Is de eeuwig brandende lamp vrije energie of nepnieuws uit de oudheid?

Door Lucifall gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wereldwijd zijn eeuwig brandende lampen gevonden. Vele volkeren kenden het gebruik een brandende lamp te plaatsen als offer voor de God van de dood voor een graf werd gesloten. Eeuwen en soms duizenden jaren later brandden deze nog alsof de lichtjes de doden blijven begeleiden bij hun reis door de vallei der schaduwen.

Eeuwig verlichten met vuur wat nooit dooft. De vrije energie van de oudheid.

2591f3b0626a3b79e432de208c6c7655_medium.In vele mythologische teksten wordt de heilige vlam, de eeuwig durende vlam beschreven.
De vlam wordt dan veelal geïnterpreteerd als deel van een heilig vuur, wat nauw verwant zou zijn met de Goden.

De Griekse god Prometheus werd door de oppergoden gestraft omdat hij vuur aan de mensheid gaf. Kennis van het eeuwige licht mocht immers niet overgedragen worden aan gewone mensen en was voorbehouden aan de Goden. Prometheus openbaart echter het geheim en mensen begonnen lampen te maken die eeuwig branden.

Om licht te maken is volgens onze hedendaagse inzichten een vorm van brandstof nodig. Voor elektriciteit uitgevonden werd maakte men bijvoorbeeld gebruik van olielampen die men liet branden op olie. Om eeuwig te kunnen branden zou er een oneindige bron aanwezig moeten zijn om deze lampen brandend te houden. Een oneindige bron werd echter nooit gevonden en hoe kan men verklaren dat er brandende lampen gevonden zijn zonder zo'n groot reservoir? Zelfs zonder olie,  brandend en wel? De eeuwig brandende lampen tonen aan dat men in de oudheid al over een vorm van vrije energie beschikte. Kennis die helaas verloren is gegaan.

Eeuwig brandende lampen, een internationaal fenomeen.

d3fc24bd14476d9e8280cab373bb810e_medium.Hoe waren de Ouden in staat lampen te maken die honderden en soms duizenden jaren zonder brandstof konden branden? Wat wisten zij, wat wij in het nu niet (meer) weten? Het zou niet moeten kunnen en toch zijn er 170 schrijvers in de oudheid geweest die dit fenomeen hebben beschreven.

ed98f1e578fc600d61b83a737f20016e_medium.Plutarchus (ca 46-120 na chr.) achrijft in ‘De Defectu Oraculorum’ over een lamp die brandde voor de deur van tempel gewijd aan Jupiter Ammon. Deze lamp gaf eeuwenlang licht, zonder brandstof en zonder dat wind en regen de vlam konden doven. Zo'n zelfde soort lamp is ook gevonden bij het altaar van de Tempel van Apollo Carneus te Cyrene en bij de Tempel van Aderbain in Armenië.

Pausanias schreef over een gouden lamp in de tempel van Minerva Polias in Athene. Deze lamp was gemaakt door de leerling Callimachus. Deze lamp brandde een jaar zonder dat men nieuwe olie nodig had.

De vroeg christelijk theoloog en filosoof Augustinus maakt melding over een eeuwig brandende lamp bij een Egyptische tempel die aan de Godin Venus was gewijd. Noch wind noch water konden de vlam van deze lamp doven. Voor Augustinus moest dit wel het werk van de duivel zijn.

In het jaar 140 v.chr werd de tombe geopend van Pallas, de zoon van een lokale Italiaanse Koning. Men vond er 2000 jaar later een brandende lamp naast het lichaam.
De ontdekkers van het graf waren bang voor deze lamp en probeerden hem op allerlei manieren te doven. Niets hielp. Water, blazen allemaal was dat nutteloos. De vlam bleef bd30ff3296d6abc9d0d0561f62f1e08b_medium.branden. Het lukte pas toen de (niet als olie geïdentificeerde) vloeistof uit de lamp was gehaald.

Tijdens de heerschappij van keizer Justinianus vonden soldaten in 527 na chr., in een gesloten nis boven de stadspoort van Edessa, een lamp, die volgens de inscriptie sinds 27 na chr. brandde. De lamp werd vernietigd.

8fc733f07267d793762803e1b719aed9_medium.Tijdens het pausschap van Paus Paulus III werd in 1540 in Rome een brandende lamp gevonden in een tombe van Tulliola (Tullia Ciceronis), de enige dochter van Cicero. Ze stierf in de maand dat haar tweede zoon geboren werd. De lamp had 1550 jaar gebrand en doofde toen deze werd blootgesteld aan lucht. Er was overigens nog een bijzonderheid. Het corpus van Tulliola dreef in een vloeistof waardoor het leek alsof ze de dag ervoor gestorven was.

Now, as in Tullias tombe, one lamp burnt cleare,
Unchang'd for fifteene hundred yeare,
May these love-lamps we here enshrine,
In warmth, light, lasting, equall the divine.

John Donne, 26 dec. 1613

In Engeland is in de tijd van Koning Henry VIII (1491- 1547) de tombe van Constantius Chlorus, de vader van Constantijn de Grote, gevonden. Constantius Chlorus is rond 300 v. Chr. gestorven. Er stond een nog brandende lamp bij hem die al zo'n 1200 jaar brandde.

5c6c120416a0a9e71318e6ed22626bd4_medium.Deze verhalen staan niet op zich, want deze ontdekkingen deed men in iedere uithoek van de wereld.Tijdens de Middeleeuwen zijn in tempels en tombes vele van deze eeuwig brandende lampen gevonden. Het blijkt een wereldwijd fenomeen geweest te zijn de doden te vergezellen van licht, want deze artefacten zijn gevonden in Engeland, Ierland, Frankrijk, Italië, Egypte, Griekenland, China, Tibet, India, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en in vele andere landen. Helaas zijn veel van deze lampen vernietigd door achterdochtige mensen die deze wonderlijke objecten veelal als duivels bestempelden.

Overal zijn deze mysterieuze lichtbronnen ontdekt. Verschillende culturen blijken over dezelfde kennis te hebben beschikt. Kennis die we nu niet meer kennen maar die voor toen wellicht heel gewoon was.

'Wanneer men van iets zegt: Kijk, iets nieuws,
dan is het altijd iets dat er sinds langvervlogen tijden is geweest.'

Koning Salomo

De wonderlijke lamp van Rabbi Jechiele

a98311602cd072541a74e9487dca096c_medium.Deze vorm van stroomopwekking c.q. voorloper van elektriciteit zou lang geleden al bekend geweest zijn in bepaalde Hebreeuwse genootschappen. In 'Historie de la Magie' beschrijft Eliphas Levi de mysterieuze Franse Rabbi 'Jechiele.'
Deze man was in de 13e eeuw de adviseur van Louis IX. Jechiele was in het bezit van een bijzondere lamp. Deze plaatste hij voor zijn huis zodat een ieder deze kon zien. De lamp werd echter niet gevoed door olie of door een andere brandstof. Als men de Rabbi vroeg naar de energiebron antwoordde hij altijd dat dit geheim was.

"it is certain that the Zoroastrian Magi had means of producing and directing electric power unknown to us."
Eliphas Levi

 

De eeuwig brandende lamp van de Rozenkruisers.

663898618efae0df596f28d9a2c232da_medium.In de Fama Fraternitatis (1600) , het manifest van de Rozenkruisers, wordt in een profetie verwezen naar de tombe van Christian Rozencreuz. Als deze 120 jaar na zijn dood geopend wordt zal men er een graf vinden wat bestaat uit zeven zijden. Boeken van wijsheid worden er bewaard in één van de zeven kabinetten die aan de muren hangen. In de tombe ligt het onvergankelijke lichaam van Christian Rozenkreuz. Bij deze alchemist en oprichter van de Rozenkruisers-orde vindt men ook een eeuwig brandende lamp.
In Engeland is nog een interessante graftombe gevonden. Er wordt vanuit gegaan dat ook dit het graf van een Rozenkruiser betreft. De man die de tombe ontdekte zag een brandende lamp aan het plafond. Toen hij een stap voorwaarts deed bewoog een deel van de vloer door zijn gewicht. Een (gewapend) beeld begon te bewegen en sloeg naar de lamp. De kostbare lamp werd vernietigd en de inhoud ervan is een geheim gebleven.

De eeuwig brandende lamp, een diep bewaard geheim of Middeleeuws nepnieuws?

Wat wisten ze in de oudheid, wat wij nu niet weten? Wat konden ze wel niet nog meer?
Was men in staat een vorm van elektriciteit op te wekken? Eentje die wij in het nu niet kennen?
Is er misschien een apparaat geweest waarmee de 'eeuwig brandende lamp' of 'de vloeistof erin' gevoed werd? Zien we hier wellicht een oplader of een soort accu uit het Pre-elektriciteit-tijdperk?

7f6d874e97d190fd81cecb36f03958b5_medium.Er zijn vele theorieën over het eeuwig brandende vuur.
Eén daarvan is dat de Ouden over een vorm van elektriciteit beschikten die opgewekt werd met de batterij van Bagdad.

Een andere suggestie komt van Kathy J. Forti. Zij stelt dat de eeuwige lampen gebrand hebben op kwik, een populair goedje onder alchemisten. Er is een rapport ontdekt dat bij het openen van een tombe vreemde vloeibare zilveren druppels gevonden zijn. Tussen deze druppels lag zo'n (gebroken) eeuwige lamp.
Waren de eeuwig brandende lampen misschien kwikdamplampen?
Geïoniseerd gas stijgt op van de verwarmde kwik in de gesloten tombe, waardoor een zelfvoorzienende energiebron ontstond waardoor het vuur kon blijven branden.
Er zijn vele vermeldingen dat deze lampen stopten met branden als de tombe geopend werd. Er kwam lucht bij het gas en de vlam doofde. De vraag rijst dan gelijk of de vloek van de farao niet meer dan een kwikdampvergiftiging is geweest.. Misschien beschermden ze in oude tijden de doden wel op deze manier tegen grafschennisplegers?
f2042251d4362a930e66dab4532fd081_medium.Deze theorie wordt enigszins onderbouwd door een nieuwe ontdekking van archeologen bij de piramide van de gevederde serpent, de derde grootste piramide bij Teotihuacan in Mexico. Er zijn daar grote hoeveelheden kwik gevonden. Volgens deze archeologen 'het bewijs' dat er in deze piramide nog een onontdekte tombe moet zijn (met een eeuwig brandende lamp?)
Zou het verschijnsel een truc zijn van priesters zoals sommigen stellen of bestaat de eeuwig durende lamp dan wel een zeer langdurig brandende vlam wel degelijk?

Hoeveel van dergelijke lampen zullen nog onontdekt zijn en nog immer branden?
Er zijn vele speculaties ten aanzien van de eeuwig brandende lamp en zijn geheime energiebron.
In de Middeleeuwen trachtten vele grote denkers dit mysterie van zichzelf vernieuwende olie al op te lossen. Niemand slaagde erin. Het bleek/ blijkt onmogelijk een kopie van zo'n lamp te vervaardigen. Tot op heden toe blijft deze 'techniek van de ouden' ons onbekend.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat dit vuur ontdekt is door alchemisten en deze kennis in het diepste geheim nog rondwaart.

e13d9abfac722ec32af22ee95262dbd9_medium.Eeuwenlang is er veelvuldig over geschreven. Er zijn echter geen werkende eeuwig brandende lampen meer te zien. Er zijn oude artifacten waarvan men aanneemt dat het zulke lampen waren, maar geen enkel exemplaar toont het vermeende wonder.
Het laatste exemplaar is gevonden in de 17de eeuw. Moderne vermeldingen van vondsten zijn er niet. Was dit misschien allemaal plagiaat en zien we hier een voorbeeld van eeuwenlang doorgekopieerd nepnieuws?
De vraag blijft dan ook of eeuwig brandende lampen ooit hebben bestaan.

29/01/2017 07:38

Reacties (15) 

1
30/01/2017 19:35
echt licht dooft niet
1
29/01/2017 16:15
Leuk verhaal, Luus. Ik zou het nog bijna geloven ook, zo heerlijk heb je het geschreven...
1
30/01/2017 07:15
Dank je, Leo..
Het is hoedanook een hardnekkige mythe.
2
29/01/2017 14:53
Haha. Het 'post-faktisch' tijdperk duurt dus al vele eeuwen. Mooi verhaal! Alleen de dwaallichtjes in het veen ontbreken nog: die lokten toch argeloze wandelaars en ruiters naar moerassen waaruit geen ontkomen meer mogelijk was?
Ik herinner mij een verhaal van een plek ergens in het Brabantse veen waar men ook steeds van die lichten zag zweven: toen men er in de negentiende eeuw ging graven vond men op die plek een Romeinse officier in vol ornaat, met paard en al.
1
30/01/2017 07:21
Uhm Zevenblad: dit is serieuze chips hoor..

Het manneke van de Venen....Mmmmm voerrrrr voor een artikel.
Laat me een gokje wagen... toen de Romeinse officier gevonden was werden de lichten zeker voor eeuwig gedoofd? ??
30/01/2017 07:35
https://tallsay.com/page/4294979873/heersende-mist

Heb ooit op dit verhaal geschreven. -))
1
29/01/2017 12:17
Scotty uit StarTrek zei al terecht: "I cannot change the laws of physics."
☺☺
30/01/2017 07:23
Kijk dat is nu weer niet zo''n te onderbouwen wetenschappelijke oerkreet..
Beamen past ook niet in the law of physics... Of toch wel?
2
29/01/2017 12:12
Eeuwig brandende lampen? Toen ze werden gevonden waren ze wel gedoofd!
Ik denk dat dit een in de loop der eeuwen doorverteld (steeds aangepast) verhaal is geworden. Een mythe?
1
30/01/2017 07:25
Blijft het wel merkwaardig dat de verhalen over deze lampen op alle continenten rond waren.. Hoe communiceerde men dat in het pre-internet-tijdperk?
1
29/01/2017 11:52
Ik sla deze even op, lees ik hem een andere keer rustig door. Vind het heel interessant.
Lucifall tegen ----
30/01/2017 07:26
Dank je Yneke.
1
29/01/2017 11:20
mooi artikel
30/01/2017 07:26
Merci rabbit-green
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert