Pesten op school

Door PinaJones gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

Lelijkheid bestaat alleen daar waar men het schone wil bereiken langs valse wegen.

Onder valse wegen om het schone te bereiken versta ik ook  make up gebruiken.

Make up? Schone schijn. Naturel: Da’s puur! Da’s puur natuur! Da’s echt!

Overigens: Echte schoonheid zit van binnen en probeert men ook vaak te bereiken/verkrijgen via valse wegen.

Dit noemen wij schijnheiligheid oftewel valse wegen om het schone te bereiken.

Het schone is simpel, zonder opsmuk: Gewoon eerlijkheid!

Uitspraak van Pina Jones, 1980.

 

 

Hoe meer mensen ik leer kennen, hoe meer ik van honden ga houden!

I agree: Totally!:

5f3ff9651999df9ad4aa837e256751c7_medium.

Pesten op school. Een artikel, een ingezonden brief en 2 gedichten door Pina Jones. En over goede doelen.

"Een buitenbeentje komt in een vicieuze cirkel terecht".

 

Een artikel van Godelieve Oldenbroek:

Buitenbeentje.

Het gaat als volgt: Eén persoon is een buitenbeentje, meestal om iets waar hij of zij niets aan kan doen,
een bril, rood haar, een handicap of ziekte. Of iemand is gewoon buitenbeentje doordat hij of zij niet wil of niet mee kan doen met de modetrends.

Uitproberen.

Zodra bekend is wie het buitenbeentje in de klas is, wordt diegene vaak uitgeprobeerd in de vorm van
treiteren. Het slachtoffer denkt dan vaak als volgt: "Ik word gepest, dus ze verwachten een reactie. Ze verwachten dat ik er niet tegen kan".

Slachtofferrrol.

Het buitenbeentje geeft een eigen invulling aan het denkpatroon van de treiteraars. Vervolgens gaat hij of zij-met tegenzin-aan dit verwachtingspatroon voldoen en neemt de slachtofferrol op zich.

Vicieuze cirkel.

De treiteraars denken vervolgens: "Ha, hij/zij kan er niet tegen, we kunnen lekker ons gang gaan". En dan is het hek van de dam. De treiteraars gaan van kwaad tot erger pesten, waardoor het slachtoffer in een vicieuze cirkel komt. De reacties van het slachtoffer op het pestgedrag stimuleert de pesters tot doorgaan. Voor het slachtoffer is het heel moeilijk om uit dit patroon te komen, vaak hebben ze er tot het volwassen zijn moeite mee.

Trauma.

Het is als met vele trauma's die worden veroorzaakt door anderen: De slachtoffers kunnen het later zelf opknappen als ze eenmaal de vernieling in zijn geholpen.

Gedicht door Pina:

Wantrouwen

Je wantrouwen is gekweekt door anderen.

Toch zal je zelf iets moeten ondernemen,

jezèlf moeten veranderen.

Dat klinkt onlogisch, dat is waar,

maar de hele wereld zit toch raar in elkaar?

Verlies van persoonlijkheid.

Als het slachtoffer lang genoeg in de vicieuze cirkel van de slachtofferrol heeft verkeerd, gaat de persoon in kwestie zelf geloven in die rol. Met andere woorden: Het slachtoffer gaat voldoen aan het beeld dat de pesters hem of haar voorspiegelen. Zo raakt het slachtoffer zijn eigen persoonlijkheid kwijt.
Die persoon moet zich dus afvragen: "Wie ben ik?" en op zoek gaan naar de eigen identiteit om toch uiteindelijk toch zichzelf te kunnen zijn.

Laf.

Mijn mening over het onderwerp pesten is gewoon dit: "Of iemand een buitenbeentje is of niet, het is toch laf met een groep tegen één. Pak dan iemand van je eigen formaat en dan wel in je eentje! Iedereen die treitert is niets anders dan laf".

Voorlichting.

Laten we hopen dat het pesten op school door alle publikaties rond het onderwerp minder zal worden en dat door goede voorlichting mensen gaan beseffen wat ze doen wanneer ze pesten en wat het teweeg kan brengen in het verdere leven van het slachtoffer.

Troost.

Ook scholieren hebben volgens mij best het verstand om die dingen te begrijpen. Dan als troost voor mensen die uit hun trauma van het pesten proberen te komen, een klein gedichtje van mijn hand:

Inner Power:

Your biggest power
hides inside.
And if you smile,
-there's no hide".

 

Door Godelieve Oldenbroek.

Brief en gedichten door Pina Jones.

(Ook te vinden op mijn site: "At Pina's").

Voor meer: Scroll naar onderen op de volgende link :

Klik hier voor bijbehorend krantenartikel.

Opgejaagd 1.

Opgejaagd
als een dier
Zijn leven kent
geen plezier

Ze stonden met zijn allen
zij aan zij
Nu zijn ze gelukkig, blij
hebben een gezinnetje
er komt straks nog een 2e kind erbij

Alleen het opgejaagde dier
is niet zo blij
Voor hem is het verleden
nog nìet voorbij.

Opgejaagd 2.

Opgejaagd
als een dier.
Angstig zittend
in het verste hoekje
weg van hier.

Verdriet komt erbij,
de wanhoop nabij:
Huilt hij het uit
Zo giet hij zijn verdriet
in t niet.

Treiterkoppen; Give it Up!
 
Het is ondenkbaar enerverend
als een werkwoord dat is wederkerend
zo'n zelfde wisselwerking
hebben treiterkoppen
op mij.
 
Ze treiteren mij
Om mij ten einde raad
het leven de rug toe te laten keren
in eigen vrije keus.
Een getreiterd iemand in Engeland werd zelfs voor de lol doodgeslagen
dan zeggen de daders voor de rechtbank nog
"Is 't heus?"
En dan was 't hier nog niet eens
Het slachtoffer haar eigen keus.
 
Maar niemand treitert mij dood
niet dan de dood uit vrijwillige keuze
in ieder geval
want ik heb een uitstekende leuze:
Treiterkoppen zijn een teken van succes
en die therorie bewijst zich vaak ook nog,
Is 't niet mal?
Ik dacht dus wel van yes!
 
Iemand die mij pest
geeft mij juist de kracht
de kracht die mij prest
om door te gaan,
want alleen dan....
ben ik degeen die het laatst lacht.
 
Mijn ingezonden brief over pesten in de krant:
 
 

Pina Jones.

23/01/2017 11:26

Reacties (2) 

2
23/01/2017 13:41
' De reacties van het slachtoffer op het pestgedrag stimuleert de pesters tot doorgaan. '

Precies: negeren is de beste oplossing (makkelijk gezegd als volwassene tegen een kind natuurlijk) - combineer dat met af en toe één enkele pittige opmerking (die blijft woelen in het hoofd van de pester)

Pesten is van alle tijden: onzekere, ongelukkige, in de knoop met zichzelf liggende personen zullen er altijd zijn - een deel van hen gaat pesten en/of treiteren omdat het hen voor een moment een goed gevoel geeft: ze zijn voor even hun eigen ellende kwijt. Dat gevoel blijft ...
04/03/2017 23:23
Bij mij, en bij vele anderen, was de mate/hoeveelheid van (on)weerbaarheid die bij mij aanwezig was iets dat triggerde tot pesten bij anderen. Ik beweer ook zeker niet dat alles aan de pesters ligt. "Waar er 2 kijven, hebben er 2 'schuld' ". Toch?
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert