Uren, dagen, maanden, jaren (1) waarom telt een uur 60 minuten?

Door Asmay gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

628dca8b9bef791a4fe96d8a838d6a5c_medium.Afstand meten we in meters; in het klein in millimeters en centimeters, in het groot in kilometers. Bij al deze opeenvolgende maten is de verhouding steeds 1:10. Dat wil zeggen: er zitten 10 millimeters in een centimeter, 10 centimeters in een decimeter, 10 decimeters in een meter, 10 meters in een decameter, 10 decameters in een hectometer en 10 hectometers in een kilometer. Er zijn nog meer (grotere) afstandsmeters, maar voor dit betoog laat ik het hierbij.

Ook gewicht en inhoud wordt op deze wijze vastgesteld en wel in respectievelijk grammen en liters, waarbij ook hier de verhouding steeds 1:10 is. Bij gewicht is dit als volgt: 10 gram is 1 decigram; 10 decigram is 1 centigram of 1 ons; 10 centigram of 10 ons is 1 kilogram enz. Bij de inhoudsmaat is dit: 10 kubieke centimeter (cm3 of ook wel cc) is 1 kubieke decimeter, 10 kubieke decimeter is 1 liter enz.

Waar wij gewoon zijn om bijvoorbeeld afstand, gewicht en inhoud in tientallen te meten, doen we dat in een aantal andere dagelijkse zaken echter niet.

Afwijkende metingen in tijd en wiskunde

Tijd wordt bijvoorbeeld al sinds het begin van de beschaving gemeten in 6-tallen. Een uur telt 60 minuten, een minuut telt 60 seconden enz. c272819ecb25aad73078cae6d2ea8043_medium.Maar niet alleen in de tijdsmeting is deze 6-meting terug te vinden; we vinden die bijvoorbeeld ook in onder meer de wiskunde, waar bij meetkunde hoeken en cirkels worden gemeten door middel van booggraden, die – eveneens – uit 6-tallen bestaan. Een ander voorbeeld is die van de geografische lengte- en breedtegraden van de aarde, waarop zeelieden al eeuwenlang de zeeën en oceanen hebben bevaren. Al deze graadmetingen bestaan uit 6-tallen, waarbij het geheel 6x60=360 graden of een volle cirkel geeft. Waarom is dit? Waarom heeft men ooit voor deze eenheden gebruik gemaakt van 6-tallen in plaats van 10-tallen?

Oorsprong van het meten in 6-tallen in de oudste beschaving op aarde

64b4d0b7763f0abf770b341777cd646e_medium.Volgens historici en archeologen ligt de oorsprong van deze berekening in 6-tallen in het oude Mesopotamië, waar de - althans tot zover bekend - oudste beschaving op aarde te vinden was. Mesopotamië was een oud rijk, dat tussen twee rivieren, namelijk de Eufraat en de Tigris in lag in wat we tegenwoordig kennen als Irak. Er bestond in Mesopotamië al een oude en gevestigde menselijke beschaving ten tijde van wat in de rest van de wereld gold als de prehistorie. Bewijzen hiervoor zijn gevonden in de vele archeologische opgravingen, die door o.a. C14-dateringen in de tijd konden worden geplaatst. Een andere datering kon worden gemaakt door de gevonden tienduizenden kleitabletten, waarop de ‘geschreven’ kronieken van het Mesopotamische rijk te vinden waren. Deze bestrijken maar liefst duizenden en duizenden jaren. Vanuit Mesopotamië ontstond het latere Babylonische rijk, dat weer later in contact kwam met de Oude Grieken en deze op hun beurt weer met de Romeinen. De Romeinen op hun beurt verspreiden de vergaarde kennis uiteindelijk in Europa. Op deze wijze bleef de oude mathematische kennis en manier van meten in 6-tallen vanuit het oude Mesopotamië vrijwel geheel in tact en werd op deze wijze in West-Europa en later in de rest van de wereld geïntroduceerd. Inmiddels is het meten in 6-tallen voor onder meer tijd een internationale standaardeenheid geworden.

Wie bedacht dat meten in 6-tallen in Mesopotamië?

e44832acd473e54dd5f62a82967614ec_medium.Maar welke slimme Mesopotamiër kwam ooit op dit idee en waarom? De oude kronieken op de kleitabletten geven hier uitsluitsel over, maar het duurde lange tijd voor iemand deze oude, vergeten taal en dit vergeten schrift kon ontcijferen. In de 20e eeuw bleek het uiteindelijk één man te lukken, namelijk de (genaturaliseerde) Amerikaan Zecharia Sitchin (1920-2010).

Linksboven: Zecharia Sitchin met een model van een oude Mesopotamische zegel.

Geboren in het nabij het oude Mesopotamië gelegen Azerbeidzjan en opgegroeid als belijdend Jood, was hij vloeiend in zowel de oorspronkelijke taal van de toen nog Russische deelstaat als in het oude Hebreeuws. Beide talen bleken overeenkomsten te hebben met het cuneiforme schrift op de oude Mesopotamische kleitabletten. Toen Sitchin de tabletten uiteindelijk wist te vertalen, bleek dat de Mesopotamiërs al hun kennis – inclusief de tijdmeting in 6-tallen – toeschreven aan de ‘goden’, die het rijk en de steden erin zouden hebben gesticht.0bd8d473e7ed2a2d408304c88c5ab989_medium. Die ‘goden’, die door de Mesopotamiërs ook wel als volk ‘Anunnaki’ werden genoemd, hadden voor hun uiteindelijke vertrek naast landbouwtechnieken en medische kennis een flinke hoeveelheid astronomische kennis, inclusief die over het navigeren op aarde achtergelaten, waarin opnieuw de graadmetingen in 6-tallen centraal stonden. Maar wat hadden de oude Mesopotamiërs daaraan? Het was de tijd dat men net de landbouw aan het ontwikkelen was en waar men de handen aan vol moet hebben gehad. Wat moesten de oude Mesopotamiërs met kennis over navigatie in het heelal of op de aarde? Het waren namelijk geen zeevaarders of ontdekkingsreizigers.

Waren de Mesopotamische ‘goden’ ruimtereizigers?

Erich von Däniken vroeg het zich in het algemeen al in de jaren 1970 af: waren de ‘goden’ van weleer in feite buitenaardse kosmonauten geweest? Zecharia Sitchin was er na de vertaling van de Mesopotamische kleitabletten stellig over voor wat betreft dit deel van de wereld. In zijn ogen waren de Mesopotamische ‘goden’ oftewel de Anunnaki inderdaad buitenaardse ruimtereizigers geweest, die destijds op aarde een ‘koloniepost’ hadden ingericht.

a52706ae424efb2b2ed90fb0b82c9f46_medium.

Waarom? De Anunnaki hadden – opnieuw volgens de Mesopotamische kronieken – namelijk goud nodig en dat was (zeker destijds) in ruime mate aanwezig op onze planeet. Waarom goud? Dat weten we niet precies, maar als we bedenken hoe belangrijk goud is voor onze eigen communicatietechnologie en (ruimtevaart-) techniek, dan is het niet moeilijk om de vergelijking met de goudbehoefte van deze oude kosmonauten door te trekken.

De Anunnaki, 6-tallen, navigatie en de tijd

Volgens (opnieuw) de oude Mesopotamische kronieken was 6 als een heilig cijfer voor hun oude ‘goden’. Je kon het als cijfer immers zowel door 2 als door 3 delen, hetgeen voor de berekeningen van de Anunnaki waarschijnlijk belangrijk was. Het meten van hoeken en cirkels doen we overigens nog steeds in graden, waarbij een halve cirkel 180° (3x60) en een hele cirkel 360° (6x 60) is. Op deze wijze wordt er al lange tijd door schepen en meer recentelijk ook door vliegtuigen over de aarde genavigeerd. Logisch, want de aarde is een (vrij) ronde bol en de Mesopotamiërs (of beter gezegd de buitenaardse Anunnaki) wisten dat destijds al.

07dfe0475c986fdeba3664ec7d7dcdf5_medium.

Hoe het ook zij, de berekening met 6-tallen oefent nog steeds een grote invloed uit in onder meer de wiskunde (met name de meetkunde), de natuurkunde en de geografie. Onze huidige standaard manier van tijd meten is eveneens in 6-tallen. Wellicht zagen de Anunnaki de tijdmeting op aarde destijds ook als iets ronds. Immers, een dag bevatte in Mesopotamië 12 (2x6) lichte en 12 (2x6) donkere uren en duurde in totaal dus 24 (4x6) uren. Een uur kon weer worden onderverdeeld in 6x10 oftewel 60 minuten en een minuut weer in 6x10 oftewel 60 seconden. Het lijkt er dan ook sterk op, dat dit principe van tijd meten in 6-tallen oorspronkelijk afstamt van deze prehistorische en buitenaardse kolonisten. En hierdoor zou het dus zomaar kunnen zijn, dat een uur in onze tijdmeting nog steeds 60 minuten telt en geen 100.

 

ASMAY.

© 2017 Foto's: Asmay, Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

ee5d17c5c657f94eaadcff6bb1b70b71_medium.Zie ook:

December-een-maand-vol-bijzondere-dagen

Uren-dagen-maanden-jaren-(2)-waarom-zitten-er-7-dagen-in-een-week?

Uren-dagen-maanden-jaren-(3)-waarom-duren-niet-alle-maanden-even-lang?

Uren-dagen-maanden-jaren-(4)-wanneer-begint-een-nieuw-jaar-eigenlijk-echt?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

 

20/03/2017 11:20

Reacties (8) 

1
21/03/2017 17:09
bij het begin van het lezen dacht ik al: 'oh nee, hier moet ik rekenen ...'
En rekenen is helemaal mijn ding niet.
Maar ik heb volgehouden en ben blij, ik heb heel wat bijgeleerd :-)
Interessant artikel
1
20/03/2017 23:31
Mooi artikel.
1
20/03/2017 12:26
Interessant
1
20/03/2017 12:18
graag gelezen, weer iets bij geleerd
1
20/03/2017 12:02
Eigenlijk nooit bij nagedacht waarom dit zo is. Maar inderdaad eigenlijk onlogisch: het één in zestallen en het ander in tientallen onderverdelen.
1
20/03/2017 12:01
Cool weetje! Had Sitchin niet een hele serie boeken geschreven over zijn bevindingen vwb de Anunnaki en hun invloed op aarde?
1
Asmay tegen Robin93
20/03/2017 12:05
Klopt. Hij schreef er 6 (!) boeken over in de serie The Earth Chronicles en daarnaast nog enkele afgeleide c.q. ondersteunende boeken ervan. Of er Nederlandse vertalingen van zijn, weet ik niet. In het Engels zijn ze - zeker via het internet en in de VS - goed te vinden.
1
20/03/2017 11:59
Interessant betoog. Bijzonder, dat dat tellen of rekenen in zestallen zo ver terug gaat.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert