigen keuze, waarbij ook de negatieve consequenties horen. Ik kan begrip hebben voor de stroper die stroopt om zijn hongerende gezin te voeden met het vlees van gestroopt wild. Ik heb geen begrip voor de stroper die bedreigde diersoorten om zeep brengt, alleen vanwege producten die elders op de wereld veel geld opbrengen en zo in feite roofbouw pleegt op de natuurlijke rijkdom van zijn eigen land.

f95d4496074de8d61aae8573663de55f_medium.

De bedreiging voor de neushoorn

Neushoorns bestaan al 60 miljoen jaar en in hun geschiedenis kennen we maar liefst 165 soorten, waarvan er op dit moment nog vijf in leven zijn. Vooral de Afrikaanse witte en zwarte neushoorn heeft op zijn snuit een imposante hoorn. Deze is hol en bestaat uit calcium en keratine, de stof waaruit ook onze haren en nagels is opgebouwd. Sinds vele eeuwen wordt door de mens op de neushoorn gejaagd. De hoorn wordt met name in Jemen gebruikt als heft voor traditionele dolken voor de Jemenitische elite en in Zuid-Oost Azië wordt gemalen poeder van de hoorn van neushoorns gebruikt in traditionele "geneeskunst" als remedie tegen koorts, convulsies, jicht en reuma. In Vietnam is het zeer populair als middel in de kankerbestrijding. En hoewel Aziatische regeringen steeds harder optreden tegen smokkel van hoorns, veroorzaakt de markt voor neushoornhoorns een groeiende en levendige handel. Een hoorn van gemiddelde grootte kan 30.000 euro tot 50.000 euro opleveren. Op dit moment leven er nog 20.000 witte neushoorns op onze wereld. De verleidingen van dit grote geld zijn voor zowel stropers, smokkelaars als handelaars groot. Natuurlijk is het verboden en staan er zware gevangenisstraffen op. En natuurlijk wordt die handel in stand gehouden door grootscheepse corruptie. Maar het is de vraag die erachter zit, die de motor van dit alles is.
 

01ad6fb73d61ff93ac36ee3286f7719f_medium.

De slachtpartij op Vince

Vince was een prachtig mannetje van de witte neushoorn en slechts vier jaar oud. In het wild kunnen witte neushoorns een leeftijd van 30-35 jaar bereiken. In dierentuinen is 40 jaar geen uitzondering. Vince werd vier jaar geleden geboren in Burger's Zoo in Arnhem. In 2015 verhuisde hij naar naar de dierentuin van het Franse Thoiry, ten westen van Parijs. In de nacht van 6 op 7 maart 2017 verschaften een aantal laffe teringlijers zich toegang tot de dierentuin, schoten Vince driemaal door de kop en verwijderden zijn hoorn met een kettingzaag. Het is de eerste keer dat stropers een neushoorn in een dierentuin afslachten. Neushoornhoorns worden wel regelmatig uit musea gestolen, maar dit voorval mag toch naast verbijsterend ook uniek worden genoemd. Uiteraard is de Franse gemeenschap van Thoiry diep geschokt. Hetzelfde geldt voor de verzorgers en het management van Burger's Zoo. 

be5244eee56e21c7be952e631aab23a6_medium.

De andere neushoorns die er samen met Vince leefden, zijn aan de dood ontsnapt. Wat de reden daarvoor is, is nog niet duidelijk. De daders zijn voortvluchtig. Ongetwijfeld zal Vince's hoorn worden vermalen tot poeder. 

 

Geschokte en terechte reacties?

Overal op social media ontploften de reacties en werd collectief geroepen om wraak en bijzonder harde en soms wrede straffen. Dat de woede zich met name richt op de smerige viezeriken die voor deze slachtpartij verantwoordelijk zijn, is te voorzien en te begrijpen. Maar moeten we dan ook niet kijken naar de ware schuldigen, die deze perfide markt in stand houden?

Het is geloof. En dan niet zozeer geloof in een Schepper die als een Opperwezen overal verantwoordelijk voor is, maar geloof in een romantisch systeem van onbewezen claims. De alternatieve waarheden en het fake nieuws uit de wereld van de alternatieve "geneeskunst". Een wereld waar we vooral sinds de jaren zestig collectief respect voor moeten hebben, willen we niet als closed minds, barbaars en ongevoelig te boek staan. Een wereld die veel claimt, veel roept maar het verdomt om ook maar iets van bewijsmateriaal aan te leveren.

Natuurlijk hebben toverdokters, sjamanen en priesters sinds de dageraad van de tijd geprobeerd om controle uit te oefenen op ziektes. Goden werden met zoenoffers tevreden gesteld, toverformules werden gechant en met een mengsel van rituelen, drankjes en kruiden werd geprobeerd om te genezen en de dood uit te stellen. En ja, dat had soms ook echt resultaat. Het heeft diverse beschavingen beslist een goed inzicht in echt geneeskrachtige kruiden en preparaten opgeleverd die op hun beperkte manier beslist levens hebben gered. Daarnaast heeft het ook een groot aantal dwaalsporen opgeleverd waar ook nu nog hele volksstammen graag rondwandelen. 

0263774a1240e0dbd7e4ca4ddf392e01_medium.

Het draait om resultaten

Het grote onderscheid tussen reguliere medische wetenschap en de zogenaamde complementaire geneeskunst ligt in de resultaten. Traditionele en alternatieve geneeswijzen hebben nog geen enkele ziekte uit de wereld geholpen, hoeveel eeuwen of millennia ze ook gepraktiseerd worden. Uitsluitend de reguliere medische wetenschap - verre van volmaakt - kan dergelijke resultaten laten zien. En dat is ook logisch. Het is de systematiek van de medische wetenschap die hiervoor zorgdraagt. In een systematische aanpak met gebruik van consistente logica worden hypotheses getest en  werkingsmechanismes ontrafeld. De effectiviteit wordt gemeten met dubbel-blindtests, waarbij niemand tijdens het onderzoek weet welke proefpersoon het medicijn of placebo krijgt. Bijwerkingen, zowel theoretisch te voorzien als tijdens de vaak jaren durende testfases geopenbaard, worden gerapporteerd. Zowel de Amerikaanse FDA als de European Medicines Agency houdt een uitgebreide database bij van mogelijke medisch relevante gebeurtenissen die misschien wel veroorzaakt kúnnen worden door het medicijn. Het kan voorkomen dat je in die database ziet dat tien vrouwen die medicijn X gebruiken, zwanger werden binnen een half jaar. Of er een causaal verband bestaat, dat zou je dan kunnen onderzoeken.

In de wereld van de alternatieve geneeskunst worden dergelijke transparante procedures niet gevolgd. Totaal niet zelfs. En hoe zit het met de resultaten? Die zijn altijd anekdotisch. Mijn vrouw heeft er baat bij gehad. De buurvrouw heeft veel minder klachten. De ex van de achterneef van mijn oudtante in Australië is op bijna miraculeuze wijze genezen. En zijn die resultaten bewezen of is er zelfs een poging gedaan om erachter te komen of er geen andere factoren een rol hebben gespeeld? Zoals rust nemen, even iets bewuster met voeding omgaan of zelfs maar dat beetje extra aandacht? Nee, maar dat soort factoren worden in de reguliere geneeskunde door dubbel blindtests wel geëlimineerd. In de alternatieve geneeskunst hoor en lees je alleen de positieve verhalen. De vele patiënten bij wie het niet werkt en die uiteindelijk op de intensive care belanden omdat de medische klachten ineens gigantisch verergerd zijn, daar hoor je ze niet over. En al helemaal niet over de extra kosten voor onze toch al overbelaste zorgsector.

da31f9085f9ddac1b86631d53075593d_medium.

Modern seculier geloof

Het is een modern sprookje. Alles wat uit de natuur en van traditioneel levende volkeren komt, is goed en natuurlijk. Alles wat uit een laboratorium komt is onnatuurlijk, "chemisch" en dus haast per definitie toxisch en gevaarlijk. 

Alles wat uit meer dan één element bestaat, is per definitie chemisch. Het maakt geen bal uit of het stofje uit een bloem komt of gezuiverd is in een laboratorium. En ja, het klopt, die stofjes hebben vaak hele enge namen. Toch weerhoudt dit me er niet van om dagelijks minimaal 1 liter diwaterstofmonoxide tot me te nemen. Want zonder H2O, water, kan ik immers niet leven. Omdat ik een mens ben, weet ik dat ik net zoals chimpansees en cavia's niet in staat ben om zelf E300, oftewel (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]- 4,5-dihydroxyfuran-3-on zelfstandig aan te maken. Omdat ik weiger om te kreperen aan scheurbuik, zal ik dat stofje, ook bekend als L-Ascorbinezuur of Vitamine C, dus met mijn voeding binnen moeten krijgen. Ik heb er mee leveren leven en eigenlijk bevalt me dat prima. Ik weet dat in veel vaccins het stofje formaldehyde voorkomt. In een hoge concentratie kun je er lijken mee balsemen. Als ik een peer eet - en wie lust die dingen nou niet - krijg ik 200 x de hoeveelheid binnen van een enkel vaccin. En mijn lichaam maakt die toxische stof ook nog eens continu aan. En breekt het ook netjes weer af.

45be5ef669ad26a8dfa968cef3db09d4_medium.

Het is opvallend hoe goed mensen die reguliere medische wetenschap wantrouwen, in staat zijn om alle bestanddelen van een medicijn te beoordelen en online te zoeken naar mogelijke gevaarlijke eigenschappen. En vooral opvallend is het feit dat ze dit bij "natuurlijke" remedies, zelfs bij die remedies die iéts van hun ingrediënten bekend maken, volledig, maar dan ook volledig nalaten. Het is opmerkelijk hoeveel twijfels ze hebben bij de werkingsmechanismen van een medicijn, maar wel rustig alternatieve preparaten slikken waarvan de theoretische "werkingsmechanismen" elkaar tegenspreken of gewoon natuurwetenschappelijk onmogelijk zijn.

Wie werkelijk gelooft dat wanneer ik op de pier van Scheveningen in de Noordzee pis, dit te merken is in de haven van Sydney, moet dat dan maar geloven als hij daar echt behoefte aan heeft. 

d136764bbe65117c52fe28c2e52a87d2_medium.

Wie gelooft in iriscopie, moet maar eens met een goede verklaring komen hoe een nierziekte zich uit in een verandering van de iris van je oog en hoe dat morfologisch in zijn werk gaat. Wie gelooft in acupunctuur en acupressuur zou van zijn therapeut mogen verlangen dat hij in een anatomisch model kan laten zien waar die meridianen dan precies lopen en welke cellulaire processen betrokken zijn bij energieoverdracht. Een geïnteresseerde patiënt doet er goed aan zich niet te laten afschepen met verhalen over niet te meten - maar wel voor verlichte personen zichtbare - aura's en andere vormen van mytische en mystieke energie. Want energie is per definitie altijd te meten of te berekenen. De door George Lucas verzonnen "Force" heeft maar één aanvaardbare plek: in mooie filmbeelden vol special effects zoals we die hebben leren kennen in zijn fictieve Star Wars-films.

fb66c0444f7ccf96093a4c92ee8ccd7a_medium.

Wie gelooft in een perfide complot van Big Pharma om natuurlijke remedies voor kanker onder de pet te houden, zou zich eens moeten afvragen wat er logischerwijs allemaal voor nodig is. Alle medische professionals, chirurgen, apothekers, verpleegkundigen en alle universiteiten moeten in dit complot zitten. We praten over miljoenen mensen die allemaal collectief hun kaken op elkaar houden, zelfs als familieleden en geliefden kanker krijgen. Als je dat werkelijk gelooft, zegt dat veel meer over jouw morele kompas dan over dat van medische professionals. Wentel je dan maar in je Ego-geloof dat jij een verlichte geest bent. Het enige wat jij verspreidt is diepe duisternis. Misschien is het ook handig om je te realiseren dat Big Alternative net zoals Big Pharma een miljardenindustrie is.

Maar als je werkelijk behoefte hebt om te geloven dat simpele zouten, door hoge temperatuur en gigantische druk omgevormd tot mooie bling-bling, in staat zijn een grote diversiteit aan ziektes en kwalen te genezen, doe dat dan maar. Durf je het ook aan om dat te bewijzen? Met normale dubbel blind-tests? 

Laat dat de normale gang van zaken worden. Als alternatieve geneeskundigen hun preparaten op de normale manier laten testen en ze blijken werkelijk te werken, dan zijn die preparaten niet langer alternatieve geneeskunst maar gewone reguliere geneesmiddelen.

Enig idee waarom dat nog niet gebeurt? Enig idee waarom ze het veel makkelijker vinden om met ad hominem drogredenen aan te komen en de schijnbare arrogantie van de reguliere geneeskundigen aan te klagen? 

bc1cee6679bdd92308d22e090776bebe_medium.

We moeten geloof toch respecteren?

Het recht om vrijelijk te geloven, of het nou een traditionele religie is of een van de vele vormen van moderne seculiere religie, ja, dat verdient respect. Het gaat puur om het recht, niet om de inhoud. De inhoud van welke religie dan ook, die mag blootgesteld worden aan discussie en kritiek. En iedereen mag verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van zijn religie en dient die gevolgen ook gewoon te accepteren.

Sylvia Millecam koos voor haar geloof in alternatieve geneeskunde. De gevolgen zijn bekend. Ik vind het jammer, maar heb geen greintje medelijden met haar. Ze was volwassen en heeft er zelf voor gekozen. 

Jij mag moderne geneesmiddelen afwijzen, zeker als een farmaceut niet 100 % kan bewijzen dat zijn medicijn altijd werkt of nooit bijwerkingen heeft. Bruggen zijn ook niet 100 % veilig. Accepteer je dan de logische consequentie en rij je nooit meer over een brug? Je zou maar net degene zijn die erop rijdt als hij instort, tenslotte.

Jij mag met bewijzen aankomen dat er in de farmaceutische handel een aantal dingen niet eerlijk of goed geregeld is en dat er zelfs bedrog voorkomt. Waarschijnlijk heb je dan op objectieve gronden gelijk. Maar is dat een reden om reguliere medicijnen af te wijzen? Pas diezelfde "logica" eens toe op autorijden. Volkswagen kwam negatief in het nieuws door hun sjoemelsoftware. Mag je dan automatisch concluderen dat hun accu's en autogordels ook wel niet zullen werken? En dat dit bij concurrerende merken ook wel zo zal zijn en dat je dus beter nooit meer in een auto kunt stappen? Je gaat je goddelijke gang maar.

989de5d4b972b1735d2265db95192a6f_medium.

Het hele probleem met elke vorm van geloof is dat het mensen aanzet om dingen zonder deugdelijk bewijs te aanvaarden. Dat gevoel prevaleert over ratio. Deze houding is cultureel bepaald, door de diverse wereldreligies, die ons voorspiegelen dat het een grote deugd is om zonder twijfel te geloven en in nederigheid te accepteren en dat je daar zelfs in een hiernamaals voor beloond wordt. Voor mij persoonlijk is dat de strategie van eergisteren. Het leidt nergens toe en al helemaal niet richting vooruitgang. 

Is het wel eerlijk om alle alternatieve geneeskunst op één hoop te gooien? Nee, op het eerste gezicht niet. Zeker niet als de alternatieve therapeut nadrukkelijk meldt dat je beslist niet moet nalaten je huisarts of specialist te bezoeken. En als jouw therapie bestaat uit yoga-sessies, meditatie, kruidenthee en een smoothie met mystieke kruiden, dan doe je toch totaal geen kwaad? Misschien brengt het je wel in een positieve mentale houding, die voor elk genezingsproces goed en gezond is. Ja, in zulke gevallen is alternatieve geneeskunst inderdaad complementaire geneeskunst. Ook al ontbreekt echt bewijs van effectiviteit. 

Maar als je therapie je afhoudt van reguliere geneeskunde en je pas aan komt kloppen als de situatie zo ernstig is dat alleen peperdure ingrepen jou nog kunnen redden, dan vraag ik me af of de gemeenschap de kosten hiervan moet dragen. Geloof heeft consequenties. Je betaalt zelf maar voor je geloof.
Als je jouw kinderen blootstelt aan alternatieve therapieën en niet met ze naar de dokter gaat, als hun ziekte en lijden daardoor verergert, dan maak je je in mijn ogen schuldig aan kindermishandeling. En dan mag je in het ergste geval aangeklaagd worden voor dood door schuld. Accepteer een veroordeling dan ook maar in nederigheid. En als je kind jou op haar sterfbed vervloekt omdat jij liever naar je Facebook-vriendinnen luisterde dan naar je huisarts, leer daar dan maar mee te leven. Mijn medeleven krijg je niet. Je kind wel.

4ffbfcac810189a69e028c331078a52e_medium.

Als jij denkt dat je beter, langer en effectiever kunt wippen als je gemalen leeuwenbotten nuttigt, kijk dan nog eens naar het plaatje hierboven. Moet de wereld die prijs betalen voor jouw geloof? Mogen beren gemarteld worden om jou te voorzien van berengal, dat zogenaamd een veelvoud aan kwalen geneest? Flikker een eind op met je achterlijke geloof. Voor Vince is het te laat. Een prachtig en waardevol dier moest sterven omdat mensen geen afstand kunnen nemen van romantische illusies. In een aantal dierentuinen worden nu de hoorns van neushoorns preventief afgezaagd, om de handlangers van jouw zelfgekozen illusie buiten de poort te houden en een schitterende diersoort een toekomst te garanderen.

En moet ik jouw mening, jouw geloof dan accepteren en in zijn waarde laten? Je mag me kruisigen voordat ik daartoe bereid ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

23/03/2017 19:44

Reacties (41) 

1
08/04/2017 15:41
Ik hoef denk ik niet te zeggen dat ik het hartgrondig met je eens ben?
08/04/2017 15:56
Had ik stiekem een beetje verwacht. ;-)
1
24/03/2017 22:36
Zware kost ;) Vroeger was de mens een voedselverzamelaar-jager. Toen was er geen overconsumptie en was er geen sprake van ziektes. De mens "evolueerde" echter naar landbouwer door vruchtbare gronden te bewerken en het domesticeren en selectief fokken van bepaalde diersoorten. Door de voedseloverschotten werd de mens ook handelaar. En toen waren er ziektes.... We leven al eeuwen niet meer in een gezond evenwicht met de natuur. Jammer van al het rotte in het leven en chapeau voor diegenen die zich dagelijks inspannen om het vuil weg te geven en andermans fouten recht te trekken.
25/03/2017 19:25
"Toen was er geen sprake van ziektes"
Hoe kom je daar nou bij? Totaal in tegenspraak met alle aanwijzingen en bewijzen.
Je gaat me toch niet vertellen dat je in de sprookjes van de "paleo" beweging gelooft? Daar lijkt het wel op.

Ik ben het met je eens dat er geen sprake is van een gezond evenwicht, Maar dat is echt iets van de laatste twee eeuwen.
1
26/03/2017 16:20
Ja, ik geloof dat er brol zit in verpakte voeding en gif in gekweekte en geteelde voeding... Over welke bewijzen heb jij het, want misschien laat ik me leiden door veralgemeningen en een verknipt denkpatroon...? Ik heb het uiteraard niet over aangeboren ziektes, al dan niet genetisch, maar over ziektes die je krijgt door ongezond te eten, drinken en leven. En ja, we zijn al veel langer uit balans en leven alles behalve in evenwicht met de natuur, op sommige volkeren na.
1
27/03/2017 09:09
Ik niet. Als er vergif in zou zitten, dan moet dat door de "gelovigen" worden bewezen. De meeste zogenaamde 'bewijzen' zijn zacht gezegd wat dubieus.
Vrijwel alle ziektes, m.u.v. AIDS en andere 'emerging diseases' zijn er al vele duizenden jaren. Fossielen, botten en andere overblijfselen laten dat duidelijk zien.
Dat er de laatste tijd een toename te zien valt in ziektes en kwalen die met obesitas samenhangen, ja dat is een feit.
27/03/2017 19:19
Bedankt voor de info! Weten wat je eet vind ik heel belangrijk! Wist je evenwel dat de huidige geschiedenisboeken die men gebruikt op secundaire scholen stellen dat de ziektes (vraag me niet welke) zijn ontstaan nadat de mens landbouwer werd? Het eten zou namelijk minder gevarieerd geweest zijn...
2
24/03/2017 16:34
Tsja, tegen domheid is geen kruid gewassen. En een bijbeltekst als: "Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen." maakt het er niet beter op.
3
24/03/2017 16:40
Ik vrees dat je gelijk hebt. En wat het christendom betreft, voor mijn gevoel is het tijd voor een tweede reformatie. Ach, de islam moet nog aan zijn eerste beginnen. ;-)
1
24/03/2017 16:50
Ik weet niet of de reformatie nou wel zoveel goeds heeft gebracht. Streng in de leer, gekleed in een zwart pak en wars van vaccineren, contra katholieke gezelligheid in de kroeg tegenover de kerk. De enige die garen heeft gesponnen bij de reformatie is overigens de plaatselijke witkalkboer, die heeft zijn löl uit zijn broek gelachen.
2
24/03/2017 17:42
De reformatie bracht ons ook de Remonstranten, de Quakers en het Leger des Heils. ;-)
Ik bedoel natuurlijk een ander soort reformatie, waarbij de letterlijke tekst wordt losgelaten. Ik kan er met mijn verstand en gevoel niet bij dat er nu nog mensen zijn die het verhaal van de toren van Babel, van de zondvloed en een schepping in zes dagen, 6000 jaar geleden, nog zo bloedserieus nemen. En dat we collectief gered kunnen worden door...een mensenoffer. Die Pauliaanse interpretatie is me te barbaars.
2
24/03/2017 18:25
Niet zo serieus hoor, op vrijdagmiddag!
Ik zie die 'teksten' toch vooral als een sprookjesboek, van dubieuze kwaliteit, dat dan weer wel. In ben ik een verstokte aanhanger van Darwin, dat moge duidelijk zijn. Mensen zijn bang om dood te gaan en het idee dat er 'later toch iets is' doet dienst als doekje voor het bloeden. That's all. Dat handige lieden die gevoelens gebruiken om er beter van te worden (lees: macht kunnen uitoefenen) is een negatieve bijkomstigheid.
2
24/03/2017 11:40
Je weet dat ik het roerend met je eens ben. Mijn reactie op dit soort praktijken is dan ook inderdaad gewoon woede, over zoveel domheid enerzijds en zoveel roekeloze hebberigheid anderzijds.
De handel gaat het om de winsten, maar de vraag ontstaat door puur onbenul. De Duitse cultuurfilosoof Helmut Arntzen heeft eens geschreven: 'Am gefährlichsten ist die Dummheit, die nicht der Ausdruck von Unbildung, sondern von Ausbildung ist'. De lijn waarlangs de ergste domheid zich verspreidt is het geloof, of het nu het christelijke, het islamitische of het algemene geloof in wonderen betreft. <...
2
24/03/2017 16:39
Die quote van Helmut Arntzen is me op het lijf geschreven. Het is niet voor niets dat ik me dooderger aan bullshitsites en verspreiders van fake nieuws.
Als ik dit weekend tijd heb, doe ik wel een stuk over de allergrootste rothond op dat gebied: Mike Adams van Natural News. Over die trut van een Food Babe is een prachtig boek verschenen waarin haar claims met de grond gelijk worden gemaakt.

Natuurlijke selectie? Ik vrees juist dat de gelovigen in flauwekul elk jaar in aantal toenemen. ;-)
1
26/03/2017 12:56
Ze nemen niet in aantal toe, ze hebben slechts internet en vooral de social media ontdekt. Waar deze lieden vroeger hoofdzakelijk afhankelijk waren van welwillende journalisten die hun krantje vol moesten krijgen (Onvoldoende kopij? Nou dan maar weer wat schrijven over die konijnenkeutelvreters!), kunnen ze nu ongehinderd hun ellende over de wereld uitstorten.
Hoewel internet in de basis een vrij medium is, wil ik er wel pleiten dat de Facebooken en Googles van deze wereld wat meer controle gaan uitoefenen (gelukkig is die ontwikkeling inmiddels in werking gezet). Je zou kunnen redenere...
1
27/03/2017 09:12
Controle blijft voor mij wat dubieus, tenzij het door vakspecialisten wordt gedaan. Ik geloof er ook niet in, omdat de social mediakanalen een ander doel hebben: advertentieruimte verkopen.
Zelfkritisch denken begint op school. Maar dan moeten we wel af van de flauwekul van "elke mening telt" en "je bent helemaal toppie zoals je bent". ☺☺
27/03/2017 09:34
Zelfregulering dan maar? Dat is al vaak een utopie gebleken: "Wij van WC Eend adviseren WC Eend." En inderdaad, de advertentieruimte dient ook gevuld te worden. Aan de andere kant is het wel zo dat bijvoorbeeld Facebook mensen een 'ban' op legt van bijvoorbeeld een maand na onwelvoeglijk taalgebruik. We vergeten daarnaast wel eens dat het Wetboek van Strafrecht ook geldt voor de social media. Ik zie daar een hoop voorbij komen waarvan ik vanuit mijn opleiding zeker weet dat het strafbaar is.

Tsja, en dan je opmerking over scholing. Ik krijg wel eens de indruk dat de stelling van ...
2
24/03/2017 10:47
Ik deel je woede en je betoog.
1
24/03/2017 16:27
Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. ;-)
Thanks!
1
24/03/2017 08:56
Geweldig, echt subliem en ben het met je eens ... moet het nog wel een keer nalezen, maar ben het met je eens en zeker met de laatste zin.
3
24/03/2017 16:27
Ktje ook al. Dat wordt nog een groepskruisiging dan. :P
Wat jij met kindermishandeling hebt, heb ik met dit soort praktijken. Trouwens, over kindermishandeling kan ik ook helemaal los gaan. :P
3
24/03/2017 16:32
Zou persoonlijk zelf dat wat dit doet en wat dat met die varkens doet aan het kruis willen nagelen.

Oh heb dat met kindermishandeling, dierenmishandeling, kippenmishandeling en met mensenmishandeling.

Maar dieren en kinderen ... dat doe je gewoon niet. Daar moet je vanaf blijven.
1
23/03/2017 23:47
Zo, die klap je er lekker in. Chapeau!

1
24/03/2017 16:26
Soms vind ik het nodig en heb ik er ook gewoon zin in!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert