Jeroesjalajim ... de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 4

Door Candice gepubliceerd in Israël

Jeroesjalajim ...

de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 4

Davidische periode (1004-586 v.Chr.)

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

'Een man naar Gods hart', zo werd Koning David genoemd en niet om God af te gaan vallen, maar ik betwijfel ten zeerste of God (mocht die dus wel bestaan of hebben bestaan) diezelfde

woorden voor David zou gebruiken. Een echt lieverdje was het niet. David hield er wel van om af en toe over de schreef te gaan. Hij pleegde overspel, hij liet mensen martelen, hij zat er niet mee om mensen om zeep te helpen en roven hoorde er ook bij. Maar waar God dus volgens de Bijbel bij de geringste overtreding hele families of steden liet uitmoorden en plagen stuurde .... zou Hij David een man naar Zijn hart hebben genoemd. Ik betwijfel dat.

37bcad06aceb589c0f891a44a1457a5b_medium.

Zelf ken ik enkel wat stukjes uit de Bijbel, maar gezegd wordt dat geen enkele persoon in de Bijbel meer aandacht krijgt dan Koning David. Liefst 1100 keer wordt zijn naam vermeld. David was niet alleen Koning, hij was ook schrijver, dichter, musicus, held, krijger, profeet en een groot leider. En dat David zo centraal en veelvuldig omschreven wordt in de Bijbel heeft alles te maken met het feit dat zonder Koning David Jeruzalem (mogelijk) nooit de hoofdstad van Israël zou zijn geworden, er geen verenigde monarchie over Israël zou zijn geweest, er tevens geen auteur voor de liturgie van de Eredienst zou zijn gekomen en ... er nooit een Messias zou zijn geweest. En dat laatste zou wel eens de reden kunnen zijn dat God hem een man naar Zijn hart zou hebben genoemd.

Moet wel vermeld worden dat David berouw toonde voor zijn mindere daden.

3348942dc1267ef5c8a978e607b50eb3_medium.

Het is 1004 (v. Chr.) als Koning David Jeruzalem veroverd op de Jebusieten en haar tot hoofdstad maakte. En sommigen vonden dat vreemd, daar Jaffo (waar later Tel Aviv aan werd gebouwd) aan een goede handelsroute lag. Maar Koning David had zo zijn redenen om Jeruzalem tot hoofdstad te maken en die redenen waren best wel redelijk. Overigens veroverde hij niet het tempelterrein, maar kocht dat gedeelte van de stad.

- De unieke band met God gevormd in de woestijn, waarbij de Torah geschonken werd en waar de Joden een natie werden.

- In Jeruzalem ligt de berg Moira en daar kreeg Abraham de opdracht van God om zijn zoon Izaäk vast te binden om te offeren.

- Het is de plek waar Jacob droomde van een ladder naar de hemel.

- Adam bracht er zijn eerste offer.

- Vanaf die plek werd de Wereld geschapen.

Jeruzalem was en is dus best wel een bijzondere stad. Die oudheid, dat Bijbelse verhaal ... dat voel je wanneer je daar door - met name - de oude stad loopt.

Op die heilige plek, waar het allemaal begon staat nu een moskee, maar ooit zal er weer een tempel komen te staan van de Joden. Ooit zal de islam een voetnoot zijn in de geschiedenis van Jeruzalem.

Ark van het Verbond:

6963e9bfca8974b5827a899e09e496ce_medium.

De Ark van het Verbond is simpel gezegd een kist waarin de twee platen met de tien Geboden lagen en Koning David bracht die kist naar Jeruzalem, naar de berg Moira om daar de tempel te bouwen. Dat werd hem echter door God verboden, daar aan Davids handen bloed kleefde en de tempel van God zou een huis van Vrede moeten zijn. David kreeg echter wel de belofte van God dat zijn zoon Salomo wel de tempel zou mogen bouwen.

43f9f0efe45039fc1805cc925e9f68d9_medium.

Een andere naam voor de Ark van het Verbond is Ark van God en het was God die de opdracht zou hebben gegeven om de Ark te bouwen. De Ark was een gouden kist en waarin dus de twee platen met de Geboden werden bewaard. Op het deksel stonden twee Cherubs (soort van jonge Engeltjes) en het staat symbool voor de plek waarvandaan God tot Mozes sprak. Tijdens Jom Kippoer (Grote verzoendag) sprenkelde de Hogepriester bloed ter ter verzoening op de (verzoen)deksel. De Ark was dan ook het belangrijkste heiligste voorwerp in de tempel van Salomo geweest. De Ark werd gemaakt van acaciahout, van binnen en buiten met goud overtrokken en aan de bovenzijde met een gouden kroon versierd. En de Ark was ongeveer 1,25 m. lang, 75 cm. breed en 75 cm. hoog.

Waar is de Ark van het Verbond gebleven?

Daar bestaan meerdere theorieën over, maar de meest aannemelijke is dat de Ark verwoest is bij de eerste vernietiging van de Tempel door de Egyptische Farao Sisak, toen die rond 900 (v.Chr.) zowel de stad innam als de Tempel verwoestte. Het is denkbaar dat Sisak de Ark - vanwege het goud - heeft meegenomen, of ter plekke heeft gesloopt. Er is daarna (op wat geruchten na) nooit meer iets over de Ark vernomen.

f1881cb0d17fef34e4764d2a61618ef1_medium.

Koning David:

koning-David-240x300.jpg

Koning David regeerde in totaal 40 jaar van 1010 tot 970 voor Christus, 7 over Juda vanuit Hebron en 33 over het verenigd Koninkrijk Israël vanuit Jeruzalem, en schijnt zelfs via Jozef een rechtstreekse voorouder van Jezus te zijn geweest. Ondanks zijn niet bepaald geringe misdaden wordt hij als een rechtvaardig vorst omschreven en hij schijnt diverse psalmen te hebben geschreven.

Koning David wordt zowel binnen het Jodendom, als binnen het Christendom en binnen de islam als een belangrijk persoon beschouwd, met als verschil dat de Joden en Christenen hem zien als de Koning van Israël en van de Joden en een voorvader van de Messias en binnen de islam zien ze hem als een profeet en de Koning van een natie. Na zijn dood werd zijn zoon Salomo de nieuwe koning.

Koning Salomo:

538b5f2e5eeccaf35d5d24b5179ecc5d_medium.

Koning Salomo liet tussen 962 en 955 voor Christus de eerste Tempel bouwen. Hij was de derde en de laatste Koning van het verenigd Koninkrijk Israël en leefde van 970 tot 926 voor Christus en net als Koning David valt er wel wat kritiek op deze historische figuur te hebben. Zo liet hij onder meer zijn halfbroer executeren doordat hij hem als een bedreiging zag en hij kreeg van zijn vader Koning David toen die op zijn sterfbed lag een soort van dodenlijst die hij keurig netjes afwerkte en tevens liet hij iedereen die hij ook maar enigszins als een bedreiging beschouwde executeren. En Salomo trouwde uit strategisch opzicht met de dochter van de Egyptische Farao. Maar Salomo was wel de Koning die de Israëliërs een soort van Gouden Eeuw bezorgde. Geen oorlogen en de handel groeide en groeide en maakte van Israël een rijk (en gewild ..... want door hard werken verkregen rijkdom geeft altijd een soort van jaloezie en afgunst bij anderen) land. Dat deel tussen haakjes, dat zie je door de eeuwen heen steeds weer terugkeren tussen stammen, buren, kennissen en bij onbekenden. Het jij hebt iets wat ik wil.

b44dedfe6beeab7f4da1b400e65f8eca_medium.

Zo heeft de eerste Tempel er (vermoedelijk) uitgezien.

Salomo mocht dus wel een Tempel bouwen en de bouw duurde dus een zevental jaren, toch was het maar een relatief bescheiden gebouw. 30 meter lang, tien meter breed en 15 meter hoog.

Salomo zorgde dus weliswaar voor veel welvaart, maar hief ook torenhoge belastingen om zijn veel te dure levensstijl te kunnen onderhouden. Hij was niet vies van de vrouwtjes en schijnt een harem van rond de 800 vrouwen te hebben gehad ... en dan nog bijvrouwen (iets van 300 of zo). Dit deden Koningen als een Salomo niet alleen maar om de seks en al helemaal niet om het houden van, maar puur uit strategische belangen. Trouw met prinsessen van naburige vorsten en je sluit tegelijkertijd allerlei goede vredes- en handelsakkoorden. Een methode die veel beter en sneller werkt dan zoals ze het nu doen. Willen we een handelsakkoord met de VS, dan moet Rutte gewoon trouwen met de dochter van Trump.

Maar deze vele huwelijken had ook een keerzijde. De prinsessen hadden een ander geloof en door hun huwelijk met Salomo werd dat beetje bij beetje in het Heilige Land geïnfecteerd. Salomo, die volgens het Bijbels verhaal heel wijs was ... was niet echt wijs en liet hierdoor het geloof in God los en werd polytheïst (geloven in meerdere Goden). Hij heeft daarmee waarschijnlijk de ellende die nu nog bestaat veroorzaakt. Door die stap ontstonden er conflicten en wat na zijn dood bijna direct een burgeroorlog als gevolg had. Zijn zoon Rechabeam volgde Salomo op en die heeft het niet heel erg makkelijk gehad. Het Verenigd Koninkrijk Israël viel uiteen. Eerst haakten de twee Noordelijkste staten af en daarna viel het helemaal uiteen en daardoor werd het hele rijk verscheurd door oorlog en plunderingen en roken op de Israëlische rijkdommen uitzijnde buren hun kans. Jeruzalem zou in de eeuwen die volgden een paar keer worden geplunderd en verwoest. En de Babyloniers trokken uiteindelijk aan het langste eind en werden de nieuwe heersers over het Heilige Land en daarmee ook over Jeruzalem. Maar er gebeurde meer. De Joden raakten niet alleen hun land kwijt, maar ze werden in een tijdsbestek van acht jaar ook weggevoerd in opdracht van de Babylonische Koning Nebukadnezar. Dit vond plaats tussen 605 en 597 voor Christus. Het eens trotse en welvarende rijk viel ten prooi aan barbaren uit Babylonië.

iaa-paleis-koning-david-gr.jpg

Andere delen:

https://tallsay.com/page/4294988168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-1

https://tallsay.com/page/4294988172/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-2

https://tallsay.com/page/4294988190/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-3

*Candice*

 

22/02/2017 14:10

Reacties (6) 

1
24/02/2017 11:39
mooi verhaal
24/02/2017 12:33
1
23/02/2017 02:52
Ik ken het ook alleen vanuit de stukjes uit de bijbel, de gouden ark enz. Heb me vaak verbaasd over de verhalen en al gauw het als geschiedenis gezien. Een vreemde tijd en altijd weer die strijd, macht en vrouwen, aanzien en 'wijsheden'. Was even met dubbele gevoelens lezen, heb me nooit zo meer verdiept in de verhalen van de bijbel. Goed geschreven.

moest wel even glimlachen om Zevenblads reactie..
1
Candice tegen ----
23/02/2017 05:30
Ik probeer de Bijbel er zoveel mogelijk uit te laten, want daar geloof ik niet in.

Dat over Ivanka en Rutte? Ja dat haalde ik in het artikel even aan als idee.
2
22/02/2017 16:36
Rutte en Ivanka: dat zou een mooi stel worden...maar helaas, ze is al getrouwd.
Altijd hetzelfde euvel: macht en testosteron. Net als bij alle zoogdieren die niet solitair leven.
2
22/02/2017 16:40
Moest er even aan denken. -))

Ja het is van alle eeuwen en dat zal nooit verdwijnen .... net als het overal maar bouwen van een moskee.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert