Marokko het nieuwste lid van de Europese unie

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                   266px-LocationMorocco2.svg.png

"Vroeger vluchtten mensen uit oost Duitsland naar het Westen, en nooit omgekeerd. dat zegt wel iets over het wereldbeeld dat mensen over Oost Duitsland of het het Westen hadden. Wij zijn het Westen, het vrije Westen met mogelijkheden voor hen die hun leven richting willen geven.

Dagelijks steken mensen over van Marokko naar Spanje, ' de zgn Pateros', zij riskeren hun leven in rubber bootjes en ander drijvend materiaal dat de naam boot niet mag hebben. Zijn het Marokanen, merkwaardig genoeg haast niet, het zijn mensen die van achterliggende gebieden Marokko betreden en dan de oversteek wagen naar het Westen, vaak misleid door mensenhandelaren die hen luchtkastelen hebben voorgehouden.

Marokko is een prachtig land met vruchtbare zones maar ook met woestijn achtige gebieden, uitgestrekte gebieden, die steppen achtig van aard zijn. Er wonen zo'n 30 miljoen inwoners die bestaan uit twee hoofdgroepen: Arabieren en Berbers. In 1900 waren er met de volkstelling 3.8 miljoen Marokkanen geteld. De bevolking is sinds die tijd verachtvoudigd.

In het  Arabisch wordt Marokko Maghreb genoemd, dat het westen betekent. Het wordt zo genoemd omdat Marokko destijds het uiterste westelijk gelegen gebied van het Islamitische Rijk was. De naam Maghreb kan verwarrend zijn want heel Noord-Afrika werd (en wordt nog wel) "al maghreb" genoemd. Daarom wordt Marokko ook wel al maghreb al aqsa (het verre Westen) genoemd.

De leeftijds verwachting is haast Westers te noemen en onder de Arabische landen kenmerkt Marokko zich als een redelijk tolerant land. Een voorbeeld daarvan is dat naast de Islaam , het uitoefenen van het Joodse geloof en het Christendom wordt toegestaan. Niet alleen wordt het toegestaan maar de Marokkaanse staat erkent twee andere religies in het land naast de Islam: het christendom en het jodendom.

Ceuta werd rond 1400 door de Portugezen veroverd en in de navolgende tijden veroverden en lijfden Portugal en Spanje andere Marokkaanse gebieden in. Spanje 'bezit' heden ten dagen nog steeds de enclaves Ceuta en Millia en 7 onbewoonde eilanden voor de kust van Marokko. Dit wordt door de beschouwd door de Marokkaans regering als gebieden die bezet zijn.

                                        266px-LocationMorocco2.svg.png

Spanje klaagt al jaren over Gibraltar dat Brits is en eigelijk een deel van Andalusïe is maar verschillen de Britten dan zoveel van de Spanjaarden, die aan de overkant van de Middellandse zee Marokkaanse gebieden 'bezitten'?

Hoe arrogant zijn de Europese grootmachten wel niet. In de twingste eeuw maakte Frankrijk afspraken met Engeland en Spanje over de verdeling van Marokko. Men besloot het geheel te verdelen in een internationale zone: Tanger en vervolgens een Spaanse en een Franse invloed sfeer te creëren.

Doordat Marokko verscheidene malen door Europese machten gekoloniseerd is geweest staat men open voor buitenlandse talen en beheerst men in de regel de taal van de vroegere overheersers.

Onderwijs in Marokko is kosteloos en verplicht tot zestien jaar. Desondanks gaan vele kinderen, vooral meisjes, op het platteland nog steeds niet naar school. Het  analfabetisme in Marokko blijft al jaren rond de 50% hangen. Marokko heeft 14 openbare universiteiten en allen voldoen aan de internationale normen. De uinversiteit van Al Karaouine wordt beschouwd als de oudste universiteit in de wereld en is al meer dan duizend jaar een centrum van onderwijs.

Het land telt vijftien chistelijke scholen.

Enige economische cijfers leggen 'de gezondheids toesstand' van Marokko uit.

-De inflatie bedraagt 1,8 %

-De werkloosheid 9,9 %  (Spanje zou blij zijn met dat getal)

-Bevolking onder de armoedegrens 15% (redelijk Westers te noemen)

- Export electronische onderdelen, aardolie, textiel, kunstmest, vis, groente en fruit

-Exportlanden: Spanje 22,1%, Frankrijk 19,7%, India 4,9%, Amerika 4,3%, Italïe,3% (2015)

-Export bedrag $ 18,72 miljard

-Import produkten:olie,textielproducten, electronica. graan, gas, electriciteit, kunststoffen

-Importlanden: Spanje 13,9%, Frankrijk 12,4%, China 8,5%, Amerika 6,5%, Duitsland 5,8%, Italïe 6%, Rusland4.4%, Turkye 4.3% (2015)

-Import bedrag: $ 33,15 miljard

Begroting: inkomsten $ 25,22 miljard , uitgaven $ 29,43 miljard.

Resumerend. er wordt meer uitgegeven dan binnenkomt, dat leidt inflatie in de hand.

Produkten die ingevoerd worden worden ook uitgevoerd. Er wordt gehandeld tussen ruw product en verfijn product. Zowel Spanje als Frankrijk samen goed voor 41.8 export. voeren slechts 26.4% in. Het mogen duidelijk zijn dat zowel Spanje als Frankrijk meer baat hebben met handelsverdagen met Marokko dan Marokko zelf. Er wordt immers voor $ 33,15 miljard ingevoerd en voor $18,72 miljard uitgevoerd.

                              266px-LocationMorocco2.svg.png

Vergelijk dat met Turkye en je ziet dat de export aldaar $132 miljard bedraagt en de import 125 miljard. De Turken hebben een populatie van 80 miljoen die ver zesvoudigd is sinds het begin van de eeuw en hebben hun economie goed op de rails. Zij hebben een werkloosheid van 10% wat maar iets meer is dan Marokko met haar 9,9 % en ook zij erkennen het Christelijke geloof. Het analfabetisme in Turkey schommelt rond de 40% en men gaat verpicht naar school tot je 14 de jaar, dus 2 jaar minder dan in Marokko. Universiteiten zijn duur en zijn dus niet voor de gewone man/vrouw weggelegd.

Maar er scheelt toch wel wat meer aan Turkye. "Mensenrechten in Turkije zijn het onderwerp geweest van enige controverse en internationale veroordeling. Tussen 1998 en 2008 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens meer dan 1.600 arresten tegen Turkije gewezen voor schendingen van de mensenrechten, in het bijzonder met betrekking tot het recht op leven, en de vrijwaring van foltering. Andere kwesties, zoals de Koerdische rechten, de rechten van vrouwen, en de persvrijheid, zijn ook het onderwerp van controverse. De mensenrechten in Turkije blijven een belangrijke belemmering voor een toekomstig lidmaatschap van de Europese unie Volgens het Committee to prtect Journalists voerde de AKP-regering een van de grootste intimidatieacties van de pers in de wereld.

 Een groot aantal journalisten is gearresteerd met als beschuldiging "terrorisme" en "anti-staat activiteiten", terwijl duizenden zijn onderzocht op basis van het "denigreren van de Turkse identiteit" en "het beledigen van de islam" in een poging zelfcensuur te promoten.] In 2012 meldde het CPJ dat er 76 journalisten worden vastgehouden in Turkije, meer dan in Iran, Eritrea en China."

                                     266px-LocationMorocco2.svg.png

En toch overwegen wij hen toe te laten. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen.

Logischer zou zijn om Marokko toe te laten. Van oudsher zijn er sterke Europese banden, zij zouden 'losgeweekt,' worden uit de meer fanatieke Arabische kringen. Het zou een wig drijven en Marokka zou dan de opvang buffer worden van die 'vluchtelingen' die anders wekelijks aan de Spaanse kust verschijnen, Wij zouden zware industrie in Marokko kunnen plaatsen wat meer arbeids mogelijkheden zou bewerkstelligen aldaar en wij zouden de vervuilende industrie kwijt zijn.  Nu verplaatsen zware bedrijven zich naar Zuid Amerika, met name naar Brazil. Marokanen die zich in Nederland gediscrimineerd voelen zouden naar hun roots land terug kunnen, immers er is werk in de industrie daar. Ik ben overtuigd dat velen dat ook zouden doen.

Haar export zou in balans komen met haar import en het wellicht overstijgen. Eigenlijk een absolute win win situatie.

De generatie die problematisch is in Nederland, is geboren in een land waar hun ouders heen trokken, ouders die meestal laag ontwikkeld waren en daarom écht vervelend werk te doen kregen. Ik heb veel respect voor die ouders , zij verbraken familie verbanden om elders te 'pionieren', in een land waar zij als minderwaardig werden beschouwd, waar zij de taal niet beheersten en waar totaal andere gewoontes golden.

De kinderen zijn opgegroeid 'tussen culturen', noch hom, noch kuit. Dat is vragen om problemen.

Zomaar een vroege morgen overweging. Marokko als deelstaat. Zware industrie naar Marokka. Visserij quota opgelost want zij vallen dan onder Europese wet. Zij komen niet meer naar ons, behoudens voor vakantie, waarom zouden zij? Waarom in een koud land wonen met weinig ruimte met mensen die niet zo tolarant zijn als zij heten te zijn. Marokko als uiterst Zuidelijke staat, als vakantie oord, meedelend in de welvaart, een voorbeeld voor nog jaar kruik Arabische landen met rare denkbeelden. Een opvangnet, om ons te vrijwaren voor al die mensen die steeds maar Europa willen bereiken.. Ik bedoel maar, het mes snijdt altijd aan twee kanten.. iedereen zou er mee gebaat zijn. Meer dan met Turkye veronderstel ik zomaar. Er zou geïnvesteerd moeten worden... ja en ..dat moest ook in Oost-Duitsland gebeuren. We moeten oude hetzes laten varen, vooruitgang verandert de mensheid en uitzichtloosheid creëert, teleurstelling, fanatisme en terrorisme. Bedankt voor uw aandacht ik wens u een prettige dag. God Bless!"

                                                        .-&-.

San Daniel 2017

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

 

 

 

 

 

 

 

25/02/2017 05:10

Reacties (6) 

2
26/02/2017 12:20
Ik zag gisteren toevallig nog een docu (National Geographic) over Marokko: de productie van wiet en hasjiesj daar in het Rifgebergte is de grootste ter wereld en levert jaarlijks vele miljarden op, die allemaal in verkeerde handen terechtkomen, bij criminelen en terreurbendes.
Het wordt vooral naar de EU geëxporteerd, via Spanje. De zogenaamde 'zwarte maroc' schijnt bij gebruikers erg in trek te zijn.
Turkije is trouwens ook zo'n land van waaruit voor miljarden illegale drugs naar de EU geïmporteerd worden, vooral opiaten.
Als je die twee landen in de EU zou opnemen is he...
26/02/2017 21:35
Ook in Marokko sterven er jaarlijks heel wat gebruikers aan drugs en andere verdovende middelen... Is dat minder erg?

Wat doe je met alcohol (cirrose) en sigaretten (kanker)?

Groetjes
2
26/02/2017 11:30
Interessant artikel. Als je zo op het oog Marocco met Turkeie vergelijkt, is Marocco een lammetje vergelleken met Turkeie en mssschien beter handelbaar. Een ding moet je niet vergeten. Het geloof, de Islam. Na al mijn ervaringen in de Arabische landen, o.a Marrocco, Nigeria, Ghana, Pakistan, India (?) Indonesie, S.Arabie, Iran , Irak etc kan ik niet meer geloven dat deze 2 godsdiensten het Christendom en de Islam samen in een land of unie zonder grote wrijvingen kunnen bestaan.
Als voorbeeld o.a Indonesie, Een land waar door de eeuwen heen vrijheid van godsdienst heerste en nu door de I...
3
25/02/2017 10:10
Een nachtmerrie.
Dan moeten ze eerst maar eens beginnen met het algemene ontwikkelingsniveau op te krikken, de corruptie uit te roeien, alle Islamisten eruit te gooien en hun achterlijke cultuur aan te passen, vooral wat de rechten van vrouwen betreft. Verder moeten de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen op ons niveau gebracht zijn, anders zit alles wat ziek en sociaal zwak is binnen de kortste keren hier.
Vervolgens moeten ze een muur rond hun grenzen bouwen om te voorkomen dat half Afrika zo maar de EU kan binnenwandelen. Over hoe ze hun zeegrens dicht willen krijgen, da...
25/02/2017 09:05
Interessant artikel ;-) stof om over na te denken....
2
25/02/2017 08:41
Marokko toelaten? Nee daar worden we beter van. Het is daar zo goed dat ze daarvandaan naar het Westen proberen te komen als asielzoekers en mensenrechten is een woord waar ze in dat land nog nooit over gehoord hebben. Vrouwen stellen er niks voor, ze nemen geen tuig en andere Marokkanen die wij niet willen hebben terug en dat land zouden we dan maar moeten toelaten? En zij zijn wel tolerant? Nou daar heb ik door de jaren heen aan den lijve het tegenovergestelde van gemerkt en met mij nog heel erg veel andere Nederlandse vrouwen, buschauffeurs, politieagenten en buurtbewoners als homoseksuele ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert