Macrobiotiek: enkele filosofische basisprincipes

Door AsmaysRecepten gepubliceerd in Asmay's Macrobiotiek

fb128fc3aa4951cccab033faed4a6a54_medium.Wanneer je besluit je te verdiepen in de macrobiotiek, komt er in eerste instantie veel op je af. Macrobiotiek is namelijk niet alleen een voedingsstijl, maar vooral een leefwijze, waarvan voeding uiteraard een belangrijk onderdeel is. De filosofie achter de macrobiotiek, die zijn wortels heeft in onder meer het Boeddhisme en het Zen-Boeddhisme is wellicht ook niet direct inzichtelijk voor ons Westerlingen.

In de macrobiotiek is dan ook geprobeerd deze filosofie, zo kort en bondig mogelijk , in een aantal basisprincipes en theoretische stellingen samen te vatten. Wanneer je deze basisprincipes en theorie hebt doorgrond, je eigen hebt gemaakt en hebt geïntegreerd in je denken en leven, kun je je eerste fundamentele stap op het macrobiotisch pad zetten.

Yin en Yang

Zoals al enigermate in één van de andere artikelen (Macrobiotisch eten: wat is dat precies?) is uitgelegd, staan de symbolen Yin en Yang voor de twee uiterste krachten, de twee tegenpolen, waaruit ons universum bestaat en waarvan al het leven er in is doordrongen. Samen vullen Yin en Yang elkaar weer aan tot volledigheid; ze zijn complementair.

De Zeven Principes van de Orde in het Universum

d5a5bf663adc4aa7984d2fab3b5e6d02_medium.De macrobiotische levensfilosofie is feitelijk afkomstig uit Japan en is dan ook sterk beïnvloed door de Japanse/Oosterse religieuze zienswijzen. Daarnaast zijn er door 'macrobiotisch pionier' George Ohsawa enige elementen uit het Zen-Boeddhisme toegevoegd.

De basisprincipes, die je in vrijwel elk boek of geschrift over macrobiotiek, in welke volgorde dan ook, zult terugvinden, zijn:

1.  Principe van oneindigheid - Alles komt voort uit één Oneindigheid

Het eerste principe spreekt voor zich; het is in feite een afgeleide van de Big Bang-theorie.

2.  Principe van polariteit

 • Alles bestaat uit tegendelen of tegenstellingen 8502e95dc5cf6ae59683ddcad9fe8dd0_medium.
 • Alle tegendelen of tegenstellingen zijn complementair
 • Tegenstellingen trekken elkaar aan, gelijken stoten elkaar af
 • Alles wat tot het uiterste doorgetrokken wordt, verandert in het tegendeel.

Het tweede principe kennen wij als het basisbeginsel van ons universum en onze driedimensionale wereld: polariteit (bijvoorbeeld dag/nacht, mannelijk/vrouwelijk, leven/dood, goed/kwaad). Gelijke polen stoten elkaar af, zoals dat ook bij een magneet gebeurt. De laatste bewering vinden we bevestigd in de wiskunde: negatief vermenigvuldigd met negatief wordt positief (- x - = +).

3.  Principe van verandering - Alles verandert

4.  Principe van de cyclus - Alle begin heeft een einde

5.  Principe van identiteit - Niets is identiek

De derde, vierde en vijfde principes zijn evident en behoeven, naar ik gemakshalve aanneem, geen verdere uitleg.

6.  Principe van de voor- en achterkant

 • Elke voorkant heeft een achterkant
 • Hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant.

79ced178ed07ff436b97b5236037f959_medium.Het zesde principe lijkt veel op de Cruijffiaanse uitspraak: "Ieder nadeel heb zijn voordeel". En dat klopt precies. Dit principe kan ik dan ook het beste uitleggen als de twee kanten van een medaille. Daar alles bestaat uit tegenstellingen, Yin en Yang, heeft elk voordeel daadwerkelijk een nadeel, alles kan zowel goed als kwaad veroorzaken. Daarbij komt nog dat hoe groter het goed en de voorspoed, hoe groter ook het kwaad en de rampspoed zullen zijn. Voorbeeld op kleine schaal: matig gebruik van alcohol is goed voor de gezondheid, overmatig gebruik is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot de dood. Voorbeeld op grote schaal: de industriële revolutie heeft de mens een enorme versnelling in ontwikkeling van wetenschap en techniek en grote rijkdom gebracht, maar zorgde ook voor uitbuiting en onderdrukking van arbeiders en grote verontreiniging en beschadiging van het milieu. Hoe mooier de voorkant van de medaille, hoe lelijker dus de achterkant zal zijn.

7.  Principe van perceptie – Leef bewust en aandachtig

Het zevende principe stamt rechtstreeks uit het (Zen-)Boeddhisme. Leef bewust en leef in het nu. Wat macrobiotisch eten betreft, hoort hierbij het altijd met aandacht gebruiken van de maaltijd:

Wees je van het voedsel bewust en geniet van de smaak en textuur ervan, eet minder en vooral: kauw meer.

De Twaalf Stellingen

(over het Verenigende Principe van Yin en Yang)

ad1ffb0853168b0989e9dc701ecc81c6_medium.Het van oorsprong Chinese Yin en Yang-symbool is niet altijd ineens te bevroeden. Natuurlijk, het is het symbool van twee tegenpolen, die elkaar tegelijkertijd ook weer aanvullen. Met alleen Yin of alleen Yang heb je maar de helft van de vergelijking en dus onvolkomenheid. Het lijkt wel wat op de Hegeliaanse dialectiek in de westerse filosofie: de oplossing van de tegenstellingen (helften) these en antithese leidt tot synthese (het geheel).

Om Yin en Yang beter te verklaren, toe te lichten, zijn een aantal aanvullende stellingen beschreven, die als leidraad kunnen dienen bij het betreden van het zogenaamde macrobiotische pad.

 1. Eén oneindigheid splits zich in twee polen, Yin en Yang. Deze treden in werking bij de oneindige centrifugale kracht in het geometrisch punt van opsplitsing.
 2. Yin en Yang komen steeds voort uit die oneindige centrifugale kracht (van het Universum).
 3. Yin is centrifugaal (middelpuntvliedend), Yang is centripetaal (middelpuntzoekend).
 4. Yin trekt Yang aan. Yang trekt Yin aan.
 5. Yin stoot Yin af. Yang stoot Yang af.
 6. De kracht van aantrekking en afstoting is in verhouding met het verschil tussen de Yin- en Yang-componenten. Yin en Yang, gecombineerd in verschillende verhoudingen drukken zich uit in alle aspecten van het leven.
 7. Alle aspecten van het leven zijn kortstondig en vluchtig; hun samenstelling van Yin- en Yang-componenten verandert voortdurend.
 8. Niets is uitsluitend Yin of uitsluitend Yang. Alles is polariteit.
 9. Niets is neutraal. In elke gebeurtenis overheerst òf Yin òf Yang.
 10. Groot Yin trekt klein Yin aan. Groot Yang trekt klein Yang aan.
 11. In het uiterste geval produceert Yin Yang en produceert Yang Yin.
 12. Alle fysieke vormen en objecten zijn Yang van binnen en Yin van buiten.

Tot slot

13c1e2a9592bae7aeedd1921773b3984_medium.Er is natuurlijk veel meer over macrobiotiek te vertellen dan ik in mijn kleine reeks artikelen heb kunnen doen. Het was dan ook slechts mijn bedoeling geïnteresseerden een kleine introductie, een korte blik in de filosofie en de keuken van de macrobiotiek te geven. Degenen, die dieper op deze materie in willen gaan, raad ik dan ook aan enkele boeken van bijvoorbeeld de grondleggers, George Ohsawa of Michio Kushi, te lezen. Ook via het internet is veel goede informatie op dit gebied te vinden. En dit alles voor een gezond en lang leven.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Asmay, Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

9be8ca87608a6c88feeff864199fa5e2_medium.Zie ook:

Macrobiotisch-eten-wat-is-dat-precies?

Macrobiotisch-eten-hoe-doe-je-dat?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/

 

11/02/2017 11:46

Reacties (5) 

1
12/02/2017 04:49
Ik heb weleens mensen meegemaakt die hier in nastreefden of leefde, goed en duidelijk artikel. Interessant en je moet als je dit zo wil zeker wel goed in verdiepen.
1
11/02/2017 12:27
Duidelijk onderdeel van een levensovertuiging.
1
11/02/2017 12:26
Diepzinnig en uitgebalanceerd, net als de eetwijze.
1
11/02/2017 12:25
Klinkt allemaal logisch, maar is toch een zienswijze en leefstijl om vooraf goed te bestuderen.
11/02/2017 12:29
Als je een grote belangstelling hebt voor macrobiotiek, zeker.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert