Jeroesjalajim ... de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 2

Door Candice gepubliceerd in Israël

Jeroesjalajim ...

de geschiedenis van deze Gouden stad: Deel 2

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

Psalm 137:5-6
Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
zo vergete (mij) mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
als ik uwer niet gedenk,
als ik Jeruzalem niet verheft
boven mijn hoogste vreugde
.

Wanneer je over Jeruzalem gaat schrijven en de geschiedenis gaat weergeven, dan ontkom je, gelovig of ongelovig, niet aan het Bijbelse verhaal. Geen plek op Aarde is meer verweven met dat verhaal dan de stad Jeruzalem. Daar eindigde het leven van Jezus ... daar gebeurde alles, daar in Jeruzalem vonden drie religies elkaar. Het is niet voor niets dat Jeruzalem volgens de Torah altijd de belangrijkste plaats op Aarde zal zijn en blijven. Jeruzalem wordt honderden keren in de Tenach (Joodse Bijbel) genoemd en ook in de Talmoed wordt er diep ingegaan op de band van de Joden met Jeruzalem. Jeruzalem is voor de Joden heiliger dan de berg Sinaï, waar de Torah ontvangen werd. En dat komt doordat de heiligheid geopenbaard op de berg Sinaï kwam door Gods openbaring aan het volk. Het volk gaf de Torah niet zelf.

Jeruzalem werd mede heilig, omdat het (net zoals andere steden) door mensenhanden werd gebouwd. Zowel de stad als de heilige tempels. Dat voegt toe aan de permanente heiligheid.

776be56a8fcf056477afa61f9de27e57_medium.

Mount Sinaï

De drie heilige geschriften:

6a063b75df777b98d96887fdf65c89f3_medium.

Torah:

De eerste vijf boeken van de Tenach die de grondslag van het Joodse geloof vormen en daardoor de heiligste boeken van het Jodendom zijn.

 

 

 

 

 

 

5f9ccdfe5c39adf2c97a7b36ac9ee002_medium.Talmoed:

De Talmoed is na de Tenach het belangrijkste boek binnen het Jodendom. In de Talmoed hebben belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden hun commentaren geleverd. Dit veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt.

f5cddc0068ed87e1f7d3f584b8df9b2e_medium.

Tenach:

Dit is de bijbel van het Jodendom en bevat 39 Bijbelboeken. De gebruikelijke naam voor de Tenach is de Hebreeuwse Bijbel, maar het wordt ook wel eens Mikra genoemd en dat staat voor geschrift.

 

De Joden wordt af en toe wel eens verweten dat ze zich boven God gesteld hebben doordat ondanks het feit dat Gods aanwezigheid overal en altijd ervaren kan worden, de Torah bepaald dat er speciale tijden en plaatsen zijn. Dit wordt de Joden dus wel eens verweten ..... maar hebben niet alle geloven vaste tijden en een arsenaal aan kerken en moskeeën en tempels om het geloof te belijden?

b7b1c138fbe6481613c8b650f157c4d4_medium.

Om Jeruzalem is door de eeuwen heen heel veel gevochten. 69 keer werd er oorlog gevoerd om de heilige stad en 17 keer werd de stad door verschillende volken overheerst. En mede daardoor mag je het wel een erg bijzondere stad noemen. Tijdens de Zes-daagse oorlog werden er felle huis aan huis gevechten uitgevochten, omdat het Israëlische leger liever de strijd op die manier aan wilde gaan en met een veel grotere kans op slachtoffers dan dat ze de heilige stad met tanks en vliegtuigen wilden bombarderen. Dat kon geen enkele Israëlische militair over haar/zijn hart krijgen. Jeruzalem is een stad die het waard is om niet enkel voor te vechten, maar ook om voor te sterven, voor te leven, voor te werken, voor te bestaan.

9aac380c0ca3d8d446c4a42d9aa88f47_medium.

Geschiedenis van Jeruzalem:

Als je de geschiedenis van Jeruzalem wilt indelen in perioden dan kom je tot de volgende perioden en mijn bedoeling is om ze stuk voor stuk te behandelen. En dat gaat dus vanaf deel 3 gebeuren.

Jebusietische periode (? - 1004 v.Chr.): de stad bewoond door de Jebusieten

Davidische periode (1004-586 v.Chr.): koningshuis van David

Babylonische periode (586-539 v. Chr.): onder de heerschappij van Babel

Perzische periode (539-332 v.Chr.): onder heerschappij van de Meden en de Perzen

Griekse periode (332-63 v.Chr.): onder de heerschappij van Alexander de Grote en zijn opvolgers

Romeinse periode (63 v. Chr.-324 na Chr.): onder de heerschappij van Rome

Byzantijnse periode ( 324-638): onder de heerschappij van het Oost-Romeinse rijk

Islamitische periode ( 638-1099): onder de heerschappij van de moslims

Kruisvaardersperiode (1099-1260): onder de heerschappij van de 'christelijke' Kruisvaarders

Mamelukse periode (1260-1516): onder de heerschappij van een Egyptische militaire kaste

Ottomaanse periode (1516-1917): onder de heerschappij van de Turken

Britse periode (1917-1948): onder het bestuur van Groot-Brittannië

Jordaanse periode (1948-1967): Oost-Jeruzalem bezet door het hashemietische koninkrijk Jordanië

Israëlische periode (1968-heden): Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël.

6fbd241fc87accda992e985055d5c416_medium.

Andere delen:

https://tallsay.com/page/4294988168/jeroesjalajim-de-geschiedenis-van-deze-gouden-stad-deel-1

*Candice*

 

20/02/2017 21:39

Reacties (8) 

1
23/02/2017 02:46
Ik sla ze op en vind het goed geschreven, een stad met een geschiedenis.
1
Candice tegen ----
23/02/2017 05:29
Zonder meer.
1
21/02/2017 12:53
mooi artikel
21/02/2017 13:32
1
20/02/2017 23:36
Een stad met een boeiende geschiedenis in elk geval. Daaruit blijkt ook dat er in dat deel van de wereld al meer dan drieduizend jaar hevig gevochten wordt.
1
21/02/2017 05:44
Zonder meer.
1
20/02/2017 22:40
Over deze stad kun je een boek schrijven, Candice. Goed artikel!
1
20/02/2017 22:50
Merci.
Oh zonder meer. Het is zo'n bijzondere stad.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert