Inwoners met een migratieachtergrond.

Door Eddie van Groningen gepubliceerd in Nieuws en politiek

Lekker over één kam scheren. Dat doen autochtonen vaak (bewust of onbewust) als ze het over allochtonen hebben. Sterker nog, menig autochtoon denkt bij het begrip allochtoon vooral aan de gastarbeiders en hun afstammelingen die vanaf de 60-er jaren van de vorige eeuw onze economie kwamen helpen. Om onder meer die reden is de term allochtoon (grieks: vreemde aarde) nu afgeschaft. Tenminste in publicaties van de overheid. Het is te weinig precies en te stigmatiserend, aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het CBS. Er komt geen andere term voor in de plaats. Als we de groep willen benoemen dan spreken we voortaan over ‘inwoners met een migratieachtergrond’. Ook kinderen van migranten kunnen vallen onder deze term. Autochtonen duiden we voortaan met ‘inwoners met een Nederlandse achtergrond’.

Overigens: in de top-10 van geboortelanden van immigranten over 2015 staat Polen op 1, Syriërs op 2 en Duitsers op 3. ‘t Is maar dat je het weet.

Merkwaardig is dit gehannes met termen wel. Want ook deze nieuwe omschrijving (alleen als het echt niet anders kan te gebruiken) is weinig precies en werkt nog altijd stigmatiserend. En dat komt natuurlijk omdat de ene migrantengroep sterk afwijkt van de andere. Dat moet beter kunnen. Laten we eens heel globaal kijken naar een paar fikse migratiestromen uit de vorige eeuw.

Indische Nederlanders: tussen 1945 en 1965 zijn ongeveer 300.000 Nederlanders, Indo-Europeanen (geboren uit een Europese en een Aziatische ouder) én Indonesiërs vanuit Indonesië naar Nederland vertrokken. De migratie kreeg de naam 'repatriëring' (terugkeer vaderland), alhoewel een groot deel ervan nooit eerder in Nederland was geweest.

Molukkers: na de opheffing van het Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) in 1950 vertrokken 4.000 Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland, met de belofte van de regering dat ze snel konden terugkeren naar hun geboortegrond. Dat is echter nooit gebeurd. Ook waren er zo’n 3.000 man Zwarte Hollanders, onderdeel van de legereenheid Orang Blanda Itam, afstammelingen van rekruten die tot 1850 werden geronseld in de Nederlandse vestiging Elmina in Afrika voor dienst in het koloniale leger. Ja, aan de slavernij deed Nederland volop mee.

Antillianen en Surinamers. Ze emigreerden eigenlijk niet, ze kwamen namelijk niet van buiten het Koninkrijk. Dus zijn het in principe geen 'inwoners met een migratieachtergrond'. In Nederland wonen nu zo’n 150.000 Antillianen, in 1972 waren dat er 11.000. Daarnaast tellen we nog zo’n 350.000 Surinamers. De meesten trokken hier naar toe voor werk en een beter bestaan. 

Gastarbeiders. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel gastarbeiders naar de rijkere West-Europese landen. Vanaf 1949 voornamelijk voor de kolenmijnen, onder meer uit Polen, Joegoslavië, Griekenland en Italië. Begin jaren zestig werden mensen voor de zware industrie geworven uit Italië, Spanje en Portugal. In 1964 sloot de Nederlandse regering een wervingsovereenkomst met Turkije, in 1969 volgde Marokko. Aan de werving werd onder het kabinet Den Uyl in 1973 een eind gemaakt. De regering voorzag langetermijn problemen: ‘noch de belangen van de vreemdelingen zelf noch die van de Nederlandse samenleving zijn met hun komst gediend’. Om een idee te geven: op dat moment woonden er 20.000 Marokkanen in Nederland.

Allereerst: de migrantengroepen zijn heel divers. Qua afkomst, qua reden van migratie of verhuizing, qua band met Nederland. Om ze over één kam te scheren met de term allochtoon is ongelukkig, maar ook met de uitdrukking ‘inwoners met een migratieachtergrond’ is het knulligheid troef. Waarom gebruiken we niet gewoon de term Turkse Nederlanders of Nederlandse Turken etc. Dan krijg je: Hallo, ik ben een Spaanse Nederlander. Of: ik ben een Marokkaanse Nederlander. Of: Poolse Nederlander.

Zo onderscheiden we de verschillende migratiegroepen en zit er alvast een stukje Nederland in de benaming. En zo voorkom je ook dat het met het begrip 'migrant' dezelfde kant opgaat als gastarbeider of allochtoon; het wordt een scheldwoord. Een paar generaties verder en je kunt erop rekenen dat het voorvoegsel Turkse of de benaming Turken sleetser wordt. Dan herinnert alleen de achternaam nog aan de migratieachtergrond. En dan zie je opeens een blonde nieuwslezeres met de achternaam Sahupala. Of nee, die zie je al elke dag op SBS Nieuws, Hart van Nederland…En ze is geen Molukse Nederlandse. Ze is met een Molukse Nederlander getrouwd. Integreren is een kwestie van tijd.  

16/02/2017 08:59

Reacties (6) 

19/03/2017 18:36
Mooi stukje hoor. Ben het er wel mee eens in wat je zo stelt. Vooral wat betreft Molukkers en Antillianen. Echter de andere kant blijft er zijn zeker wel culturele en ideologische verschillen. En er is verschil in waar men vandaan komt en of dat wel gaat werken in de Nederlandse cultuur. Zoals een Marokkaanse vriend van mij zei laatst. Je hebt een groot deel dom volk met een islamitische achtergrond die vergeleken kan worden in fanatisme met streng gereformeerden en die hebben kinderen.
Die groeien op in een streng gezin waar de meisjes onder aan de rangorde staan en de oudere broer on t...
2
16/03/2017 16:55
De Indische Nederlanders kwamen uit Indonesie, het voormalig Oost-Indie een Nederlandse kolonie in Zuid-Oost Azie. Geboren op toen nog Nederlands grondgebied, waren zij Nederlander en hadden daarom ook recht op een Nederlands paspoort. De Ambonezen/Molukkers kwamen oorspronkelijk van de Molukkken, een eilanden-groep in het Oosten van Indonesie, ook Nederlands grondgebied dus eigenlijk ook Nederlanders. Nadat Nederland Indonesie aan de Indonesiers had overgedragen werd men in 1949 voor de keuze gesteld Nederlander te blijven of Indonesier te worden. Velen kozen voor de Nederlandse nationalite...
1
16/03/2017 17:20
Helemaal mee eens. Je beschrijft een deel van de geschiedenis van mijn familie naadloos.
1
16/03/2017 18:57
Hi Edwin,
Dank je. Hoop niet dat ik oud zeer bij je naar boven heb gebracht. Vond het echter belangrijk e.e.a correct weer te geven daar ook ik een deel van deze geschiedenis ben
16/03/2017 20:33
Oud zeer? Nee, geen punt. Ik ben ruim van "na die tijd". ☺☺
1
16/02/2017 13:25
Je noemt de Chinezen (en Viëtnamezen) niet. Daar heb je geen kind aan namelijk.

Het 'over één kam scheren' is niet eens altijd kwade wil en minachting, of zelfs discriminatie.
Het hangt ervan af, welk beeld het merendeel van een bepaalde groep zelf (of voor een groot deel zelf) neerzet. Het vasthouden aan de eigen cultuur door migranten speelt daarbij een overheersende rol.
Ze klitten bij elkaar in de grote steden en veranderen daar hele buurten en wijken: meestal niet in positieve zin. Deze praktijk en de waarneming daarvan zal zich ook niet laten beïnvloeden door...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert